Sadrzaj sajta:
[close]
02.12.2017. u 18:47:12 corner | Pregleda: 249 | Komentara: 9

Paušalno oporezovan preduzetnik je registrovao prekid obavljanja delatnosti zaključno sa 09.05.2017. i nastavlja sa obavljanjem delatnosti 10.05.2017. 
Da li za period 10.05.- 31.12.2017. godine može da ostvari prihod od 6 miliona dinara ili je to manje, odnosno srazmerno broju dana u kalendarskoj 2017. godini ?

Hvala unapred.
01.12.2017. u 23:45:03 corner | Pregleda: 392 | Komentara: 4

Pozdrav svima. Imam jedno pitanje.

Dobavljaču iz inostranstva je 03.03.2006. dat avans za isporuku robe. Do današnjeg dana roba nije isporučena a firma iz inostranstva je prestala da postoji. Prošlo je 11 godina i izvesno je da se taj avans neće vratiti.
Da li je moguće da se s obzirom na protok vremena i nemogućnost naplate datog avansa, donese odluka o otpisu ovog nenaplativog potraživanja i da li će se otpis priznati u poreskom bilansu?

Hvala unapred.
01.12.2017. u 07:15:52 urrgb | Pregleda: 547 | Komentara: 0

Izvor: IPC

Na sajtu Ministarstva finansija objavljeni su nacrti izmena i dopuna nekoliko poreskih zakona. Najvažnije izmene koje se očekuju su sledeće:

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

• odlaže se obaveza dostavljanja pregleda obračuna PDV za 1.7.2018. godine;

• menjaju se odredbe u vezi sa poreskim oslobođenjem sa pravom na odbitak prethodnog poreza obveznika PDV za promet dobara koje putnik otprema u inostr...
30.11.2017. u 08:45:22 urrgb | Pregleda: 1111 | Komentara: 0

Republika Srbija
Ministarstvo finansija

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 10, oktobar 2017.
ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Pore...
27.11.2017. u 08:55:24 urrgb | Pregleda: 467 | Komentara: 0

Izvor: IPC

U "Službenom glasniku RS", broj 106/2017 objavljena je Odluka o iznosima minimalnih akciza za duvanske prerađevine koja stupa na snagu 25. novembra 2017. godine i kojom se utvrđuju iznosi minimalne akcize na cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut), a na osnovu prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan z...
26.11.2017. u 09:11:35 urrgb | Pregleda: 417 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Prosečna bruto zarada isplaćena u oktobru 2017. godine iznosi 64.602 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u oktobru 2017. godine iznosi 46.879 dinara.
 
U odnosu na prethodni mesec, prosečne bruto i neto zarade manje su za 2,8% nominalno, odnosno za 3,0% realno.
 
U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečne bruto i neto zarade veće su za 3,5% nominalno, odnosno za 0,7% realno.

Napomen...
25.11.2017. u 07:27:57 urrgb | Pregleda: 186 | Komentara: 0

Izvor: Beta, B92

Poznato je da se za pošiljke čija je sadržina kupljena putem interneta, a čija je vrednost veća od 50 evra plaćaju i carina i PDV.

Iz Uprave carina Srbije apelovali su na građane koji poručuju robu preko poznatih internet-sajtova za kupovinu poput Amazona, Ibeja ili Aliekspresa, da se dobro informišu o uslovima carinjenja i plaća...
21.11.2017. u 11:02:16 urrgb | Pregleda: 332 | Komentara: 0

Izvor: CROSO

Poštovani korisnici,
Uverenje za subvencije (uverenje koje se kao dokaz podnosi Poreskoj upravi u postupku za povraćaj dela poreza i doprinosa po odbitku), kao i izveštaje o broju zaposlenih na dan, odnosno broju osiguranih lica, koje ste do sada dobijali preko aplikacije Croso Obveznik, od sada možete dobiti na portalu za obveznike.

Više o tome pročitajte na sledećem linku: [url=http://www.croso.gov.rs/storage/files/Uputstvo%2...
21.11.2017. u 10:41:16 urrgb | Pregleda: 407 | Komentara: 0

Primena novog Pravilnika o PDV evidenciji odlaze se za 1. jul 2018. godine

Izvor: Ministarstvo finansija

'Uzimajući u obzir inicijative da se početak primene Novog pravilnika o PDV evidenciji odloži za 1. jul 2018. godine, Ministarstvo finansija preduzelo je sve potrebne aktivnosti kako bi se iste uvažile a predmetna izmena biće sastavni deo izmena Zakona o PDV čije se usvajanje planira do kraja tekuće godine. 'Pravilnik o obliku...
17.11.2017. u 10:57:36 nesarns | Pregleda: 431 | Komentara: 1

Postovani,
Mi smo domace pravno lice u sistemu PDV .Po nalogu za transport strane logisticke kuce iz Hrvatske, vrsimo prevoz dobara od Zagreba do Novog Sada (uvoz).Uslugu fakturisemo firmi iz Hrvatske, naravno valutno.
Na koji član zakona o PDV se pozivamo (24 ili 12) u fakturi.
Pages: 1 2 3 4 ... 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -