Sadrzaj sajta:
[close]

Tema: Bilten ministarstva finansija - strucna misljenja - maj 2016.  (Pročitano 1018 puta)

Autor: urrgb | 21.06.2016. u 19:17:32
Republika Srbija
Ministarstvo finansija

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 5, maj 2016.
ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana
Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara
Poreski postupak i poreska administracija

DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE

REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE

USLOVNI OTPIS KAMATA I MIROVANjE PORESKOG DUGA

FINANSIJSKI SISTEM

Devizno poslovanje
Računovodstvo

PODSETNIK


 Saop

Obavestenje:

Zbog radova na izmenama, moguce je da ce sajt biti povremeno nedostupan ili ucitavanje usporeno. Zahvaljujemo na razumevanju.

Minimax

Saop