Sadrzaj sajta:
[close]

Tema: Bilten ministarstva finansija - strucna misljenja - mart 2016.  (Pročitano 1098 puta)

Autor: urrgb | 21.04.2016. u 08:03:11
Republika Srbija
Ministarstvo finansija

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 3, mart 2016.
ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana
Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara
Poreski postupak i poreska administracija

REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE

AKCIZE

IZBEGAVANjE DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA

FISKALNE KASE

FINANSIJSKI SISTEM

Računovodstvo

PODSETNIK


 Saop

Minimax

Saop