Sadrzaj sajta:
[close]

Tema: Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, septembar 2016.  (Pročitano 243 puta)

Autor: urrgb | 20.10.2016. u 07:53:23
Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, septembar 2016.

Izvor: RZS

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u septembru 2016. godine, u odnosu na avgust 2016. godine, u proseku su niže za 0,6%. Potrošačke cene u septembru 2016. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 0,6%, dok su u poređenju sa decembrom 2015. godine povećane 1,1%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u septembru 2016. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena je zabeležen u grupama Rekreacija i kultura (-5,7%), Hrana i bezalkoholna pića (-0,9%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (-0,3%) i u grupama Alkoholna pića i duvan i Odeća i obuća (za po -0,1%). Rast cena je zabeležen u grupama Restorani i hoteli (0,6%), Zdravstvo (0,4%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,3%) i u grupama Transport i Komunikacije (za po 0,2%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
 
1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).


 Saop

Obavestenje:

Zbog radova na izmenama, moguce je da ce sajt biti povremeno nedostupan ili ucitavanje usporeno. Zahvaljujemo na razumevanju.

Minimax

Saop