collapse collapse
<a href="http://urrgb.com/baner.swf" target="_blank" class="new_win">http://urrgb.com/baner.swf</a>

Sadržaj

Tema: Zakoni i podzakonska akta - KOMPLETAN SPISAK SA LINKOVIMA  (Pročitano 27979 puta)

Autor: urrgb | 25.01.2011. u 13:02:38

Kako najbrze pronaci zeljeni zakon? (klikni i pogledaj uputstvo):

U donjem levom uglu vase tastature nalazi se dugme pod nazivom "Ctrl".
Drzeci ovo dugme pritisnuto pritisnite i dugme sa slovom "f" (f je skracenica od find=pronadji).
U donjem levom uglu ekrana prikazace se mali prozorcic u koji treba ukucati neku bitnu rec ili deo reci iz trazenog zakona, kao npr. fiskal, ako trazite zakon o fiskalnim kasama.

Automatski ce se spisak pomeriti na prvu rec sa spiska koja sadrzi u sebi 'fiskal' i ona ce imati obojenu pozadinu da bi se lakse uocila.

Pored pomenutog prozorceta u dnu ekrana ispisane su i reci: Next, Previous, Higlight all.

Kliknite na Next da bi pronasli sledecu rec koja sadrzi u sebi 'fiskal', Previous za prethodnu,
Higlight all ce osenciti bojom svaku rec koja u sebi sadrzi 'fiskal'.


"Službeni glasnik RS", broj 20/2015, izdvajamo:

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara
 - Zakon o oružju i municiji


"Službeni glasnik RS", broj 18/2015, izdvajamo:

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi
 - Zakon o izmeni i dopuni Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama


"Službeni glasnik RS", broj 14/2015, izdvajamo:

 - Zakon o izmenama i dopuni Zakona o javnim nabavkama
 - Zakon o Agenciji za osiguranje depozita
 - Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje
 - Zakon o osiguranju depozita
 - Zakon o dopuni Zakona o ministarstvima
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bankama
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije


"Službeni glasnik RS", broj 10/2015, izdvajamo:
 
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o odbrani
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije

"Službeni glasnik RS", broj 8/2015, izdvajamo:

 - Zakon o prevenciji i dijagnostici genetskih bolesti, genetički uslovljenih anomalija i retkih bolesti


"Službeni glasnik RS", broj 6/2015, izdvajamo:

 - Zakon o dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu
 - Zakon o izmeni i dopuni Zakona o vanparničnom postupku
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prometu nepokretnosti
 - Zakon o izmenama i dopunama Porodičnog zakona
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o nasleđivanju


"Službeni glasnik RS", broj 5/2015, izdvajamo:

 - Zakon o izmenama Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije
 - Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privrednim društvima


"Službeni glasnik RS", broj 145/2014, izdvajamo:

- Zakon o izmeni i dopuni Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole
- Zakon o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji
- Zakon o energetici
- Zakon o izmenama Zakona o matičnim knjigama


"Službeni glasnik RS", broj 142/2014, izdvajamo:

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu
 - Zakon o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 - Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 - Zakon o izmeni Zakona o porezu na dodatu vrednost
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 - Zakon o izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

 - Zakon o preuzimanju obaveza privrednog društva Air Serbia a.d. Beograd prema pravnim i fizičkim licima po osnovu izvršenih usluga i isporučenih roba i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije
 - Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, Banca Intesa a.d. Beograd, NBG Bank Malta LTD, „AIK Banka” a.d. Niš i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad

 - Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2014. godinu

MU 18-14:

 - Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji za kreditnu liniju za Agenciju za osiguranje depozita između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj


"Službeni glasnik RS", broj 139/2014, izdvajamo:

 - Zakon o izmenama i dopuni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga
 - Zakon o platnim uslugama
 - Zakon o osiguranju
 - Zakon o izmeni i dopuni Zakona o izvršenju i obezbeđenju


"Službeni glasnik RS", broj 132/2014, izdvajamo:

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji


"Službeni glasnik RS", broj 128/2014, izdvajamo:

 - Zakon o zaštiti uzbunjivača
 - Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda
 - Zakon o zapošljavanju stranaca
 - Zakon o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje


"Službeni glasnik RS", broj 127/2014, izdvajamo:

 - Pravilnik o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja
 - Pravilnik o obliku i sadržaju Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike


"Službeni glasnik RS", broj 123/2014, izdvajamo:

 - Zakon o izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 - Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti


"Službeni glasnik RS", broj 121/2014, izdvajamo:

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prometu nepokretnosti
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu


"Službeni glasnik RS", broj 117/2014, izdvajamo:

 - Zakon o izmeni Zakona o sudijama
 - Zakon o izmenama Zakona o javnom tužilaštvu
 - Zakon o izmeni Zakona o legalizaciji objekata


"Službeni glasnik RS", broj 116/2014, izdvajamo:

 - Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
 - Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu


"Službeni glasnik RS", broj 115/2014, izdvajamo:

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije


"Službeni glasnik RS", broj 108/2014, izdvajamo:

 - Zakon o dopunama Krivičnog zakonika


"Službeni glasnik RS", broj 107/2014, izdvajamo:

 - Zakon o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme


"Službeni glasnik RS", broj 104/2014, izdvajamo:

 - Zakon o izmeni Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 - Zakon o izmenama Zakona o javnoj svojini


"Službeni glasnik RS", broj 99/2014, izdvajamo:

 - Zakon o izmeni i dopuni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
 - Zakon o dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnoj upravi
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
 - Zakon o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju


"Službeni glasnik RS", broj 93/2014, izdvajamo:

 - Zakon o izmeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti
 - Zakon o dopunama Zakona o sudskim taksama
 - Zakon o prometu nepokretnosti
 - Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa


"Službeni glasnik RS", broj 83/2014, izdvajamo:

- Zakon o privatizaciji
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stecaju
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre
- Zakon o javnom informisanju i medijima
- Zakon o elektronskim medijima
- Zakon o javnim medijskim servisima


"Službeni glasnik RS", broj 75/2014, izdvajamo:

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

 - Zakon o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji

 - Pravilnik o Registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

 - Pravilnik o strucnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti

 - Pravilnik o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

 - Pravilnik o poslovnom prostoru i opremi posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti


"Službeni glasnik RS", broj 68/2014, izdvajamo:

 - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji


"Službeni glasnik RS", broj 62/2014, izdvajamo:

