Sadrzaj sajta:
[close]

Tema: cesija  (Pročitano 8438 puta)

Autor: maja.dj | 23.03.2010. u 08:09:27
da li je moguca cesija ili trojna kompenzacija gde je jedan potpisnik fizicko lice? Ako moze kako ona izgleda ili treba neka izjava fizickog lica ili dlicno

Autor: milovan | Odgovor #1 23.03.2010. u 13:18:05

Treba iscitati sledece zakone: Zo obligacionim odnosima, Zo platnom prometu i Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji;

Ako neko zna vise od ovoga sto cu reci, neka napise, ali mislim da stvari, barem okvirno, stoje ovako:


Propisano je da pravna i fizička lica koja obavljaju delatnost mogu izmirivati međusobne novčane obaveze putem asignacije, cesije ili preuzimanjem duga, odnosno kompenzacijom, a da novčane obaveze izmirene na taj način evidentiraju preko poslovnog računa najmanje jedanput mesečno. Navedenom odredbom je omogućeno svim imaocima računa kod banke da izvršavaju svoje novčane obaveze na jedan od načina propisanih članom 46. Zakona o platnom prometu.
Fizičko lice može da učestvuje u kompenzaciji sa pravnim licem, bez obzira što nema račun kod nosioca platnog prometa. Učesnik u platnom prometu koji ima račun kod nosioca platnog prometa i izvrši kompenzaciju sa fizičkim licem koje nema račun kod nosioca platnog prometa, podneće banci samo jedan nalog za obračun tj. nalog za obračun na teret i u korist svog računa. Prilikom prijema naloga za obračun kod pravnog lica, zaposleni u banci izvršiće uvid u ugovor, sporazum ili drugi dokaz o izvršenoj kompenzaciji, kojim se dokazuje da je jedan od učesnika u kompenzaciji fizičko lice.


Kompenzacija:

Najrasprostranjeniji oblik izmirivanja obaveza sa stanovišta Zakona je kompenzacija. Zakona je uređeno koja se potraživanja mogu prebiti (kompenzacijom), kao i uslovi i način na koji se to vrši.

Kada dužnik postane poverilac svoga poverioca i kada na taj način, između dva lica, postoje istovremeno uzajamna potraživanja, ona se mogu ugasiti tako što će se kompenzirati, prebiti jedno za drugo.

Tako mogu da prestanu oba potraživanja, ako su iste visine a, ako nisu, manje potraživanje će prestati, dok će se veće kompenzovati do iznosa manjeg, a razlika se izmiruje putem plaćanja.
Kao način gašenja uzajamnih potraživanja poslovnih partnera, kompenzacija je nezamenljiv instrument u plaćanju. S obzirom na to da se kompenzacijom najčešće gase uzajamna novčana potraživanja, ona predstavlja efikasan način ubrzanja platnog prometa i sredstvo regulisanja novčanih obaveza bez upotrebe gotovog novca.

Osnovne pretpostavke za sprovodjenje kompenzacije:

• moraju da postoje najmanje dva subjekta;
• dužnik može podmiriti potraživanje koje ima prema poveriocu sa onim što on potražuje od njega - ako oba potraživanja glase na novac ili druge zamenljive stvari istog roda i istog kvaliteta i ako su oba dospela za plaćanje;
• prebijanje ne nastaje čim se steknu uslovi za to, nego je potrebno da jedna strana izjavi drugoj da obavlja kompenzaciju. Posle date izjave o prebijanju smatra se da je prebijanje nastalo onog časa kad su se stekli uslovi za to;
• dug se može prebiti sa zastarelim potraživanjem ako ono još nije bilo zastarelo u trenutku kada su se stekli uslovi za prebijanje. Ako su uslovi za prebijanje nastali pošto je jedno od potraživanja zastarelo, prebijanje se ne može sprovesti ako je dužnik zastarelog potraživanja podneo prigovor zastarelosti;
• dužnik ne može vršiti prebijanje ako je njegovo potraživanje dospelo posle stupanja zabrane na poveriočevo potraživanje prema njemu.

Postupak za sprovođenje kompenzacije Prebijanje obaveza i potraživanja nastaje kad se steknu uslovi za to i kad jedna strana da izjavu drugoj strani da vrši prebijanje.

Zakonom nije propisana forma izjave. Bitno je da je data radi prebijanja, u pisanom obliku.Autor: jecaje | Odgovor #2 23.03.2010. u 14:16:01
  Dodala bih da se  kompenzacijom ,cesijom mogu izmirivati i obaveze prema osnivaču za date pozajmice ,što je interesantno za mnoge ,i da se uvek moraju imati u vidu odredbe Zakona o platnom prometu i Zakona o poreskoj upravi i administraciji za izmirivanje obaveza u uslovima blokade tekućeg računa.

Autor: maja.dj | Odgovor #3 24.03.2010. u 09:57:35
hvala svima  :)


 Saop

Obavestenje:

Zbog radova na izmenama, moguce je da ce sajt biti povremeno nedostupan ili ucitavanje usporeno. Zahvaljujemo na razumevanju.

Minimax

Saop