Sadrzaj sajta:
[close]

Tema: cesija  (Pročitano 378 puta)

Autor: miramg | 08.12.2017. u 10:32:34
Da li se cesija u kojoj je firma cedent, te zatvara obavezu prema dobavljaču i potraživanje od kupca,nakon knjiženja mora pustiti i kroz izvod i "prošetati" preko nekog prelaznog računa?

Autor: Zeljko Janjic | Odgovor #1 08.12.2017. u 10:49:38
Nisam siguran da li se ovo odnosi na vas konkretan slucaj, ali evo izvoda iz Zakona:

Zakon o obavljanju placanja pravnih lica preduzetnika i fizickih lica koja ne obavljaju delatnost Sl.glasnik RS br. 68/2015:

Član 5

Pravna lica i preduzetnici mogu međusobne novčane obaveze izmirivati i ugovaranjem promene poverilaca, odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignacija, cesija, pristupanje dugu, preuzimanje duga, ustupanje duga i dr.), prebijanjem (kompenzacija) i na drugi način u skladu sa zakonom.

Pravna lica i preduzetnici ne mogu izmirivati međusobne novčane obaveze na način iz stava 1. ovog člana, ukoliko su njihovi računi u trenutku plaćanja blokirani radi izvršenja prinudne naplate, osim ako drukčije nije utvrđeno zakonom kojim se uređuje poreski postupak.

Obaveze izmirene na način iz stava 1. ovog člana, osim ako su izmirene prebijanjem (kompenzacija), evidentiraju se preko računa kod pružaoca platnih usluga, najmanje jedanput mesečno, po pravilu krajem meseca.

Plaćanje međusobnih obaveza i potraživanja iz stava 1. ovog člana vrši se kao platna transakcija između učesnika.


 Saop

Obavestenje:

Zbog radova na izmenama, moguce je da ce sajt biti povremeno nedostupan ili ucitavanje usporeno. Zahvaljujemo na razumevanju.

Minimax

Saop