Sadrzaj sajta:
[close]

Prikaži poruke

Ovaj odeljak vam dozvoljava da vidite sve poruke ovog člana. Imajte na umu da možete da vidite samo poruke iz onih oblasti kojima imate pristup.


Poruke - corner

Stranice: 1 2 3 ... 15
1
Pitanja i odgovori / Isplata zarade za decembar 2017
« poslato: 15.12.2017. u 00:25:30 »
Poštovane kolege, da li se zarada za decembar 2017. može isplatiti 29.12.2017. ili mora početkom januara 2018. godine?

Hvala unapred.

2
Pitanja i odgovori / Ugovor o ulaganju sredstava
« poslato: 12.12.2017. u 09:43:30 »
Firma A ima sa opštinom potpisan protokol o saradnji ze realizaciju projekta. Firma A je već započela sa aktivnostima (pribavila uslove, izradila projekte, studije).
Pošto je velika vrednost projekta, firma A bi sa firmom B zaključila ugovor o ulaganju sredstava po kome bi Firma B bi uložila određena sredstva koja će joj se vratiti posle određenog perioda i srazmerno uloženim sredstvima će dobiti profit. Firma A je nosilac ulaganja i ona se obavezuje da svojim radom i sredstvima, kao i sredstvima ulagača firme B, izvrši ove poslove. 

Da li mi možete pomoći:

Koje su poreske obaveze u trenutku prenosa sredstava po ugovoru?

Hvala unapred.

3
Pitanja i odgovori / Odg: Otpis datih avansa
« poslato: 06.12.2017. u 07:56:20 »
Važi, hvala.

4
Pitanja i odgovori / Odg: Paušalno o porezivanje
« poslato: 04.12.2017. u 19:58:22 »
Hvala!

5
Pitanja i odgovori / Odg: Paušalno o porezivanje
« poslato: 04.12.2017. u 07:16:47 »
Hvala, Kaca.

Prema ovome znači, da izvršene usluge u 2017. godini za koje su izdate fakture ulaze u promet (prihod) 2017. godine.
A za uplate izvršene u 2017. godini po predračunu za usluge koje će biti izvršene u 2018. godini, nakon izvršenja usluge i izdavanja računa o izvršenoj usluzi taj prihod će biti promet za 2018. godinu.

Da li je to ovako?


6
Pitanja i odgovori / Paušalno oporezivanje
« poslato: 02.12.2017. u 18:47:12 »
Paušalno oporezovan preduzetnik je registrovao prekid obavljanja delatnosti zaključno sa 09.05.2017. i nastavlja sa obavljanjem delatnosti 10.05.2017. 
Da li za period 10.05.- 31.12.2017. godine može da ostvari prihod od 6 miliona dinara ili je to manje, odnosno srazmerno broju dana u kalendarskoj 2017. godini ?

Hvala unapred.

7
Pitanja i odgovori / Odg: Otpis datih avansa
« poslato: 02.12.2017. u 08:58:41 »
Hvala, a da li može da se izvrši ispravka vrednosti ovog datog avansa  koja će se priznati u poreske svrhe.
Narodnoj banci je 05.06.2006. predato obaveštenje o roku za uvoz 90 dana, i kasnije aneksom produžen rok za uvoz 180 dana. Rok od 180 dana je bio u decembru 2006. godine. 

8
Pitanja i odgovori / Otpis datih avansa
« poslato: 01.12.2017. u 23:45:03 »
Pozdrav svima. Imam jedno pitanje.

Dobavljaču iz inostranstva je 03.03.2006. dat avans za isporuku robe. Do današnjeg dana roba nije isporučena a firma iz inostranstva je prestala da postoji. Prošlo je 11 godina i izvesno je da se taj avans neće vratiti.
Da li je moguće da se s obzirom na protok vremena i nemogućnost naplate datog avansa, donese odluka o otpisu ovog nenaplativog potraživanja i da li će se otpis priznati u poreskom bilansu?

Hvala unapred.

9
Pitanja i odgovori / Odg: Zalozno pravo
« poslato: 16.05.2017. u 15:05:09 »
U maju mesecu prošle godine sam imala brisanje založnog prava.
Uplatila sam naknadu APR-u 1.000 dinara za brisanje založnog prava i predala založnom poveriocu (banka) potvrdu o izvršenoj uplati, banka je predala prijavu za brisanje i nakon 2 dana je obrisano založno pravo.
APR mi nije poslala rešenje o brisanju ali sam sa njihovog sajta  preuzela primerak rešenja i to završila.
Može i dužnik ili zalogodavac da podnesu prijavu za brisanje založnog prava i u tom slučaju pored naknade za brisanje treba i brisovna izjava.

10
Pitanja i odgovori / Odg: Prodaja poljoprivrednog zemljišta
« poslato: 15.03.2017. u 17:27:08 »
Hvala Dalmacija.
Mi smo u ovom slučaju prodavac. Po osnovu ugovora smo predali poresku prijavu za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava (nije potreban račun).
Prodaja je na nekoliko rata i promet će se izvršiti tek sa isplatom poslednje rate odnosno celokupne vrednosti.
A kupac traži račun pre izvršenog prometa.
A za ove uplate pre izvršenog prometa može da se izda samo avansni račun.11
Pitanja i odgovori / Odg: Prodaja poljoprivrednog zemljišta
« poslato: 14.03.2017. u 14:10:29 »
Član 8. Pravilnika
Obveznik PDV koji vrši promet dobara za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza, a za koji postoji obaveza plaćanja poreza u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu, izdaje račun u kojem ne iskazuje podatke iz člana 42. stav 4. tač. 6) – 8) i 10) Zakona, već iskazuje ukupan iznos naknade za izvršen promet dobara i usluga.

Prema ovom članu pravilnika treba da se izda račun.

Da li je neko imao ovakvu situaciju, značio bi mi savet?

Pozdrav

12
Pitanja i odgovori / Odg: Prodaja poljoprivrednog zemljišta
« poslato: 14.03.2017. u 13:14:07 »
U Pravilniku o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci u članu 2, stav 1, tačka 2, piše da "Obveznik PDV nema obavezu da izda račun iz člana 42. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12 – u daljem tekstu: Zakon) za:
tačka 2) promet dobara i usluga za koji je u skladu sa članom 25. Zakona propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza, osim ako ovim pravilnikom nije drukčije uređeno;

A u članu 25, stav 2, tačka 2, Zakona o PDV stoji da se na promet zemljišta ne plaća PDV.


Da li je ispravan moj stav da u ovom slučaju nema obaveze izdavanja računa. 

13
Pitanja i odgovori / Prodaja poljoprivrednog zemljišta
« poslato: 14.03.2017. u 12:12:04 »
Pravno lice je prodalo poljoprivredno zemljište (konto 0200) po osnovu zaključenog ugovora o kupoprodaji. Plaćenje se vrši u nekoliko rata. Predata je poreska prijava za utvrđivanje poreza na promet apsolutnih prava. Da li se izdaje račun za ovu kupoprodaju?

14
Pitanja i odgovori / Odg: Adresa za prijem pošte u primljenom računu
« poslato: 06.03.2017. u 08:16:10 »
Hvala

Stranice: 1 2 3 ... 15

Minimax

Saop