Sadrzaj sajta:
[close]

Tema: Bilten ministarstva finansija - strucna misljenja - oktobar 2017  (Pročitano 1141 puta)

Autor: urrgb | 30.11.2017. u 08:45:22
Republika Srbija
Ministarstvo finansija

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 10, oktobar 2017.
ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana
Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara

PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA

DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE

IZBEGAVANjE DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA

FINANSIJSKI SISTEM

Računovodstvo

Devizno poslovanje

PODSETNIK


 Saop

Minimax

Saop