Sadrzaj sajta:
[close]

Aktuelni podaciVlada Srbije odlučila je da od 01.01.2017. godine poveća minimalnu cenu rada u Srbiji sa sadašnjih 121 dinar na 130 dinara po radnom času

Vlada Srbije odlučila je da od 01.01.2015. godine poveća minimalnu cenu rada u Srbiji sa sadašnjih 115 dinara na 121 dinar po radnom času, što znači da će ubuduće zaposleni primati "minimalac" od 28.430,50 dinara.

Visina minimalne zarade je od 01.04.2012. godine do 31.01.2014. godine iznosila 115,00 dinara po satu.

Visina minimalne zarade je od 01.06.2011. do 01.04.2012. godine iznosila 102,00 dinara po satu.Neoporezivi iznos za umanjenje poreske osnovice poreza na zarade:

od 01.02.2016. godine iznosi 11.604,00 dinara.

Prethodni iznosi:

od 01.02.2015. godine do 31.01.2016. godine ("Sl. glasnik RS", br. 5/15) iznosio 11.433,00 dinara (11.000 x 1,022).

od 01.02.2014. godine do 31.01.2015. godine iznosio 11.242,00 dinara

od 30.05.2013. godine do 31.01.2014. godine iznosio 11.000 dinara

od 01.02.2013. godine do 29.05.2013. godine iznosio 8.7762 dinara (7.822 x 1,122)

01.02.2012. godine do 31.01.2013. godine iznosio:  7.822,00 dinara
 
od 01.02.2011. godine do 31.01.2012. godine iznosio: 7310,00 dinara
  (Dnevne) stope zatezne kamate NBS  (Link)Osnovice osiguranja za gradjane koji sami uplacuju penzijsko  (Link)Oslobodjeno poreza na dohodak gradjana ->Referentna kamatna stopa ->  Zarade po zaposlenom u Republici Srbiji ->  Indeksi potrosackih cena u Republici Srbiji ->  Rešenja o cenzusima za dečiji dodatak  (Link)Saop
Saop