Sadrzaj sajta:
[close]

Tema: Bilten ministarstva finansija - strucna misljenja - jun 2016.  (Pročitano 952 puta)

Autor: urrgb | 30.07.2016. u 08:54:28
Republika Srbija
Ministarstvo finansija

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 6, jun 2016.
ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana
Poreski postupak i poreska administracija

AKCIZE

IZBEGAVANjE DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA

FISKALNE KASE

FINANSIJSKI SISTEM

Računovodstvo

PODSETNIK