Sadrzaj sajta:
[close]

Prikaži poruke

Ovaj odeljak vam dozvoljava da vidite sve poruke ovog člana. Imajte na umu da možete da vidite samo poruke iz onih oblasti kojima imate pristup.


Teme - urrgb

Stranice: 1 2 3 ... 99
1
Poslovni savetnik / CROSO - Obaveštenje za korisnike Portala
« poslato: 21.11.2017. u 11:02:16 »
Izvor: CROSO

Poštovani korisnici,
Uverenje za subvencije (uverenje koje se kao dokaz podnosi Poreskoj upravi u postupku za povraćaj dela poreza i doprinosa po odbitku), kao i izveštaje o broju zaposlenih na dan, odnosno broju osiguranih lica, koje ste do sada dobijali preko aplikacije Croso Obveznik, od sada možete dobiti na portalu za obveznike.

Više o tome pročitajte na sledećem linku: Uputstvo za uverenja i izveštaje.pdf

2
Primena novog Pravilnika o PDV evidenciji odlaze se za 1. jul 2018. godine

Izvor: Ministarstvo finansija

'Uzimajući u obzir inicijative da se početak primene Novog pravilnika o PDV evidenciji odloži za 1. jul 2018. godine, Ministarstvo finansija preduzelo je sve potrebne aktivnosti kako bi se iste uvažile a predmetna izmena biće sastavni deo izmena Zakona o PDV čije se usvajanje planira do kraja tekuće godine. 'Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV („Sl. glasnik RS“, br. 90 od 6. oktobra 2017. god.)

Radna grupa čiji su članovi predstavnici Privredne komore Srbije i Ministarstva finansija, donela je novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV. Tokom njegove izrade uvaženi su komentari i sugestije koje su privredni subjekti dostavili Ministarstvu finansija posredstvom udruženja, asocijacija, saveza i drugih organizacija.

Očekuje se da novi pravilnik o PDV evidenciji unapredi rad poreskih organa, tako što će povećati efikasnost kontrole poreskih obveznika i brže prepoznati one koji ne primenjuju poreske propise, odnosno lakše utvrditi kojim poreskim obveznicima se može izvršiti povraćaj PDV bez odlaska u kontrolu. Stvoriće se uslovi za podizanje kvaliteta upravaljanja povraćajem PDV, kao i za smanjenje troškova administriranja kako Poreske uprave, tako i poreskih obveznika.

Sastavni deo pravilnika je jedinstveni pregled obračuna PDV - Obrazac POPDV koji treba da obezbedi jednoobrazno iskazivanje podataka svih poreskih obveznika, a sve u cilju utvrđivanja tačne poreske obaveze i eliminisanja eventualnih grešaka. Novi obrazac ima znatno manje pozicija u odnosu na obrazac propisan prethodnim Pravilnikom tj. nešto više od 70 u odnosu na 130, što će olakšati rad poreskih obveznika i smanjiti troškove administriranja. S tim u vezi, a u cilju otklanjanja eventualnih nedoumica i grešaka pri iskazivanju podataka u novom Obrascu POPDV, u Poreskoj upravi u toku su aktivnosti na izradi korisničkog uputstva koje će poreskim obveznicima olakšati poslovanje.

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i obliku i sadržini pregleda obračuna PDV objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, broj 90/2017, sa početkom primene od 1. januara 2018. godine.

Uzimajući u obzir inicijative da se početak primene Novog pravilnika o PDV evidenciji odloži za 1. jul 2018. godine, Ministarstvo finansija preduzelo je sve potrebne aktivnosti kako bi se iste uvažile a predmetna izmena biće sastavni deo izmena Zakona o PDV čije se usvajanje planira do kraja tekuće godine.

3
Poslovni savetnik / Indeksi potrošačkih cena, oktobar 2017.
« poslato: 15.11.2017. u 13:53:43 »
Izvor: RZS

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u oktobru 2017. godine, u odnosu na septembar 2017. godine, u proseku su više za 0,2%. Potrošačke cene u oktobru 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,8%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 3,0%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u oktobru 2017. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena zabeležen je u grupama Odeća i obuća (2,5%), Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,8%) i Zdravstvo (0,6%). Rast cena je zabeležen i u grupama Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,4%), Transport (0,2%) i Rekreacija i kultura (0,1%). Pad cena je zabeležen u grupama Komunikacije (-0,9%), Obrazovanje (-0,2%) i u grupama Hrana i bezalkoholna pića i Restorani i hoteli (za po -0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

4
Poslovni savetnik / “Službeni glasnik RS”, broj 101/2017
« poslato: 15.11.2017. u 11:22:53 »
“Službeni glasnik RS”, broj 101/2017, izdvajamo:

– PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (sa novim PPI obrascima, prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

PRAVILNIK o obliku i sadržini obrasca ponude finansijske pogodbe

5
IZMENJEN JE PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA
ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU


Izvor: ipc.rs

Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 (ispr.), 23/2003 (ispr.), 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 (dr. zakon), 62/2006 (dr. zakon), 63/2006 (ispr. dr. zakona), 61/2007, 20/2009, 72/2009 (dr. zakon), 53/2010, 101/2011, 2/2012 (ispr.), 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 (autentično tumačenje), 112/2015, 15/2016 i 108/2016), Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu - u daljam tekstu Pravilnik.

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 101/2017 i stupa na snagu 1. januara 2018. godine.

Izvršenim izmenama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu ("Službeni glasnik RS“, br. 108/2013 i 118/2013) propisano je podnošenje poreskih prijava PPI-3 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon i PPI-4 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava u elektronskom obliku, upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave, na način propisan pravilnikom kojim se uređuje podnošenje poreske prijave elektronskim putem.

Dosadašnji Obrazac PPI-3 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon i Obrazac PPI-4 - Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava zamenjeni su novim obrascima PPI-3 i PPI-4, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Poreske prijave na novim obrascima PPI-3 i PPI-4 u elektronskom obliku podnosiće se počev od 1. januara 2018. godine.

6
Izvor: paragraf.rs

 - "Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja za privatni sektor"
 - "Poreske aktuelnosti"
 - "Osvrt na nov Pravilnik o PDV evidencijama"

Mesto i vreme održavanja savetovanja:

Požarevac - 14. novembar (utorak) 2017. hotel Dunav
Zaječar - 15. novembar (sreda) 2017. Regionalna Privredna komora
Niš – 16. novembar (četvrtak) 2017. Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
Vranje – 17. novembar (petak) 2017. Skupština grada Vranja, sala Pčinjskog upravnog okruga
Subotica - 20 novembar (ponedeljak) 2017. Otvoreni Univerzitet
Sremska Mitrovica – 21. novembar (utorak) 2017. Gradska uprava grada Sremske Mitrovice
Zrenjanin – 22. novembar (sreda) 2017. hotel Vojvodina
Novi Sad – 23. novembar (četvrtak) 2017. Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština
Novi Pazar – 27. novembar (ponedeljak) 2017. Državni Univerzitet
Kraljevo - 28. novembar (utorak) 2017. Regionalna privredna komora
Užice – 29. novembar (sreda) 2017. hotel Zlatiborska noć
Beograd – 30. novembar (četvrtak) 2017. Sava Centar
Valjevo – 4. decembar (ponedeljak) 2017. Gradska uprava grada Valjeva

Satnica, adresa i program savetovanja >>>

Pravilno sprovođenje pripremnih radnji predstavlja uslov za sastavljanje verodostojnih i objektivnih finansijskih izveštaja. S tim u vezi, kompanija Paragraf organizuje tradicionalna jednodnevna savetovanja na ovu temu u 13 gradova.

Pored toga, na savetovanju će se govoriti i o novim poreskim propisima, kao i o svim ostalim poreskim aktuelnostima.

