Sadrzaj sajta:
[close]

Skorašnje poruke

Stranice: 1 2 3 ... 10
1
Pitanja i odgovori / Odg: avansna uplata
«  kaca poslato 15.12.2017. u 09:02:41 »
Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci:

"Član 4.

Obveznik PDV koji vrši promet dobara i usluga za koji je, u skladu sa odredbom člana 10. stav 2. Zakona, poreski dužnik primalac dobara i usluga, nema obavezu izdavanja računa iz člana 42. stav 3. Zakona."

Prema tome, obveznik PDV koji vrsi promet dobara i usluga iz oblasti gradjevine za koji je poreski duznik primalac dobara i usluga u skladu sa odredbom clana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV, nema obavezu izdavanja avansnog racuna po osnovu naplate avansnih sredstava za taj promet.

Sa druge strane, obveznik PDV moze izdati avansni racun po osnovu naplate avansa, ali u tom racunu ne iskazuje PDV vec navodi napomenu da PDV nije obracunat u skladu sa clanom 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV.

Oni su poreski duznik za taj avans koji su Vam platili ako je clan 10. u pitanju.

Znaci, ne moze avansni racun da sadrzi PDV a konacan da ide po clanu 10. Trebalo bi da uradite ispravku.
2
Pitanja i odgovori / Odg: Isplata zarade za decembar 2017
«  kaca poslato 15.12.2017. u 08:08:35 »
Ne vidim zasto ne bi moglo? Zakonom su propisani krajnji rokovi, nista ne pise o isplati "unapred", znaci nije zabranjeno con2.
3
Pitanja i odgovori / avansna uplata
«  NNP poslato 15.12.2017. u 07:54:24 »
Poštovani,ukoliko primimo avansnu uplatu u toku jednog meseca i za nju obračunamo i platimo pdv,a konačni račun izdamo u sledećem mesecu i to za gradjevinske usluge koje su oslobodjene PDV-a,da li imamo pravo na povrat tog plaćenog PDV-a kad izdamo konačni račun ili se on za taj avans ni ne obračunava jer je dat za gradjevinske usluge koje su oslobodjene pdv-a? Kako se upošte pravilno izdaje avansni račun za gradjevinske usluge,sa pdv-om ili bez, s obzirom da se na avansne uplate obračunava pdv,a na gradjevinske usluge ne ?
4
Pitanja i odgovori / Isplata zarade za decembar 2017
«  corner poslato 15.12.2017. u 00:25:30 »
Poštovane kolege, da li se zarada za decembar 2017. može isplatiti 29.12.2017. ili mora početkom januara 2018. godine?

Hvala unapred.
5
Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa

Izvor: Vlada RS (http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=309907)

Beograd, 13.decembar 2017. godine - Potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić i ministar finansija Dušan Vujović potpisali su danas Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa.
6
Izvor: Beta, N1, 13.12.2017.

Računovodstvene isprave, uključujući i fakture, ubuduće više neće morati da se štampaju, niti da sadrže pečat i potpis, odlučila je danas Vlada Srbije.

Kako se navodi u saopštenju, ministar finansija Dušan Vujović i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić potpisali su Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa.

"Objašnjenjem, koje će biti dostavljeno nadležnim organima i institucijama, definisano je da pravna lica i preduzetnici mogu izdavati fakture u papirnom ili elektronskom obliku. Ključno pojašnjenje odnosi se na to da nije obavezno štampanje fakture koja je izvorno nastala u elektronskom obliku, niti da se na eventualno odštampan dokument stavlja otisak pečata kako bi se smatrao validnim. Elektronska faktura je validna u elektronskom obliku, bez potpisa i pečata, ne mora da se štampa i ne mora da se šalje poštom", navodi se u saopštenju. 

Premijerka Ana Brnabić ocenila je da će primenom tog propisa biti eliminisani veliki nepotrebni troškovi i olakšano poslovanje.

