Sadrzaj sajta:
[close]

Prikaži poruke

Ovaj odeljak vam dozvoljava da vidite sve poruke ovog člana. Imajte na umu da možete da vidite samo poruke iz onih oblasti kojima imate pristup.


Teme - Neda

Stranice: 1 2 3
1
Pitanja i odgovori / Porodiljsko bolovanje
« poslato: 25.01.2018. u 09:26:27 »
Postovane kolege, da li neko moze da mi pomogne oko obracuna porodiljskog bolovanja. Neki link ili opis sta sve treba da spremim od dokumentacije za ovu vrstu bolovanja. HVALA. Poydrav.

2
Pitanja i odgovori / KUPOVINA VOZILA NA LIZING
« poslato: 08.01.2018. u 08:38:37 »
POŠTOVANE KOLEGE, kupili smo osnovno sredstvo (teretno vozilo), na lizing. Putem pošte primili smo dve fakture. Jedna je od AUTO KUĆE u kojoj je iskazana osnovica +PDV= ukupno za plaćanje.
Druga faktura je od LIZING KUĆE i u njoj je osnovica jednaka osnovici AUTO KUĆE + kamate pa X20 % jednakao je PDV, gde mi je PDV znatno veći nego kod AUTO KUĆE.
Primer;
                     osnovica          PDV           UKUPNO
 AUTO KUĆA 100.000,00 + 20.000,00 = 120.000,00

LIZING KUĆA:
                ( kamata)        (osnovica)       PDV             ukupno
 100.000,00 +10.000,00=110.000,00 +22.000,00 =132.000,00
Pitanje; Koji PDV uzimama kao odbitnu stavku, da li od AUTO KUĆE ili od LIZING KUĆE ? Napominjem da je u pitanju finansijski lizing i otplaćujemo ga LIZING KUĆI. HVALA !!!!

3
Pitanja i odgovori / Bolovanje preko 30 dana- odršavanje trudnoće
« poslato: 05.11.2017. u 10:01:48 »
Interesuje me jel održavanje trudnoće obračunavam i isplaćujem naknadu na teret fonda 100% ili 65%, ali ne nižu od minimalca po satu. Hvala. Pozdrav.

4
Pitanja i odgovori / UVOZ KAMIONA
« poslato: 08.10.2017. u 12:12:37 »
Kupili smo kamion u inostranstvu. Dobila fakturu za kamion od ino dobavljača u eurima i to knjižim u KUR kao ulaznu fakturu bez PDV.
Nakon dvadesetak dana dobijam od Špedicije fakturu, koja se poziva na JCI koji je urađen prilikom carinjenja KAMIONA, i na toj fakturi od špedicije je iskazan samo PDV ( bez osnovice)
Kako knjižim u knjizi KUR tu fakturu od Špedicije.? Samo kao PDV koji se može odbiti, ili Ubacujem i osnovicu iz JCI na koju je obračunat PDV.? Znači faktura od špedicije je bez iskazane osnovice (samo iskazan PDV) koji smo platili i sada treba da ga ubacim u poresku prijavu PDV kao odbitnu stavku, a šta sa osnovicom ?Da li osnovicu iz JCI ubacujem u 008 ili samo PDV u 108? Hvala

5
Pitanja i odgovori / PDV PRIJAVA- POPUNJAVANJE OBRSACA
« poslato: 25.09.2017. u 08:42:57 »
Poštovane kolege, interesuje me iskustva i mišljenja drugih kolega. Bavimo se ulugom transporta robe u inostranstvo. Interesuje me po novom pravilniku i izmenama od 01.04.2017. godine: Kako popunjavamo PDV prijavu:
 Da li odvajam prilikom fakturisanja cenu prevoza do granice i od granice (domaći deo i inostrani deo).
Da li ubacujem u PDV prijavu promet koji fakturišem prema INO kupci???? Da li ubacujem u PDV prijavu (001) onaj promet koji fakturišem domaćem kupcu a radimo transport za njih u inostranstvo, s obzirom da od 01.04.2017. promet i obračun PDV određuje MESTO kupca. Imam dileme oko svega, pa bih želela da se konsultujem sa iskusnim kolegama. Srdačan pozdrav i HVALA.

6
Pitanja i odgovori / Povraćaj PDV iz inostranstva
« poslato: 23.08.2017. u 11:55:50 »
Poštovane kolege, bavimo se transportnim usluga uglavnom za Makedoniju. Tamo kupujemo u KEŠu naftu (jer je znatno jeftinija).
Prvi put ove godine poslali smo dokumentaciji u Makedoniju i dobili PDV na devizni račun, naravno u EURIMA.
Sve te račune sam knjižila u 2016 godini kao trošak, zajedno sa PDV.
Kako sada knjižiti povraćaj i umanjnje troška nafte za iznos PDV koji nam je vraćen, zato što sam u 2016 knjižila kao trošak. HVALA.

7
Pitanja i odgovori / Izmena PDV prijave
« poslato: 14.07.2017. u 11:24:42 »
Poštovane kolege, podnela sam PDV prijavu danas za poreskog obveznika koji  na tromesečnom nivou radi obračun PDV. Posle nekoliko sati donosi još jedan izlazni račun šo mi menja kolonu 003 i kolonu 103 u PDV prijavi.
Pomoć !! Da li da radim odmah istog dana izmenjenu prijavu ili da prenosim u sledeći poreski period? Hvala na pomoći oko dileme. Pozdrav.

8
Pitanja i odgovori / Preduzetnik paušalac
« poslato: 14.06.2017. u 19:43:16 »
Poštove kolege, preduzetnik je paušalac. Ostvaruje veliki promet i rešio je da uđe u sistem PDV, a ujedno da preše na sistem vođenja  poslovnih knjiga (prosto knjigovodstvo -PK1).
Interesuje me šta trba da prijavi u PU sem obrasca EPPDV (ulazak u sistem PDV). Kako obavestiti PU da više nije paušalac. Hvala. Pozdrav

9
Pitanja i odgovori / PPDGS
« poslato: 13.03.2017. u 16:52:49 »
Dali prilikom popunjavanja PPPDGS1 u elektronskoj formi sam u obavezi da popunjavam 7.7. doplata poreza; odnosno 7.8. ptetplata, ili će to samo na karticama da se odrazi, kao i 8.6.;8.7.; 8.8. (pretplata/doplata doprinosa). Ja to nisam radila, jer mi je sve podatke PPPDGS preuzeo automatski iz PORESKOG BILANSA, što se tiče konačnog obračuna kao i obaveza za akontacije, ali razliku za doplatu i pretolatu nemam,,O", Da li da radim izmenjenu prijavu. Hvala. pozdrav.

10
Pitanja i odgovori / Rešenje o prestanku radnog odnosa
« poslato: 10.03.2017. u 09:24:27 »
Poštovane kolege, molim za pomoć oko rešavanja problema.
Imam radnika koji je na bolovanju od juna 2016 godine. U decembru poslat na komisiju za ocenu radne sposobnosti. Dana 04.01.2017. invalidska komisija utvrdi radnu nesposobnost. Porodica podnese u PIO zahtev za invalidsku penziju, a o tome ne obavestava ni lekara ni poslodavca. Lekar i lekarska komisija daju bolovanje i doznake do 07.03.2017., zaključuju bolovanje i dostavljaju poslodavcu. Dana 08.03.2017. radnik i porodica traže odjavu  M-obrazac i Rešenje o prestanku radnog odnosa.
Kakvo rešenjei sa kojim datumom da pravim, sobzirom da je 04.01.2017. godine peoglašen radno nesposoban, a bolovanje zaključeno dana 07.03.2017., sobzirom da je prošlo više od 60 dana kako je proglašen radno nesposoban.
HITNO, pomoć. Pozdrav.

11
Pitanja i odgovori / Uplata naknade APR
« poslato: 17.02.2017. u 11:11:15 »
Poštovane kolege, kako doći do broja koji treba da upišem u uplatnicu (nalog), prilikom uplate naknade za obradu FI za 2016. god. Hvala. Pozdrav

12
Pitanja i odgovori / Troškovi 2016 god.
« poslato: 27.01.2017. u 13:01:12 »
Poštovane kolege, bavimo se transportom i mamo dosta obračunatih naloga za službeni put. Nismo sve obaveze prema radnicima na ime dnevnica isplatili u 2016 godini. Nemam pravo da ih priznam kao trošak u 2016 godini. Interesuje me: Da li imam pravo na priznavanje troškova koji su nastali na službenom putu u 2016 godini ( troškovi keš-račun nafte, terminal, parking, putarina...). Napomonjem da su svi računi nastali na putu u 2016 godini. Pozdrav.

13
Pitanja i odgovori / PDV I FAKTURISANJE
« poslato: 19.01.2017. u 08:52:24 »
Poštovane kolege, bavimo se transportom. U toku januara vršimo preseljanje magacina sa jedne adrese na drugu (Šimanovci -BGD) i naravno ispostavljamao fakturu.
   Faktura glasi na INOSTRANU firmu (naš INO kupac i iskazana u EURIMA), dakle INO kupac a promet u našoj zemlji.
   Interesujeme PDV. Naravno iskazati,...ali u eurima ili dinarima, imam li još neku obavezu prema našim nadležnim organima (PU). Pozdrav... iconhelp POMOĆ !!!!!! HITNO!!!!
KOME DA SE OBRATIM....

14
Pitanja i odgovori / PDV za usluge
« poslato: 18.01.2017. u 09:38:19 »
Poštovane kolege, bavimo se transportom. U toku januara vršimo preseljanje magacina sa jedne adrese na drugu (Šimanovci -BGD) i naravno ispostavljamao fakturu.
   Faktura glasi na INOSTRANU firmu (naš INO kupac i iskazana u EURIMA), dakle INO kupac a promet u našoj zemlji.
   Interesujeme PDV. Naravno iskazati,...ali u eurima ili dinarima, imam li još neku obavezu prema našim nadležnim organima (PU). Pozdrav... iconhelp

Stranice: 1 2 3

Obavestenje:

Zbog radova na izmenama, moguce je da ce sajt biti povremeno nedostupan ili ucitavanje usporeno. Zahvaljujemo na razumevanju.

Minimax

Saop