Od tema izdvajamo:

 - Popis imovine i obaveza
 - Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2017. godinu
 - Novi Pravilnik o PDV evidencijama
 - Obračunavanje PDV na manjak i rashod dobara
 - Ispravka srazmernog odbitka prethodnog poreza
 - Poreski tretman izdataka za reklamu i reprezentaciju

Predavači:

Predavači su eminentni stručnjaci, urednici stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor":

 - Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor"
 - Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko -računovodstveni instruktor"
 - Dr Marina Protić, odgovorni urednik stručnog časopisa “Poresko-računovodstveni instruktor”
 - Danijela Krajić, viši urednik stručnog časopisa “Poresko-računovodstveni instruktor”

Savetovanje je namenjeno:

Savetovanje je namenjeno računovođama, finansijskim direktorima, poreskim savetnicima I svim drugim licima koja u svom radu primenjuju poreske i računovodstvene propise.

Prijava >>>

7
Radno angažovanje direktora u društvu ograničene odgovornosti – Direktor koji obavlja poslove po osnovu ugovora van radnog odnosa

Izvor: Moja Firma

Svako društvo ograničene odgovornosti (doo) mora imati zakonskog zastupnika – direktora.

O delokrugu direktora, njegovim obavezama i odgovornostima pisali smo ovde.

U nastavku možete pročitati koje poreske obaveze nastaju usled različitih modaliteta radnog angažovanja direktora.

Direktor privrednog društva može obavljati poslove zastupanja i rukovođenja:

 - po osnovu ugovora o radu,
 - po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora, i
 - kao osnivač koji radi u svom privrednom društvu ali sa društvom nije zaključio ugovor o radu.

Rad direktora po osnovu ugovora o pravima i obavezama (rad van radnog odnosa)

Privredno društvo može da reguliše odnos sa izabranim direktorom ugovorom o pravima i obavezama direktora, ukoliko ne želi da sa izabranim licem zaključi ugovor o radu ili ukoliko to nije moguće (lice koje je izabrano za direktora već je u radnom odnosu kod nekog trećeg lica).

Ova mogućnost predviđena je članom 48. Zakona o radu.

Međusobna prava, obaveze i odgovornosti direktora (koji ne zasnova radni odnos) i poslodavca uređuju se ugovorom.

Lice koje obavlja poslove direktora po ugovoru ima pravo na naknadu za rad i druga prava, obaveze i odgovornosti u skladu sa ugovorom. Ugovor sa direktorom zaključuje u ime poslodavca nadležni organ utvrđen zakonom ili opštim aktom poslodavca.

Ugovor o pravima i obavezama direktora ne predstavlja ugovor o radu. Direktor ne stupa u radni odnos, te nema sva prava i obaveze koja su predviđena za zaposlene.

Direktor ima pravo na naknadu za rad. Ova naknada nema karakter zarade, već se tretira kao drugi prihod i na taj način se i oporezuje. Porez na drugi prihod po stopi od 20% obračunava se na bruto osnovicu uz priznavanje normiranih troškova po istoj stopi.

Na naknadu direktora obračunavaju se i socijalni doprinosi i to:

 - doprinos za PIO, u svakom slučaju, po stopi od 26% i
 - doprinos za zdravstveno osiguranje, samo u slučaju kada direktor nije već osiguran po nekom drugom osnovu (po osnovu radnog odnosa kod drugog poslodavca, po osnovu samostalne delatnosti – preduzetnik, po osnovu prava iz penzije i slično), po stopi od 10,3%.

Naknada za rad direktora nije uslovljena minimalnom cenom rada, koja je propisana za zaposlena lica. To znači da poslodavac i direktor mogu ugovoriti naknadu za rad direktora u bilo kom iznosu, pa i iznosu koji je manji od minimalne neto zarade za određeni mesec (na primer 5.000,00 dinara, 10.000,00 dinara, ili bilo koji manji ili veći iznos).

Ukoliko je tako predviđeno ugovorom o pravima i obavezama direktora, poslodavac može direktoru nadoknaditi troškove u vezi sa radom. O vrsti troškova i iznosu koji će biti nadoknađen dogovaraju se slobodno poslodavac i direktor.

Ipak, kako direktor koji obavlja poslove po osnovu ugovora nema status zaposlenog, prilikom isplate naknade troškova u vezi sa radom, koji su predviđeni ugovorom, poslodavac ne ostvaruje pravo na isplatu neoporezivih iznosa troškova iz člana 18. Zakona o porezu na dohodak građana (troškovi prevoza na posao i sa posla, troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu i slično).

Iznos naknade troškova ne izuzima se od oporezivanja, već ulazi u osnovicu poreza na druge prihode i osnovicu doprinosa, odnosno ima isti tretman kao naknada za rad.

Ugovor između direktora i poslovdavca mora da sadrži iznos naknade za rad direktora, a direktor može da se odrekne ove zarade, tj da pristane da mu se naknada ne isplaćuje. Tada se u ugovor unosi ova odredba.

U slučaju da se direktor odrekao naknade za rad i naknade troškova nastalih u vezi sa radom ne postoji ni obaveza obračuna poreza i doprionosa za rad direktora, obzirom da je osnovica poreza i doprinosa jednaka nuli.

Međutim, u praksi mogu nastati određeni problemi.

Poreska uprava na osnovu načela fakticiteta u svakom konkretnom slučaju ocenjuje da li se radi o verno prikazanoj situaciji, ili se direktor samo formalno odriče naknade koju de fakto prima u gotovini, i na taj način se izbegava plaćanje poreza.

Na primer, kada funkciju direktora obavlja lice u rodbinskoj i prijateljskoj vezi sa osnivačima može se razumeti rad bez naknade. U ostalim slučajevima, Poreska uprava može da sumnja u istinitost prikazanog odnosa, jer je osnovni ekonomski interes lica koja obavlja rad da za isti bude adekvatno plaćen.

Ovo pitanje u praksi ostaje izvor neizvesnosti i treba mu pristupiti sa pažnjom.

Treba voditi računa da svaka isplata direktoru koji je angažovan po osnovu ugovora ima karakter drugih prihoda. Prema tome, ukoliko se direktor odrekao naknade za rad, ali prima naknadu troškova u vezi sa radom, na naknadu troškova plaćaju se porez na druge prihode i socijalni doprinosu, jer se ovi troškovi poreski tretiraju isto kao i naknada za rad direktora.

Ukoliko direktor nije prijavljen na obavezno socijalno osiguranje po drugom osnovu (ne radi kod drugog poslodavca na primer), privredno društvo treba da ga prijavi na obavezno socijalno osiguranje ukoliko će po osnovu isplate naknade za rad direktora i/ili naknade troškova u vezi sa radom vršiti obračun poreza i socijalnih doprinosa.

Pre svake isplate naknade direktoru, privredno društvo obračunava porez i doprinose i predaje o tome poresku prijavu PPP-PD Poreskoj upravi na poretalu ePorezi.

Tek nakon predaje ispravne poreske prijave, privredno društvo može da izvrši isplatu naknade za rad i/ili naknade troškova u vezi sa radom, uz poziv na broj odobrenja (BOP) koji se dobija nakon predaje poreske prijave.

U roku od 3 dana od isplate poreza i doprinosa, privredno društvo je dužno da nadležnoj filijali PIO Fonda podnese obrazac M-UN, koji sadrži podatke o isplaćenom PIO doprinosu. Obrazac se podnosi u papirnoj formi, uz prateću dokumentaciju kojom se dokazuje osnov, obračun i isplata doprinosa.

8
Poslovni savetnik / Porez na usluge i autorske naknade
« poslato: 11.11.2017. u 07:53:23 »
Porez na prihode od usluga i autorskih naknada nerezidentnog pravnom lica - uslovi za izbegavanje i umanjenje plaćenog poreza

Izvor: Aktiva sistem

Naime, član 40 Zakona o porezu na dobit pravnih lica, između ostalog predviđa obavezu plaćanja poreza na dobit po odbitku na usluge iz inostranstva i na autorske naknade.

Obveznici obračuna i plaćanja poreza po obitku

 - Rezidentna pravna lica
 - Preduzetnici koji vodi poslovne knjige

Interesantno je da za preduzetnika koji je paušalno oporezovan ne postoji obaveza da obračunava i plaća porez po odbitku na usluge iz inostranstva kao i autorske naknade.

Ovaj zaključak se nameće čitajući član 40, stav 5 Zakona o porezu na dobit pravnih lica koji navodi da je rezidentno PRAVNO LICE dužno da na dan isplate prihoda podnese poresku prijavu, a to je dužan i PREDUZETNIK KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE shodno članu 104 Zakona o porezu na dohodak građana koji navodi da preduzetnik koji vodi poslovne knjige obračunava i naplaćuje porez po odbitku na prihode koje ostvaruje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

Međutim, i za „paušalca“ kao i za druge primaoce najčešće postoji PDV obaveza kad primaju usluge, odnosno autorska i srodna prava od stranog lica koje se nije evidentiralo za obavezu plaćanja PDV, shodno članu 12 Zakona o PDV.

Poreska obaveza

Porez najčešće iznosi nominalnih 20%, a stvarnih 25% od plaćenog iznosa, a ako se posluje sa pravnim licima iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom nominalnih 25%, odnosno stvarnih 33,25% od plaćenog iznosa stranom pravnom licu.

Ukoliko poslujete sa pravnim licima koji su rezidenti država sa kojima postoji ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, a spisak možete da vidite putem sledećeg linka Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja postoji mogućnost da se izbegne plaćanje ovog vida poreza na usluge, ali u slučaju da PRE PLAĆANJA od poslovnog partnera pribavite POTVRDU O REZIDENTNOSTI tog partnera izdatu od ovlašćenog organa njihove zemlje (dokument "nadležni organi") i IZJAVU DA JE TO PRAVNO LICE STVARNI VLASNIK PRIHODA (da ne prosleđuje prihod po osnovu prodate usluge (autoskog dela) nekom trećem licu). Tu potvdu pribavljate JEDNOM GODIŠNJE od poslovnog partnera i potrebno je da bude OVERENA od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Kod autorskih naknada je privredni subjekt uglavnom u obavezi da plati porez i pored pribavljanja potvrde i izjave, ali opet u manjem iznosu nego što bi to bio slučaj ukoliko ne preduzmete navedene radnje. Šta spada u autorska dela možete pročitati na sledećem linku: Zakon o autorskim i srodnim pravima

Ukoliko ipak ne pribaviti potvrdu i izjavu pre isplate stranom pravnom licu, moguće je nakon njihovog pribavljanja tražiti povrat više plaćenog poreza.

Za ovo je neophodno da prvo podnesete izmenjenu poresku prijavu, potom predate zahtev Poreskoj upravi u slobodnoj formi, kao i da posedujete punomoćje stranog pravnog lica kojim Vi kao isplatilac u ime stranog pravnog lica kao primaoca prihoda tražite povrat više plaćenog poreza.

9
Objavljeno korisničko uputstvo za podnošenje u elektronskom obliku poreske prijave na obrascu PPDG-1S

Izvor: Aktiva sistem

Na internet stranici Poreske uprave objavljeno je Korisničko uputstvo za podnošenje u elektronskom obliku poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti na Obrascu PPDG-1S.

Ovo korisničko uputstvo namenjeno je obveznicima poreza na prihode od samostalne delatnosti koji obračunavaju porez i pripadajuće doprinose na stvarni prihod samooporezivanjem i Poreskoj upravi podnose poresku prijavu na Obrascu PPDG-1S - Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti (PPDG-1S).

Od 1.1.2017. godine Poreska prijava PPDG-1S podnosi se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Ako poreska prijava sadrži nedostatke u pogledu formalne ispravnosti, Poreska uprava u elektronskom obliku obaveštava podnosioca prijave o nedostacima. Po dobijanju obaveštenja podnosilac prijave je dužan da otkloni identifikovane nedostatke i podnese tako ispravljenu poresku prijavu. Ispravljena poreska prijava ne smatra se izmenjenom poreskom prijavom.

Poreska prijava smatra se podnetom kada Poreska uprava potvrdi formalnu ispravnost iskazanih podataka, dodeli broj prijave, broj odobrenja za plaćanje poreza samooporezivanjem i pripadajućih doprinosa na odgovarajuće uplatne račune i u elektronskom obliku o tome dostavi obaveštenje podnosiocu poreske prijave.

Korisničko uputstvo daje instrukcije za podnošenje PPDG-1S i to:

 - Način unosa podataka u Poresku prijavu PPDG-1S,
 - Veza između osnova za podnošenje prijave, vrste poreske obaveze, obračunskog perioda, datuma dospelosti za podnošenje prijave i obaveze podnošenja poreskog bilansa (tabelarni prikaz) i
 - Primeri za podnošenje prijave PPDG-1S.

Korisničko uputstvo u PDF formatu možete preuzeti ovde.


10
Izvor: NBS

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je, na današnjoj sednici, da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,5 odsto.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu novu, novembarsku projekciju inflacije i kretanje njenih ključnih faktora, očekivane efekte prethodnog ublažavanja monetarne politike, kao i bolje ekonomske performanse tokom trećeg tromesečja i izglede za naredni period.

Izvršni odbor je ocenio da su inflatorni pritisci i dalje niski, na šta ukazuju usporavanje ukupne i bazne inflacije poslednjih meseci, kao i usidrena inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede u granicama cilja Narodne banke Srbije. Efekti suše na cene hrane bili su manji od očekivanih, a na smanjenje inflacije deluju i niže uvozne cene. Pored toga, fiskalna kretanja od početka godine znatno su povoljnija od očekivanih, a premija rizika je pala na najniži nivo otkada se prati za Srbiju, čemu je, pored globalnih faktora, doprinelo jačanje domaćih makroekonomskih fundamenata.

Izvršni odbor očekuje da će inflacija i u narednom periodu nastaviti da se kreće u granicama cilja, 3,0 ± 1,5%, i da će u prvoj polovini 2018. biti na nižem nivou od trenutnog, zbog efekta visoke baze kod cena naftnih derivata i drugih proizvoda koji su jednokratno poskupeli početkom ove godine. U suprotnom smeru delovaće očekivan rast cena primarnih poljoprivrednih proizvoda i agregatne tražnje.

Na današnjoj sednici, Izvršni odbor je usvojio novembarski Izveštaj o inflaciji, koji će javnosti biti predstavljen u sredu, 15. novembra. Tom prilikom, detaljno će biti obrazložene odluke monetarne politike i makroekonomska kretanja koja ih opredeljuju.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 7. decembra.

Kabinet guvernera

11
Izvor: Tanjug, B92

Beograd - Premijerka Srbije Ana Brnabić je izjavila da će do kraja godine biti doneta mera o povećanju neoporezivog dela zarada, koja će se primenjivati od 2018. godine.

"Ne možmeo još da kažemo koliko, pošto sada završavamo analize", rekla je Brnabić novinarima podsetivši da je sada taj iznos 11.790 dinara.

Branbić je rekla da će to rasteretiti poslodavce i da će se videti da li će oni više prijavljivati radnike, odnosno kakvi će biti efekti te mere.

Ako efekti te mere budu dobri, biće nastavljeno sa merama za rasterećenje poslodavaca, dodala je premijerka.

Ona je rekla i da je velika stvar postignuta za 350.000 ljudi koji primaju minimalac, pošto je dogovoreno povećanje minimalca za 10 odsto.

Deo dogovora sa poslodavcima o povećanju minimalne zarade bilo je obećanje vlade da će povećati neoporezivi deo zarade.

