Sadrzaj sajta:
[close]

Prikaži poruke

Ovaj odeljak vam dozvoljava da vidite sve poruke ovog člana. Imajte na umu da možete da vidite samo poruke iz onih oblasti kojima imate pristup.


Teme - vesna

Stranice: 1 2 3 ... 5
1
Kako popuniti prijavu PPP PD , za zakup poslovnog prostora ,koje polje u prijavi treba popuniti….? nisam radila do sada zakup…hvala…..
(Vesna Arsic)

preuzeto sa portala Moja firma

2
Pitanja i odgovori / Izdate dve fakture sa istim brojem, sta uraditi?
« poslato: 20.01.2017. u 10:21:06 »
Poštovani, Interesuje me Vaše mišljenje u ovoj situaciji: slučajno sam izdao dve fakture sa istim brojem, prvu za mesec maj a drugu za mesec jun. Koristim jedan šablon za fakturu, i sasvim slučajno nisam ispravio broj. Sve ovo sam primetio pre par dana kad sam dobio obaveštenje od banke da su mi stigle pare. Pretpostavljam da to i nije neki ogroman problem, ali za svaki slučaj voleo bih da Vas pitam da li znate možda nešto više o tome. Paušalac sam inače.
(Marton Černik)

preuzeto sa portala Moja firma

3
Covek bio na bolovanju i u medjuvremenu mu istekao ugovor o radu,nisu mu ga produzili u firmi,jeli to ok? nisu u obavezi produziti ugovor bio zdrav ili bolestan?
(Dusan Jelic)

preuzeto sa FB

4
Pravite li anekse Ugovora o radu zbog promene cene rada?
(Milica Savic)

preuzeto sa FB

5
Mogucnost angazovanja fizickog lica na poslovima vodjenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvestaja u pravnom licu na osnovu ugovora van radnog odnosa

Zakon o računovodstvu, član 14

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1197/2016-16 od 20.12.2016. godine)

Fizičko lice može biti angažovano na poslovima vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja u pravnom licu na osnovu ugovora van radnog odnosa, a ne samo na osnovu ugovora o radu

"Zakonom o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013, dalje: Zakon), uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica, organizacija računovodstva i računovodstvene isprave, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo, kao i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.
 
Odredbama člana 14. Zakona propisano je da pravno lice, odnosno preduzetnik opštim aktom uređuje školsku spremu, radno iskustvo i ostale uslove za lice koje je odgovorno za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja. 
Članom 15. stav 1. Zakona predviđeno je da se vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja može poveriti ugovorom u pisanoj formi, u skladu sa zakonom, privrednom društvu ili preduzetniku, koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga.

Navedena odredba Zakona ne odnosi se na Narodnu banku Srbije, banke i druge finansijske institucije nad kojima, saglasno zakonu, nadzor vrši Narodna banka Srbije, društva za osiguranje, davaoce finansijskog lizinga, dobrovoljne penzijske fondove, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, investicione fondove, društva za upravljanje investicionim fondovima, berze, brokersko - dilerska društva i faktoring društva.
 
Imajući u vidu navedeno, pre svega bismo želeli da ukažemo da se poveravanje vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja, u smislu člana 15. Zakona, odnosi na angažovanje određenih pravnih lica, odnosno preduzetnika koji moraju imati registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga (npr. računovodstvene agencije i sl.), kako bi bili u mogućnosti da navedene poslove obavljaju u skladu sa Zakonom. 

Što se tiče načina na koji može biti angažovano fizičko lice (od strane pravnog lica), koje bi neposredno radilo na poslovima vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja tog pravnog lica, napominjemo da se u konkretnom slučaju radi o pitanju koje ima obligaciono-pravni karakter, i isto bi trebalo detaljnije urediti internim aktima (npr. akt o sistematizaciji radnih mesta ili sl.) pravnog lica.

U svakom slučaju, a s obzirom da odredbama Zakona nije uređena obaveza da fizičko lice bude angažovano na obavljanju navedenih poslova isključivo po osnovu ugovora o radu (npr. na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom), već je ostavljena mogućnost pravnim licima da konkretno pitanje detaljnije urede svojim aktima (član 14. Zakona), mišljenja smo da nema smetnji da pravno lice (posebno ako se radi o obvezniku koji ima mali obim poslovnih promena u toku godine) angažuje određeno fizičko lice zaključivanjem odgovarajućeg ugovora van radnog odnosa (npr. ugovor o dopunskom radu i sl.). 

