Sadrzaj sajta:
[close]

Indeksi potrosackih cena u Republici Srbiji

Izvor: RZS | Aktuelni podaci ->

Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, jun 2017.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u junu 2017. godine, u odnosu na maj 2017. godine, u proseku su povećane za 0,2%. Potrošačke cene u junu 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 3,6%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 2,9%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u junu 2017. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena zabeležen je u grupama Rekreacija i kultura (3,6%), Komunikacije (0,6%), Hrana i bezalkoholna pića (0,5%) i u grupama Zdravstvo i Obrazovanje (za po 0,1%). Pad cena zabeležen je u grupama Transport (-0,9%), Odeća i obuća (-0,4%), Restorani i hoteli (-0,3%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (-0,2%), kao i u grupi Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (-0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
 
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).


Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, maj 2017.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u maju 2017. godine, u odnosu na april 2017. godine, u proseku su niže za 0,5%. Potrošačke cene u maju 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 3,5%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 2,7%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u maju 2017. godine, u odnosu na prethodni mesec, najveći pad cena je zabeležen u grupi Hrana i bezalkoholna pića (-1,4%). Pad cena je zabeležen i u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva i Transport (za po -0,2%), kao i u grupi Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (-0,1%). Rast cena zabeležen je u grupi Restorani i hoteli (0,4%), u grupama Zdravstvo i Obrazovanje (za po 0,3%), zatim u grupama Rekreacija i kultura i Odeća i obuća (za po 0,2%) i u grupi Komunikacije (0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
 
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).


Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, april 2017.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u aprilu 2017. godine, u odnosu na mart 2017. godine, u proseku su više za 0,8%. Potrošačke cene u aprilu 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 4,0%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 3,2%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u aprilu 2017. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića (2,2%), Odeća i obuća (1,4%), Rekreacija i kultura (0,5%), kao i u grupama Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana i Transport (za po 0,4%) i u grupi Restorani i hoteli (0,2%). Pad cena zabeležen je u grupi Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (-0,8%), kao i u grupama Alkoholna pića i duvan i Obrazovanje (za po -0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).


Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, mart 2017.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u martu 2017. godine, u odnosu na februar 2017. godine, u proseku su više za 0,2%. Potrošačke cene u martu 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 3,6%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 2,4%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u martu 2017. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Komunikacije (4,4%), Zdravstvo i Obrazovanje (za po 0,4%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,3%), kao i u grupama Hrana i bezalkoholna pića, Transport, Alkoholna pića i duvan i Restorani i hoteli (za po 0,1%). Pad cena zabeležen je u grupama Rekreacija i kultura (-1,0%), Odeća i obuća (-0,6%) i u grupi Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (-0,2%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.


Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, februar 2017.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u februaru 2017. godine, u odnosu na januar 2017. godine, u proseku su više za 0,7%. Potrošačke cene u februaru 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 3,2%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 2,2%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u februaru 2017. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića (1,6%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (1,3%), Transport (1,2%), Alkoholna pića i duvan (0,5%), Restorani i hoteli (0,3%) i Obrazovanje (0,1%). Pad cena zabeležen je u grupama Odeća i obuća (-2,2%), Rekreacija i kultura (-0,6%), Komunikacije (-0,3%) i Zdravstvo (-0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).


Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, januar 2017.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u januaru 2017. godine, u odnosu na decembar 2016. godine, u proseku su više za 1,4%. Potrošačke cene u januaru 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,4%. U 2016. godini, potrošačke cene su u proseku povećane 1,2% u odnosu na 2015. godinu.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u januaru 2017. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića (3,1%), Alkoholna pića i duvan (2,9%), Transport (1,6%), Komunikacije (0,5%), Rekreacija i kultura (0,4%), Zdravstvo (0,3%) i u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva, Restorani i hoteli i Obrazovanje (za po 0,2%). Pad cena zabeležen je u grupi Odeća i obuća (-1,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, decembar 2016.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u decembru 2016. godine, u odnosu na novembar 2016. godine, u proseku su niže za 0,1%. Potrošačke cene u decembru 2016. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 1,6%. U 2016. godini, potrošačke cene su u proseku povećane 1,2% u odnosu na 2015. godinu.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u decembru 2016. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena je zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića (-1,0%), Restorani i hoteli i Rekreacija i kultura (za po -0,2%) i u grupama Zdravstvo i Obrazovanje (za po -0,1%). Rast cena zabeležen je u grupama Transport (1,0%), Komunikacije (0,4%), Odeća i obuća (0,3%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,2%) i u grupi Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).


Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, novembar 2016.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u novembru 2016. godine, u odnosu na oktobar 2016. godine, u proseku su niže za 0,1%. Potrošačke cene u novembru 2016. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 1,5%, dok su u poređenju sa decembrom 2015. godine povećane 1,7%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u novembru 2016. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena je zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića (-0,7%), Restorani i hoteli (-0,3%) i u grupama Alkoholna pića i duvan i Komunikacije (za po -0,1%). Rast cena zabeležen je u gupama Odeća i obuća (0,9%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva i Transport (za po 0,3%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana i Rekreacija i kultura (za po 0,2%) i u grupama Zdravstvo i Obrazovanje (za po 0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
 
1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).


Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, april 2016.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u aprilu 2016. godine, u odnosu na mart 2016. godine, u proseku su više za 0,4%. Potrošačke cene u aprilu 2016. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 0,4%, dok su u poređenju sa decembrom 2015. godine povećane 0,8%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u aprilu 2016. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Odeća i obuća (2,1%), Transport (1,3%), Rekreacija i kultura (1,0%), Hrana i bezalkoholna pića (0,4%), Komunikacije (0,2%), kao i u grupama Alkoholna pića i duvan i Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (za po 0,1%). Pad cena je zabeležen u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (-0,5%) i Obrazovanje (-0,2%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.


1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).


Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, mart 2016.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u martu 2016. godine, u odnosu na februar 2016. godine, u proseku su niže za 0,1%. Potrošačke cene u martu 2016. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 0,6%, dok su u poređenju sa decembrom 2015. godine povećane 0,4%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u martu 2016. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena je zabeležen u grupama Rekreacija i kultura (-1,3%), Hrana i bezalkoholna pića (-0,5%), Odeća i obuća (-0,2%) i Alkoholna pića i duvan (-0,1%). Rast cena je zabeležen u grupama Zdravstvo (0,8%), Transport (0,6%), Komunikacije (0,4%) i u grupama Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana, Restorani i hoteli i Obrazovanje (za po 0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
 
 
1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).


Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, februar 2016.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u februaru 2016. godine, u odnosu na januar 2016. godine, u proseku su niže za 0,1%. Potrošačke cene u februaru 2016. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 1,5%, dok su u poređenju sa decembrom 2015. godine povećane 0,5%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u februaru 2016. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena je zabeležen u grupama Odeća i obuća (-2,4%), Transport (-1,2%) i Rekreacija i kultura (-0,5%). Rast cena je zabeležen u grupi Hrana i bezalkoholna pića (0,7%), u grupama Zdravstvo i Restorani i hoteli (za po 0,2%), kao i u grupama Alkoholna pića i duvan, Komunikacije i Obrazovanje (za po 0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
 

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).


Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, januar 2016.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u januaru 2016. godine, u odnosu na decembar 2015. godine, u proseku su povećane za 0,6%. Potrošačke cene u januaru 2016. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,4%. Prosečan godišnji rast potrošačkih cena u 2015. godini iznosi 1,9%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u januaru 2016. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića (2,3%), Komunikacije (0,3%), Alkoholna pića i duvan i Obrazovanje (za po 0,2%) i u grupi Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,1%). Pad cena je zabeležen u grupama Transport (-0,9%), Odeća i obuća (-0,8%), Rekreacija i kultura (-0,5%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (-0,4%) i u grupi Restorani i hoteli (-0,2%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).


Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, decembar 2015.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u decembru 2015. godine, u odnosu na novembar 2015. godine, u proseku su niže za 0,2%. Potrošačke cene u decembru 2015. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 1,5%. Prosečan godišnji rast iznosi 1,9%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u decembru 2015. godine, u odnosu na prethodni mesec, najveći pad cena zabeležen je u grupama Transport (-0,9%), Hrana i bezalkoholna pića (-0,8%) i Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (-0,8%). Pad cena je zabeležen i u grupama Komunikacije (-0,4%), Rekreacija i kultura i Restorani i hoteli (za po -0,1%). Rast cena zabeležen je u grupama Alkoholna pića i duvan (3,2%), Odeća i obuća i Zdravstvo (za po 0,2%) i u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva i Obrazovanje (za po 0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).


Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, novembar 2015.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u novembru 2015. godine, u odnosu na oktobar 2015. godine, u proseku su niže za 0,1%. Potrošačke cene u novembru 2015. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 1,3%, dok su u poređenju sa decembrom prethodne godine povećane 1,7%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u novembru 2015. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena zabeležen je u grupama Hrana i bezalkoholna pića (-0,6%), Transport (-0,5%), u grupama Rekreacija i kultura i Restorani i hoteli (za po -0,2%) i u grupama Alkoholna pića i duvan i Odeća i obuća (za po -0,1%). Rast cena zabeležen je u grupama Zdravstvo (1,2%), Komunikacije (0,6%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,5%) i u grupi Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,2%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
 
1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).


Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, oktobar 2015.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u oktobru 2015. godine, u odnosu na septembar 2015. godine, u proseku su niže za 0,2%. Potrošačke cene u oktobru 2015. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 1,4%, dok su u poređenju sa decembrom prethodne godine povećane 1,8%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u oktobru 2015. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena zabeležen je u grupama Hrana i bezalkoholna pića (-1,0%), Transport (-0,8%) i Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (-0,6%). Rast cena zabeležen je u grupama Rekreacija i kultura (2,4%), Odeća i obuća (1,4%), Komunikacije (1,1%), Obrazovanje (0,8%), Zdravstvo (0,5%), u grupama Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana i Restorani i hoteli (za po 0,3%) i Alkoholna pića i duvan (0,2%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
 
1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).


Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, septembar 2015.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u septembru 2015. godine, u odnosu na avgust 2015. godine, u proseku su ostale na istom nivou. Potrošačke cene u septembru 2015. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 1,4%, dok su u poređenju sa decembrom prethodne godine povećane 2,0%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u septembru 2015. godine, u odnosu na prethodni mesec rast cena zabeležen je u grupama Obrazovanje (1,1%), Hrana i bezalkoholna pića (0,9%), Restorani i hoteli (0,7%), Zdravstvo i Odeća i obuća (za po 0,4%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,3%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva i Alkoholna pića i duvan (za po 0,1%). Pad cena zabeležen je u grupama Rekreacija i kultura (-5,2%), Transport (-1,0%) i Komunikacije (-0,5%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
 
1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, avgust 2015.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
 
Cene ovih proizvoda i usluga u avgustu 2015. godine, u odnosu na jul 2015. godine, u proseku su više za 0,9%. Potrošačke cene u avgustu 2015. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,1%. Isti procenat povećanja cena zabeležen je i u odnosu na decembar 2014. godine (2,1%).
 
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u avgustu 2015. godine, u odnosu na  prethodni mesec rast cena zabeležen je u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (4,5%), Rekreacija i kultura  (1,1%), Hrana i bezalkoholna pića  (1,0%) i u grupama Restorani i hoteli i Zdravstvo  (za po 0,3%). Pad cena zabeležen je u grupama Transport (-0,8%), Odeća i obuća (-0,4%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (-0,2%) i u grupi Alkoholna pića i duvan (-0,1%).
 
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, jul 2015.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u julu 2015. godine, u odnosu na jun 2015. godine, u proseku su niže za 0,9%. Potrošačke cene u julu 2015. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,0%, a u odnosu na decembar 2014. godine za 1,1%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u julu 2015. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena zabeležen je u grupama Hrana i bezalkoholna pića (-3,7%), Odeća i obuća (-1,1%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (-0,4%), Zdravstvo (-0,3%) i Restorani i hoteli (-0,2%). Rast cena zabeležen je u grupama Rekreacija i kultura (4,3%), Alkoholna pića i duvan (2,2%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,4%) i u grupama Transport i Komunikacije (za po 0,2%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
 
