Sadrzaj sajta:
[close]
15.12.2017. u 07:54:24 NNP | Pregleda: 43 | Komentara: 1

Poštovani,ukoliko primimo avansnu uplatu u toku jednog meseca i za nju obračunamo i platimo pdv,a konačni račun izdamo u sledećem mesecu i to za gradjevinske usluge koje su oslobodjene PDV-a,da li imamo pravo na povrat tog plaćenog PDV-a kad izdamo konačni račun ili se on za taj avans ni ne obračunava jer je dat za gradjevinske usluge koje su oslobodjene pdv-a? Kako se upošte pravilno izdaje avansni račun za gradjevinske usluge,sa pdv-om ili bez, s obzirom da se na avansne uplate obračunava pdv,a na gradjevinske usluge ne ?
15.12.2017. u 00:25:30 corner | Pregleda: 52 | Komentara: 1

Poštovane kolege, da li se zarada za decembar 2017. može isplatiti 29.12.2017. ili mora početkom januara 2018. godine?

Hvala unapred.
14.12.2017. u 07:28:36 urrgb | Pregleda: 93 | Komentara: 0

Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa

Izvor: Vlada RS (http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=309907)

Beograd, 13.decembar 2017. godine - Potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić i ministar finansija Dušan Vujović potpisali su danas Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa.
14.12.2017. u 07:23:13 urrgb | Pregleda: 36 | Komentara: 0

Izvor: Beta, N1, 13.12.2017.

Računovodstvene isprave, uključujući i fakture, ubuduće više neće morati da se štampaju, niti da sadrže pečat i potpis, odlučila je danas Vlada Srbije.

Kako se navodi u saopštenju, ministar finansija Dušan Vujović i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić potpisali su Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa.

"Objašnjenjem, koje će biti dostavljeno nadležnim organima i insti...
13.12.2017. u 09:59:37 urrgb | Pregleda: 52 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u novembru 2017. godine, u odnosu na oktobar 2017. godine, u proseku su ostale na istom nivou. Potrošačke cene u novembru 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,8%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 3,0%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u novembru 2017. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabelež...
13.12.2017. u 09:30:02 urrgb | Pregleda: 308 | Komentara: 0

Sluzbeni glasnik RS, broj 111/2017, izdvajamo:

 - Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla

 - Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja - vazi od 01.01.2018. (preciscen tekst propisa mozete pogleda...
13.12.2017. u 07:26:43 urrgb | Pregleda: 58 | Komentara: 0

Obavezno usaglašavanje potraživanja i obaveza, Obrazac IOS

Izvor: Aktiva sistem

Pravna lica i preduzetnici dužni su da pre sastavljanja finansijskih izveštaja, usaglase međusobna potraživanja i obaveze što se dokazuje odgovarajućom ispravom.
Poverilac je dužan da, pre sastavljanja finansijskih izveštaja, dostavi dužniku spisak neplaćenih obaveza.

Relevantni propisi:
1) Zakon o računovodstvu (“Službeni glasnik RS“, br. 62/2013, u daljem tekstu: Zakon) i
2) Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (“S...
12.12.2017. u 09:43:30 corner | Pregleda: 135 | Komentara: 0

Firma A ima sa opštinom potpisan protokol o saradnji ze realizaciju projekta. Firma A je već započela sa aktivnostima (pribavila uslove, izradila projekte, studije).
Pošto je velika vrednost projekta, firma A bi sa firmom B zaključila ugovor o ulaganju sredstava po kome bi Firma B bi uložila određena sredstva koja će joj se vratiti posle određenog perioda i srazmerno uloženim sredstvima će dobiti profit. Firma A je nosilac ulaganja i ona se obavezuje da svojim radom i sredstvima, kao i sredstvima ulagača firme B, izvrši ove poslove. 

Da li mi možete pomoći:

Koje su poreske obaveze u trenutku prenosa sredstava po u...
11.12.2017. u 09:24:13 urrgb | Pregleda: 791 | Komentara: 0

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu 2017. godine

- sta novo donosi predlog izmena Zakona o radu? -

Izvor: Pravni portal, Izvod iz obrazloženja Predloga preuzet sa sajta Narodne Skupštine Republike Srbije (www.parlament.gov.rs)

Na sajtu Narodne Skupštine Republike Srbije objavljen je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (u daljem tekstu: Predlog), čiji je predlagač Vlada Republike Srbije.

Prema stavu predlagača osnovni razlog za donošenje ovog zakona jeste preciziranje i dopuna pojedinih odredaba, u cilju njihovog efikasnijeg sprovođenja u praksi.
...
11.12.2017. u 09:12:38 urrgb | Pregleda: 230 | Komentara: 0

Šta donose izmene i dopune Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama?

 - predlozeno registrovanje faktura -

Izvori: Pravni portal; obrazloženje Zakona, sajt Narodne skupštine Republike Srbije

Problemi koje zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se zakonom postižu Važećim Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RSˮ, br. 119/12 i 68/15 – u daljem tekstu: Zakon), uređeni su rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subje...
Pages: 1 2 3 ... 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -