Sadrzaj sajta:
[close]

Prikaži poruke

Ovaj odeljak vam dozvoljava da vidite sve poruke ovog člana. Imajte na umu da možete da vidite samo poruke iz onih oblasti kojima imate pristup.


Teme - corner

Stranice: 1 2
1
Pitanja i odgovori / Zajam
« poslato: 15.01.2018. u 09:44:49 »
Poštovane kolege, da li se zajam dat drugom pravnom licu upisuje u kolonu 002 u obrascu PPPPDV?

Hvala unapred.

2
Pitanja i odgovori / Prodaja poljoprivrednog zemljišta
« poslato: 24.12.2017. u 23:48:46 »
Kolege, direktor d.o.o. želi da proda svojoj majci poljoprivreno zemljište koje je u vlasništvu društva. Da li je ovde dovoljna odluka o otuđenju zemljišta ili je još nešto potrebno pošto je kupac majka?

Inače isto društvo je početkom ove godine prodalo poljoprivredno zemljište susedu graničaru i samo je doneta odluka o otuđenju.

Hvala unapred.

3
Pitanja i odgovori / Isplata zarade za decembar 2017
« poslato: 15.12.2017. u 00:25:30 »
Poštovane kolege, da li se zarada za decembar 2017. može isplatiti 29.12.2017. ili mora početkom januara 2018. godine?

Hvala unapred.

4
Pitanja i odgovori / Ugovor o ulaganju sredstava
« poslato: 12.12.2017. u 09:43:30 »
Firma A ima sa opštinom potpisan protokol o saradnji ze realizaciju projekta. Firma A je već započela sa aktivnostima (pribavila uslove, izradila projekte, studije).
Pošto je velika vrednost projekta, firma A bi sa firmom B zaključila ugovor o ulaganju sredstava po kome bi Firma B bi uložila određena sredstva koja će joj se vratiti posle određenog perioda i srazmerno uloženim sredstvima će dobiti profit. Firma A je nosilac ulaganja i ona se obavezuje da svojim radom i sredstvima, kao i sredstvima ulagača firme B, izvrši ove poslove. 

Da li mi možete pomoći:

Koje su poreske obaveze u trenutku prenosa sredstava po ugovoru?

Hvala unapred.

5
Pitanja i odgovori / Paušalno oporezivanje
« poslato: 02.12.2017. u 18:47:12 »
Paušalno oporezovan preduzetnik je registrovao prekid obavljanja delatnosti zaključno sa 09.05.2017. i nastavlja sa obavljanjem delatnosti 10.05.2017. 
Da li za period 10.05.- 31.12.2017. godine može da ostvari prihod od 6 miliona dinara ili je to manje, odnosno srazmerno broju dana u kalendarskoj 2017. godini ?

Hvala unapred.

6
Pitanja i odgovori / Otpis datih avansa
« poslato: 01.12.2017. u 23:45:03 »
Pozdrav svima. Imam jedno pitanje.

Dobavljaču iz inostranstva je 03.03.2006. dat avans za isporuku robe. Do današnjeg dana roba nije isporučena a firma iz inostranstva je prestala da postoji. Prošlo je 11 godina i izvesno je da se taj avans neće vratiti.
Da li je moguće da se s obzirom na protok vremena i nemogućnost naplate datog avansa, donese odluka o otpisu ovog nenaplativog potraživanja i da li će se otpis priznati u poreskom bilansu?

Hvala unapred.

7
Pitanja i odgovori / Prodaja poljoprivrednog zemljišta
« poslato: 14.03.2017. u 12:12:04 »
Pravno lice je prodalo poljoprivredno zemljište (konto 0200) po osnovu zaključenog ugovora o kupoprodaji. Plaćenje se vrši u nekoliko rata. Predata je poreska prijava za utvrđivanje poreza na promet apsolutnih prava. Da li se izdaje račun za ovu kupoprodaju?

8
Pitanja i odgovori / Adresa za prijem pošte u primljenom računu
« poslato: 06.03.2017. u 07:13:00 »
Pozdrav,
Da li je ispravan primljeni račun u kome je navedena adresa za prijem pošte, registrovana u APR-u, umesto adrese sedišta?

