Sadrzaj sajta:
[close]

Aktuelni podaci
Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za period januar – decembar 2018. godine iznosice 143 dinara (neto), po radnom času.

Vlada Srbije odlučila je da od 01.01.2017. godine poveća minimalnu cenu rada u Srbiji sa sadašnjih 121 dinar na 130 dinara po radnom času

Prethodni iznosi:
 - Visina minimalne zarade je od 01.01.2015. godine do 31.12.2016. godine iznosila 121,00 dinara po satu.
 - Visina minimalne zarade je od 01.04.2012. godine do 31.12.2014. godine iznosila 115,00 dinara po satu.Neoporezivi iznos za umanjenje poreske osnovice poreza na zarade:

od 01.02.2017. godine iznosi 11.790,00 dinara

Prethodni iznosi:
 - od 01.02.2016. godine do 31.01.2017. godine iznosio 11.604,00 dinara
 - od 01.02.2015. godine do 31.01.2016. godine ("Sl. glasnik RS", br. 5/15) iznosio 11.433,00 dinara (11.000 x 1,022).
 - od 01.02.2014. godine do 31.01.2015. godine iznosio 11.242,00 dinara
 - od 30.05.2013. godine do 31.01.2014. godine iznosio 11.000 dinara
 - od 01.02.2013. godine do 29.05.2013. godine iznosio 8.7762 dinara  (Dnevne) stope zatezne kamate NBS  (Link)


Osnovice osiguranja za gradjane koji sami uplacuju penzijsko  (Link)


Oslobodjeno poreza na dohodak gradjana ->


Referentna kamatna stopa ->


  Zarade po zaposlenom u Republici Srbiji ->


  Indeksi potrosackih cena u Republici Srbiji ->


  Rešenja o cenzusima za dečiji dodatak  (Link)


Saop

Minimax

Saop