Sadrzaj sajta:
[close]

Tema: Bilten ministarstva finansija - strucna misljenja - septembar 2015.  (Pročitano 1170 puta)

Autor: urrgb | 01.11.2015. u 08:20:21
Republika Srbija
Ministarstvo finansija

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 9, septembar 2015.
ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana

PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA

DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE

AKCIZE

CARINE

UMANjENjE NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU

IZBEGAVANjE MEĐUNARODNOG DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA

FISKALNE KASE

FINANSIJSKI SISTEM

Računovodstvo

PODSETNIK


 Saop

Minimax

Saop