Sadrzaj sajta:
[close]
31.01.2018. u 07:43:49 urrgb | Pregleda: 498 | Komentara: 0

Republika Srbija
Ministarstvo finansija

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 12, decembar 2017.
ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobi...
26.01.2018. u 08:38:52 urrgb | Pregleda: 625 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Prosečna bruto zarada isplaćena u decembru 2017. godine iznosi 74.887 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u decembru 2017. godine iznosi 54.344 dinara.
 
U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno i realno je veća za 14,1%, dok je prosečna neto zarada nominalno i realno veća za 14,2%.
 
U odnosu na isti mesec prethodne godine...
25.01.2018. u 09:26:27 Neda | Pregleda: 796 | Komentara: 2

Postovane kolege, da li neko moze da mi pomogne oko obracuna porodiljskog bolovanja. Neki link ili opis sta sve treba da spremim od dokumentacije za ovu vrstu bolovanja. HVALA. Poydrav.
23.01.2018. u 08:49:58 urrgb | Pregleda: 349 | Komentara: 0

Poseban informacioni sistem za dostavljanje izveštaja za 2017. od danas dostupan korisnicima

Izvor: APR - 22. januar 2018.

Agencija za privredne registre obaveštava sve zainteresovane korisnike da je od danas, 22. januara 2018. godine, u okviru dela Finansijski izveštaji, omogućen pristup Posebnom informacionom sistemu Agencije, kojim se obezbeđuje jedinstven postupak uno...
15.01.2018. u 10:05:04 urrgb | Pregleda: 995 | Komentara: 0

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

Izvor: mtt.gov.rs

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2018. godini.

Konkursom je predviđena dodela kreditnih sredstava za unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, izgradnju t...
15.01.2018. u 09:44:49 corner | Pregleda: 2538 | Komentara: 2

Poštovane kolege, da li se zajam dat drugom pravnom licu upisuje u kolonu 002 u obrascu PPPPDV?

Hvala unapred.
14.01.2018. u 14:01:45 urrgb | Pregleda: 557 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u decembru 2017. godine, u odnosu na novembar 2017. godine, u proseku su ostale na istom nivou. Potrošačke cene u decembru 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 3,0%. U 2017. godini, potrošačke cene su u pro...
13.01.2018. u 11:34:37 urrgb | Pregleda: 454 | Komentara: 0

Izvor: Beta

Republički zavod za statistiku (RZS) prosečne plate u Srbiji računao je na osnovu uzorka od 8.000 firmi, odnosno njihovih lokalnih jedinica, a od ove godine računaće na osnovu prijava Poreskoj upravi o obračunatim porezima i doprinosima, rekla je načelnica u Republičkom zavodu za statis...
13.01.2018. u 08:20:44 urrgb | Pregleda: 462 | Komentara: 0

Da li je oslobođeno plaćanja poreza na imovinu zemljište
koje je u svojini privrednog društva, površine 887m2, na kome se ne nalazi nijedan objekat (kako se navodi, zemljište je kupljeno 2016. godine, a objekti koji su na zemljištu postojali i upisani u katastru srušeni su 2014. godine, o čemu postoje dokazi)?


Odredbom člana 2. stav 1. Zakona o porezima na imovinu
(„Sl. glasnik RS“, br. 26/01, 45/02−SUS, 80/02, 80/02...
13.01.2018. u 02:47:08 ss68238 | Pregleda: 584 | Komentara: 0

Preduzetnik uzima iz imovine radnje kompresor-osnovno sredstvo staro 3 godine.PDV se računa na nabavnu vrednost.Na koju vrednost se misli tj.na  sadašnju vrednost osnovnog sredstva u knjigovodstvu ili nabavnu vrednost iz računa kada je kupljeno bez obzira što je amortizovano ili pak na nabavnu vrednost takvog polovnog kompresora na tržištu.
Pozzz
Pages: 1 2 3 4 ... 10

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -