Sadrzaj sajta:
[close]

Tema: Bilten ministarstva finansija - strucna misljenja - februar 2017.  (Pročitano 699 puta)

Autor: urrgb | 17.03.2017. u 09:36:16
Bilten - Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, februar 2017.
ISSN 0354-3242
   
Republika Srbija
Ministarstvo finansija


Link ka kompletnom tekstu

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana
Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara
Poreski postupak i poreska administracija

CARINE

IZBEGAVANjE DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA

FINANSIJSKI SISTEM

Računovodstvo
Revizija

JAVNA SVOJINA

PODSETNIK