Sadrzaj sajta:
[close]

Prikaži poruke

Ovaj odeljak vam dozvoljava da vidite sve poruke ovog člana. Imajte na umu da možete da vidite samo poruke iz onih oblasti kojima imate pristup.


Poruke - vesna

Stranice: 1 2 3 ... 17
1
Da li je neophodno da kupac potpise i overi pecatom racun dobavljaca? U nekoliko navrata sam se sureo sa ovakivm slucajevima, ali prilicno retko.

Odgovor:

Poštovani Gorane,

Prema Pravilniku o evidenciji prometa, isprave koje prate robu (faktura, carinska isprava, dostavnica, otpremnica, faktura – otpremnica, interna prenosnica, prijemnica, dnevni izveštaj fiskalne kase, odnosno fiskalni dokument, zapisnik, popisna lista, revers, isprava o otkupu, potvrda i dr) sadrže sledeće podatke:

 - broj i datum isprave,
 - poslovno ime, adresu i PIB isporučioca, primaoca i prevoznika (ukoliko ga ima),
 - mesto i adresu objekta iz koga se isporučuje,
 - ime, prezime i potpis odgovornih lica isporučioca, primaoca i prevoznika,
 - naziv robe i količinu.

Dakle, prema ovom Pravilniku, račun koji prati robu treba da sadrži ime, prezime i potpis odgovornog lica isporučioca (prodavca) i primaoca (kupca). Obaveza overe ovih isprava pečatom nije propisana.

Podsećamo da nijednim zakonom nije propisana obaveza preduzetnika i privrednog društva da poseduju i koriste pečat.

Srdačan pozdrav!
Marija Đorđić

Izvor: Moja Firma

2
Pitanja i odgovori / Odg: Bruto i neto plata
« poslato: 17.09.2017. u 09:46:44 »
Da li se u bruto platu racuna neto plata+doprs.na teret radnika ili neto plata+diprs.na teret radnika+doprs.na teret poslodavca+porez?

Odgovor:

Poštovana Sanja,

Bruto zarada obuhvata neto zaradu, porez na dohodak fizičkih lica (porez na zaradu) i doprinose za obavezno socijalno osiguranje iz zarade koju plaća osiguranik (zaposleni). Bruto zarada ne obuhvata doprinose za obavezno socijalno osiguranje na zaradu (na teret poslodavca).

Srdačan pozdrav!
Marija Đorđić

Izvor: Moja Firma

3
Da li je neophodno da kupac potpise i overi pecatom racun dobavljaca? U nekoliko navrata sam se sureo sa ovakivm slucajevima, ali prilicno retko.
Goran Jockovic

Odgovor:

Poštovani Gorane,

Prema Pravilniku o evidenciji prometa, isprave koje prate robu (faktura, carinska isprava, dostavnica, otpremnica, faktura – otpremnica, interna prenosnica, prijemnica, dnevni izveštaj fiskalne kase, odnosno fiskalni dokument, zapisnik, popisna lista, revers, isprava o otkupu, potvrda i dr) sadrže sledeće podatke:

 - broj i datum isprave,
 - poslovno ime, adresu i PIB isporučioca, primaoca i prevoznika (ukoliko ga ima),
 - mesto i adresu objekta iz koga se isporučuje,
 - ime, prezime i potpis odgovornih lica isporučioca, primaoca i prevoznika,
 - naziv robe i količinu.

Dakle, prema ovom Pravilniku, račun koji prati robu treba da sadrži ime, prezime i potpis odgovornog lica isporučioca (prodavca) i primaoca (kupca). Obaveza overe ovih isprava pečatom nije propisana.

Podsećamo da nijednim zakonom nije propisana obaveza preduzetnika i privrednog društva da poseduju i koriste pečat.

Srdačan pozdrav!
Marija Đorđić

Izvor: Moja Firma

4
Pitanja i odgovori / Bruto i neto plata
« poslato: 17.09.2017. u 09:29:44 »
Da li se u bruto platu racuna neto plata+doprs.na teret radnika ili neto plata+diprs.na teret radnika+doprs.na teret poslodavca+porez?
Sanja Mileski

Odgovor:

Poštovana Sanja,

Bruto zarada obuhvata neto zaradu, porez na dohodak fizičkih lica (porez na zaradu) i doprinose za obavezno socijalno osiguranje iz zarade koju plaća osiguranik (zaposleni). Bruto zarada ne obuhvata doprinose za obavezno socijalno osiguranje na zaradu (na teret poslodavca).

Srdačan pozdrav!
Marija Đorđić

Izvor: Moja Firma

5
Sledeci tekstovi bi mogli da budu od pomoci:

Plaćanje doprinosa za fizičko lice - osnivača dva privredna društva koji je u oba privredna društva direktor

U kojim slučajevima osnivač privrednog društva nije obveznik doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje

Takodje, pitanje sa FB-a:

Penzioner postaje vlasnik i zakonski zastupnik DOO-a. Šta se tada dešava sa penzijom? Unapred hvala.

Jelena Gojnić Kojić:
 Penziju i dalje prima ( valjda nije invalidska ili porodicna)

Lidija Radojevic Artamonov:
 ne ne, redovna

Jelena Gojnić Kojić:
 Ok. Ostaje mu penzija

Lidija Radojevic Artamonov:
 i to je to ili je potrebno da se još nesto obračunava, obustavlja ili nešto slično gadno

Jelena Gojnić Kojić:
 To je sto se tice penzije. A kako cete vi da resite nadoknadu sto je on zak.zast. kod vas je druga stvar.

...:
sve redovno, samo što će od doprinosa plaćati jedino PIO..zdravstveno i nezaposlenost ne mora jer je u penziji

Lidija Radojevic Artamonov:
to je obavezno ili..? ako ne prima naknadu?

Lidija Radojevic Artamonov:
situacija je sledeća: penzioner postao vlasnik i zak zastup doo-a, neće dobijati naknadu. Želi da sačuva penziju. Da li to može tako?

Milena Grbovic:
 Moze al mora da placa pio na minimalnu propisanu osnovicu po osnovu toga sto je zak.zastupnik.

Lidija Radojevic Artamonov:
 Milena Grbovic da li mu se u tom slučaju uvećava penzija?

...:
 Lidija Radojevic Artamonov ne..ovo znam 100% da je tačno..to sam ja htela i svojoj majci da uradim..rekli u socijalnom da je od pre par godina penzija trajna i nepromenljiva kategorija bez obzira koliko se plaćao PIO

...:
 Milena Grbovic tačno tako..ne mora da dobija naknadu ako neće ali mora plaćati doprinos za PIO..i uzmite onu šifru u poreskoj prijavi gde se vidi da ne prima naknadu, tj.bez isplate neto zarade

Nenad Panov:
 koliko sam razumeo on je u apr prijavljen kao zakonski zastupnik i ne radi u svom preduzecu..... zasto obracun bez isplate neto zarade onda ...nesto sam propustio

Iv Ana:
 Je li se sad po prestanku radnog angažovanja penzionera više ne vrši ponovni obračun penzije?

...:
 Iv Ana ne..jer je po novom Zakonu penzija trajna kategorija..u smislu kad je steknete, više nema prepravke

...:
Nenad Panov ja recimo nisam penzioner al' sam vlasnik svog preduzeća, pa neću da isplaćujem neto da ne bi morala plaćati porez na zarade koji mesečno bude preko hiljadu dinara..

Slađana Kovač:
 Obavezno placa PIO.

Branislava Buljak-Senderak:
 A šta biva ako je samo vlasnik a nije zakonski zastupnik?

Jelena Gojnić Kojić:
 Onda se nista ne placa, penzija redovno.... ima misljenje ministarstva na tu temu.

6
Na ovom linku se moze pronaci malo detaljniji tekst o siframa placanja, mozda bude od pomoci, a ako ne, trebalo bi da se direktno obratite nadleznoj ustanovi (NBS), jer je tako najsigurnije.

7
Izvor: Moja firma

Osnovni dokument koji izdajemo o nastalom prometu je račun. Račun svedoči šta smo, kada i po kojoj ceni prodali kupcu.

Račun, koji nazivamo još i faktura, izdajemo kada je promet nastao odnosno kada je roba otpremljena kupcu odnosno kada smo okončali pružanje usluge.

U poslovanju se srećemo sa potrebom da pre izvršenog prometa izdamo kupcu dokument sa podacima o prometu. Na primer, želimo da nam kupac plati dobra i usluge unapred.

U ovom slučaju ne treba izdavati kupcu račun (jer dobra nisu isporučena odnosno usluga nije pružena) već nam je na raspolaganju predračun. On može da sadrži gotovo sve elemente koje će sadržati i račun (osim datum prometa) i na osnovu njega kupac može da izvrši uplatu dobara i usluga pre prometa.

Razlika je u tome što predračunom, za razliku od računa, “ne tvrdimo” da smo kupcu isporučili robu ili uslugu.

Obveznici PDV sreću se i sa obavezom izdavanja avansnog računa, koji je predračunu sličan po tome što se izdaje pre isporuke dobara i usluga, ali ima i svojih specifičnosti.

Avansni račun dužni su da izdaju isključivo obveznici PDV-a, i to u slučaju kada prime od svog kupca uplatu za dobra i usluge koje mu do kraja poreskog perioda neće isporučiti.

Dakle, kada vaš kupac unapred plati robu ili uslugu, koju ćete mu isporučiti tek narednog meseca/tromesečja, dužni ste da po osnovu primljenog avansa izdate avansni račun.

Ova obaveze proističe iz člana 16. Zakona o porezu na dodatu vrednost koji definiše da poreska obaveza za PDV nastaje danom kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji:

 - promet dobara i usluga;
 - naplata, odnosno plaćanje ako je naknada ili deo naknade naplaćen, odnosno plaćen u novcu pre prometa dobara i usluga;

Pre tome, u slučaju kada obveznik PDV-a primi naknadu za dobra i usluge pre izvršenog prometa (kupac plati avansno robu i/ili usluge), obaveza za PDV za prodavca nastaje danom prijema uplate.

Članom 42. uređena je obaveza izdavanja računa u prethodno opisanom slučaju, a u praksi se ovi računi nazivaju avansnim računima.

Izdavanje odgovarajućeg dokumenta u poslovanju je vrlo važno, jer po osnovu nekih od ovih dokumenata nastaju i poreske obaveze.

Predračun sam po sebi ne proizvodi poreske obaveze. Možemo ga radi ilustracije posmatrati kao poziv prodavca kupcu da plati naknadu po ugovorenom poslu pre isporuke. Prodavac će u predračunu iskazati PDV ako će ovaj porez biti obračunat prilikom budućeg prometa. Predračun nije dokaz da je avansna uplata nastala niti da je nastao promet.

Pretpostavimo da su prodavac i kupac, obojica u sistemu PDV-a, ugovorili kupoprodaju 10 računara po ceni od 55.000 dinara + PDV uz avansno plaćanje.

Prodavac će kupcu izdati predračun sa podacima o robi, količini, ceni bez PDV-a, PDV-u i ukupnoj vrednosti robe. Kupac će iz predračuna dobiti sve važne informacije o vrsti i količini robe, kao i vrednosti koju treba platiti i uslovima plaćanja.

Pretpostavimo da je kupac izvršio avansu uplatu u celosti 31.03.2017. godine. Prodavac se obavezao da će robu isporučiti u roku od 10 dana nakon uplate kupca.

S obzirom da je naknada za promet primljena, a da promet neće biti izvršen u istom poreskom periodu (prodavac će robu isporučiti u aprilu), prodavac je dužan da obračuna PDV iz primljene uplate i o tome izda avansni račun.

Iznos avansne uplate nije osnovica na koju obračunavamo PDV, već smatramo da iznos uplate u sebi sadrži i PDV.

Da bismo obračunali porez na dodatu vrednost sadržan u avansnoj uplati, iznos uplate podelićemo sa 1,2 u slučaju da je promet oporeziv po stopi od 20%, osnosno sa 1,1 u slučaju da se dobra i usluge za koje smo primili avans oporezuju po posebnoj stopi od 10%, da bismo dobili osnovicu poreza.

Pretpostavimo da je prodavac primio avansnu uplatu od 100.000 dinara za sveže voće koje se oporezuje po stopi od 10%. Prodavac će ovaj iznos podeliti sa 1,1 i dobiti da je osnovica iz avansa 90.909,09 dinara, a PDV 9.090,90 dinara (90.909,09 x 10%). Dakle, prodavac je dužan da u svojoj poreskoj prijavi prikaže obavezu za PDV iz avansa u vrednosti od 9.090,90 dinara.

Ukoliko prodavac prima više avansnih uplata za isti promet, za svaku primljenu uplatu sprovodiće isti obračun. Drugim rečima, prodavac je dužan da iz svake primljene uplate obračuna PDV i prikaže ga na avansnom računu.

Prodavac nema slobodu da prikaže da je po osnovu određenih uplata primio naknadu za osnovicu, a iz određenih uplata naknadu za deo prometa koji odgovara porezu na dodatu vrednost.

Pretpostavimo da kupac plaća robu avansno, u tri rate. Prodavac je primio sledeće uplate:

10.03.2017.                 30.000,00 dinara
16.03.2017.                 20.000,00 dinara
29.03.2017.                 80.000,00 dinara

Prodavac će izdati tri avansna računa u kojima će izvršiti sledeći obračun PDV-a:

Datum:    10.03.2017.    16.03.2017.    29.03.2017.

Iznos uplate:    30.000,00 dinara    20.000,00 dinara    80.000,00 dinara

Stopa PDV-a:    20%    20%    20%

Koeficijent za obračun osnovice iz avansa (1+ stopa PDV-a u decimalnom zapisu):    1,20    1,20    1,20

Osnovica PDV-a:    25.000,00 dinara    16.666,67 dinara    66.666,67 dinara

Porez na dodatu vrednost iz avansa:    6.000,00 dinara    3.333,33 dinara    13.333,33 dinara

Prodavac iz našeg primera ukupno će na kraju poreskog perioda (meseca ili tromesečja) prikazati 22.666,66 dinara obaveze za PDV iz avansa.

Kao što smo već napomenuli, prodavac ne može da prikaže da je po osnovu dve uplate primio samo naknadu bez PDV-a, a da je sav PDV sadržan u trećoj uplati. Svaka uplata ravnomerno se raspoređuje na osnovicu i PDV, po stopi koja će biti primenjena na promet koji je unapred naplaćen.

Nakon isporuke dobara i usluga za koju je primljena avansa uplata i izdat avansni račun po kom je prodavac platio PDV, prodavac će izdati račun u kojem će prikazati iznose avansnih uplata i PDV obračunat iz njih. Na (konačnom) računu, prodavac će od ukupnog zaduženja oduzeti avansne uplate i porez sadržan u njima i prikazati razliku koju je kupac dužan da doplati odnosno razliku poreske obaveze koju je dužan da prikažu u poreskoj prijavi.

Pretpostavimo da je prodavac iz našeg primera isporučio robu u vrednosti od 150.000,00 dinara bez PDV-a. PDV obračunat po stopi od 20% je 30.000,00 dinara. Koristićemo podatke o tri avanse uplate koje smo naveli gore u tekstu.

Prodavac će na svom računu izvršiti sledeći prikaz obračuna poreza

Osnovica za PDV:     150.000,00 dinara
Porez na dodatu vrednost, 20% :     30.000,00 dinara
Ukupna naknada:     180.000,00 dinara

Avansna uplata dana 10.03.2017.:     30.000,00 dinara
PDV iz avansa:     6.000,00 dinara

Avansna uplata 16.03.2017.:     20.000,00 dinara
PDV iz avansa:     3.333,33 dinara

Avansna uplata 29.03.2017.:     80.000,00 dinara
PDV iz avansa:     13.333,33 dinara

Razlika za uplatu:     50.000,00 dinara

Prodavac će u konačnom računu umanjiti PDV obavezu po osnovu primljenih avansa u konačnom računu, kao i ukupni iznos za uplatu.

Za kraj možemo ponoviti da se predračun može a ne mora izdati, dok su avansni račun i (konačni) račun obavezna dokumenti.

Predračun i avansni račun izdaju se pre, a račun isključivo po izvršenom prometu.

Ukoliko se plaćanje i promet izvrše u istom poreskom periodu, prodavac nije dužan da izda i avansni i konačni račun, već je dovoljno da izda račun po izvršenom prometu (u ovom slučaju ne postoji obaveza izdavanja avansnog računa).

8
Molim vas na pomoc. Da li preduzetnik moze da uvozi repromaterijal iz inostranstva? Trenutno kao fizicko lice uvozim repromaterijal, pa me zanima da li isto tako moze i preduzetnik? Hvala.

Poštovana Jovana,

Ne postoje ograničenja ove vrste u zakonskim odredbama. Preduzetnik može da izvrši uvoz dobara iz inostranstva.

Srdačan pozdrav, Marija Đorđić

9
Molim vas na pomoc. Da li preduzetnik moze da uvozi repromaterijal iz inostranstva? Trenutno kao fizicko lice uvozim repromaterijal, pa me zanima da li isto tako moze i preduzetnik? Hvala.
Jovana Momić

preuzeto sa portala Moja firma

10
Porodilja - preduzetnik je ovlastila poslovođu i radnja je nastavila sa radom za vreme njenog porodiljskog bolovanja.Preduzetnica je dobila rešenje za porodiljsko, ali, radnica koja je poslovođa hoće da da otkaz. Kakav će biti tretman porodiljskog bolovanja, pošto ću morati da radnju privremeno odjavim (nema drugo rešenje za poslovođu)? Hvala...

Nevena Radovanovic Bogdanovic
Ja mislim da ce joj prekinuti bolovanje. Imate samo opciju da uzme otac porodiljsko

Milanka Kovacevic
Hvala..

Jelic Filip
Нико неће ни приметити ....само се правите блесави :)

Miloš Milutinović
Ukoliko privremeno prekine obavljanje delatnosi u toku porodiljskog bolovanja usled otkaza poslovođe,potrebno je menjati i rešenje o porodiljskom odsustvu.Podnosite konačnu PPDG1S prijavu sa danom privremenog prekida,podnosite u 27.marta Rešenje APR-a,kopiju ličnog tekućeg računa porodilje i od tog trenutka oni vrše obračun poreza i doprinosa i direktno na njen tekući račun uplaćuju neto naknade,dakle ne ide kroz refundacije od tog trenutka

Milanka Kovacevic
Hvala puno

Lidija Radojevic Roncevic
Ne znam da li ce ovo resenje biti od koristi ali poslovodja moze biti I porodiljin suprug iako je zaposlen. Nemora biti u rad.odnosu I to dokazuje ocitanom,tj.overenom zd.knjizicom ovima u centru za socij.zastitu.

Jelena Stamenic
Mora da bude u radnom odnosu

Snežana Mocelj
Ne mora. Kod mene je majka poslovođa i nije u radnom odnosu

Jelena Stamenic
U Kraljevu je ovako! Znam iz iskustva jer sam naletela na tu "minu" i malo je falilo da dobije nervni slom. Poslovodja je bio suprug vlasnice kojeg nisam prijavima. Zato je porodilja zbog mog tzv "propusta" izgubila mesec dana porodiljskog.

Lidija Radojevic Roncevic
Ocigledno onda radi ko kako hoce,tumace razlicito! Moja informacija je iz septem.prosle godine.

Marina Lazic Ex Mirovic
Mora da bude u radnom odnosu,imala isti slucaj...

Duska Poljak Stojkov
Ja sam imala slučaj gde je svekar bio poslovođa i radio, a inače je penzioner, nije u radnom odnosu i na istoj je adresi. Prošlo sve ok. Ali sad čujem nova tumačenja da i članovi porodice moraju biti prijavljeni.

Jasmina B. Ilić
jel na puno radno vreme mora biti u radnom odnosu, ili moze i kao dodatnih nekoliko sati?

Violeta Stojev
Suprug moze da bude poslovođa iako nije zaposlen, samo se prijavi u apr-u. Ja licno tako uradila ksd sam bila na porodiljskom

Borivoje Cirkovic
Nije tacno. Fond zdravstva to ne dozvoljava.Ili rade trojako, dvojako i ko zna kako po opstinama.

Milanka Kovacevic
hvala

Violeta Stojev
Pricamo o porodiljskom, a ne o trudnickom, a porodiljsko ide preko gradske uprave, tako da je tacno 😉

Borivoje Cirkovic
Prema Zakonu o privr.drustvima porodilju-pausalca moze da menja suprug-clan porodice za vreme porodiljskog. U Fondu decje zastite kazu, to ne vazi po njihovom Zakonu, za tog poslovodju moraju da se plate svi porezi i doprinosi na zaradu, ako radnja nastavi da radi, da bi primala naknadu za porodiljsko. Ili privremeno gasenje i naknada. O ovoj temi su ispisane stotine stranica na grupi.

Lidija Radojevic Roncevic
Ukoliko je suprug porodilje vec negde zaposlen, kao dokaz prilaze overenu zd.karticu I to ovde u Bgd.u 27.marta prolazi,licno sam pitala.

Borivoje Cirkovic
Suprug je zaposlen i traze duple poreze i dopr.

Marijana Ivancevic
Nekada Garibović Borivoje Cirkovic , mogu samo da traže PIO i ništa više.

Violeta Stojev
Ja vam kazem da sam 2014 bila na porodiljskom i suptug bio prijavljen kao poslovođa u apr-u, a nije bio i rad.odnosu niti sam ista plaćala zs njega

Jelena Stamenic
Od 2015 mora ili privremena odjava ili poslovodja u radnom odnosu

Borivoje Cirkovic
Ja pak Vam kazem, rade razlicito i rade kako hoce.

Jelena Stamenic
Samo privremena odjava. Promenice se resenje i nastavice se do isteka. Samo ce fond da radi obracun bez predaje nz-1obrasca, oni rade poreske prijave i direktno uplacuju neto na racun porodilje

Borivoje Cirkovic
Tako je Jelena. Upravo tako se radi.

Violeta Stojev
E, mozda od 2015. Izvinjavam se nisam imala slucaj u skorije vreme...

Ivana Milovanovic
Za svakog prijavljenog poslovođu plaćaju se doprinosi.

Milan Jankovic
Salucaj pre par meseci, majka je poslovodja preduzetnici koja je na porodiljskom, u poreskoj (Zvezadara) inspektor kaze ne placaju se doprinosi za poslovodju u ovom slucaju. I sve proteklo u redu

Milanka Kovacevic
hvala

Borivoje Cirkovic
Umoro bih da se ne nasmejem. U stvari, sve mi je jasno, radi kako ko zapali. Bravo. Pravilo je : nema pravila.

Milena Grbovic
Nece joj prekinuti bolovanje nego ce joj direktno uplacivati na njen licni tekuci racun od dana stavljanja radnje u mirovanje. Ako je Beograd u pitanju samo treba da donese kopiju apr resenja o privremenoj odjavi i kopiju kartice svog licnog tekucrg racuna u 27.marta

Milanka Kovacevic
Šabac je u pitanju

Milena Grbovic
Opet je pretpostavljam isto - onom kome ste podnosili do sad nz obrasce sada treba da odnesete ono sto sam napisala kod nadleznog referenta. za poresku predajete zavrsni racun usled privremenog prekida obavljanja delatnosti odnosno podnosite ppdg1-s preko portala

Milanka Kovacevic
paušalac je u pitanju

Milena Grbovic
Za pausalca ne znam najbolje da pitate inspektora u poeskoj.

Borivoje Cirkovic
Koga da pitam? Da svi oni isto misle..

Milena Grbovic
Jelena Stamenic objasnila pre mene nisam videla pa sam ponovila.

11
Porodilja - preduzetnik je ovlastila poslovođu i radnja je nastavila sa radom za vreme njenog porodiljskog bolovanja.Preduzetnica je dobila rešenje za porodiljsko, ali, radnica koja je poslovođa hoće da da otkaz. Kakav će biti tretman porodiljskog bolovanja, pošto ću morati da radnju privremeno odjavim (nema drugo rešenje za poslovođu)? Hvala...
Milanka Kovacevic

preuzeto sa FB

12
Moze li pausalac da predje na knjigasa u toku godine po svojoj volji bez ispunjene kvote prometa. Hvala.

Nemanja Zivojinovic:
Ubacite u naziv "i trgovina". I u obavezi ste da vodite knjige

Dragana Arsic-Paunovic:
 Saglasno odredbi stava 2. tog člana Zakona, pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku:

1) koji obavlja delatnost iz oblasti: računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, poslova poreskog savetovanja, reklamiranja i istraživanja tržišta;

2) koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama;

3) u čiju delatnost ulažu i druga lica;

4) čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti – veći od 6.000.000 dinara;

5) koji je evidentiran kao obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Izuzetno od navedenog, kada je reč o preduzetniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu može se, na njegov zahtev, odobriti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod.

Navedene delatnosti opredeljuju se u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija delatnosti, odnosno u skladu sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2010).

Marija Radošević Cvetanoski:
U toku godine može 1.jula... Ili ako prestanu uslovi da bude paušalac po rešenju poreske. Podnesite ppdgs prvog jula...

Edis Edi Sabotic:
Moze ali predaja zahteva na sistem plate se vrsi do 15.01. tekuce god.

13
Moze li pausalac da predje na knjigasa u toku godine po svojoj volji bez ispunjene kvote prometa. Hvala.
Zivorad Krstajic

preuzeto sa FB

14
Poštovani, preduzetnik, paušalac sam, registrovala sam izdvojeni prodajni prostor, interesuje me da li trebam da vodim 2 knjige KPO, ili da sve izdate račune knjižim u jednu knjigu? Unapred hvala,

Poštovana Aleksandra,

Zakonom o porezu na dohodak građana i Pravlinikom o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva („Službeni glasnik RS“ br. 140/04) nije propisana obaveza vođenja evidencije na obrascu KPO po prodajnim objektima, te smatram da treba da vodite jednu knjigu na nivou ukupnog poslovanja.

Srdačan pozdrav,
Marija Đorđić

Stranice: 1 2 3 ... 17
Saop