Sadrzaj sajta:
[close]

Tema: Bilten ministarstva finansija - strucna misljenja - jun 2015.  (Pročitano 1214 puta)

Autor: urrgb | 28.07.2015. u 14:03:07
Republika Srbija
Ministarstvo finansija

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 6, jun 2015.
ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana
Poreski postupak i poreska administracija

DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE

UMANjENjE NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU

IZBEGAVANjE DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA

FINANSIJSKI SISTEM

Računovodstvo i revizija

PODSETNIK


 Saop

Minimax

Saop