1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, jun 2015.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u junu 2015. godine, u odnosu na maj 2015. godine, u proseku su povećane za 0,5%. Potrošačke cene u junu 2015. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,9%, a u odnosu na decembar 2014. godine za 2,1%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u junu 2015. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena zabeležen je u grupama Rekreacija i kultura (4,1%), Transport (0,9%), Hrana i bezalkoholna pića i Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (za po 0,5%), Restorani i hoteli i Zdravstvo (za po 0,2%) i Odeća i obuća (0,1%). Pad cena zabeležen je u grupi Alkoholna pića i duvan (-0,4%), kao i u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva, Komunikacije i Obrazovanje (za po -0,3%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
 
1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, maj 2015.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u maju 2015. godine, u odnosu na april 2015. godine, u proseku su niže za 0,3%. Potrošačke cene u maju 2015. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,5%, a u odnosu na decembar 2014. godine za 1,6%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u maju 2015. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena zabeležen je u grupi Hrana i bezalkoholna pića (-1,1%) i u grupama Zdravstvo i Rekreacija i kultura (za po -0,1%). Rast cena zabeležen je u grupama Transport (0,5%), Alkoholna pića i duvan (0,4%), Restorani i hoteli (0,3%), kao i u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva, Komunikacije i Obrazovanje (za po 0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
 

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, april 2015.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u aprilu 2015. godine, u odnosu na mart 2015. godine, u proseku su povećane za 0,5%. Potrošačke cene u aprilu 2015. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,8%, a u odnosu na decembar 2014. godine za 1,9%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u aprilu 2015. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Alkoholna pića i duvan (2,5%), Rekreacija i kultura (1,1%), Hrana i bezalkoholna pića (0,7%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,5%), Komunikacije (0,4%) i u grupama Zdravstvo i Odeća i obuća (za po 0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
 
Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, mart 2015.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u martu 2015. godine, u odnosu na februar 2015. godine, u proseku su povećane za 0,7%. Potrošačke cene u martu 2015. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,9%, a u odnosu na decembar 2014. godine za 1,4%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u martu 2015. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Komunikacije (2,0%), Hrana i bezalkoholna pića (1,4%), Transport (1,3%), Restorani i hoteli (0,6%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,5%), u grupama Alkoholna pića i duvan i Obrazovanje (za po 0,2%) i u grupi Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,1%). Pad cena je zabeležen u grupi Rekreacija i kultura (-1,4%) i u grupama Odeća i obuća i Zdravstvo (za po -0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
 
1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, februar 2015.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u februaru 2015. godine, u odnosu na januar 2015. godine, u proseku su povećane za 0,9%. Potrošačke cene u februaru 2015. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 0,8%, a u odnosu na decembar 2014. godine za 0,6%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u februaru 2015. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića (2,2%), Transport (0,9%), u grupama Alkoholna pića i duvan i Restorani i hoteli (za po 0,5%), Obrazovanje (0,3%) i Rekreacija i kultura (0,2%). Pad cena zabeležen je u grupama Odeća i obuća (-0,8%) i u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva, Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana i Zdravstvo (za po -0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
 
1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, januar 2015.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u januaru 2015. godine, u odnosu na decembar 2014. godine, u proseku su niže za 0,2%. Potrošačke cene u januaru 2015. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 0,1%. Prosečan godišnji rast potrošačkih cena u 2014. godini je iznosio 2,9%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u januaru 2015. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena je zabeležen u grupama Rekreacija i kultura (-2,1%), Transport (-2,0%), Zdravstvo (-1,6%), Odeća i obuća (-0,7%) i Komunikacije (-0,3%). Rast cena zabeležen je u grupama Hrana i bezalkoholna pića (0,6%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,5%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,4%) i u grupama Alkoholna pića i duvan, Restorani i hoteli i Obrazovanje (za po 0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
 
1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, decembar 2014.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u decembru 2014. godine, u odnosu na novembar iste godine, u proseku su niže za 0,4%. Potrošačke cene u decembru 2014. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,7%, dok prosečan godišnji rast iznosi 2,9%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u decembru 2014. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena je zabeležen u grupama Alkoholna pića i duvan (-2,7%), Transport (-2,1%), Hrana i bezalkoholna pića (-0,4%) i Restorani i hoteli (-0,3%). Rast cena zabeležen je u grupama Komunikacije (2,5%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva i Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (za po 0,3%), Rekreacija i kultura (0,2%) i Zdravstvo (0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, novembar 2014.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u novembru 2014. godine, u odnosu na oktobar iste godine, u proseku su ostale na istom nivou. Potrošačke cene u novembru 2014. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 2,4%, dok su u odnosu na decembar 2013. godine povećane za 2,2%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u novembru 2014. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića (0,4%), Odeća i obuća i Zdravstvo (za po 0,3%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva i Restorani i hoteli (za po 0,2%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana i Rekreacija i kultura (za po 0,1%). Pad cena zabeležen je u grupama Alkoholna pića i duvan (-2,3%) i Transport (-0,4%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, oktobar 2014.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u oktobru 2014. godine, u odnosu na septembar iste godine, u proseku su niže za 0,2%. Potrošačke cene u oktobru 2014. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,8%, dok su u odnosu na decembar 2013. godine povećane za 2,2%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u oktobru 2014. godine, u odnosu na prethodni mesec, najveći pad cena zabeležen je u grupama Hrana i bezalkoholna pića (-1,4%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana i Komunikacije (svaka za po -0,4%) i Alkoholna pića i duvan (-0,1%). Rast cena zabeležen je u grupama Rekreacija i kultura (2,5%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (1,0%), Obrazovanje (0,8%), Zdravstvo (0,6%), Restorani i hoteli (0,5%), Odeća i obuća (0,4%) iTransport (0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
 
1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, septembar 2014.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u septembru 2014. godine, u odnosu na avgust iste godine, u proseku su više za 0,7%. Potrošačke cene u septembru 2014. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 2,1%, dok su u odnosu na decembar 2013. godine povećane za 2,3%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u septembru 2014. godine, u odnosu na prethodni mesec, najveći rast cena zabeležen je u grupama Hrana i bezalkoholna pića (2,3%), Obrazovanje (1,6%), Restorani i hoteli (0,7%), Transport i Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (za po 0,4%), Odeća i obuća (0,3%) i u grupama Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana i Komunikacije (za po 0,2%). Pad cena je zabeležen u grupama Rekreacija i kultura (-5,8%) i Alkoholna pića i duvan (-0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, avgust 2014.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u avgustu 2014. godine, u odnosu na jul iste godine, u proseku su niže za 0,2%. Potrošačke cene u avgustu 2014. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,5%, dok su u odnosu na decembar 2013. godine povećane za 1,7%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u avgustu 2014. godine, u odnosu na prethodni mesec, najveći pad cena zabeležen je u grupama Odeća i obuća i Komunikacije (za po -1,5%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (-0,7%), Zdravstvo i Hrana i bezalkoholna pića (za po -0,3%) i Alkoholna pića i duvan (-0,2%). Cene su povećane u sledećim grupama: Rekreacija i kultura (1,1%), Restorani i hoteli (0,4%), Transport (0,3%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,2%) i Obrazovanje (0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, jul 2014.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u julu 2014. godine, u odnosu na jun iste godine, u proseku su niže za 0,1%. Potrošačke cene u julu 2014. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 2,1%, dok su u odnosu na decembar 2013. godine povećane za 1,8%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u julu 2014. godine, u odnosu na prethodni mesec, najveći pad cena zabeležen je u grupama Hrana i bezalkoholna pića (-1,6%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (-0,7%) i Odeća i obuća (-0,6%). Cene su porasle u sledećim grupama: Rekreacija i kultura (4,6%), Transport (0,7%) i Stan, voda, el.energija, gas i druga goriva (0,2%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
 
1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Od januara 2011. godine Republički zavod za statistiku ne objavljuje podatke o indeksima cena na malo i indeksima troškova života, već samo podatke o indeksima potrošačkih cena i to po metodologiji koja je usklađena sa preporukama za obračun u Evropskoj uniji (harmonizovani indeks potrošačkih cena).

Indeksi potrošačkih cena su najvažniji kratkoročni indikator i osnova za donošenje odluka u oblasti ekonomije i finansija. Od januara 2009. godine koriste se kao zvanična mera inflacije. Osim toga koriste se i kao deflator u nacionalnim računima i u prometu, za usklađivanje plata, penzija, socijalnih davanja, za prilagođavanje vrednosti u poslovnim i privatnim ugovorima i dr.

Indeksi potrošačkih cena (CPI by COICOP) se definišu kao mera prosečne promene cena fiksne korpe roba i usluga koje domaćinstva kupuju u cilju zadovoljenja svojih potreba. Kupovina polovne robe, primanja u naturi, životno osiguranje i pokloni nisu uključeni u listu. Takođe, nisu uključeni imputirana renta, izdaci za investicije (stanovi, zemljište i dr.) i izdaci za igre na sreću.

Podaci o potrošačkim cenama se publikuju 12-tog u mesecu za prethodni mesec.Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, jun 2014.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u junu 2014. godine, u odnosu na maj iste godine, u proseku su povećane za 0,1%. Potrošačke cene u junu 2014. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 1,3%, dok su u odnosu na decembar 2013. godine povećane za 2,0%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u junu 2014. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena zabeležen je u grupama Rekreacija i kultura (4,2%), Odeća i obuća (0,3%), Komunikacije (0,2%) i Transport (0,1%). Pad cena zabeležen je u grupama Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (-1,0%), Obrazovanje (-0,2%) i u grupama Hrana i bezalkoholna pića, Alkoholna pića i duvan i Zdravstvo (za po -0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, maj 2014.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
 
Cene ovih proizvoda i usluga u maju 2014. godine, u odnosu na april iste godine, u proseku su povećane za 0,1%. Potrošačke cene u maju 2014. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 2,1%, dok su u odnosu na decembar 2013. godine povećane za 1,8%.
 
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u maju 2014. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena zabeležen je u grupi Odeća i obuća (0,3%), zatim u grupama Hrana i bezalkoholna pića, Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva i Restorani i hoteli (za po 0,2%) i u grupi Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,1%).  Pad cena zabeležen je u grupama Transport,  Rekreacija i kultura i Obrazovanje (za po -0,3%) i u grupi Komunikacije (-0,1%).
 
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, april 2014.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u aprilu 2014. godine, u odnosu na mart iste godine, u proseku su povećane za 0,6%. Potrošačke cene u aprilu 2014. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 2,1%, dok su u odnosu na decembar 2013. godine povećane za 1,8%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u aprilu 2014. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena zabeležen je u grupama Hrana i bezalkoholna pića (1,3%), Komunikacije (1,2%), Zdravstvo (0,8%) i u grupama Rekreacija i kultura i Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (za po 0,2%). Pad cena zabeležen je u grupama Transport i Odeća i obuća (za po -0,2%) i u grupama Alkoholna pića i duvan i Obrazovanje (za po -0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, mart 2014.

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u martu 2014. godine, u odnosu na februar iste godine, u proseku su niže za 0,3%. Potrošačke cene u martu 2014. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 2,3%, dok su u odnosu na decembar 2013. godine povećane za 1,2%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u martu 2014. godine, u odnosu na prethodni mesec, najveći pad cena zabeležen je u grupama Hrana i bezalkoholna pića (-0,8%), Komunikacije (-0,6%), Odeća i obuća i Rekreacija i kultura (za po -0,4%). Pad cena zabeležen je i u grupama Obrazovanje (-0,2%) i Transport (-0,1%). Cene su porasle u sledećim grupama: Restorani i hoteli (0,5%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,2%), Alkoholna pića i duvan i Zdravstvo (za po 0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
 
1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, februar 2014.

Indeksi potrošačkih cena se definišu kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u februaru 2014. godine, u odnosu na januar 2014. godine, u proseku su više za 0,1%. Potrošačke cene u februaru 2014. godine, u odnosu na isti mesec 2013. godine, povećane su za 2,6%, dok su u odnosu na decembar 2013. godine povećane za 1,5%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u februaru 2014. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena zabeležen je u grupama Rekreacija i kultura (0,9%), Alkoholna pića i duvan (0,5%), zatim u grupama Hrana i bezalkoholna pića i Restorani i hoteli (za po 0,3%), u grupama Zdravstvo i Transport (za po 0,2%) i u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva i Obrazovanje (za po 0,1%). Pad cena je zabeležen u grupama Odeća i obuća (-1,8%), Komunikacije (-0,4%) i Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (-0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
 

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).
Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, januar 2014.

Indeksi potrošačkih cena se definišu kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u januaru 2014. godine, u odnosu na decembar 2013. godine, u proseku su više za 1,4%. Potrošačke cene u januaru 2014. godine, u odnosu na isti mesec 2013. godine, povećane su za 3,1%, dok je prosečan godišnji rast u 2013. godini iznosio 7,8%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u januaru 2014. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena zabeležen je u grupama Alkoholna pića i duvan (5,9%), Hrana i bezalkoholna pića (2,3%), Zdravstvo (1,2%), Transport (1,0%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,8%) i Restorani i hoteli (0,3%). Pad cena je zabeležen u grupama Rekreacija i kultura (-1,3%), Odeća i obuća (-1,1%) i u grupama Komunikacije i Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (za po -0,4%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
 
1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).
Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, decembar 2013.

Indeksi potrošačkih cena se definišu kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u decembru 2013. godine, u odnosu na novembar 2013. godine, u proseku su više za 0,2%. Potrošačke cene u decembru 2013. godine, u odnosu na isti mesec 2012. godine, povećane su za 2,2%, dok prosečan godišnji rast iznosi 7,8%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u decembru 2013. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena zabeležen je u grupama Odeća i obuća (1,1%), Komunikacije (0,7%), u grupama Hrana i bezalkoholna pića i Alkoholna pića i duvan (za po 0,3%) i u grupi Transport (0,2%). Pad cena je zabeležen u grupi Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (-0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, novembar 2013.

Indeksi potrošačkih cena se definišu kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u novembru 2013. godine, u odnosu na oktobar 2013. godine, u proseku su niže za 0,6%. Potrošačke cene u novembru 2013. godine, u odnosu na isti mesec 2012. godine, povećane su za 1,6%, dok su u odnosu na decembar 2012. godine povećane za 2,0%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u novembru 2013. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena zabeležen je u grupama Hrana i bezalkoholna pića (-2,0%) i Transport (-0,3%). Najveći rast cena je zabeležen u grupama Odeća i obuća (0,6%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,5%), Alkoholna pića i duvan (0,3%) i Rekreacija i kultura (0,2%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
 

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, septembar 2013.

Indeksi potrošačkih cena se definišu kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u septembru 2013. godine, u odnosu na avgust 2013. godine, u proseku su ostale na istom nivou. Potrošačke cene u septembru 2013. godine, u odnosu na isti mesec 2012. godine, povećane su za 4,9%, dok su u odnosu na decembar 2012. godine povećane za 2,5%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje u septembru 2013. godine, u odnosu na prethodni mesec, najveći rast cena zabeležen je u grupama Komunikacije (0,7%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,5%), Transport (0,4%), Restorani i hoteli (0,3%) i Hrana i bezalkoholna pića (0,2%). Pad cena zabeležen je u grupi Rekreacija i kultura (-5,4%), kao i u grupama Odeća i obuća i Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (za po -0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, avgust 2013.

Indeksi potrošačkih cena se definišu kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u avgustu 2013. godine, u odnosu na jul 2013. godine, u proseku su više za 0,4%. Potrošačke cene u avgustu 2013. godine, u odnosu na isti mesec 2012. godine, povećane su za 7,3%, dok su u odnosu na decembar 2012. godine povećane za 2,5%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje u avgustu 2013. godine, u odnosu na prethodni mesec, najveći rast cena zabeležen je u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (4,1%), Alkoholna pića i duvan (2,6%), Rekreacija i kultura (1,8%), Zdravstvo (1,2%) i Transport (0,5%). Pad cena zabeležen je u grupama Hrana i bezalkoholna pića (-1,5%), Komunikacije (-0,4%), Odeća i obuća (-0,3%) i Obrazovanje (-0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
 
1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, jul 2013.

Indeksi potrošačkih cena se definišu kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u julu 2013. godine, u odnosu na jun 2013. godine, u proseku su niže za 0,9%. Potrošačke cene u julu 2013. godine, u odnosu na isti mesec 2012. godine, povećane su za 8,6%, dok su u odnosu na decembar 2012. godine povećane za 2,0%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje u julu 2013. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena zabeležen je u grupama Hrana i bezalkoholna pića (-4,2%) i Odeća i obuća (-0,4%). Najveći rast cena zabeležen je u grupama Rekreacija i kultura (5,9%), Alkoholna pića i duvan (3,0%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,5%) i Komunikacije (0,3%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
 

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, jun 2013.

