Sadrzaj sajta:
[close]
12.01.2018. u 08:25:23 urrgb | Pregleda: 397 | Komentara: 0

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvor: NBS - 11.01.2018.

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,5 odsto.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu očekivano kretanje inflacije i njenih faktora u narednom periodu, kao i očekivane efekte prethodnog ublažavanja monetarne politike.
...
12.01.2018. u 08:20:41 urrgb | Pregleda: 422 | Komentara: 0

Izvor: PKS

Privredna komora Srbije je na svom sajtu postavila aplikaciju koja vrši obračun iznosa članarine PKS za 2018. godinu na osnovu unetog PIB-a ili matičnog broja.

Unosom PIB-a ili matičnog broja i klikom na polje “Mesečni iznos članarine” dobija se iznos koji bi privredni subjekt trebalo da plaća u skladu sa Odlukom o članarini PKS za 20...
11.01.2018. u 15:53:51 urrgb | Pregleda: 377 | Komentara: 0

Obaveštenje za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti i posebne kategorije obveznika

Izvor: Poreska uprava RS

Poreski obveznici - vlasnici samostalne delatnosti koji porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje na prihode od samostalne delatnosti plaćaju na stvarni i paušalno utvrđeni prihod, a koji kontinuirano obavljaju delatnost, akontaciju za decembar 2017. godine, koja dospeva 1...
09.01.2018. u 07:55:32 urrgb | Pregleda: 1504 | Komentara: 0

“Službeni glasnik RS” broj 2/2018, izdvajamo:

 - IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od od 6. januara do 31. decembra 2018. godine iznosi: 23.053,00 din.)

 - IZNOS najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od od 6. januara do 31. decembra 2018. godine iznosi: 329.330,00 din.)

 - IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavez...
09.01.2018. u 07:37:03 urrgb | Pregleda: 376 | Komentara: 0

“Službeni glasnik RS” broj 119/2017, izdvajamo:

 - PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 -[url=http://www.neobilten.com/wp-content/uploads/2...
08.01.2018. u 08:38:37 Neda | Pregleda: 252 | Komentara: 0

POŠTOVANE KOLEGE, kupili smo osnovno sredstvo (teretno vozilo), na lizing. Putem pošte primili smo dve fakture. Jedna je od AUTO KUĆE u kojoj je iskazana osnovica +PDV= ukupno za plaćanje.
Druga faktura je od LIZING KUĆE i u njoj je osnovica jednaka osnovici AUTO KUĆE + kamate pa X20 % jednakao je PDV, gde mi je PDV znatno veći nego kod AUTO KUĆE.
Primer;
                     osnovica          PDV           UKUPNO
 AUTO KUĆA 1...
06.01.2018. u 08:03:08 urrgb | Pregleda: 408 | Komentara: 0

Najniža i najviša osnovica doprinosa za 2018. godinu

U skladu sa izmenjenim odredbama propisa u vezi sa osnovicama za doprinose (“Službeni glasnik RS” broj 2 od 05.01.2018. godine), nove osnovice doprinosa će važiti od 6. januara do 31. decembra 2018. godine.

Najniža osnovica doprinosa za 2018. iznosi: 23.053 dinara

Najviša osnovica doprinosa za 2018. iznosi 329.330 dinara

Na...
05.01.2018. u 07:25:52 urrgb | Pregleda: 420 | Komentara: 0

Produzenje Ugovora o radu zakljucenog na odredjeno vreme

Izvor: CROSO, 29-12-2017

Poštovani korisnici,

Kako nam se poslednjih dana obratio veliki broj korisnika sa pitanjem na koji način produžiti Ugovor o radu zaključen na određeno vreme, obaveštavamo vas da je prilikom produžetka Ugovora o radu na određeno vreme,kao i prilikom promene vrste zaposlenja (određeno-neodređeno),potrebno da sprove...
04.01.2018. u 09:07:20 urrgb | Pregleda: 883 | Komentara: 0

Neoporezivi iznos od 15.000 dinara primenjuje se počev od isplate zarade za januar 2018. godine

Izvor: Racunovodstvena praksa

Poslednjim izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS", br. 113/17), povećan je neoporezivi iznos zarade sa 11.790 na 15.000 dinara.

Novi neoporezivi iznos zarade od 15.000 dinara primenjuje se počev od obračuna i plaćanja poreza na zarad...
02.01.2018. u 13:56:52 urrgb | Pregleda: 564 | Komentara: 0

Izvor: Ministarstvo finansija RS

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, broj 108/16), propisano je da se od 1. januara 2018. godine na drugačiji način uređuje oporezivanje akcizom kafe, i to u smislu da se vrši proširenje obuhvata obveznika akcize na kafu, tako da se oporezivanje akcizom kafe vrši, osim pri uvozu (što predstavlja dosadašnje zakonsko rešenje) i onda kada se u Republici Srbi...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 10

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -