Sadrzaj sajta:
[close]

Tema: NBS o Pej Palu: Kome smeta dinar?  (Pročitano 259 puta)

Autor: urrgb | 19.09.2016. u 13:15:46
Izvor: B92

Beograd - Narodna banka Srbije saopštila je da Pej Pal do danas nije podneo zahtev za licencu institucije elektronskog novca kod NBS.

Zbog toga, kako navodi srpska centralna banka, Pej Pal može da služi domaćim pravnim i fizičkim licima za obavljanje platnog prometa sa inostranstvom, ali ne i za njihova međusobna plaćanja u domaćem platnom prometu.

NBS objašnjava da je licenciranje kod NBS uslov da bi rezidentima bilo dozvoljeno da međusobno obavljaju platni promet preko pej Pala ili Skrila.

Ovo su, inače, navodi NBS, univerzalna pravila koja važe bez izuzetka i u Evropskoj uniji, pa tako Pej Pal pruža usluge građanima i kompanijama u EU kao licencirana kreditna institucija sa sedištem u Luksemburgu.

Pružanje platnih usluga je licencirana delatnost svuda u svetu (kao što su to npr. i delatnost prikupljanja depozita, poslovi na tržištu hartija od vrednosti ili druge određene finansijske aktivnosti), a omogućavanje da se ove usluge pružaju u Srbiji između rezidenata bez dozvole Narodne banke Srbije dovelo bi do paradoksalne situacije u kojoj bi strane institucije elektronskog novca osnovane u državi u kojoj nema regulatornih zahteva (nema nadzora, posebnog kapitala kao u EU od 350.000 evra i zaštite korisnika) bile u daleko povoljnijem položaju u odnosu na domaće institucije elektronskog novca na koje se primenjuje (strožiji) režim ekvivalentan u Evropskoj uniji, navodi NBS.

NBS ističe da prema važećim propisima koji uređuju devizno poslovanje nema smetnji da domaće kompanije i građani Srbije vrše ne samo plaćanje, već i naplatu (prijem elektronskog novca) preko strane institucije elektronskog novca po osnovu elektronske kupoprodaje robe i usluga u inostranstvu i mogu slobodno da vrše otkup tako ostvarenog elektronskog novca i da prenose sredstva na svoj devizni račun kod banke u zemlji.

Dodaju da je Pej Pal pored opcije slanja novca u inostranstvo, u aprilu 2015. godine omogućila i opciju prijema novca u Srbiju, što je bio i osnovni cilj zakonskih izmena iz 2012. godine, kako bi naša IT industrija, start-up kompanije i ostala pravna lica i preduzetnici imali olakšani pristup globalnom tržištu.


 Saop

Minimax

Saop