Sadrzaj sajta:
[close]

Tema: Godišnji porez na dohodak građana za 2017. godinu – neoporezivi iznos 2.375.136 dinara  (Pročitano 337 puta)

Autor: urrgb | 01.02.2018. u 07:30:20
Godišnji porez na dohodak građana za 2017. godinu – neoporezivi iznos 2.375.136 dinara

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana za 2017. godinu su sva fizička lica koja su ostvarila dohodak veći od 2.375.136 dinara, rezidenti za dohodak ostvaren u Republici Srbiji i inostranstvu, a nerezidenti samo na dohodak ostvaren u Republici Srbiji.

Dohodak za oporezivanje predstavlja razliku između ostvarenog dohotka i neoporezivog iznosa (npr. 3.000.000 – 2.375.136 = 624.864).

Iznosi ličnih odbitaka:
– za poreskog obveznika – 316.685 dinara (40% prosečne godišnje zarade),
– za izdržavanog člana porodice – 118.757 dinara po članu (15% prosečne godišnje zarade)

Iznos ličnih odbitaka može biti maksimalno 50% dohotka za oporezivanje. Odbitak za određenog izdržavanog člana porodice može da ostvari samo jedan poreski obveznik.

Poreske stope:
– 10% – deo dohotka do 4.750.272 dinara (za iznos oporezivog dohotka do šestostruke prosečne godišnje zarade) i
 - 15% – na razliku između iznosa koji je veći od 4.750.272 dinara i tog iznosa (npr. za 5.000.000 dinara se plaća 10% na 4.750.272 dinara i 15% na 249.728 dinara).

Obračun godišnjeg poreza na dohodak građana za 2017. godinu:

1   Ostvareni dohodak u toku 2017. godine:
   4.000.000,00

2   Neoporezivi iznos:
   2.375.136,00

3   Dohodak za oporezivanje (1-2):
   1.624.864,00

4   Lični odbici (5+7, ali ne više od 50% od 3):
   316.685,00

5   Lični odbitak za poreskog obveznika:
   316.685,00

6   Broj izdržavanih članova porodice   

7   Lični odbitak za izdržavane članove porodice
   
8   Oporezivi dohodak (3-4):
   1.308.179,00

9   Osnovica na koju se plaća porez od 10%:
   1.308.179,00

10   Osnovica na koju se plaća porez od 15%

11   Iznos godišnjeg poreza   130.818,00

Izvor: Aktiva sistem, Neobilten


 Saop

Obavestenje:

Zbog radova na izmenama, moguce je da ce sajt biti povremeno nedostupan ili ucitavanje usporeno. Zahvaljujemo na razumevanju.

Minimax

Saop