12
“Službeni glasnik RS”, broj 98/2017, izdvajamo:

 - UREDBA o dopuni Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 - PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

“Službeni glasnik RS”, broj 96/2017, izdvajamo:

 - IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 - PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u septembru 2017. godine
 - PODATAK o visini prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u trećem kvartalu 2017. godine
 - PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

13
Za potrebe advokata ponovo je dopunjena Uredba o paušalnom oporezivanju preduzetnika

Izvor: pk Tatic

Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (u nastavku: Uredba) nedavno je izmenjena i dopunjena.

Međutim, zbog očigledno specijalnog (čitajte: povlašćenog) statusa koji advokati imaju u odnosu na sve ostale kategorije preduzetnika, Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 2. novembra 2017. godine, donela je Uredbu o dopuni Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti. Uredba je objavljena u Službenom glasnika RS br. 98/17 od 3. novembra 2017. godine, a stupila je na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

Prema novom članu 6v stav 1. Uredbe, izuzetno, preduzetnicima advokatima, paušalni prihod za utvrđivanje poreske obaveze za 2015, 2016. i 2017. godinu utvrđuje se u visini paušalnog prihoda koji je ovoj grupi obveznika utvrđen za 2014. godinu.

Prema članu 6v stav 2. Uredbe, za preduzetnike advokate koji započinju obavljanje delatnosti, odnosno koji postaju obveznici na paušalno utvrđeni prihod, u 2015, 2016. ili 2017. godini, paušalni prihod utvrđuje se u visini prihoda obveznika advokata koji pod istim ili sličnim uslovima obavlja navedenu delatnost, a kojem je utvrđena visina paušalnog prihoda u skladu sa stavom 1. ovog člana.

14
Porezi i računovodstvo - aktuelnosti (besplatni promotivni seminari: ZR, NI, NS, BG, KG, UŽ, SU)

Izvor: pk Tatic

Povodom aktuelnog trenutka u propisima iz oblasti poreza i računovodstva, kao i predstojećih izmena i dopuna nekoliko poreskih zakona, Poreska kancelarija Tatić organizuje besplatne (promotivne) seminare u sedam gradova. Seminari su promotivnog karaktera jer ćemo na njima predstaviti paket pretplate na časopis Porezi i računovodstvo za 2018. godinu i pozvati učesnike da se blagovremeno pretplate.

Vreme predavanja je od 10:00 do 15:00.

Grad, Mesto održavanja/sala, Datum:

 - Zrenjanin (Hotel Vojvodina) - 9. 11.
 - Niš (New City Hotel) - 10. 11.
 - Novi Sad (Novosadski sajam - Kongresni centar Master) - 16. 11.
 - Beograd (Sava Centar - sala 1/0 sa aneksima) - 17. 11.
 - Kragujevac (Hotel Kragujevac) - 23. 11.
 - Užice (Bioskop Art) - 24. 11.
 - Subotica (Hotel Galerija) - 28. 11.


PROGRAM PREDAVANJA

 - iskazivanje podataka u Obrascu POPDV (osvrt na specifične slučajeve)
 - predstojeće izmene i dopune poreskih zakona
 - PDV aktuelnosti
 - pravila priznavanja prihoda u pojedinim slučajevima (u skladu sa novim MSFI 15)
 - odobravanje rabata i drugi prodajni podsticaji
 - utvrđivanje poreza na dobit - aktuelnosti
 - oporezivanje ličnih primanja - aktuelnosti

PREDAVAČI

Igor Tatić, urednik časopisa Porezi i računovodstvo

Đorđe Saveljić savetnik

mr Momo Kijanović, savetnik

Moguće gostovanje predstavnika državnih organa (na seminaru u Beogradu).

USLOVI UČEŠĆA

Prisustvo seminarima besplatno je za sve učesnike. Nije potrebna prethodna prijava. Na seminarima će biti podeljeni promotivni materijali (PKT prospekt, ograničeni broj primeraka časopisa Porezi i računovodstvo).

Stranice: 1 2 3 ... 99
Saop