- Zakon o zaštiti potrošača
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama
- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama
- Indeksi potrošačkih cena za maj 2014. godine


"Službeni glasnik RS", broj 57/2014, izdvajamo:

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje


"Službeni glasnik RS", broj 108/2013, izdvajamo:

ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
ZAKON o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
ZAKON o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
ZAKON o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
ZAKON o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru
ZAKON o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju


"Službeni glasnik RS", broj 65/2013, izdvajamo:

ЗАКОН о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру
ЗАКОН о прекршајима


"Službeni glasnik RS", broj 62/2013, izdvajamo:

ЗАКОН о изменама и допунама Закона о буџетском систему
ЗАКОН о измени Закона о пензијском и инвалидском осигурању
ЗАКОН о преузимању обавеза Јавног предузећа „Путеви Србије” према привредним друштвима по основу неизмирених обавеза и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије
ЗАКОН о измени Закона о преузимању обавеза здравствених установа према веледрогеријама по основу набавке лекова и медицинског материјала и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије
ЗАКОН о рачуноводству
ЗАКОН о ревизији
ЗАКОН о факторингу


"Službeni glasnik RS", broj 59/2013, izdvajamo:

ЗАКОН о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину


"Službeni glasnik RS", broj 55/2013, izdvajamo:

ZAKON o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
ZAKON o srednjem obrazovanju i vaspitanju
ZAKON o obrazovanju odraslih
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu
ZAKON o dopuni Zakona o platama u državnim organima i javnim službama
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o inovacionoj delatnosti
ZAKON o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda


"Službeni glasnik RS", broj 47/2013, (od 29. maja 2013.) izdvajamo:

ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезима на имовину
ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица
ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији
ЗАКОН о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
ЗАКОН о изменама и допунама Закона о акцизама"Službeni glasnik RS", broj 45/2013, izdvajamo:

ZAKON o železnici
ZAKON o pravima pacijenata
ZAKON o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama
ZAKON o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata
ZAKON o izmeni Zakonika o krivičnom postupku


"Službeni glasnik RS", broj 32/2013, izdvajamo:

ZAKON o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima
ZAKON o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela
ZAKON o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela
ZAKON o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o radu
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
ZAKON o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora


"Službeni glasnik RS", broj 25/2013, izdvajamo:

ZAKON o efikasnom korišćenju energije
ZAKON o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole
• UREDBA o dodeli podsticajnih sredstava privrednim subjektima za razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2013. godini
• UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
• ODLUKA o izmeni Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2013. godini
• STRATEGIJA razvoja i podrške industriji informacionih tehnologija


"Službeni glasnik RS", broj 17/2013, izdvajamo:

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji
Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok”

"Službeni glasnik RS", broj 10/2013, izdvajamo:

ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zigovima
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zastiti vazduha
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o trgovini
ZAKON o dopuni Zakona o platama u drzavnim organima i javnim sluzbama
ZAKON o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
ZAKON o drzavnoj pripadnosti i upisu plovila

• PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom
• IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
• IZNOS najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2012. godinu
• IZNOS procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2013. godinu
• IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2013. godinu
• IZNOS mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike za 2013. godinu.


"Službeni glasnik RS", broj 124/2012, izdvajamo:

Zakon o javnim nabavkama
Zakon o Razvojnom fondu Autonomne pokrajine Vojvodine
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o energetici

U "Službenom glasniku RS", broj 121 od 24. decembra 2012. godine,
između ostalog, objavljeno je:

Zakon o izmenama i dopunama Krivicnog zakonika
Zakon o izmenama Zakonika o krivicnom postupku
Zakon o dopuni Zakona o javnom tuzilastvu
Zakon o dopuni Zakona o sudijama
Zakon o izmeni Zakona o podsticanju gradjevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrasnjim vodama
Zakon o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji


U "Službenom glasniku RS", broj 119 od 17. decembra 2012. godine,
između ostalog, objavljeni su:

•  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

•  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

Zakon o rokovima izmirenja novcanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Zakon o javnim preduzecima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije

Zakon o izmeni i dopuni Zakona o privatizaciji

Zakon o zateznoj kamati

Zakon o izmeni Zakona o osiguranju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskim i srodnim pravima

Zakon o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zastiti

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju„Službeni glasnik RS”, broj 93/12 od 25.septembra 2012. godine:

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatnu vrednost (PDV-u)
Povezano:

Zakon o porezu na dodatnu vrednost ( Zo PDV-u )  zakljucno sa  sl.gl. 61/2007


Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama
Povezano:

Zakon o fiskalnim kasama  2004

Uredba o odredjivanju delatnosti kod cijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase
„Službeni glasnik RS”, broj 61/10 od 31.08.2010. godine, 101/10, 94/11 i 83/12 od 24.08.2012. godine, prečišćeni tekst


Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana
Povezano:

Zakon o porezu na dohodak gradjana  zakljucno sa izmenama i dop. od  03/2010.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana
 "Službeni glasnik RS", broj 50/11


Zakon o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
Povezano:

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju  2009. godina

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
stupio na snagu 30.12.2010. godine, primenuje se od 01.01.2011. godine, a deo od 2012.godine


Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
Povezano:

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
"Službeni glasnik RS”, broj 2/2012


Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave
Povezano:

Zakon o finansiranju lokalne samouprave
"Službeni glasnik RS”, broj 62/2006, u primeni od 01/01/2007. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave
"Službeni glasnik RS”, broj 47/2011, u primeni od 01/10/2011. godine


Zakon o izmenama Zakona o republickim administrativnim taksama
Povezano:

Zakon o republickim administrativnim taksama
zakljucno sa izmenama u "Službenom glasniku RS”, broj 54/2009


Zakon o izmenama i dopunama Zakona o turizmu
Povezano:

Zakon o turizmu
"Službeni glasnik RS”, broj 36/2009 , maj

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o turizmu
"Službeni glasnik RS”, broj 88/2010 novembar, u primeni od 01/12/2010. godine


Zakon o izmenama Zakona o vinu
Povezano:

Zakon o vinu
„Službeni glasnik RS”, broj 41/2009, jun


Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
Povezano:

Zakon o duvanu
"Službeni glasnik RS", broj 101/2005 i 90/2007

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
"Službeni glasnik RS", broj 95/2010, decembar

 Zakon o izmenama Zakona o duvanu
 „Службени гласник РС”, број 39/11 од 3. јуна


Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o javnim putevima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Zakon o izmeni i dopunama Zakona o vetrinarstvu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vanrednim situacijama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o energetici

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budzetu Republike Srbije za 2012. godinu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu

Zakon o izmenama Zakona o vodama
Povezano:

Zakon o vodama  05/2010.


Zakon o izmenama Zakona o vazdusnom saobracaju
Povezano:

Zakon o izmenama Zakona o sumama
Povezano:

Zakon o sumama  05/2010.


Zakon o izmeni Zakona o stocarstvu
Povezano:

Zakon o stocarstvu
„Službeni glasnik RS”, broj 41/09, jun


Zakon o izmenama Zakona o privatizaciji

Zakon o izmenama Zakona o obaveznom osiguranju u saobracaju
Povezano:

Zakon o obaveznom osiguranju u saobracaju
"Službeni glasnik RS", broj 51/2009

Zakon o izmeni Zakona o obaveznom osiguranju u saobracaju
"Službeni glasnik RS”, broj 78/2011


Zakon o izmenama Zakona o zastiti od jonizujuceg zracenja i o nuklearnoj sigurnosti

Zakon o izmenama Zakona o hemikalijama

Zakon o prestanku vazenja Zakona o fondu za zastitu zivotne sredine

Zakon o utvrdjivanju maksimalne zarade u javnom sektoruUredba o odredjivanju delatnosti kod cijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase
„Službeni glasnik RS”, broj 61/10 od 31.08.2010. godine, 101/10, 94/11 i 83/12 od 24.08.2012. godine, prečišćeni tekst

28.09.2012. - Упутство о службеном узорковању хране и хране за животиње биљног и мешовитог порекла при увозу

ОДЛУКА
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ЗА СМАЊЕЊЕ ЦАРИНСКИХ ДАЖБИНА НА ОДРЕЂЕНУ РОБУ, ОДНОСНО ЗА ИЗУЗИМАЊЕ ОДРЕЂЕНЕ РОБЕ ОД ПЛАЋАЊА ЦАРИНСКИХ ДАЖБИНА У 2012. ГОДИНИ

(Службени гласник бр. 97/1, 10/12 и 15/12 )
Овом одлуком прописују се услови и начин за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2012. години.


Uredba o uskladjivanju nomenklature carinske tarife za 2012. godinu

Uredba o posebnim uslovima prometa odredjene robe
"Službeni glasnik RS”, broj 102/2011,
( stupila na snagu 01.01.2012. i vazi 6 meseci od dana stupanja na snagu )

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
"Službeni glasnik RS”, broj 101/2011


Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
"Službeni glasnik RS”, broj 2/2012
Povezano:
Prethodno vazeci zakoni i izmene:
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji  zakljucno sa izmenama od jula 2010. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
"Službeni glasnik RS”, broj 101/2011


Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
„Službeni glasnik RS”, broj 93/12 od 25.septembra 2012. godine


Zakon o porezu na dobit pravnih lica ( preduzeca )
zakljucno sa izmenama i dopunama iz "Službenog glasnika RS”, broj 101/2011
Povezano:

Zakon o porezu na dobit pravnih lica ( preduzeca )   sa iz. i dop. zakljucno sa martom 2010.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
"Službeni glasnik RS”, broj 101/2011Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (txt)
zakljucno sa izmenama iz "Službenog glasnika RS”, broj 101/2011

Zakon o privrednim drustvima (txt)
zakljucno sa izmenama i dopunama iz "Službenog glasnika RS”, broj 99/2011
Povezano:

Zakon o privrednim drustvima
 "Službeni glasnik RS", broj 36/2011  od 27. maja

Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o privrednim
društvima („Službeni glasnik RS”, broj 125/04), osim
odredbe člana 456. tog zakona
koja se primenjuje do okončanja privatizacije postojećih društvenih preduzeća i
privrednih društava koja posluju društvenim ili državnim kapitalom.

Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o privatnim
preduzetnicima
(„Službeni glasnik SRS”, br. 54/89 i 9/90 i „Službeni glasnik RS”, br.
19/91, 46/91, 31/93-US, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 35/02, 101/05-dr. zakon,
55/04-dr. zakon i 61/05-dr. zakon), osim odredaba koje se odnose na ortačke radnje
koje prestaju da važe 1. januara 2013. godine
.

Danom početka primene ovog zakona prestaju da važe odredbe člana 4.
Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju
(„Službeni glasnik RS”, broj 36/09).

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim drustvima
"Službeni glasnik RS”, broj 99/2011

Zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih drustava
„Službeni glasnik RS”, broj 36/2011, 25.majZakon o izmeni Zakona o podsticanju gradjevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize
"Službeni glasnik RS”, broj 99/2011

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre
"Službeni glasnik RS”, broj 99/2011

Zakon o izmeni Zakona o osiguranju
"Službeni glasnik RS”, broj 99/2011

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih drustava
"Službeni glasnik RS”, broj 99/2011

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskim i srodnim pravima
"Službeni glasnik RS”, broj 99/2011
Povezano:
Zakon o autorskim i srodnim pravima
„Službeni glasnik RS”, broj 104/2009, stupio na snagu 24/12/2009. godine


Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu emitovanja muzičkih dela na radio i televizijskim stanicama
„Službeni glasnik RS”, broj 98/2011

Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu emitovanja muzičkih dela na radijskim i TV programima Radiodifuzne ustanove Radio televizije Srbije
„Službeni glasnik RS”, broj  98/2011

Jedinstvena tarifa za ostvarivanje prava na posebnu naknadu
„Službeni glasnik RS”, broj  98/2011
Povezano:
Tarifa naknada - SOKOJ 2007.
"Službeni glasnik RS", br. 29/09 - precisceni tekstZakon o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opste upotrebe
"Službeni glasnik RS”, broj 92/2011


Zakon o trzisnom nadzoru
"Službeni glasnik RS”, broj 92/2011

Zakon o igrama na srecu
"Službeni glasnik RS”, broj 88/2011
Povezano:
Stupanjem ovog Zakona na snagu, prestali su da vaze:

Zakon o igrama na srecu
"Službeni glasnik RS”, broj 84/2004

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na srecu  12/2010.


Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama
"Službeni glasnik RS”, broj 88/2011


Zakon o izmeni i dopuni Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju
"Službeni glasnik RS”, broj 88/2011

Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju 
Sl.gl.  36/2009


Zakon o prebivalistu i boravistu gradjana
"Službeni glasnik RS”, broj 87/2011

Zakon o upravnoj inspekciji
"Službeni glasnik RS”, broj 87/2011

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
"Službeni glasnik RS”, broj 78/2011

Zakon o vracanju oduzete imovine i obestecenju
"Službeni glasnik RS”, broj 72/2011

Zakon o javnoj svojini
"Službeni glasnik RS”, broj 72/2011

Zakon o zastiti poslovne tajne
"Službeni glasnik RS”, broj 72/2011


Zakon o finansiranju lokalne samouprave
"Službeni glasnik RS”, broj 62/2006, u primeni od 01/01/2007. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave
"Službeni glasnik RS”, broj 47/2011, u primeni od 01/10/2011. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave
„Službeni glasnik RS”, broj 93/12 od 25.septembra 2012. godinePravilnik o klasifikaciji trgovinskih formata


"Službeni glasnik RS", broj 43/11 od 14. juna:


                  Zakon o izmenama Zakona o akcizama „Службени гласник РС”, број 39/11 од 3. јуна:

Уредбa о коришћењу подстицајних средстава за подизање производних засада воћака, винове лозе и хмеља за 2011. годину

Уредбa о условима и начину коришћења средстава за регресирање осигурања животиња, усева и плодова у 2011. години

Уредбa о условима и начину коришћења средстава за регресирање репроматеријала за ратарску и повртарску производњу у 2011. години

Уредбa о утврђивању годишњег програма коришћења средстава буџетског фонда за шуме Републике Србије у 2011. години

Уредбa о изменама уредбе о подстицању пољопривредне производње путем кредитне подршке кроз субвенционисање дела каматне стопе у 2011. години

Уредбa о утврђивању програма кредитне подршке за развој сточарства у 2011. години кроз субвенционисање дела каматне стопе

Уредбa о утврђивању програма кредитне подршке за инвестициона улагања у пољопривреднe oбјекте у 2011. години кроз субвенционисање дела каматне стопе

Уредбa о утврђивању програма кредитне подршке за инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему у 2011. години кроз субвенционисање дела каматне стопе

Уредбa о утврђивању програма кредитне подршке за развој ратарства, воћарства, виноградарства и повртарства у 2011. години кроз субвенционисање дела каматне стопе


                 Zakon o zastiti korisnika finansijskih usluga

                 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o licnoj karti

                 Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala               
Zakon o duvanu
"Službeni glasnik RS", broj 101/2005 i 90/2007

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
"Službeni glasnik RS", broj 95/2010, decembar

 Zakon o izmenama Zakona o duvanu
 „Службени гласник РС”, број 39/11 од 3. јуна

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
„Službeni glasnik RS”, broj 93/12 od 25.septembra 2012. godine
 "Sluzbeni glasnik" 31/2011:


                     Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobracaju

                     Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu

                     Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju 

                     Zakon o advokaturi

                     Zakon o javnom beleznistvu

                     Zakon o trzistu kapitala

                     Zakon o izvrsenju i obezbedjenju                               
                                 
                                 
                                 

Zakon o racunovodstvu i reviziji  zakljucno sa izmenama 12/2009. godine

          Pravilnik o nacinu i rokovima vrsenja popisa i uskladjivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem  11/2006.

          Pravilnik o Kontnom okviru i sadrzini racuna u Kontnom okviru za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike
 zakljucno sa sl gl. 9/2009.

NOVO:   Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Kontnom okviru i sadrzini racuna u Kontnom okviru za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike
Sluzbeni glasnik RS broj 3/2011

           Pravilnik o sadzini i formi obrazaca finansijskih izvestaja za privredna drustva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike  zakljucno sa 2/2010.


Zakon o klasifikaciji delatnosti   2009. godina

Uredba o klasifikaciji delatnosti   09/2010

Uredba o metodologiji za razvrstavanje jedinica razvrstavanja prema klasifikaciji delatnosti

Pravilnik o odredjivanju poslova koji se smatraju umetnickim i starim zanatima, odnosno poslovima domace radinosti
Sluzbeni glasnik RS, broj 21/2005


Zakon o radu   2005
Zakon o dopuni Zakona o radu   2009


Zakon o trgovini   jul 2010.


Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga
Sl. gl. 109/2009

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o evidenciji prometa robe i usluga
Sl. gl.  7/2010

Zakon o porezu na dodatnu vrednost ( Zo PDV-u )  zakljucno sa  sl.gl. 61/2007
Povezano:

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatnu vrednost (PDV-u)
„Službeni glasnik RS”, broj 93/12 od 25.septembra 2012. godine   Pravilnik o odredjivanju slucajeva u kojima nema obaveze izdavanja racuna i o racunima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci

    Pravilnik o utvrdjivanju opreme i objekata za vrsenje delatnosti i o nacinu sprovodjenja ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vrsenje delatnosti  2005

    Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povracaj PDV-a i o nacinu i postupku refakcije i refundacije PDV-a  2007

    Pravilnik o nacinu i postupku ostvarivanja poreskog oslobadjanja kod PDV-a sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza  2007

    Pravilnik o obliku i sadrzini prijave za evidentiranje obveznika PDV-a , postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadrzini poreske prijave PDV   zaklj. sa sl.gl 120/2008

    Pravilnik o utvrdjivanu prenosa celokupne ili dela imovine , sa ili bez naknade , ili kao ulog , koji se ne smatra prometom dobara i usluga u smislu zakona o PDV-u   2005

    Pravilnik o obliku , sadrzini i nacinu vodjenja evidencije o PDV-u   2005


Uredba o kolicini rashoda ( kalo , rastur , kvar i lom ) na koji se ne placa PDV   2004


Uputstvo za primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost
Poreska uprava, septembar 2010. godine

Uputstvo o nacinu i postupku evidentiranja obveznika za porez na dodatu vrednost
Poreska uprava, februar 2010. godine

Uputstvo o primeni propisa koji regulišu oporezivanje motornih vozila od 01. januara 2005. godine
Poreska uprava, decembar 2004. godineZakon o fiskalnim kasama  2004
Povezano:

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama
„Službeni glasnik RS”, broj 93/12 od 25.septembra 2012. godine


    Pravilnik o obliku i sadrzini obavestenja iz clana 18. stav 3. Zakona o fiskalnim kasama   2005

    Uredba o ostvarivanju prava fizickog lica - kupca dobra , odnosno korisnika usluga u sprovodjenju Zakona o fiskalnim kasama  2005

   
Uredba o odredjivanju delatnosti kod cijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase
„Službeni glasnik RS”, broj 61/10 od 31.08.2010. godine, 101/10, 94/11 i 83/12 od 24.08.2012. godine, prečišćeni tekst

Spisak proizvodjaca fiskalnih kasa sa dozvolom   2008. godina


               Pravilnik o poreskom identifikacionom broju ( PIB-u )   zakljucno sa sl.gl. 48/2010.

               Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za ciju je registraciju nadlezna Agencija za privredne registre
Sl.Gl., broj 32/09 od 05.05.2009. godine

               Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za ciju je registraciju nadlezna Agencija za privredne registre
Sl.gl., broj 70/10 od 30.09.2010.godine, stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja

               Pravilnik o uslovima i nacinu vodjenja racuna za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih racuna
zakljucno sa izmenama u Sl.gl. broj 37/09 od 22.05.2009. godine

               Pravilnik o postupku i nacinu izdavanja i izgledu obrazaca potvrda o rezidentnosti
Sl.gl. broj 80/2010, stupio na snagu 10.11.2010. godine, primenjuje se od 01.01.2011. godine
( ukljucuje obrasce POR-1 i POR-2 )

               Pravilnik o nacinu i postupku obezbedjivanja izvora podataka i elektronski vodjenih poslovnih knjiga i evidencija poreskih obveznika - pravnih lica
stupio na snagu 20. 02. 2010.


Zakon o porezu na dohodak gradjana  zakljucno sa izmenama i dop. od  03/2010.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana
 "Službeni glasnik RS", broj 50/11

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana
„Službeni glasnik RS”, broj 93/12 od 25.septembra 2012. godinePravilnik o sadrzini prijave za upis u registar poslodavaca   2006

     
      Pravilnik o sadrzaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od znacaja za nacin utvrdjivanja poreza na dohodak gradjana od prihoda od samostalne delatnosti   2004

      Pravilnik o sadrzini prijave za upis u registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i dr. zabavnih programa i sadrzini obavestenja o zakljucenim ugovorima o izvodjenju tih programa   2004
 
       Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrdjivanje poreza na prihode gradjana   2007

        Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva
sl.gl. 140/2004

Uredba o blizim uslovima , kriterijumima i elementima za pausalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti   2005

Korisnicko uputstvo za godisnji porez na dohodak gradjana za 2008. godinu

Zakon o privremenom izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak gradjana
odredjenih vrsta prihoda
  2009Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
"Službeni glasnik RS”, broj 101/2011

Zakon o porezu na dobit pravnih lica ( preduzeca )   sa iz. i dop. zakljucno sa martom 2010.


      Pravilnik o sadrzaju Poreskog bilansa i dr. pitanjima od znacaja za nacin utvrdjivanja poreza na dobit preduzeca   2004

      Pravilnik o sadrzaju poreske prijave za obracun poreza na dobit preduzeca   2006
     

      Pravilnik o nacinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i nacinu utvrdjivanja amortizacije za poreske svrhe   2004

      Pravilnik o sadrzaju Poreskog bilansa za druga pravna lica ( nedobitne organizacije ) - obveznike poreza na dobit preduzeca   2006

   
Pravilnik  o sadrzaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od znacaja za nacin utvrdjivanja poreza na dobit pravnih lica...>>>
"Sluzbeni glasnik RS, broj 99/2010, stupio na snagu 04/01/2011. godine
( Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da vazi Pravilnik o sadrzaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od znacaja za nacin utvrdjivanja poreza na dobit preduzeca ("Sluzbeni glasnik RS", broj 139/04), osim odredbe clana 3. tacka 19) tog pravilnika.)

Pravilnik o sadrzaju poreske prijave za obracun poreza na dobit pravnih lica...>>>
"Sl.gl. RS, broj 99/2010, stupio na snagu 04/01/2011. godine
( Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da vazii Pravilnik o sadrzaju poreske prijave za obracun poreza na dobit preduzeca ("Sluzbeni glasnik RS", br. 139/4, 19/05, 15/06 i 59/06).)


Zakon o porezima na imovinu   u primeni od 01. 01. 2011.

Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu
"Službeni glasnik RS", broj 24/2011


Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrdjivanje poreza na imovinu
Sl.gl. br. 139/04, 63/07 i 9/09   

Zakon o porezima na upotrebu, drzanje i nosenje dobara
Sl.gl. 101/2010, decembar

Zakon o izmenama zakona o porezima na upotrebu, drzanje i nosenje dobara
"Službeni glasnik RS", broj 24/2011

Zakon o porezu na premije nezivotnih osiguranja
Sl.gl. 135/2004

Autor: urrgb | Odgovor #1 25.01.2011. u 13:03:09
Zakon o platnom prometu
zakljucno sa Sl.gl. 62/2006

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu  05/2011

Odluka o opstim pravilima za obavljanje direktnih zaduzenja po osnovu ovlascenja
zakljucno sa ispravkom u Sl.gl.br. 12/2010 od 10/03/2010., stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 01/04/2010. godine

Odluka o uslovima i nacinu placanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizicka lica koja obavljaju delatnost
Sl.gl. 57/2004, 114/2005, 45/2007 i 12/2008

Odluka o uslovima i nacinu otvaranja, vodjenja i gasenja racuna kod banke
Sl.gl. 33/2005 i  25/2009, april

Odluka o obliku, sadrzini i nacinu koriscenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa
Sl.gl. 57/2004 i 82/2004

Odluka o nacinu sprovodjenja prinudne naplate s racuna klijenata
Sl.gl 58/2004 i 101/09

Odluka o nacinu i uslovima pracenja likvidnosti pravnih lica
Sl.gl. 29/2005

Odluka o odredjivanju jedinstvenih identifikacionih brojeva banaka za obavljanje platnog prometa
Odluka guvernera NBS broj 2516 od 05/02/2009. godine

Zakon o porezu na promet
zakljucno sa izmenama u "Službenom glasniku RS”, broj 84/2004

Zakon o porezu na finansijske transakcije
zaključno sa izmenama u "Službenom glasniku RS”, broj 43/2004


Zakon o republickim administrativnim taksama
zakljucno sa izmenama u "Službenom glasniku RS”, broj 54/2009

