Sadrzaj sajta:
[close]
19.11.2016. u 19:04:45 urrgb | Pregleda: 228 | Komentara: 0

Republika Srbija
Ministarstvo finansija

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 10, oktobar 2016.
ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana
Porezi na upotrebu, držan...
15.11.2016. u 17:02:36 urrgb | Pregleda: 107 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u oktobru 2016. godine, u odnosu na septembar 2016. godine, u proseku su više za 0,7%. Potrošačke cene u oktobru 2016. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 1,5%, dok su u poređenju sa decembrom 2015. godine povećane 1,8%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema na...
14.11.2016. u 15:10:08 Dejan Kontic | Pregleda: 185 | Komentara: 0

Sa prvim počecima primene elektronskih servisa kao što je i predaja završnih računa APR-u, knjigovođe u Srbiji su se našle pred brojnim pitanjima i strahovima u pogledu kreiranja, elektronskog potpisivanja i čuvanja ovakvih dokumenata.

· Da li uopšte znamo na koji način i koliko dugo moramo čuvati elektronski potpisanu dokumentaciju?

· Šta je „original“ a šta „kopija“ u digitalnom svetu?

· Koje su prednosti korišćenja Cloud knjigovodstvenih alata?

… samo su neka od pitanja na koja će Vam odgovore i po...
12.11.2016. u 11:10:07 urrgb | Pregleda: 115 | Komentara: 0

10.11.2016. - Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvor: NBS

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je, na sednici odrzanoj 10.11.2016. godine, da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4,0 odsto.

Donoseći odluku, Izvršni odbor je imao u vidu projekciju inflacije i efekte prethodnog ublažavanja monetarne politike na njeno kretanje u narednom periodu, kao i to da je ciljana stopa inflacije snižena na 3,0 odsto ± 1,5 procentnih poena od 2017. godine zah...
07.11.2016. u 08:03:03 urrgb | Pregleda: 160 | Komentara: 0

Предузетници – пријавa и одјава из евиденције обвезника достављања финансијских извештаја за 2016. г.

Izvor: APR

Агенција за привредне регистре (АПР) је од 04. новембра 2016. године, омогућила да се сви предузетници, који су од 2016. године почели да воде пословне књиге по систему двојног књиговодства, могу пријавити за достављање финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре. Такође, сви предузетници који су у току 2016. године прешли са двојног на просто књиговодство могу се одјавити из евиде...
04.11.2016. u 11:37:51 ivanaaaaaa10 | Pregleda: 284 | Komentara: 1

Poštovane kolege,

Zamolila bih vas da mi pomognete.
Osnovno sredstvo je vrednovano po knjigovodstvenoj vrednosti. U nekom trenutku u toku godine je izvršena procena po fer vrednosti. Kada poredim fer vrednost sa sadašnjom vrednosti ( nabavna vrednost - ispravka vrednosti ) da li uzimam u obzir sadašnju vrednost na dan bilansa ili na dan procene sredstava po fer vrednosti, odnosno, da li računam amortizaciju do dana procene po fer vrednosti, pa dobijem sadašnju vrednost koju poredim sa fer vrednošću, ili koristim sadašnju vrednos...
02.11.2016. u 08:21:22 vesna | Pregleda: 260 | Komentara: 1

Kupac izvrsio pogresnu uplatu, pare nisu vracene u istom poreskom periodu

Danijela Milosavljevic:

Kolege, molim za konsultaciju, kada kupac izvrsi pogresnu uplatu ili plati dva puta isti racun i udje u avans a pare se ne vrate u istom poreskom periodu, na koji konto knjizite takvu uplatu i da li obracunavate pdv na te pogresne uplate na ime avansa, hvala svima

- pitanja i odgovori sa fejsbuka -

02.11.2016. u 08:14:09 vesna | Pregleda: 191 | Komentara: 1

Zorica Aleksic Milekic:

Postovane kolege,

imam jedno pitanje (dilemu) pa molim za pomoc.

Drustvo se bavi trgovinom na veliko. Sada zeli da otvori web shop
Bila sam u APR da pitam šta je činiti. Kažu da se NE MOŽE DODAVATI ŠIFRA. Preduzetnici I pravna lica mogu jedino napraviti akt u kome bi se navelo da drustvo/preduzetnik sa tom I tom šifrom delatnosti radi I dalje, ali da će za potrebe druge vrste posla koristiti I drugu šifru delatnosti (nova sifra bi bila 4791). I taj akt se objavi kod njih na AP...
02.11.2016. u 08:08:23 vesna | Pregleda: 385 | Komentara: 1

Firma platila za zaposlene zdravstvene knjizice. Na koji konto da knjizimo ovaj trosak?

Jelena Radojevic:
Firma platila za zaposlene zdravstvene knjizice. Na koji konto da knjizimo ovaj trosak? Ne mogu da nadjem u postovima gde smo o tome pisali... Hvala unapred?

 - pitanja i odgovori sa fejsbuka -
02.11.2016. u 07:55:29 vesna | Pregleda: 246 | Komentara: 1

Knjizenje troskova boravka poslovnih partnera u hotelu (reprezentacija ?)

Adnan Alic:
Kolege Doo ima goste poslovne partnere koji o njihovom trošku noce i borave u hotelu. Kako knjiziti ispravno ove račune. Kao reprezentaciju ili?

 - pitanja i odgovori sa fejsbuka -
Pages: 1 ... 8 9 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -