Sadrzaj sajta:
[close]

Tema: "Službeni glasnik RS", broj 120/2012  (Pročitano 1706 puta)

Autor: urrgb | 26.12.2012. u 07:15:14
Na nasim stranicama mozete pronaci tekstove donetih zakona, odmah po njihovom objavljivanju.
Uredbe, pravilnike i odluke unosimo naknadno, kada se za to steknu uslovi.

Celokupnu unetu zakonsku regulativu (sa uredbama, pravilnicima i odlukama) mozete pronaci na stranici:
Zakoni i podzakonska akta - kompletan spisak sa linkovima

U "Službenom glasniku RS", broj 120 od 21. decembra 2012. godine,
izmedju ostalog, objavljeno je:

• ОДЛУКА о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2013. години
• УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ пореза на употребу, држање и ношење добара
• ПРАВИЛНИК о утврђивању појединих добара и услуга из члана 25. Закона о порезу на додату вредност
• ПРАВИЛНИК о утврђивању опреме и објеката за вршење делатности и улагања у објекте, начину спровођења исправке одбитка претходног пореза и начину утврђивања дела претходног пореза за који накнадно може да се оствари право на одбитак, за опрему и објекте за вршење делатности и улагањa у објекте
• ПРАВИЛНИК о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза
• ПРАВИЛНИК о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ
• ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ
• ПРАВИЛНИК о измени и допунaмa Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку
• ОДЛУКА о утврђивању основице, стопе, начину и роковима плаћања чланарине Регионалној привредној комори Нови Сад за 2013. годину
• ОДЛУКА о утврђивању висине чланарине, основици на основу које се обрачунава, начину и роковима плаћања чланарине Привредној комори Србије за 2013. годину


 Saop

Obavestenje:

Zbog radova na izmenama, moguce je da ce sajt biti povremeno nedostupan ili ucitavanje usporeno. Zahvaljujemo na razumevanju.

Minimax

Saop