Sadrzaj sajta:
[close]

Tema: Предузетници више неће морати да пријављују исплату личне зараде Пореској управи  (Pročitano 216 puta)

Autor: urrgb | 09.01.2017. u 09:36:30
Предузетници више неће морати да пријављују исплату личне зараде Пореској управи, већ само АПР-у

Извор: АПР

Од 1. јануара 2017. године, приликом регистрације оснивања, предузетници који се одлуче за исплату личне зараде, као основ опорезивања, моћи ће да унесу тај податак о исплати личне зараде, у Јединствену регистрациону пријаву оснивања правних лица и других субјеката регистрације у јединствени регистар пореских обвезника (Образац ЈРППС, стр. 4 која се односи на предузетнике).

Агенција за привредне регистре ће електронски проследити овај податак Пореској управи преко једношалтерског система регистрације, па предузетници више неће морати посебно да обавештавају Пореску управу о исплати личне зараде.

Увођењем ове новине, процедура за почетак пословања предузетника се додатно скраћује и према броју корака и према броју докумената, које је неопходно доставити државним органима у поступку покретања пословања.

Унапређење пословноg окружењa за предузетнике је остварено на основу веома добре институционалне сарадње и даљег развоја једношалтерског система регистрације, захваљујући којима се прикупљање података за потребе Пореске управе врши преко АПР-а.     

Ступањем на снагу измена Правилника о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Aгенција за привредне регистре (''Службени гласник РС'', бр. 32/09, 70/10, 6/12, 11/16, 100/16), измењена  је и Јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката регистрације у јединствени регистар пореских обвезника (Образац ЈРППС), у коју се уноси додатни податак о исплати личне зараде.

Молимо кориснике да обрате пажњу на измењени образац, као и да га преузимају са интернет стране Агенције, а не са других сајтова који нису довољно ажурни
 


 Saop

Minimax

Saop