Sadrzaj sajta:
[close]

Tema: Objašnjenje u vezi oporezivanja akcizom kafe od 1. januara 2018. godine  (Pročitano 549 puta)

Autor: urrgb | 02.01.2018. u 13:56:52
Izvor: Ministarstvo finansija RS

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, broj 108/16), propisano je da se od 1. januara 2018. godine na drugačiji način uređuje oporezivanje akcizom kafe, i to u smislu da se vrši proširenje obuhvata obveznika akcize na kafu, tako da se oporezivanje akcizom kafe vrši, osim pri uvozu (što predstavlja dosadašnje zakonsko rešenje) i onda kada se u Republici Srbiji vrši proizvodnja kafe. Pod proizvodnjom se podrazumeva: prerada, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe.

Pored toga, navedenim izmenama zakona, propisana je obaveza obeležavanja pojedinačnog pakovanja kafe za krajnju potrošnju kontrolnom akciznom markicom.

Detalje mozete pogledati na sajtu Ministarstva finansija:
Objašnjenje u vezi oporezivanja akcizom kafe od 1. januara 2018. godine


 Saop

Obavestenje:

Zbog radova na izmenama, moguce je da ce sajt biti povremeno nedostupan ili ucitavanje usporeno. Zahvaljujemo na razumevanju.

Minimax

Saop