Unapred hvala.

9
Pitanja i odgovori / Resenje za porez na imovinu
« poslato: 05.12.2016. u 18:23:14 »
Fizičko lice, vlasnik kuće i poljoprivrednog zemljišta, je dobilo rešenje kojim se utvrđuje porez na imovinu, gde je kao broj računa za uplatu 840-713121843-57 sa pozivom na broj po PIB-u a ne po JMBG.
Inače ovo lice je vlasnik radnje koja porez plaća na paušalno utvrđen prihod.
Da li je u redu ovo rešenje gde je poziv na broj po PIB-u preduzetnika a ne po JMBG-u fizičkog lica a za porez na imovinu fizičkog lica?
Da li je neko imao sličnu situaciju?
Hvala unapred.

10
Osnivači društva sa ograničenom odgovornošću prodaju svoje udele u društvu koje imaju u vlasništvu duže od 10 godina. Prema članu 72a Zakona o porezu na dohodak građana razlika koja je nastala ovim prenosom se ne smatra kapitalnim dobitkom.
Da li ovaj kapitalni dobitak ulazi u osnovicu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana?

Unapred hvala.

11
Pitanja i odgovori / Promena poverioca
« poslato: 12.12.2014. u 17:35:51 »
Imam sledeću situaciju i bila bih zahvalna na savetu.
Pravno lice A je primilo avans od pravnog lica B, izdalo avansni racun i platilo pdv. Sada pravno lice B zeli da svoje potrazivanje po osnovu avansa datog pravnom licu A prenese na pravno lice C. Pravno lice A je saglasno sa time. Sada bi zaključili ugovor o promeni poverioca.
Pravno lice A u knjigovodstvu menja samo poverioca u skladu sa ugovorom.
Kako da se sad PDV koji je pravno lice B iskoristilo kao prethodni po osnovu datog avansa (iskazanog u avansnom računu primljenom od pravnog lica A), prenese na pravno lice C? Da li da se to odmah reguliše u ugovoru?
I da novi poverilac (pravno lice C) i stari poverilac (pravno lice B) pošalju međusobna obaveštenja da je pravno lice B izvršilo ispravku prethodnog pdv-a, po osnovu datog avansa a koje potraživanje sada prenosi pravnom licu C, a da pravno lice C pošto preuzima celokupno potrazivanje, izvrši knjiženje prethodnog poreza i odbitak istog?
Hvala unapred.

12
Pitanja i odgovori / Placanje u ime drugog lica
« poslato: 18.11.2014. u 14:10:24 »
Ako je neko imao slicnu situaciju, bila bih zahvaln na savetu.
 
Podizvodjac (da ga tako nazovem) koji mi radi tehnicku dokumentaciju, je placao  naknade za izdavanje mišljenja institucijama (Telekom, Zavodi, JP). Računi glase na podizvođača, a on mi je sad prosledio te racune, da mu izvrsim refundaciju.

Da li mi je potreban racun od podizvodjaca (s obzirom da nije izvrsen promet) ili mogu na osnovu ovih racuna koji glase na njega da izvrsim placanje?

Jedan racun od Srbijavoda je sa obracunatim pdv-om koji je podizvodjac verovatno iskoristio ili ce iskoristiti kao prethodni porez.

13
Pitanja i odgovori / Ovlašćena lica u PIB registru
« poslato: 24.06.2014. u 13:49:00 »
Da li neko ima slučaj da su u PIB registru navedena kao ovlašćena, lica koja nije ovlastio zakonski zastupnik?
Hvala.

14
Pitanja i odgovori / PDV kod prijema zajma
« poslato: 07.05.2014. u 16:29:19 »
S obzirom da obveznik PDV, davalac novčane pozajmice, u obrascu PPPDV pod rednim brojem 2, u polju 002, iskazuje iznos date pozajmice, moje pitanje je:

Da li PDV obveznik, zajmoprimac novčanih sredstava, u PPPDV u polju 008 iskazuje iznos primljenog zajma?
Unapred zahvaljujem.

Stranice: 1 2

Minimax

Saop