Indeksi potrošačkih cena se definišu kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u junu 2013. godine, u odnosu na maj 2013. godine, u proseku su povećane 1,0%. Potrošačke cene u junu 2013. godine, u odnosu na isti mesec 2012. godine, povećane su za 9,8%, dok su u odnosu na decembar 2012. godine povećane za 3,0%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje u junu 2013. godine, u odnosu na prethodni mesec, najveći rast cena zabeležen je u grupama Rekreacija i kultura (3,8%), Hrana i bezalkoholna pića (1,5%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (1,3%), Transport i Restorani i hoteli (za po 0,8%), Zdravstvo (0,5%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva i Komunikacije (za po 0,4%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, maj 2013.

Indeksi potrošačkih cena se definišu kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u maju 2013. godine, u odnosu na april 2013. godine, u proseku su ostale na istom nivou. Potrošačke cene u maju 2013. godine, u odnosu na isti mesec 2012. godine, povećane su za 9,9%, dok su u odnosu na decembar 2012. godine povećane za 2,0%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje u maju 2013. godine, u odnosu na prethodni mesec, najveći rast cena zabeležen je u grupama Zdravstvo (1,9%), Odeća i obuća (0,4%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,3%) i Hrana i bezalkoholna pića (0,1%). Pad cena zabeležen je u grupama Transport (-1,0%), Alkoholna pića i duvan (-0,8%) i u grupama Komunikacije i Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana ( za po -0,2%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
 
1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, april 2013.

Indeksi potrošačkih cena se definišu kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
 
Cene ovih proizvoda i usluga u aprilu 2013. godine, u odnosu na mart 2013. godine, u proseku su povećane 0,8%.  Potrošačke cene u aprilu 2013. godine, u odnosu na isti mesec 2012. godine, povećane su za 11,4%, dok su u odnosu na decembar 2012. godine povećane za 1,9%.
 
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje u aprilu  2013. godine, u odnosu na prethodni mesec, najveći rast cena zabeležen je u grupama Hrana i bezalkoholna pića (2,0%), Rekreacija i kultura (1,2%), Restorani i hoteli (0,6%), Zdravstvo (0,5%) i  Odeća i obuća (0,1%).  Pad cena zabeležen  je  u  grupama Transport (-0,3%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (-0,2%) i u grupama Komunikacije i Obrazovanje(za po -0,1%).
 
Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, mart 2013.

Indeksi potrošačkih cena se definišu kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u martu 2013. godine, u odnosu na februar 2013. godine, u proseku su ostale na istom nivou. Potrošačke cene u martu 2013. godine, u odnosu na isti mesec 2012. godine, povećane su za 11,2%, dok su u odnosu na decembar 2012. godine povećane za 1,1%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje u martu 2013. godine, u odnosu na prethodni mesec, najveći rast cena zabeležen je u grupama Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (1,1%), Transport (0,3%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva i Zdravstvo (za po 0,2%) i u grupama Obrazovanje i Restorani i hoteli (za po 0,1%). Pad cena zabeležen je u grupama Rekreacija i kultura (-1,3%), Komunikacije (-0,5%), Odeća i obuća (-0,4%) i u grupama Hrana i bezalkoholna pića i Alkoholna pića i duvan (za po -0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, februar 2013.

Indeksi potrošačkih cena se definišu kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u februaru 2013. godine, u odnosu na januar 2013. godine, u proseku su povećane za 0,5%. Potrošačke cene u februaru 2013. godine, u odnosu na isti mesec 2012. godine, povećane su za 12,4%, dok su u odnosu na decembar 2012. godine povećane za 1,1%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje u februaru 2013. godine, u odnosu na prethodni mesec, najveći rast cena zabeležen je u grupama Alkoholna pića i duvan (3,8%), Komunikacije (1,0%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,8%), Rekreacija i kultura (0,6%), Restorani i hoteli (0,3%) i Hrana i bezalkoholna pića (0,2%). Pad cena zabeležen je u grupama Odeća i obuća (-0,5%), Transport (-0,2%) i Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (-0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
 
1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji, januar 2013.

Indeksi potrošačkih cena se definišu kao mera prosečne


Saop
Saop