Sadrzaj sajta:
[close]
15.11.2017. u 13:53:43 urrgb | Pregleda: 346 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u oktobru 2017. godine, u odnosu na septembar 2017. godine, u proseku su više za 0,2%. Potrošačke cene u oktobru 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,8%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 3,0%.

Posmatrano po glavnim gru...
15.11.2017. u 11:22:53 urrgb | Pregleda: 2008 | Komentara: 0

“Službeni glasnik RS”, broj 101/2017, izdvajamo:

– PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (sa novim PPI obrascima, prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

PRAVILNIK o obliku i sadržini obras...
12.11.2017. u 07:35:19 urrgb | Pregleda: 352 | Komentara: 0

IZMENJEN JE PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA
ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU


Izvor: ipc.rs

Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 (ispr.), 23/2003 (ispr.), 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 (dr. zakon), 62/2006 (dr. zakon), 63/2006 (ispr. dr. zakona), 61/2007, 20/2009, 72/2009 (dr. zakon), 53/2010, 101/2011, 2/2012 (ispr.), 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 1...
11.11.2017. u 14:48:25 BILJANABOSKOVIC | Pregleda: 546 | Komentara: 2

Kako se tretira u pdv-u prodaja odpadnog kartona firmi koja radi otkup tog odpada? Prodaju radi pravno lice koje je u sistemu pdv-a....unapred Hvala
11.11.2017. u 12:01:47 urrgb | Pregleda: 827 | Komentara: 0

Izvor: paragraf.rs

 - "Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja za privatni sektor"
 - "Poreske aktuelnosti"
 - "Osvrt na nov Pravilnik o PDV evidencijama"

Mesto i vreme održavanja savetovanja:

Požarevac - 14. novembar (utorak) 2017. hotel Dunav
Zaječar - 15. novembar (sreda) 2017. Regionalna Privredna komora
Niš – 16. novembar (četvrtak) 2017. Regionalni centar za profesio...
11.11.2017. u 08:01:36 urrgb | Pregleda: 343 | Komentara: 0

Radno angažovanje direktora u društvu ograničene odgovornosti – Direktor koji obavlja poslove po osnovu ugovora van radnog odnosa

Izvor: Moja Firma

Svako društvo ograničene odgovornosti (doo) mora imati zakonskog zastupnika – direktora.

O delokrugu direktora, njegovim obavezama i odgovornostima pisali smo ovde.

U nastavku možete pročitati koje poreske obaveze nastaju usled različiti...
11.11.2017. u 07:53:23 urrgb | Pregleda: 1387 | Komentara: 0

Porez na prihode od usluga i autorskih naknada nerezidentnog pravnom lica - uslovi za izbegavanje i umanjenje plaćenog poreza

Izvor: Aktiva sistem

Naime, član 40 Zakona o porezu na dobit pravnih lica, između ostalog predviđa obavezu plaćanja poreza na dobit po odbitku na usluge iz inostranstva i na autorske naknade.

Obveznici obračuna i plaćanja poreza po obitku

 - Rezidentna pravna lica
 - Preduzetnici koji vodi poslovne knji...
10.11.2017. u 11:05:46 urrgb | Pregleda: 562 | Komentara: 0

Objavljeno korisničko uputstvo za podnošenje u elektronskom obliku poreske prijave na obrascu PPDG-1S

Izvor: Aktiva sistem

Na internet stranici Poreske uprave objavljeno je [url=http://www.purs.gov.rs/preduzetnici/pregled-propisa/korisnicka-uputstva/4493/korisnicko-uputstvo-za-podnosenje-u-elektronskom-obliku-poreske-prijave-za-utvrdjivanje-poreza-i-doprinosa-za-obavezno-socijalno-osiguranje-samooporezivanjem-na-prihode-od-samostalne-delatnosti-na-obrascu-ppdg...
09.11.2017. u 14:21:10 urrgb | Pregleda: 232 | Komentara: 0

Izvor: NBS

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je, na današnjoj sednici, da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,5 odsto.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu novu, novembarsku projekciju inflacije i kretanje njenih ključnih faktora, očekivane efekte prethodnog ublažavanja monetarne politike, kao i bolje ekonomske performanse tokom trećeg tromesečja i izglede za naredni period.

Izvršni odbor je ocenio da su inflatorni ...
08.11.2017. u 15:36:13 urrgb | Pregleda: 572 | Komentara: 0

Izvor: Tanjug, B92

Beograd - Premijerka Srbije Ana Brnabić je izjavila da će do kraja godine biti doneta mera o povećanju neoporezivog dela zarada, koja će se primenjivati od 2018. godine.

"Ne možmeo još da kažemo koliko, pošto sada završavamo analize", rekla je Brnabić novinarima podsetivši da je sada taj iznos 11.790 dinara.[/b...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -