Sadrzaj sajta:
[close]

Tema: Bilten ministarstva finansija - strucna misljenja - jul/avgust 2016.  (Pročitano 666 puta)

Autor: urrgb | 16.10.2016. u 09:16:28
Republika Srbija
Ministarstvo finansija

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 7-8, jul-avgust 2016.
ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana
Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara
Poreski postupak i poreska administracija

DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE

REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE

AKCIZE

CARINE

IZBEGAVANjE DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA

FISKALNE KASE

FINANSIJSKI SISTEM

Računovodstvo

PODSETNIK