Sadrzaj sajta:
[close]

Skorašnje poruke

Stranice: 1 2 3 ... 10
1
Republika Srbija
Ministarstvo finansija

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 5, maj 2017
ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana
Poreski postupak i poreska administracija

DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE

REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE

AKCIZE

FISKALNE KASE

FINANSIJSKI SISTEM

Računovodstvo
Devizno poslovanje
Faktoring

PODSETNIK
2
Poslovni savetnik / Indeksi potrošačkih cena, maj 2017.
«  urrgb poslato 15.06.2017. u 11:36:37 »
Izvor: RZS

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u maju 2017. godine, u odnosu na april 2017. godine, u proseku su niže za 0,5%. Potrošačke cene u maju 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 3,5%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 2,7%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u maju 2017. godine, u odnosu na prethodni mesec, najveći pad cena je zabeležen u grupi Hrana i bezalkoholna pića (-1,4%). Pad cena je zabeležen i u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva i Transport (za po -0,2%), kao i u grupi Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (-0,1%). Rast cena zabeležen je u grupi Restorani i hoteli (0,4%), u grupama Zdravstvo i Obrazovanje (za po 0,3%), zatim u grupama Rekreacija i kultura i Odeća i obuća (za po 0,2%) i u grupi Komunikacije (0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.
 

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).
3
Pitanja i odgovori / Preduzetnik paušalac
«  Neda poslato 14.06.2017. u 19:43:16 »
Poštove kolege, preduzetnik je paušalac. Ostvaruje veliki promet i rešio je da uđe u sistem PDV, a ujedno da preše na sistem vođenja  poslovnih knjiga (prosto knjigovodstvo -PK1).
Interesuje me šta trba da prijavi u PU sem obrasca EPPDV (ulazak u sistem PDV). Kako obavestiti PU da više nije paušalac. Hvala. Pozdrav
4
Pitanja i odgovori / Odg: Pausalac, kupovina putnickog vozila
«  dalmacija poslato 14.06.2017. u 18:26:28 »
Pausalac moze slobodno raspolagati sredstvima sa svog racuna za svoje licne potrebe, pa tako moze i platiti auto fizickom licu.

Pausalac ne vodi knjige pa je taj auto njegova licna imovina, znaci nigde se ne evidentira.
5
Pitanja i odgovori / Pausalac, kupovina putnickog vozila
«  gianni poslato 13.06.2017. u 22:55:59 »
Postovani,

Moze li preduzetnik-pausalac da kupi polovno putnicko vozilo od fizickog lica i plati ga preko racuna radnje i ako moze, kako bi se vodilo vozilo nakon kupoprodaje?
6
Pitanja i odgovori / Zatvaranje kartice sa stranim dobavljacem
«  MajaMarel poslato 13.06.2017. u 19:25:06 »
Imam sledecu situaciju:
Kupili smo masinu od stranog dobavljaca i izvrsili avansnu uplatu. Tokom transporta je doslo do ostecenja masine van Srbije. Masinu smo odbili da uvezemo. Prevozniku smo fakturisali ceo iznos masine i oni su nam platili tu fakturu. Sada nam stoji nezatvorena kartica sa ino dobavljacem - u pretplati smo jer je masina avansno placena. Kako da se knjigovodstveno zatvori ova situacija?
7
Hvala puno.
8
Poštovanje,

Najbolje bi bilo da odete u Poresku upravu da Vam se izlistaju kartice na kojima ćete videti zaduženja po računima i pozivima na broj. Nažalost, često se dešava da poreskom obvezniku poreska pošalje opomenu da nešto nije izmireno, a zapravo za isti račun ima uplatu po jednom pozivu na broj, a zaduženje po drugom pozivu na broj, a ako se ne odreaguje pravovremeno, umeju i da blokiraju račun.

Zaključak: otići u Poresku upravu, izlistati kartice, tražiti preknjižavanje za sve što ste uplatili na odgovarajući poziv na broj i obavezno napisati da Vam se otpiše pripisana kamata, jer su sigurno i nju obračunavali (računarski sistem tako funkcioniše). Posle nekog vremena ponovo tražiti da se izlistaju kartice da proverite da li su odradili šta je trebalo. Sve papire čuvajte. Kada predajete zahtev obavezno u 2 ista primerka, jedan da Vam ostane za Vašu arhivu sa njihovim pečatom.
9
Postovani,

Ranije je poziv na broj za uplatu doprinosa za penzijsko invalidsko, zdravstveno i nezaposlene (pausalci) bio u obliku Broj1-Licni_Maticni_Broj a sada po najnovijim resenjima je u obliku Broj2-PIB.

Ja sam sve vreme do sada doprinose uplacivao u starom obliku (Broj1-Licni_Maticni_Broj), iako sam od decembra kada su promenjeni brojevi i stigla resenja trebao da koristim Broj2-PIB, posto nisam uocio taj detalj.

Zanima me da li sam pogresio, posto mi deluje da su ta dva poziva na broj ekvivalentna u poreskom sistemu jer koliko se secam za neke stvari moze da se koristi i jedan ili drugi.

Naravno ubuduce cu koristiti ovu veziju sa PIB-om (u 2017).

Hvala puno
10
08.06.2017. - Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvor: NBS

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 4,0 odsto.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu faktore inflacije, efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike, kao i očekivani nastavak kretanja inflacije u granicama cilja od 3,0 odsto ± 1,5 procentnih poena u naredne dve godine.

Inflacija se od početka godine kreće u granicama cilja. U skladu sa očekivanjima, njeno kretanje u posmatranom periodu, kao i u drugim zemljama, bilo je pod uticajem oporavka svetske cene nafte, koji je započet u drugoj polovini 2016. Međutim, poskupljenja povrća i ogreva zbog lošeg vremena početkom godine bila su viša od sezonski uobičajenih, a u aprilu i voća i svežeg mesa usled rasta njihovih cena na svetskom tržištu. Da je inflacija od početka godine vođena jednokratnim faktorima, ukazuje niska i relativno stabilna bazna inflacija, koja se kreće oko 2% međugodišnje.

Izvršni odbor očekuje da će inflacija i u narednom periodu nastaviti da se kreće u granicama cilja. Naviše će delovati postepen oporavak domaće tražnje i inflacije u međunarodnom okruženju, dok će visoka baza kod cena naftnih derivata usporavati inflaciju. Pritom, izlazak jednokratnih poskupljenja neprerađene hrane i ogreva iz međugodišnjeg obračuna inflacije uticaće na to da se inflacija od početka naredne godine stabilizuje na nižem nivou od trenutnog, ali i da ostane u granicama cilja.

Međunarodno okruženje i dalje karakteriše neizvesnost u pogledu kretanja na međunarodnom robnom i finansijskom tržištu. Neizvesnost postoji u pogledu kretanja svetskih cena primarnih proizvoda, a posebno nafte, na koju utiču i pojačane geopolitičke tenzije. Pored toga, neizvesnost na međunarodnom finansijskom tržištu u najvećoj meri proističe iz divergentnosti monetarnih politika vodećih centralnih banaka, FED-a i Evropske centralne banke, što može da utiče na globalne tokove kapitala prema zemljama u usponu, a time i Srbiji. Izvršni odbor ističe da je upravo zahvaljujući znatnom smanjenju unutrašnje i spoljne neravnoteže i povoljnim makroekonomskim izgledima za naredni period Srbija danas otpornija na potencijalno negativne uticaje iz međunarodnog okruženja.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 10. jula.

Kabinet guvernera
Stranice: 1 2 3 ... 10
Saop