Sadrzaj sajta:
[close]

Tema: april 2011.  (Pročitano 2923 puta)

Autor: Info | 05.12.2011. u 13:08:21

Link ka kompletnom tekstu


SADRZAJ:

J A V N I P R I H O D I

POREZI
1. a) Utvrdjivanje oporezive dobiti ukoliko nerezidentni obveznik izvodi
radove iz oblasti gradjevinske montaze na teritoriji Republike Srbije
poslovanjem preko stalne poslovne jedinice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
b) Imenovanje poreskog punomocnika nerezidentnog pravnog lica koje
ostvaruje prihode ili stice imovinu na teritoriji Republike Srbije
van poslovanja svoje stalne poslovne jedinice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
v) Obaveza evidentiranja za placanje PDV stalne poslovne jedinice
stranog privrednog drustva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
POREZ NA DODATU VREDNOST
1. Osnovica za obracunavanje PDV za promet logistickih usluga koji
obveznik PDV vrsi drugom obvezniku PDV, pri cemu obveznik PDV –
pruzalac usluga za pruzanje predmetnih usluga koristi osnovna sredstva
u vlasnistvu obveznika PDV – primaoca logistickih usluga koji za svoj
promet (davanje na koriscenje osnovnih sredstava) ne potrazuje naknadu
od obveznika PDV – pruzaoca logistickih usluga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2. Poreski tretman novcanog iznosa koji obveznik PDV – ugovarac
osiguranja potrazuje od osiguranika (individualnih poljoprivrednih
proizvodjaca) na ime premije osiguranja koju je osiguravajuce drustvo
obracunalo i naplatilo obvezniku PDV – ugovaracu osiguranja na
osnovu ugovora ciji je predmet osiguranje useva i plodova individualnih
poljoprivrednih proizvodjaca, o cemu se izdaje generalna polisa
ciji je sastavni deo spisak osiguranika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3. Obaveza obracunavanja i placanja PDV po osnovu primanja novcanih
sredstava koja u okviru humanitarne akcije „Budi i ti deo mozaika“
prikuplja Fondacija solidarnosti Srbije od gradjana i uplacuje na
poseban uplatni racun, odnosno koja ce na isti uplatni racun biti
uplacena od strane drugih lica na osnovu zakljucenih ugovora o donaciji. . 22
4. Ostvarivanje poreskog oslobodjenja sa pravom na odbitak prethodnog
poreza za izvoz zeleznickih vagona u slucaju kada se jedna ugovorna
strana – obveznik PDV obavezuje da obezbedi odredjena dobra za
proizvodnju vagona i da izvrsi izvoz proizvedenih vagona, dok se
druga ugovorna strana – obveznik PDV obavezuje da obezbedi
tehnicku dokumentaciju, radnu snagu i druga dobra potrebna za
proizvodnju vagona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5. Poreski tretman prometa usluga prijema i otpreme autobusa (tzv.
peronizacija autobusa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6. Poreski tretman pruzanja usluge posredova kod prometa usluga
smestaja u hotelima koji se nalaze u inostranstvu i u Republici Srbiji . . 26
7. Poreski tretman prometa usluga distribucije neadresovanog reklamnog
materijala u postanske sanducice na teritoriji Republike Srbije koji
domace privredno drustvo – obveznikPDVvrsi licu iz inostranstva . . . 27
8. Poreski tretman novcanih sredstva koja privredno drustvo – obveznik
PDV primi odMinistarstva poljoprivrede, trgovine, sumarstva i
vodoprivrede na ime obavljanja mera za sprovodjenje odgajivackog
programa za odredjeni vremenski period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
9. Poreski tretman prometa opreme u sudskom izvrsnom postupku . . . . . . . 29
10. Poreski tretman prometa savetodavnih usluga iz oblasti poljoprivrede
licima sa teritorije Republike Srbije za koji obveznik PDV ostvaruje
naknadu od Ministarstva poljoprivrede, trgovine, sumarstva i
vodoprivrede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
11. Pravo na odbitak prethodnog poreza obveznika PDV – JU „Turisticka
organizacija ^acka“ po osnovu nabavke plovnog objekta – katamarana za
potrebe obavljanja turisticke delatnosti i pospesivanja turisticke
ponude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
12. Poreski tretman prometa usluga izrade koncepta baze podataka,
komunikacijskih platformi i njeb portala, adaptacije baze podataka za
potrebe komuniciranja sa informacionim sistemom za kontrolu prodaje,
