Sadrzaj sajta:
[close]

Tema: “Službeni glasnik RS”, brojevi: 89/2017 i 90/2017  (Pročitano 652 puta)

Autor: urrgb | 11.10.2017. u 08:48:32
“Službeni glasnik RS”, broj 90/2017, izdvajamo:

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (važi od 14.10.2018.)

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju (važi od 01.01.2018.)

– Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora


“Službeni glasnik RS”, broj 89/2017, izdvajamo:

– Pravilnik o izmenama Pravilnika o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru, načinu isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih dokaza o pušenju i načinu na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu novčane kazne na licu mesta (preciscen tekst pravilnika mozete pogledati ovde)


 Saop

Minimax

Saop