Zakon o izmenama Zakona o republickim administrativnim taksama
„Službeni glasnik RS”, broj 93/12 od 25.septembra 2012. godine


Zakon o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije
"Službeni glasnik RS”, broj 61/2005


Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju 
Sl.gl.  36/2009

Zakon o izmeni i dopuni Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju
"Službeni glasnik RS”, broj 88/2011Zakon o deviznom poslovanju
Sl gl. 62/2006

Odluka o uslovima i nacinu obavljanja menjackih poslova
Sl. gl. 18/2010 , mart

Uputstvo za sprovodjenje odluke o uslovima i nacinu obavljanja menjackih poslova
Sl. gl. 18/2010 , mart

Odluka o uslovima za licne i fizicke prenose sredstava placanja u inostranstvo i iz inostranstva
zaključno sa Sl.gl. 52/2008

Odluka o placanju, naplacivanju, uplati i isplati koji se mogu vrsiti u efektivnom stranom novcu
zaključno sa Sl.gl. 118/2007

Odluka o postupku kontrole menjackih poslova
zaključno sa Sl.gl. 117/2007

Odluka o uslovima i nacinu evidentiranja kreditnih poslova sa inostranstvom iz clana 4. stav 2. i clana 5. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju
Sl.gl 11/2007

Uredba o blizim uslovima i nacinu vrsenja kontrole deviznog poslovanja, izvestavanju i vodjenju evidencije od strane rezidenata i nerezidenata
decembar 2006.

Carinski zakon
Sl.gl. 18/2010, mart


Zakon o turizmu
"Službeni glasnik RS”, broj 36/2009 , maj

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o turizmu
"Službeni glasnik RS”, broj 88/2010 novembar, u primeni od 01/12/2010. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o turizmu
„Službeni glasnik RS”, broj 93/12 od 25.septembra 2012. godine


Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata
zakljucno sa "Službenim glasnikom RS”, broj 31/05

Pravilnik o sadrzini registra turizma
"Službeni glasnik RS”, broj 3/2010, januar


Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
"Službeli glasnik RS", broj 30/2010 od 07/05/2010. godine, stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja

Zakon o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu odredjenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje   2008

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje
„Službeni glasnik RS”, broj 102/2008 , novembar

Pravilnik o sadrzini i obrascu zahteva za otpis kamate na dospele obaveze po osnovu
odredjenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i o nacinu i postupku za ostvarivanje prava na otpis kamate
   2008


Uredba o sadrzini, obrascu i nacinu podnosenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodoloskim principima i jedinstvenom kodeksu sifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
"Službeli glasnik RS", broj 54/2010 od 04/08/2010. godine, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a u primeni od 01/10/2010. godine


Zakon o volontiranju   05/2010.

Zakon o sprecavanju zlostavljanja na radu   05/2010.

Pravilnik o pravilima ponasanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prvencijom i zastitom od zlostavljanja na radu   09/2010.

Zakon o zaposljavanju i osiguranju za slucaj nezaposlenosti
"Službeni glasnik RS”, broj 36/2009 od 15/05/2009. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposljavanju i osiguranju za slucaj nezaposlenosti
"Sluzbeni glasnik RS”, broj 88/2010 od 23/11/2010. godine, u primeni od 01/12/2010. godine


Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju  2009. godina

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
stupio na snagu 30.12.2010. godine, primenuje se od 01.01.2011. godine, a deo od 2012.godine

Zakon o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
„Službeni glasnik RS”, broj 93/12 od 25.septembra 2012. godine


Zakon o javnim prihodima i javnim rashodima
zaključno sa izmenama u "Službenom glasniku RS”, broj 33/2004

Zakon o kontroli drzavne pomoci
"Službeni glasnik RS”, broj 51/2009, u primeni od 01/01/2010. godine

Zakon o javnim nabavkama
"Službeni glasnik RS”, broj 116/2008, u primeni od 06/01/2009. godine


Pravilnik o uslovima u pogledu odgovarajuceg prostora za trgovinu na veliko
duvanskim proizvodima

"Službeni glasnik RS”, broj 116/05

Pravilnik o uslovima u pogledu tehnicke opremljenosti prostora za trgovinu
na malo duvanskim proizvodima

"Službeni glasnik RS”, broj 116/2005

Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu isticanja oznake o zabrani prodaje cigareta i drugih duvanskih proizvoda maloletnim licima
„Službeni glasnik RS”, broj 15/2006


Zakon o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama   2005

Pravilnik o obliku i sadržini znaka zabrane pušenja   2008

Zakon o zastiti stanovnistva od izlozenosti duvanskom dimu  05/2010.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o zabrani
pušenja u zatvorenim prostorijama („Službeni glasnik RS”, br. 16/95 i 101/05).


NAPOMENA: Чланом 30. прописано је да су правна лица и предузетници у чијим објектима је
забрањено пушење, односно у којима постоје изузеци од забране пушења у
складу са овим законом, дужни да ускладе свој рад са одредбама овог закона у
року од 180 дана од дана његовог ступања на снагу односно до 11. новембра
2010. године.

Primena Zakona o zabrani pusenja:

* u zdravstvenim ustanovama
* u ugostiteljskim objektima za ishranu i pice
* u zatvorenom radnom prostoru
* u obrazovnim ustanovama
* u radnom prostoru sa potpunom zabranom pusenja
* u javnom prevozu


Pravilnik o obliku i sadrzaju znaka zabrane pusenja i znaka da je pusenje dozvoljeno u odredjenom prostoru, nacinu isticanja tih znakova, obrascu izvestaja o povredi zabrane pusenja, vrsti potrebnih dokaza o pusenju i nacinu na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrdjuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pusenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu novcane kazne na licu mesta
„Službeni glasnik RS”, broj 73/2010 od 12/10/2010. godine, u primeni od 20/10/2010. godine

Autor: urrgb | Odgovor #2 25.01.2011. u 13:03:49
Zakon o elektronskim komunikacijama   06/2010.


Zakon o elektronskoj trgovini
„Službeni glasnik RS”, broj 41/2009

Zakon o elektronskom dokumentu
„Službeni glasnik RS”, broj 51/2009

Zakon o elektronskom potpisu
2004.godina

Zakon o oglasavanju
„Službeni glasnik RS”, broj 79/2005

Pravilnik o sadrzini deklaracije za objavljivanje i emitovanje oglasne poruke
"Službeni glasnik RS”, broj 114/2005

Autor: urrgb | Odgovor #3 25.01.2011. u 13:04:15
Zakon o zastiti konkurencije  
u primeni od 01/11/2009.