adaptacije i postavke baze podataka za potrebe on line izvestavanja,
postavke i adaptacije web portala, implementacije i odrzavanja
sistema sms komunikacije i izvestavanja po trzistima, koji vrsi
obveznik PDV stranom licu, kao i poreski tretman prometa usluga
koriscenja servera koji strano lice vrsi domacem obvezniku PDV . . . 34
13. Poreski tretman prometa aparata za odredjivanje secera u krvi . . . . . . 36
14. Poreski tretman prometa usluga atestiranja proizvoda – transformatora
i generatora, usluga kvalitativnog prijema predmetnih proizvoda u
inostranstvu, kao i usluga provere ispunjenosti standarda koji strana
lica vrse domacem privrednom drustvu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
15. Poreski tretman uvoza knjiga za popunu fonda biblioteke Bajrakli
dzamije kojeIslamska zajednica Srbije besplatno dobija iz inostranstva . . 39
16. Poreski tretman prodaje putnickog automobila po osnovu cije nabavke je
obveznik PDV koristio pravo na odbitak prethodnog poreza posle cega je
izvrsio ispravku odbitka prethodnog poreza iz razloga sto je doneo
odluku da taj putnicki automobil (koji je koristio iskljucivo za promet
usluga davanja u zakup) koristi kao sluzbeno vozilo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
17. Pravo na odbitak PDV placenog pri uvozu solarijuma koji vrsi
obveznik PDV za potrebe davanja u zakup licima sa teritorije
Republike Srbije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
18. Poreski tretman prenosa celokupne imovine (poslovne zgrade,
zemljiste, osnovna sredstva i dr) koji vrsi obveznik PDV drugom
obvezniku PDV u postupku redovnog prometa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
19. Poreska stopa na uvoz i promet lomljenog kukuruza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
20. Poreski tretman prometa dobara i usluga, odnosno uvoza dobara, koji se
finansiraju sredstvima donacije u okviru sprovodjenja projekta
„Podrska uspostavljanju Centralnog instituta za konzervaciju“ na
osnovuMemoranduma o razumevanju izmedju Vlade Republike Srbije i
Vlade Republike Italije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
21. Poreski tretman prometa i uvoza delova, odnosno komponenti od kojih
se sastoje ortoticka i proteticka sredstva, kao i zamene tih komponenti
u garantnom roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
22. Poreski tretman prometa usluge omogucavanja ucesca na tenderu na
osnovu ugovora o konzorcijumu zakljucenom radi ucestvovanja u postupku
privatizacije preduzeca, kao i pravo na odbitak prethodnog poreza
privrednog drustva kome je pruzena predmetna usluga . . . . . . . . . . . . . . . . 47
23. Poreski tretman prometa i uvoza sistema (seta) za infuziju . . . . . . . . . . 50
24. Poreski tretman iskazanog rashoda za cigarete, kao i utvrdjivanje
osnovice za obracun PDV na rashod cigareta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
25. Poreski tretman prometa i uvoza papirnih pelena za odrasle kao
pomagala kod teskoca sa mokrenjem – inkontinencije, kao i gacica za
inkontinenciju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
26. Poreski tretman uvoza invalidskih kolica i drugih ortopedskih
pomagala koje besplatno dobijaju zdravstvene ustanove iz Vojvodine o
„The Church of Jesus Christ of Latterday Saints“ iz SAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
27. Pravo na odbitak prethodnog poreza obveznika PDV koji se bavi
prometom lekova za promet kontrolnih markica koje se lepe na
spoljnje pakovanje leka koji vrsi obveznik PDV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
28. Da li je Fond za inovacionu delatnost obveznik PDV?. . . . . . . . . . . . . . . . 59
29. Da li su naknade za vode predmet oporezivanja PDV? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
30. Poreski tretman otpremanja kinematografskog materijala u
inostranstvo koji vrsi obveznik PDV – domaca produkcijska kuca,
kao i prometa usluge prenosa odnosno ustupanja imovinskih prava po
osnovu proizvodnje videograma stranom licu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
31. Poreski tretman potrazivanja troskova tuzbe od fizickog
lica – zakupca stana podnete zbog neplacene zakupnine, odnosno protiv