Želeli bismo na kraju da istaknemo da je za istinito i pošteno prikazivanje finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja pravnog lica propisana kolektivna odgovornost (zakonskog zastupnika, organa upravljanja, nadzornog organa i lica koje sastavlja finansijske izveštaje), bez obzira na način angažovanja fizičkog lica koje obavlja poslove vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja u pravnom licu."

6
Poštovane kolege ulaze li zarade za 2016 god. u trošak a isplaćene u 2017?
(Nevenka Vilotic)

preuzeto sa FB

7
Nisam uopšte pametna... Radnik sada traži godišnji odmor za prošlu godinu od kojeg je koristio samo dva dana po svom nahođenju. Inače nije hteo da ide prošle godine na odmor. Nikakav papir nije imao za ta dva dana koja direktor sad hoće da mu odbije od prvog dela odmora. Koliko znam, morao je da koristi odmor prošle godine. Zasnovao je radni odnos 01.03.2016. Šta i kako sad? Kako da mu pišu rešenje? Da pišu kako se ta dva dana odbijaju sada od odmora?
(Suzana Golubović)

preuzeto sa FB

8
Usluge izvedene u novembru, sada su se setili da to treba da se fakturise. Datum fakture 18.01.2017., koji ce biti onda datum prometa. Agencija tvrdi da mora isti kao datum fakture, mi mislimo da to treba da bude oktobar kad je doslo do prometa. Kazu da krsimo zakon o pdv-u...Molim za pomoc
(Milana Milinkovic)

preuzeto sa FB

9
Kolege u dilemi sam, preduzetik na bolovanju preko 30 dan, radnja privrem.zatvorena, da li moram da obracunavam i placam doprinose pa da mi onda refundiraju ili ne obracunavam?
(Jasna Tomic)

preuzeto sa FB

10
Imam preduzetnika koji je otvorio radnju 13.09 . Onda je 30.09 odlucio da prestane sa radom ( kreten ) . Predata mu je PPDG prijava I prijavljeni su mu prihodi od 350.000, a rashodi od 100.000 ( zato sto poreska inspektorka nije htela da prizna osnovicu za porez manju od 25.000 )
I tako je predata
Inspektorka je porez zaduzila na 25.000 dinara / sa brojem meseci do kraja godine, sto je ok
Ali doprinose je zaduzila kako bih procenila na neto platu od 32.000 . Na osnovu cega ???
Preduzetnik da bi izbegao placanje usluga agencije, nosi 29.10.2016 u poresku zahtev za otpis zaduzenih obaveza, kao I raskid ugovora o zakupu, I obavestenje kako je on prestao da radi 29.10.2016.
U Apr je tek 20.12.2016 predate zahtev za privremeni prekid obavljanja delatnosti.
Sada treba da se preda PPDGs1 prijava za konacno poresku obavezu.
Kako da je ispunim? On ima promet od 1.600 dinara. Robu odmah vratio dobavljacu nakon zatvaranja radnje
(Tijana Lakic)

preuzeto sa FB

11
Kolege kako biste proknjizili situaciju (mozda je neko imao slucaj vec):
Sa bivsim zaposlenim uradjeno sudsko poravnanje. Isplacene zarade, porezi i doprinosi, kamata na neto takodje isplacena za ukupno dve godine. Koji bi bili stavovi za knjizenje? Osoba vise nije zaposlena u firmi.Hvala!
(Jelena Radic Stojanovic)

preuzeto sa FB

12
Kolege prodaja preko poste i interneta kako se tretira kao sva druga prodaja ili ne.Ja sam uradila kalkulaciju za robu,ali mi nije jasno da li radim racune za fizicka lica koja vrse uplatu na racun ili ne.Roba se nabavlja za poznatog kupca nema zaliha.Hvala.
(Zorka Ristic)

preuzeto sa FB

13
Klijent u blokadi, ne moze da plati PDV, sta ciniti? Nema osnova za asignaciju.
(Čubi Lu)

preuzeto sa FB

14
Kolege jel zna neko da li postoji obaveza godisnjeg izvestavanja poreske uprave o prometu sekundarnih sirovina? Ako postoji po kom je zakonu i da li se podnosi elektronskim putem?
(Katarina Djukic)

preuzeto sa FB

Stranice: 1 2 3 ... 5
Saop