Sadrzaj sajta:
[close]

Tema: Ukinut korak u proceduri registracije za udruženja, sportska društva i druga ...  (Pročitano 227 puta)

Autor: urrgb | 21.12.2016. u 07:21:27
Ukinut korak u proceduri registracije za udruženja, sportska društva i druga pravna lica

Izvor: APR

Domaća i strana udruženja, zadužbine, fondacije, kao i predstavništva stranih zadužbina i fondacija, sportska udruženja, društva i savezi u oblasti sporta više ne moraju Agenciji za privredne registre (APR) da dostavljaju podatke o svojim tekućim računima.

Ove podatke APR elektronski preuzima od Narodne banke Srbije, ažurira ih i objavljuje na svojoj internet stranici, uz ostale poslovne informacije koje se registruju u APR.

Od 2. septembra ove godine, ova obaveza je ukinuta za privredna društva i preduzetnike, dok se od danas ova olakšica odnosi i na navedenu grupu pravnih lica.

Nakon otvaranja tekućeg računa u poslovnoj banci, ili nakon promene broja računa, privredni subjekti i ostala pravna lica su imala zakonsku obavezu da te podatke prijave i Agenciji, ali od sada to više ne moraju da čine.

Elektronska razmena podataka između Agencije za privredne registre, Narodne banke Srbije i više drugih državnih organa ustanovljena je Sporazumom o saradnji potpisanim 2013. godine na osnovu koga je definisan pristup i međusobno preuzimanje iz baza podataka ovih organa, za potrebe obavljanja poslova iz svojih nadležnosti.

Zahvaljujući unapređenju veb servisa Agencije za privredne registre i Narodne banke Srbije, omogućeno je efikasnije obavljanje poslova u nadležnosti ove dve institucije, dok se korist za građane ogleda u ukidanju još jednog koraka u proceduri i smanjenju administrativnog troška za visinu naknade koja se do sada plaćala za registraciju ovog podatka. Saop

Minimax

Saop