Sadrzaj sajta:
[close]

Tema: Nove osnovice doprinosa – najniža i najviša osnovica doprinosa za 2018. godinu  (Pročitano 263 puta)

Autor: urrgb | 06.01.2018. u 08:03:08
Najniža i najviša osnovica doprinosa za 2018. godinu

U skladu sa izmenjenim odredbama propisa u vezi sa osnovicama za doprinose (“Službeni glasnik RS” broj 2 od 05.01.2018. godine), nove osnovice doprinosa će važiti od 6. januara do 31. decembra 2018. godine.

Najniža osnovica doprinosa za 2018. iznosi: 23.053 dinara

Najviša osnovica doprinosa za 2018. iznosi 329.330 dinara

Najniža osnovica za period 01.11.2017. - 05.01.2018. iznosi: 23.074,00.

Najviša osnovica za period:
01.01 - 05.01.2018.  328.045,00,
01.12 - 31.12.2017.  323.010,00

Podsećamo da je izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Službeni glasnik RS”, 113 od 17.12.2017. godine) predviđen novi način izračunavanja najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa.

Najniža i najviša osnovica doprinosa se određuju jednom godišnje na osnovu prosečne mesečne zarade isplaćene u periodu od decembra prethodne godine do novembra tekuće godine.
Novi iznosi osnovica će se koristiti od 1. januara svake godine osim osnovica koje se određuju na osnovu prosečne zarade na kraju godine (decembar prethodne - novembar tekuce godine), koje se koriste od prvog narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku RS”.


 Saop

Minimax

Saop