Sadrzaj sajta:
[close]

Tema: LIKVIDACIJA - fakturisanje  (Pročitano 898 puta)

Autor: Dragana Č | 04.10.2017. u 12:18:22
Poštovanje,

Molim Vas za savet. Da li privredno društvo u likvidaciji sme izdavati račune za poslove (vršenje usluge) koji su započeti pre početka likvidacije?
Na osnovu kog dokumenta se prodaje imovina? Samo ugovor, ili se izdaje faktura? Privredno društvo je u PDV-u.

Hvala!

Autor: Jovan | Odgovor #1 04.10.2017. u 14:18:23
Preporucujem da pogledate Zakon o privrednim drustvima, itd.

U Zakonu o privrednim drustvima stoji:

"Član 532

Likvidacioni upravnik zastupa društvo u likvidaciji i odgovoran je za zakonitost poslovanja društva.

Likvidacioni upravnik može preduzimati sledeće aktivnosti:

1) vršiti radnje na okončanju poslova započetih pre početka likvidacije;

2) preduzima radnje potrebne za sprovođenje likvidacije, kao što su prodaja imovine, isplata poverilaca i naplata potraživanja;

3) vrši druge poslove neophodne radi sprovođenja likvidacije društva.

3. Obaveštavanje poverilaca i prijavljivanje potraživanja"


 Saop

Minimax

Saop