Sadrzaj sajta:
[close]

Prikaži poruke

Ovaj odeljak vam dozvoljava da vidite sve poruke ovog člana. Imajte na umu da možete da vidite samo poruke iz onih oblasti kojima imate pristup.


Poruke - vesna

Stranice: 1 2 3 ... 11
1
Pitanja i odgovori / Odg: Blagajna
« poslato: 21.01.2017. u 07:58:09 »
Zaboravila sam da napisem, novac od pazara ne smete koristiti, tokom tih nekoliko dana do uplate, ni za sta drugo, on mora biti neprekidno "na broju", odvojen od ostale gotovine.

2
Pitanja i odgovori / Odg: Blagajna
« poslato: 20.01.2017. u 16:36:43 »
Ne morate, pazar moze da ide i preko izvoda.

3
Kako popuniti prijavu PPP PD , za zakup poslovnog prostora ,koje polje u prijavi treba popuniti….? nisam radila do sada zakup…hvala…..

Poštovana Vesna,

Popunjavate sva polja PPP PD obrasca koja su relevantna, bez obzira da li se radi o zaradi, ili nekoj drugoj vrsti prihoda.

Dakle, definišete zaglavlje prijave na uobičajen način, a zatim dodajete primaoce prihoda i njihove podatke.

Srdačan pozdrav!

4
Kako popuniti prijavu PPP PD , za zakup poslovnog prostora ,koje polje u prijavi treba popuniti….? nisam radila do sada zakup…hvala…..
(Vesna Arsic)

preuzeto sa portala Moja firma

5
Poštovani, Interesuje me Vaše mišljenje u ovoj situaciji: slučajno sam izdao dve fakture sa istim brojem, prvu za mesec maj a drugu za mesec jun. Koristim jedan šablon za fakturu, i sasvim slučajno nisam ispravio broj. Sve ovo sam primetio pre par dana kad sam dobio obaveštenje od banke da su mi stigle pare. Pretpostavljam da to i nije neki ogroman problem, ali za svaki slučaj voleo bih da Vas pitam da li znate možda nešto više o tome. Paušalac sam inače.

Poštovani Martone,

Ove situacije se dešavaju ne tako retko u praksi.

Po mom mišljenju, važno je da ovim propustom nije pogrešno obračunat i plaćen porez, što kod vas nije slučaj.

Radi vaše evidencije, predlažem da ispravite kasniji račun, tako da brojevi ne budu identični. U praksi se to obično rešava dodavanjem „-1“ ili „/1“ na postojeći broj računa koji želite da izmenite.

Možete na tom računu grafitnom olovkom zabeležiti da je greškom izdat pod istim brojem kao prethodni i da ste to ispravili.

Mislim da će to biti dovoljno.

6
Pitanja i odgovori / Izdate dve fakture sa istim brojem, sta uraditi?
« poslato: 20.01.2017. u 10:21:06 »
Poštovani, Interesuje me Vaše mišljenje u ovoj situaciji: slučajno sam izdao dve fakture sa istim brojem, prvu za mesec maj a drugu za mesec jun. Koristim jedan šablon za fakturu, i sasvim slučajno nisam ispravio broj. Sve ovo sam primetio pre par dana kad sam dobio obaveštenje od banke da su mi stigle pare. Pretpostavljam da to i nije neki ogroman problem, ali za svaki slučaj voleo bih da Vas pitam da li znate možda nešto više o tome. Paušalac sam inače.
(Marton Černik)

preuzeto sa portala Moja firma

7
Covek bio na bolovanju i u medjuvremenu mu istekao ugovor o radu,nisu mu ga produzili u firmi,jeli to ok? nisu u obavezi produziti ugovor bio zdrav ili bolestan?

Nada Dragić:
 nisu u obavezi. Radni odnos se ne sme prekinuti jedino trudnici i porodilji

Ivana Matijasevic Mladenovic:
 Imala isti slucaj,odgovor advokata je da nas ne interesuje bolovanje ,ali trebalo bi da potpise resenje o otkazu ugovora i radu,ako ne potpise slati sa povratnicom na kucnu adresu,ako ni tad ne primi,okaciti na oglasnu tablu 8 dana i onda odjava.Ja sam po uradila po misljenju Knjigovodje i odjavila sa datumom isteka....

Dusan Jelic:
 ok hvala

Minja Beljic:
 Sve je to u redu...Alii zasto ne produziti coveku ugovor dok ne zakljuci bolovanje...zar to ne bi bilo ljudski?

Ivana Matijasevic Mladenovic:
 Jer ima ljudi koji ne prezaju,pa koriste bolovanja cesto i to sve rade takticki misleci da dok su na bolovanju,poslodavac ne moze da mu da otkaz, a pritom i nisu bolesni ,prosto imaju doktora koji ce na rec ukocio sam se da mu ispise bolovanje.

Dusan Jelic:
 Neznam zasto mu poslodavac nije produzio ugovor nije mi poznato njihovo poslovanje,slucajno poznajem coveka koji je ostao bez posla i hoce da isteruje pravdu preko advokata i suda pa sam zato pitala vase misljenje da cujem da mu prenesem pa nek razmisli sta ce,neide mu bas u prilog da se sudi ako nema osnova

Ivana Matijasevic Mladenovic:
 Ne ide mu u prilog sigurno, troskovi veliki,a pitanje je da li zaista ima osnova.

Marina Dosenovic:
 Jedino ako je bolovanje zbog povrede na radu, ona ne moze da mu prestane radni odnos.

Dusan Jelic:
 nije povreda,prosto se razbolio.Hvala svima

Vukica Garic Radenovic:
 Nije u obavezi da mu produzi ugovor!

8
Covek bio na bolovanju i u medjuvremenu mu istekao ugovor o radu,nisu mu ga produzili u firmi,jeli to ok? nisu u obavezi produziti ugovor bio zdrav ili bolestan?
(Dusan Jelic)

preuzeto sa FB

9
Pravite li anekse Ugovora o radu zbog promene cene rada?

Milena Grbovic:
 Mora aneks ako je prijavljen na minimalac.

Katarina Mrdovic Zarkovic:
 Naravno! Svaka promjena iz ugovora!

Снежана Вујадиновић:
 Da

Milanka Kovacevic:
 Da

Milica Savic:
 Ali ako u starom ugovoru stoji ovako......9. Zaposlenom se utvrđuje zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu:
• osnovna zarada po radnom času na dan zaključenja ugovora iznosi 121,00 dinara neto po času,
• ukoliko je utvrđena osnovna zarada iz prethodne alineje niža od najniže zakonom propisane minimalne zarade, kod obračuna zarade primeniće se najniža zakonom propisana minimalna zarada,

Bosiljka Jovannčić:
 Obavezno za svaku promenu

Sladjana Sekulic:
 Da

Jakus Margit:
 ponuda i aneks

Marina Spasojevic:
 da

Aleksandar Ćirić:
 Kolege izmenom Zakona o radu član 33.tačka 10) kaže da Ugovor o radu sadrži NOVČANI IZNOS OSNOVNE ZARADE NA DAN ZAKLJUČENJA UGOVORA pa to valjda znači da se više ne mora raditi aneks zbog promene cene rada

Ljiljana Stankovic:
 Mora.Traži inspekcija u kontroli.

Sandra Simic:
 Ukoliko u ugovoru stoji da ce se uskladjivati sa minimalnom cenom rada i sa pozitivnim zakonskim propisima, po meni je suvisno (da sad ne upotrebim drugi izraz :) ) praviti anex ugovora o radu za izmenu minimalne cene rada. Imala sam slucajeva kontrole inspekcije rada i to bas ostrih i nikada nisu postavljali ovo kao pitanje (do sada pu, pu da ne ureknem :) )

10
Pravite li anekse Ugovora o radu zbog promene cene rada?
(Milica Savic)

preuzeto sa FB

11
Mogucnost angazovanja fizickog lica na poslovima vodjenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvestaja u pravnom licu na osnovu ugovora van radnog odnosa

Zakon o računovodstvu, član 14

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1197/2016-16 od 20.12.2016. godine)

Fizičko lice može biti angažovano na poslovima vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja u pravnom licu na osnovu ugovora van radnog odnosa, a ne samo na osnovu ugovora o radu

"Zakonom o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013, dalje: Zakon), uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica, organizacija računovodstva i računovodstvene isprave, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo, kao i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.
 
Odredbama člana 14. Zakona propisano je da pravno lice, odnosno preduzetnik opštim aktom uređuje školsku spremu, radno iskustvo i ostale uslove za lice koje je odgovorno za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja. 
Članom 15. stav 1. Zakona predviđeno je da se vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja može poveriti ugovorom u pisanoj formi, u skladu sa zakonom, privrednom društvu ili preduzetniku, koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga.

Navedena odredba Zakona ne odnosi se na Narodnu banku Srbije, banke i druge finansijske institucije nad kojima, saglasno zakonu, nadzor vrši Narodna banka Srbije, društva za osiguranje, davaoce finansijskog lizinga, dobrovoljne penzijske fondove, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, investicione fondove, društva za upravljanje investicionim fondovima, berze, brokersko - dilerska društva i faktoring društva.
 
Imajući u vidu navedeno, pre svega bismo želeli da ukažemo da se poveravanje vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja, u smislu člana 15. Zakona, odnosi na angažovanje određenih pravnih lica, odnosno preduzetnika koji moraju imati registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga (npr. računovodstvene agencije i sl.), kako bi bili u mogućnosti da navedene poslove obavljaju u skladu sa Zakonom. 

Što se tiče načina na koji može biti angažovano fizičko lice (od strane pravnog lica), koje bi neposredno radilo na poslovima vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja tog pravnog lica, napominjemo da se u konkretnom slučaju radi o pitanju koje ima obligaciono-pravni karakter, i isto bi trebalo detaljnije urediti internim aktima (npr. akt o sistematizaciji radnih mesta ili sl.) pravnog lica.

U svakom slučaju, a s obzirom da odredbama Zakona nije uređena obaveza da fizičko lice bude angažovano na obavljanju navedenih poslova isključivo po osnovu ugovora o radu (npr. na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom), već je ostavljena mogućnost pravnim licima da konkretno pitanje detaljnije urede svojim aktima (član 14. Zakona), mišljenja smo da nema smetnji da pravno lice (posebno ako se radi o obvezniku koji ima mali obim poslovnih promena u toku godine) angažuje određeno fizičko lice zaključivanjem odgovarajućeg ugovora van radnog odnosa (npr. ugovor o dopunskom radu i sl.). 

Želeli bismo na kraju da istaknemo da je za istinito i pošteno prikazivanje finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja pravnog lica propisana kolektivna odgovornost (zakonskog zastupnika, organa upravljanja, nadzornog organa i lica koje sastavlja finansijske izveštaje), bez obzira na način angažovanja fizičkog lica koje obavlja poslove vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja u pravnom licu."

12
Pitanja i odgovori / Odg: Blagajna
« poslato: 19.01.2017. u 08:45:55 »
Nisam sigurna sta ste mislili pod ovim pitanjem, blagajna se vodi za gotovinu?

13
Poštovane kolege ulaze li zarade za 2016 god. u trošak a isplaćene u 2017?

Marijana Ruzicanin-Rasovic:
 Naravno da ulaze

Nevenka Vilotic:
 Hvala koleginice Marijana Ruzicanin-Rasovic nisam napomenula da se odnosi na zarade kod preduzetnika mislim da je pisalo u P:Sav.da ulaze u troškove za 2016 ali nisam sigurna.

Andjelka Nikolic:
 Da

Tamara Kordic Rakic:
 Zarade da, al dnevnice za sl. put ne

Bosko Pejovic:
 Da

Milanka Kovacevic:
 da

Sladjana Sekulic:
 Da

Marina Sunjka:
 Da li ulaze u troškove ugovori o delu, ugovori za članove skupštine i posebno me interesuje da li ulazi naknada za neiskorišćeni godišnji odmor koji nisu isplaćeni naravno?

Dragana Tusup:
 Da

Marina Sunjka:
 Za ugovore i ja mislim da da. Medjutim ona "naknada" za neiskorišćeno g.o. mi nešto sumnjivo deluje. Možda da čujemo i druge..

Snežana Stojilović:
 Pa naravno.

Milica Cegar:
 Da

14
Poštovane kolege ulaze li zarade za 2016 god. u trošak a isplaćene u 2017?
(Nevenka Vilotic)

preuzeto sa FB

Stranice: 1 2 3 ... 11
Saop