Sadrzaj sajta:
[close]

Tema: Bilten ministarstva finansija - strucna misljenja - oktobar 2015.  (Pročitano 862 puta)

Autor: urrgb | 20.01.2016. u 07:10:09
Republika Srbija
Ministarstvo finansija

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 10, oktobar 2015.
ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana
Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara

Poreski postupak i poreska administracija

Uslovni otpis kamata i mirovanje poreskog duga

REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE

IZBEGAVANjE MEĐUNARODNOG DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA

FINANSIJSKI SISTEM

Računovodstvo

Revizija

PODSETNIK


 Saop

Minimax

Saop