fizickog lica – vlasnika stana zbog neplacanja odrzavanja zgrade. . . . . 66
32. Obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza obveznika PDV koji je
ostvario pravo na odbitak prethodnog poreza za opremu za vrsenje
delatnosti, u slucaju brisanja iz evidencije za PDV po sluzbenoj
duznosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
33. Poreski tretman prometa dela gradjevinskog objekta bez naknade koji
vrsi obveznik PDV – finansijer koji nema svojstvo investitora. . . . . . 70
34. Pravo na odbitak prethodnog poreza obveznika PDV koji zakupi
poslovni prostor od fizickog lica koje nije obveznik PDV i dobije
racun za isporuku elektricne energije koji, izmedju ostalog, sadrzi i
podatak o obvezniku PDV – zakupcu poslovnog prostora . . . . . . . . . . . . . . . 71
35. Poreski tretman prometa usluga koje se pruzaju u skladu sa propisima
kojima se uredjuje zdravstvena zastita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
36. Poreski tretman novcanih sredstava koja obveznik PDV – kooperant
prima od fabrike secera na ime naknade stete koja je nastala tako
sto fabrika secera nije ispunila obavezu preuzetu ugovorom koji je
zakljucila sa kooperantom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA
1. Osnovica za obracun amortizacije za stalna sredstva nabavljena pre 1.
januara 2010. godine, a koja se po prvi put razvrstavaju u amortizacione
grupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
2. Pravo na poreski kredit iz clana 48. Zakona o porezu na dobit pravnih
lica u slucaju kada obveznik izvrsi ulaganje u izgradnju nekretnine
koju ne koristi iskljucivo za obavljanje delatnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
3. Priznavanje otpisa vrednosti pojedinacnih potrazivanja kao rashoda u
poreskom bilansu obveznika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4. Da li prihod sportskog kluba ostvaren po osnovu prodaje ulaznica
predstavlja oporeziv prihod sa stanovista Zakona o porezu na dobit
pravih lica? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
5. Da li je Direkcija za puteve grada [apca obveznik poreza na dobit
pravnih lica?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
6. Priznavanje otpisa vrednosti pojedinacnog potrazivanja kao rashoda
u poreskom bilansu obveznika u slucaju brisanja duznika iz registra
privrednih subjekata po osnovu resenja stecajnog sudije, a bez
prethodnog pokretanja sudskog postupka radi namirenja predmetnog
potrazivanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
7. Pravo na poreski kredit iz clana 48a Zakona o porezu na dobit pravnih
lica za ulaganja izvrsena u osnovna sredstva obveznika koji je kao
preteznu delatnost registrovao delatnost iz podgrupe 01110 – Gajenje
zita i drugih zasada, a pocetkom 2010. godine izvrsio ulaganja u izgradnju
silosa za zitarice, pa je, s tim u vezi, u osnivacki akt upisao i
delatnost iz podgrupe 63120 – Skladista i stovarista. . . . . . . . . . . . . . . . 86
8. Da li je Zavod za intelektualnu svojinu obveznik poreza na dobit
pravnih lica za prihode koje ostvari po osnovu dela takse za
prosirenje koju Evropska patentna organizacija transferise Zavodu?. . 88
9. Iskazivanje iznosa obracunate kamate po osnovu zajma koji je rezidentni
obveznik dao u dinarima (sa ugovorenom valutnom klauzulom) svom
povezanom pravnom licu, takodje rezidentnom obvezniku . . . . . . . . . . . . . . . 91
10.Da li se kao rashod u poreskom bilansu priznaju izdaci koje
obveznik – poslodavac ima po osnovu uplate premije za dobrovoljno
dodatno penzijsko osiguranje, odnosno uplate doprinosa u dobrovoljni
penzijski fond za svoje zaposlene? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
POREZI NA IMOVINU
1. Da li je privredno drustvo, prilikom podnosenja poreske prijave na
Obrascu PPI-1, u obavezi da prijavi celokupno zemljiste koje poseduje
ili samo ono koje koristi i kakav je poreski tretman zemljista koje ne
koristi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
2. Da li je fizicko lice – poljoprivrednik u obavezi da plati porez na
nasledje i poklon na imovinu koju su on i njegova sestra, kao naslednici
prvog naslednog reda, nasledili od svog oca kao ostavioca, koja je
podeljena medju njima sporazumnom deobom (unetom u resenje o