Zakon o zastiti potrosaca
„Službeni glasnik RS”, broj 73/2010 u primeni od 01/01/2011. godine. Danom primene ovog zakona prestaje da vazi Zakon o zastiti potrosaca ("Službeni glasnik RS", broj 79/2005) i Zakon o odgovornosti proizvodjaca stvari sa nedostatkom ("Službeni glasnik RS", broj 101/2005).


Zakon o opstoj bezbednosti proizvoda
„Službeni glasnik RS”, broj 41/2009 , jun 2009.

Zakon o bezbednosti hrane
2009. godina

Zakon o upravljanju otpadom
"Službeni glasnik RS”, broj 36/2009, stupio na snagu 23/05/2009. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom
"Službeni glasnik RS”, broj 88/2010 u primeni od 01/12/2010. godine

Pravilnik o nacinu i postupku upravljanja otpadnim gumama
„Službeni glasnik RS”, zakljucno sa brojem 81/2010 od 11/2010. godine


Zakon o ambalazi i ambalaznom otpadu
"Službeni glasnik RS”, broj 36/2009, stupio na snagu 23/05/2009. godine

Zakon o komunalnoj policiji
"Službeni glasnik RS”, broj 51/2009, stupio na snagu 22/07/2009. godine, ali pocinje da se primenjuje po isteku sest meseci od dana stupanja na snagu, izuzev odredaba čl. 45, 46. i 47. koje se primenjuju od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Autor: urrgb | Odgovor #4 25.01.2011. u 13:05:28
Zakon o sanitarnom nadzoru
„Službeni glasnik RS”, broj 125/2004


Pravilnik o opstim sanitarnim uslovima koje moraju da ispune objekti koji podlezu sanitarnom nadzoru
„Službeni glasnik RS”, broj 47/2006

Pravilnik o blizim uslovima u pogledu prostorija, uredjaja i opreme i nacinu postupanja kojim se sprecava pojava i sirenje zaraznih bolesti prilikom pruzanja higijenskih usluga
„Službeni glasnik RS”, broj 47/2006

Pravilnik o potrebnim sanitarnim uslovima koje moraju da ispune objekti u kojima se pružaju usluge održavanja higijene, nege i ulepšavanja lica i tela
„Službeni glasnik RS”, broj 47/2006

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

Zakon o pivu  05/2010.


Zakon o vinu
„Službeni glasnik RS”, broj 41/2009, jun

Zakon o izmenama Zakona o vinu
„Službeni glasnik RS”, broj 93/12 od 25.septembra 2012. godine


Zakon o etanolu
„Službeni glasnik RS”, broj 41/2009, jun

Zakon o rakiji i drugim alkoholnim picima
„Službeni glasnik RS”, broj 41/2009, jun


Zakon o sumama  05/2010.

Zakon o izmenama Zakona o sumama
„Službeni glasnik RS”, broj 93/12 od 25.septembra 2012. godine


Zakon o organskoj proizvodnji  05/2010.


Zakon o vodama  05/2010.

Zakon o izmenama Zakona o vodama
„Službeni glasnik RS”, broj 93/12 od 25.septembra 2012. godine


Zakon o obavljanju savetodavnih i strucnih poslova u oblasti poljoprivrede  05/2010.


Zakon o zdravlju bilja
„Službeni glasnik RS”, broj 41/2009, jun

Zakon o dobrobiti zivotinja
„Službeni glasnik RS”, broj 41/2009 od 02/06/2009. godine


Zakon o stocarstvu
„Službeni glasnik RS”, broj 41/09, jun

Zakon o izmeni Zakona o stocarstvu
„Službeni glasnik RS”, broj 93/12 od 25.septembra 2012. godine


Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju
„Službeni glasnik RS”, broj 41/2009 od 02/06/2009. godine

Autor: urrgb | Odgovor #5 25.01.2011. u 13:07:23
Zakon o bezbednosti saobracaja na putevima
"Službeni glasnik RS", broj 41/2009

Uslovi za obavezno osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za stetu pricinjenu trecim licima  2009.


Zakon o prevozu u drumskom saobracaju
zakljucno sa "Službenim glasnikom RS", broj 62/2006

NOVO: Zakon o izmenama i dopunama zakona o medjunarodnom prevozu u drumskom saobracaju 23/03/2010


Zakon o obaveznom osiguranju u saobracaju
"Službeni glasnik RS", broj 51/2009

Zakon o izmeni Zakona o obaveznom osiguranju u saobracaju
"Službeni glasnik RS”, broj 78/2011

Zakon o izmenama Zakona o obaveznom osiguranju u saobracaju
„Službeni glasnik RS”, broj 93/12 od 25.septembra 2012. godine


Pravilnik  o sadrzini, izdavanju i vodjenju putnih naloga i evidenciji o izdatim putnim nalozima
"Službeni glasnik RS”, broj 20/1996 i 32/2010, izmene stupile na snagu 22/05/2010. godine

Zakon o transportu opasnog tereta    11/2010.

Zakon o plovidbi i lukama na unutrasnjim vodama  10/2010.


Zakon o vazdusnom saobracaju   10/2010.

Zakon o izmenama Zakona o vazdusnom saobracaju
„Službeni glasnik RS”, broj 93/12 od 25.septembra 2012. godine


Zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji
"Službeni glasnik RS", broj 24/2011

Zakon o akreditaciji  10/2010.

Zakon o javnom prihodima i javnim rashodima
zakljucno sa izmenama u "Službenom glasniku RS”, broj 33/2004

Tarifa naknada - SOKOJ 2007.

Tarifa naknada - OFPS 11/2009.

Zakon o zigovima   2005

NOVO: Zakon o zigovima  ( 2009 )

NOVO: Zakon o pravnoj zastiti industrijskog dizajna  ( 2009 )

Zakon o hipoteci   2005

Zakon o menici

Odluka o pustanju u prodaju menicnog blanketa   2004/08

Zakon o bankama
u primeni od 01/10/2006. godine, izuzev odredjenog broja odredbi

Zakon o izmenama i dopunama zakona o bankama
"Službeni glasnik RS”, broj 91/2010, stupio na snagu 11/12/2010. godine

             Odluka o nacinu i postupku sprovodjenja opstih uslova poslovanja koje banka primenjuje u odnosu s klijentima fizickim licima
"Službeni glasnik RS”, broj 74/2009

Zakon o trzistu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata
"Službeni glasnik RS”, broj 46/2006

Zakon o ceku

Zakon o cenama 

Zakon sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma  u primeni od 27/03/2009

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma   u primeni od 11/09/2009

Autor: urrgb | Odgovor #6 25.01.2011. u 13:07:54
Zakon o sportu
"Službeni glasnik RS", broj 24/2011

Zakon o socijalnoj zastiti
"Službeni glasnik RS", broj 24/2011

                                 
Link ka sajtu  Republickog zavoda za zdravstveno osiguranje ( RZZO ):


     
      Закон о здравственом осигурању
   
      Закон о здравственој заштити
   
      Закон о лековима и медицинским средствима
   
      Закон о заштити становништва од заразних болести
   
      Закон о коморама здравствених радника   

      Закон о мировању и отпису дуга по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање
   
      Закон о лечењу неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења
   
      Закон о јавном здрављу
   
      Закон о трансплантацији органа
   
      Закон о трансплантацији ћелија и ткива
   
      Закон о трансфузиолошкој делатности
   
      Закон о забрани пушења у затвореним просторијамаPravilnici:

Обим, садржај права и партиципација

 Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2010. годину

 
Начин и поступак остваривања права

 Правилник о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања (пречишћен текст)

 
Ино осигурање

 Правилник о условима и начину упућивања осигураниx лица на лечење у иностранство (интерно пречишћен текст)

 
Здравствене књижице

 Правилник о исправи о здравственом осигурању и посебној исправи за коришћење здравствене заштите (пречишћен текст)

 
Укључивање у осигурање

 Правилник о начину и поступку укључивања у обавезно здравствено осигурање лица која нису обавезно здравствено осигурана (пречишћен текст)

 Правилник о утврђивању основице на коју се обрачунава и плаћа допринос за обавезно здравствено осигурање лица укључених у обавезно здравствено осигурање
(пречишћен текст)

 

Уговарање услуга и цене

 Правилник о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга за утврђивање накнаде за њихов рад за 2010.годину

 Правилник о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга

 Правилник о утврђивању цена здравствених услуга за превенцију, прегледе и лечење болести уста и зуба

 Правилник o ценама болесничког дана за продужену рехабилитацију у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију

 

Дијализа

 Правилник о утврђивању цена материјала за дијализе

 Правилник о стандардима материјала за дијализе

 

Имплантати

 Правилник о врстама и стандардима медицинских средстава која се уграђују у људски организам, на терет средстава обавезног здравственог осигурања (пречишћен текст)
 

Лекарске комисије

 Правилник о организацији и раду лекарских комисија

 
Лекови

 Правилник о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (пречишћен текст)

 Правилник о критеријумима, начину и поступку за стављање, односно скидање лекова са Листе лекова који се прописују и издају на терет средстава здравственог осигурања (пречишћен текст)

 Правилник о стандардима за примену појединих цитостатика и одређених специфичних лекова за лечење малигних обољења осигураних лица Републичког завода за здравствено осигурање (пречишћен текст)

 

Медицинско-техничка помагала

 Правилник о медицинско техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања (пречишћен текст)

 
Рехабилитација

 Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (пречишћен текст)
 

Архивирање

 Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања

 

Министарство здравља:

 Правилник о имунизацији и начину заштите лековима

 Правилник о условима и начину унутрашње организације здравствене установе

 Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

 Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите

 Правилник о месечном износу прихода као цензусу за стицање својства осигураног лица

 Правилник о условима за увоз лекова и медицинских средстава који немају дозволу за стављање у промет

Правилник о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите

 Правилник о начину, поступку и условима за обављање допунског рада здравствених радника у здравственој установи или приватној праксиUredbe:


  Уредба о плану мреже здравствених установа
  Уредба о критеријумима за формирање цена лекова
  Уредба о јединственим методолошким принципима за вођење матичне евиденције
  Уредба о коефицијентима за обрачун плата запослених у јавним службама
  Уредба о добровољном здравственом осигурању


Autor: Info | Odgovor #7 27.03.2011. u 08:55:10

Opsti kolektivni ugovor
29. april, 2008. godine

Aneks I opsteg kolektivnog ugovora
6. novembar, 2008. godine

Prosireno dejstvo opsteg kolektivnog ugovora
u primeni od 1. januara 2009. godine

U sedistu Unije poslodavaca Srbije potpisan je 9. februara poseban granski kolektivni ugovor u grani poljoprivrede, prehrambene, duvanske industrije i vodoprivrede.

Po isticanju Opsteg kolektivnog ugovora u aprilu mesecu, predvidjeno je da ce se odnosi sa sindikatima i zaposlenima resavati iskljucivo granskim kolektivnim ugovorima u onim privrednim granama u kojima postoji interes vecinskog dela poslodavaca da se takvi kolektivni ugovori zakljuce.

Udruzenje racunovodja i revizora grada Beograda

Opsti kolektivni ugovor i izmene
« Odgovor #7 poslato: 27.03.2011. u 08:55:10 »

 

Related Topics

  Naslov / Započeo Odgovora
0 Odgovora
1420 Pregleda
06.02.2012. u 19:51:15
urrgb
0 Odgovora
3360 Pregleda
18.12.2012. u 09:24:26
urrgb
0 Odgovora
2493 Pregleda
26.12.2012. u 07:17:52
urrgb
0 Odgovora
585 Pregleda
25.08.2013. u 09:16:28
urrgb
0 Odgovora
173 Pregleda
13.08.2014. u 11:04:14
urrgb


<a href="http://urrgb.com/baner.swf" target="_blank" class="new_win">http://urrgb.com/baner.swf</a>
<a href="http://urrgb.com/baner urrgb 150 120 prvi link.swf" target="_blank" class="new_win">http://urrgb.com/baner urrgb 150 120 prvi link.swf</a>

Oglasi

Sadrzaj:

Poslovni savetnik Aktuelni podaci Pitanja i odgovori Zakoni i podzakonska akta

...

Knjigovodstveni obrasci Misljenja ministarstava Konkursi za dodelu sredstava Medjunarodni racunovodstveni standardi

..

Banke RS Korisne adrese Poslovni adresar RS