"Ušteda novca, papira i vremena, znači brže, efikasnije i racionalnije poslovanje, u skladu sa savremenim standardima", navela je Ana Brnabić.
7
Poslovni savetnik / Indeksi potrošačkih cena, novembar 2017.
«  urrgb poslato 13.12.2017. u 09:59:37 »
Izvor: RZS

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u novembru 2017. godine, u odnosu na oktobar 2017. godine, u proseku su ostale na istom nivou. Potrošačke cene u novembru 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,8%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 3,0%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u novembru 2017. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Odeća i obuća (1,5%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (0,5%), Transport (0,4%), Alkoholna pića i duvan (0,3%), u grupama Rekreacija i kultura, Komunikacije i Obrazovanje (za po 0,2%) i u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva i Restorani i hoteli (za po 0,1%). Pad cena zabeležen je u grupi Hrana i bezalkoholna pića (-0,7%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).
8
Poslovni savetnik / “Službeni glasnik RS”, broj 111/2017
«  urrgb poslato 13.12.2017. u 09:30:02 »
Sluzbeni glasnik RS, broj 111/2017, izdvajamo:

 - Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla

 - Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja - vazi od 01.01.2018. (preciscen tekst propisa mozete pogledati ovde)

 - Odluka o postupanju s novcem za koji postoji sumnja da je falsifikovan
9
Obavezno usaglašavanje potraživanja i obaveza, Obrazac IOS

Izvor: Aktiva sistem

Pravna lica i preduzetnici dužni su da pre sastavljanja finansijskih izveštaja, usaglase međusobna potraživanja i obaveze što se dokazuje odgovarajućom ispravom.
Poverilac je dužan da, pre sastavljanja finansijskih izveštaja, dostavi dužniku spisak neplaćenih obaveza.

Relevantni propisi:
1) Zakon o računovodstvu (“Službeni glasnik RS“, br. 62/2013, u daljem tekstu: Zakon) i
2) Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (“Službeni glasnik RS“, br. 118/2013 i 137/2014, u daljem tekstu: Pravilnik)

Pravna lica i preduzetnici dužni su da pre sastavljanja finansijskih izveštaja, usaglase međusobna potraživanja i obaveze što se dokazuje odgovarajućom ispravom. Poverilac je dužan da, pre sastavljanja finansijskih izveštaja, dostavi dužniku spisak neplaćenih obaveza.
Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da odgovore na zahtev ovlašćenog revizora za nezavisnu potvrdu stanja potraživanja i obaveza.
Pravna lica koja sastavljaju Napomene uz finansijske izveštaje dužna su da u tom izveštaju obelodane neusaglašena potraživanja i obaveze u ukupnom iznosu.”
(član 18. Zakon o računovodstvu, „Službeni glasnik RS“ br. 62/2013, u daljem tekstu: Zakon).

“Popis finansijskih plasmana, potraživanja i obaveza vrši se prema stanju u poslovnim knjigama, pod uslovom da je njihovo usklađivanje sa dužnicima i poveriocima izvršeno najmanje jednom godišnje i da o tome postoji verodostojna isprava. Finansijski plasmani, potraživanja i obaveze za koje ne postoji uredna dokumentacija iskazuju se u posebnim popisnim listama.”
(član 12. Pravilnika)

Zakonom nisu propisani način i rokovi usaglašavanja potraživanja i obaveza, već se oni bliže uređuju računovodstvenom politikom, odnosno opštim aktom pravnog lica i preduzetnika (pravilnikom, odlukom).

Zakonom nije propisan datum pod kojim se vrši usaglašavanje potraživanja i obaveza već se samo precizira da se usaglašavanje vrši pre sastavljanja finansijskih izveštaja. U toku godine, usaglašavanje može da se vrši više puta, ali jedanput je obavezno.

Zakonom je predviđeno da se usaglašavanje dokazuje odgovarajućom ispravom, ali nije propisan obrazac, pa se usaglašavanje može izvršiti, po sporazumu poslovnih partnera, dostavljanjem i overom od strane dužnika spiska neplaćenih računa (izvod otvorenih stavki, IOS), putem zapisnika o usaglašavanju potraživanja i obaveza ili putem drugih isprava koje su potpisali i dužnik i poverilac.

Uobičajeno je da se usaglašavanje vrši razmenom spiska potraživanja i obaveza na obrascu IOS (Izvod otvorenih stavki) sa 31. oktobrom tekuće godine. Ovim se poštiva Zakonska odredba da se usaglašavanje izvrši pre popisa potraživanja i obaveza, a ostavlja se dovoljno vremena da se poštom mogu razmeniti IOS-i i usaglasiti eventualne neusaglašenosti, kako bi se na dan popisa popisnoj komisiji obezbedile odgovarajuće isprave. Obrazac IOS treba dostaviti dužniku u dva primerka, da bi jedan primerak, sa izvršenom overom, dužnik vratio na adresu poverioca, tako da i dužnik i poverilac na istom obrascu imaju usaglašeno stanje obaveze, odnosno potraživanja.

Kod pravnih lica i preduzetnika koji vrše periodična fakturisanja i naplatu, npr. fakturišu sa zadnjim danom meseca a rok plaćanja je 15 dana, masovno usaglašavanje je optimalno vršiti sa danom u mesecu kada je broj otvorenih stavki najmanji, a to je najčešće nekoliko dana pre fakturisanja sledećeg perioda, u našem primeru to bi mogao biti 25. u mesecu. Ovim se izbegava navođenje na IOS-u svih onih računa koji budu u roku plaćeni.

I u slučaju da dužnik ne vrati overen IOS obrazac, na osnovu koga se vrši usaglašavanje, prihvata se da je poverilac izvršio svoju zakonsku obavezu, što se najlakše dokazuje potvrdom o predaji preporučene pošiljke.

U slučaju da je na dobijenom IOS obrascu od poverioca iskazan saldo nula, a kod dužnika postoji iznos dugovanja, tada se postavlja pitanje da li dužnik može na osnovu podataka iskazanih na Obrascu IOS da izvrši isknjiženje obaveze, оdnosno da izvši oprihodovanje obaveze. Obrazac IOS predstavlja osnov za usklađivanje stanja, a ne predstavlja ispravu kojom se vrši oprost duga. U ovom slučaju treba izvršiti sravnjivanje dugovanja sa poveriocem i utvrditi zbog čega je nastala razlika.

Ako u toku usklađivanja poverilac da izjavu o otpisu duga, u tom slučaju se može izvršiti knjiženje smanjenja obaveze u korist vanrednih prihoda. Ovakav prihod, shodno tački 3. stavu 4, člana 14. Zakona o porezima na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. … 68/2014) ne smatra se poklonom te ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na poklon.

Izvršena usklađivanja potraživanja i obaveza u toku godine treba arhivirati po pojedinačnim dužnicima, odnosno poveriocima i staviti ih na raspolaganje komisiji za popis potraživanja i obaveza.

Potraživanjima kojima se bliži rok zastarelosti treba posvetiti posebnu pažnju, jer se priznavanjem obaveze odnosno potpisivanjem i overom IOS-a od strane direktora, zastupnika ili drugog ovlašćenog lica koje ima izričito ovlašćenje (punomoćnika po zaposlenju, najčešće šef računovodstva), prekida rok zastarelosti. U slučaju da je obaveza već zastarela, a IOS obrazac je potpisan od strane ovlašćenih lica, smatra se da je izvršeno odricanje od već nastupele zastare i da su se stvorili uslovi da se traži ponovna naplata tog potraživanja.

Overavanje izvoda otvorenih stavki od strane statutarnog zastupnika (npr. direktora ili predsednika upravnog odbora) ili drugog lica koje ima izričito ovlašćenje (punomoćnika po zaposlenju, najčešće šef računovodstva) ima pravosnažne posledice na nastup (prekid) zastarelosti potraživanja, odnosno obaveze, a u slučaju da je zastarelost već nastupila, a izvod otvorenih stavki bude potpisan od ovlašćenih lica, smatra se da je na taj način izvršeno odricanje od već nastale zastarelosti, prema stavu zauzetom na savetovanju sudija Trgovinskih sudova Srbije održanom u septembru 2009. godine u Donjem Milanovcu.

Ako ne dostavi svom dužniku stanje neplaćenih računa, Zakonom je propisana novčana kazna od 100.000,00 do 3.000.000,00 dinara za privredni prestup pravnog lica, kao i za odgovorno lice u pravnom licu od 20.000,00 do 150.000,00 dinara, dok je za preduzetnika predviđena kazna od 100.000,00 do 500.000,00 dinara za prekršaj, član 46. Zakona.
10
Pitanja i odgovori / Ugovor o ulaganju sredstava
«  corner poslato 12.12.2017. u 09:43:30 »
Firma A ima sa opštinom potpisan protokol o saradnji ze realizaciju projekta. Firma A je već započela sa aktivnostima (pribavila uslove, izradila projekte, studije).
Pošto je velika vrednost projekta, firma A bi sa firmom B zaključila ugovor o ulaganju sredstava po kome bi Firma B bi uložila određena sredstva koja će joj se vratiti posle određenog perioda i srazmerno uloženim sredstvima će dobiti profit. Firma A je nosilac ulaganja i ona se obavezuje da svojim radom i sredstvima, kao i sredstvima ulagača firme B, izvrši ove poslove. 

Da li mi možete pomoći:

Koje su poreske obaveze u trenutku prenosa sredstava po ugovoru?

Hvala unapred.
Stranice: 1 2 3 ... 10

Minimax

Saop