Sadrzaj sajta:
[close]

Tema: PDV U GRADJEVINARSTVU - PROTIVPOZARNI APARATI  (Pročitano 585 puta)

Autor: majal | 10.10.2017. u 12:53:03
Drage kolege prosledjujem vam pitanje koje je meni stiglo...da li se fakturise sa PDV ili bez. Sistem se postavlja na klinickom centru koji se gradi.

PostovanI,

Vezano za Vasu porudzbenicu br. 188 od 28.10.2016. godine za isporuku i ugradnju firetrace sistema - sistema za gasenje pozara u razvodnim ormanima, molim Vas za potvrdu da ce se po ovoj porudzbenici fakturisati sa PDV posto nije povezano na instalaciju/ sistem? Preciznije, radi se o isporuci i povezivanju/ montazi protivpozarnih aparata koji se postavljaju uz razvodne ormane, a crevo iz protivpozarnog aparata se ubacuje u razvodni orman, pri cemu nije povezano na neku instalaciju ili sistem. U slucaju nastanka pozara, crevo u razvodnom ormanu puca pod visokom temperaturom i gasi vatru.

U predmeru koji se odnosi na ovu porudzbenicu stoje sledeci opisi za
pozicije:

- isporuka Fire Trace sistem za gasenje razvodnih ormana u nisama i hodnicima. Pozicija ukljucuje direktan Fire Trace sistem sa 2kg gasa Novec smestenog u cilindar, ventil za cilindar, detekciono crevo 5m po sistemu, rucni aktuator sistema, manometar, sigurnosni ventil Cene su date za komplet po ormanu.

- povezivanje i montaza svih elemenata sistema, programiranje, konfigurisanje, pustanje u rad i testiranje

Unapred Vam se zahvaljujem na odgovoru.

Autor: Aleksandra Nesic | Odgovor #1 11.10.2017. u 16:16:56
Evo odgovora dobijenih preko fejsa:

Ana Milenkovic:
Ja bih rekla da ide PDV ali neka jos neko od kolega potvrdi.

Dragana Arsic-Paunovic:
Prema pretežno prihvaćenom stavu (i stavu prihvaćenom od strane nadležnih poreskih organa), pravna lica kao što su komunalna preduzeća, škole, fakulteti, ustanove socijalne zaštite, zdravstvene ustanove i sl. ne smatraju se pravnim licima koja su osnovana u cilju obavljanja poslova državne uprave ili lokalne samouprave, pa se s tim u vezi ne smatraju ni licima iz člana 9. stav 1. Zakona o PDV.

Imajući u vidu navedeno, zaključujemo da je pretežan stav poreskih organa da se pravnim licima osnovanim u cilju obavljanja poslova državne uprave ili lokalne samouprave smatraju samo ona pravna lica koja su osnovana sa ciljem da vrše javna ovlašćenja u užem smislu, dakle da rešavaju u upravno-pravnim stvarima, a ne i pravna lica koja obavljaju poslove državne uprave i lokalne samouprave u širem smislu, tj. javne službe. 43.21 Postavljanje električnih instalacija;

Obuhvata instaliranje električnih sistema u svim vrstama zgrada i ostalih građevina:

postavljanje instalacija:
električnih vodova i priključaka
telekomunikacionih vodova
vodova za računarsku mrežu, kablovsku televiziju, uključujući optičke kablove
satelitskih antena
rasvetnih sistema
protivpožarne alarme
alarmne sisteme protiv provala
ulične rasvete i električnih signala
rasvete na aerodromskim pistama
priključivanje električnih aparata za domaćinstvo, uključujući podno grejanje

Ne obuhvata:

izgradnju komunikacionih i energetskih dalekovoda, del. 42.22
nadzor i daljinski nadzor elektronskih sigurnosnih sistema, kao što su alarmi protiv provale i protivpožarni zaštitni sistemi, uključujući njihovo instaliranje i održavanje, del. 80.20


 Saop

Obavestenje:

Zbog radova na izmenama, moguce je da ce sajt biti povremeno nedostupan ili ucitavanje usporeno. Zahvaljujemo na razumevanju.

Minimax

Saop