nasledjivanju), kao i da li – u slucaju postojanja poreske obaveze, ima
pravo na poresko oslobodjenje, s obzirom da je poljoprivrednik, a
imovinu koja je nasledjena i deobom stecena u iskljucivu svojinu cine
jedna zgrada, pomocna zgrada, zemljiste i suma?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
3. Da li se placa porez na prenos apsolutnih prava na sticanje prava
svojine na nepokretnosti po osnovu pravosnazne sudske presude? . . . . . 100
4. Da li se placa porez na poklon u slucaju kada privredno drustvo donese
odluku o otpisu potrazivanja od zavisnog drustva, za usluge izvrsene u
periodu od 1.1.2004. do 31.12.2010. godine, za koje je njihov pruzalac
obracunavao i placao porez na dodatu vrednost, a zavisno privredno
drustvo koristilo pravo na odbitak prethodnog poreza? . . . . . . . . . . . . . 102
5. Mogucnost oslobodjenje od poreza na imovinu iz razloga invaliditeta,
odnosno niskih primanja clanova domacinstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
6. Da li privredno drustvo cija je pretezna delatnost prerada i
konzervisanje mesa ima pravo na oslobodjenje od poreza na imovinu na
pravo svojine na objektima namenjenim za uzgoj i tov junadi koji se
fakticki ne koriste (zbog potrebe za investicionim ulaganjima radi
dovodjenja tih objekata u funkciju)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
7. Da li ce se kod utvrdjivanja poreza na imovinu poreskog obveznika koji
ne vodi poslovne knjige, za 2011. godinu, primenjivati progresivna
poreska stopa ili proporcionalna stopa do 0,40% nezavisno od visine
poreske osnovice? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
8. Da li se placa porez na prenos apsolutnih prava u slucaju kada je
fizicko lice koje je imalo stan u svojini na teritoriji Republike
Srbije kupilo drugi stan koji je potom ustupilo svom sinu – kome je
predmetni stan prvi stan na teritoriji Republike Srbije? . . . . . . . . . . . 109
9. Da li se kod kupoprodaje stecajnog duznika kao pravnog lica po ugovoru
zakljucenom dana 3.4.2008. godine porez na prenos apsolutnih prava placa
na prenos uz naknadu udela u pravnom licu i hartija od vrednosti ili na
prenos celokupne imovine pravnog lica?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
10. Da li se na prenos uz naknadu udela u drustvu sa ogranicenom
odgovornoscu, po osnovu ugovora o kupoprodaji, placa porez na prenos
apsolutnih prava, a ako se placa – kojim propisom je to uredjeno i
kolika je poreska stopa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
POREZ NA DOHODAK GRA\ANA
1. Poreski tretman prihoda koje ostvaruje fizicko lice u radnom odnosu
kod domaceg poslodavca – pravno lice (zavisno preduzece), u slucaju
kada to domace pravno lice refundira stranom pravnom licu (maticno
preduzece) deo iznosa trzisne cene akcija koje maticno preduzece pod
povoljnijim uslovima prodaje zaposlenima u zavisnom preduzecu, u
visini razlike izmedju trzisne i povlascene cene akcija . . . . . . . . . . . 117
2. Obaveza placanja poreza na kapitalni dobitak po osnovu prihoda
ostvarenih prodajom nepokretnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
3. Poreski tretman iznosa duga koji banka otpise fizickom licu – klijentu
banke po osnovu dospelih, a nenaplacenih kredita (glavnica i kamata), u
slucaju kada banka ne moze da naplati svoja potrazavanja od fizickog lica
– klijenta iako je blagovremeno preduzela sve zakonom propisane mere
u cilju pronalazenja tog klijenta i naplate svojih potrazivanja . . . . . 122
4. Primena neoporezivog iznosa prilikom isplate naknade zarade
zaposlenoj za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege
deteta u slucaju kada to lice, u zavisnosti od duzine radnog odnosa,
ostvaruje pravo na 30%, odnosno 60% od iznosa naknade zarade. . . . . . . . 125
5. Poreski tretman zarada zaposlenih osoba sa invaliditetom u preduzecu
za profesionalnu rehabilitaciju i zaposljavanje osoba sa
invaliditetom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
POREZI NA UPOTREBU, DR@ANJE I NO[ENJE DOBARA
1. Da li fizicko lice ima pravo na povracaj poreza na upotrebu motornih
vozila koji je platio dana 31.1.2011. godine, prilikom registracije
teretnog vozila nosivosti manje od 3,5 tone, s obzirom da se od 5.
aprila 2011. godine porez na upotrebu motornih vozila ne placa na
tu vrstu vozila?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
2. Mogucnost oslobodjenje od poreza na registrovano oruzje koje je
fizicko lice kupilo kao oficir JNA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA
1. Kada se smatra da je izvrseno placanje poreza u slucaju uplate u banci
na dan koji se smatra neradnim za banku tj. da li se misljenje
Ministarstva finansija broj: 430-01-00167/2005-04 od 28. jula 2005.
godine moze i dalje primenjivati? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
2. Da li jedinice lokalne samouprave mogu u 2011. godini doneti odluku o
otpisu kamate na poreski dug po osnovu izvornih javnih prihoda
dospele na dan 31.12.2010. godine?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
3. Da li se odredbe Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
shodno primenjuju i na lokalne komunalne takse za isticanje firme na
poslovnom prostoru, naknadu za koriscenje gradjevinskog zemljista i
naknadu za zastitu i unapredjivanje zivotne sredine? . . . . . . . . . . . . . . . . 136
DOPRINOSI ZA
OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
1. Osnovica za obracun i placanje doprinosa za obavezno socijalno
osiguranje na naknadu zarade zaposlenoj na porodiljskom odsustvu, u
slucaju kada zaposlenoj pripada 30% od iznosa naknade zarade . . . . . . . . 141
CARINE
1. Otpust carinskog duga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
2. Mogucnost oslobodjenja od placanja uvoznih dazbina na opremu za potrebe
Narodne biblioteke Srbije (racunarska oprema, serveri, softveri za
funkcionisanje elektronskih citaonica i citaonica za slepe i
slabovide) koju biblioteci poklanja strana firma, a koja je angazovala
domacu firmu (zvanicnog zastupnika za prodaju IBM opreme za Srbiju)
da izvrsi kupovinu celokupne nove opreme, kao i da je instalira. . . . . 145
3. Mogucnost oslobodjenja od placanja carinskih dazbina na privremeni
uvoz opreme i alata koji bi se koristili za izvodjenje investicionog
objekta: LOT B5.1 izgradnja mostova br. 13, 14 i 15 na sektoru V5
obilaznice oko Beograda (prva faza), a koju bi ogranak stranog
pravnog lica po izvrsenju Ugovora izvezao u nepromenjenom stanju . . . 147
I Z B E G A V A NJ E M E \ U N A R O D N O G D V O S T R U K O G
O P O R E Z I V A NJ A
1. Nacin na koji drzavljani Republike Slovenije mogu da ostvare pravo
na oslobadjanje od poreza na dividende, vracanje vise placenog poreza
na dividende i smanjenje poreza na dividende i kamate po osnovu
odredbi Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Republikom
Srbijom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
2. Primena clana 15. stav 1. Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
sa Austrijom, odnosno da li fizicko lice – rezident (i drzavljanin)
Republike Srbije, koji je zaposlen u kompaniji u Austriji i upucen na
rad u predstavnistvo u Republici Srbiji, podleze obavezi placanja
godisnjeg poreza na dohodak gradjana samo u Republici Srbiji?. . . . . . . 156
B U DZ E T S K I S I S T E M
1. Da li zavrsni racuni budzeta gradskih opstina podlezu obaveznoj
eksternoj reviziji, kao i na osnovu kojih clanova Zakona o budzetskom
sistemu i Zakona o lokalnoj samoupravi proistice ova obaveza?. . . . . . 163
2. Da li neutrosena budzetska sredstva, preneta javnoj agenciji kao
subvencija, a utvrdjena zavrsnim racunom za 2010. godinu, predstavljaju
dobit ili je to neutroseni budzetski prihod koji agenciji, kao drugom
korisniku javnih sredstava, ostaje na raspolaganju u tekucoj budzetskoj
godini? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
F I N A N S I R A NJ E L O K A L N E S A M O U P R A V E
1. Da li Privredna komora Srbije ispunjava uslove za oslobadjanje od
placanja administrativnih taksi i lokalnih komunalnih taksi, kao
drzavni organ ili organizacija?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
P O D S E T N I K
Finansijski propisi doneti u aprilu mesecu 2011. godine . . . . . . . . . 169


 Saop

Obavestenje:

Zbog radova na izmenama, moguce je da ce sajt biti povremeno nedostupan ili ucitavanje usporeno. Zahvaljujemo na razumevanju.

Minimax

Saop