Saop

Sadržaj

Tema: Pravilnik o uslovima i nacinu placanja u gotovom novcu u dinarima  (Pročitano 5053 puta)

Autor: Info | 24.10.2011. u 07:42:02

Od 22.10.2011. godine pocinje da vazi Pravilnik o uslovima i nacinu placanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizicka lica koja obavljaju delatnost ( „Službeni glasnik RS“, broj 77/2011). Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da vazi Odluka o uslovima i nacinu placanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizicka lica koja obavljaju delatnost ("Službeni glasnik RS", broj 57/2004, ... 11/2010).

Novim pravilnikom je propisano:

1)  moze se podici iznos od 150.000 dinara gotovine sa racuna (umesto dosadašnjih 100.000 din.), bez podnosenja na uvid pravdajuce dokumentacije;

2) gotov novac se moze podici sa tekuceg racuna i drzati kao depozit u fiskalnoj kasi za potrebe vracanja kusura na pocetku radnog dana sve dok se upotrebljava fiskalna kasa;

3) podizanje gotovog novca u iznosu vecem od 1.500.000 dinara treba najaviti banci najmanje 3 dana ranije;

4) novac podignut sa racuna koji nije isplacen, moze se drzati u blagajni neograničeno dugo.


 

Related Topics

  Naslov / Započeo Odgovora
0 Odgovora
1570 Pregleda
04.02.2011. u 11:56:46
urrgb
0 Odgovora
874 Pregleda
16.01.2012. u 11:19:43
urrgb
7 Odgovora
4210 Pregleda
03.06.2013. u 15:23:18
Danny
2 Odgovora
6407 Pregleda
15.02.2014. u 12:56:01
vlademark
0 Odgovora
118 Pregleda
18.08.2016. u 16:03:07
urrgb


Saop

Kursna lista

- lista se menja svakog dana, osim vikendom,
izmedju 8h i 9h prepodne,
u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -
Saop

Sadrzaj:

Pitanja i odgovori Aktuelni podaci Poslovni savetnik Zakoni i podzakonska akta

...

Knjigovodstveni obrasci Misljenja ministarstava Konkursi za dodelu sredstava Medjunarodni racunovodstveni standardi

..

Banke RS Korisne adrese Poslovni adresar RS