Pitanja i odgovori

Teme

(1/148) > >>

[1] Uštede za knjigovodstvenu agenciju korišćenjem programa miniMAX

[2] Izmena podataka u APR

[3] Uplata naknade APR

[4] utrošak goriva i putni nalozi za službena vozila

[5] Da li postoji obaveza godisnjeg izvestavanja PU o prometu sekundarnih sirovina?

[6] obračun poreza na ugovor o privremenim i povremenim poslovima

[7] izdavanje robe na revers

[8] Menica

[9] Da li je moguce staviti preduzetnicku radnju u mirovanje na 6 meseci?

Navigacija

[0] Gore

[#] Sledeća strana

Idi na punu verziju