Sadrzaj sajta:
[close]
15.03.2017. u 09:23:29 urrgb | Pregleda: 171 | Komentara: 0

"Službeni glasnik RS", broj 23/2017, od 13.03.2017., izdvajamo:

 - INDEKSI potrošačkih cena za februar 2017. godine


"Službeni glasnik RS", broj 22/2017, od 12.03.2017., izdvajamo:

- U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu.
14.03.2017. u 19:57:20 andrijac | Pregleda: 297 | Komentara: 2

Pozdrav svima, imam par prostih pitanja na koja pokušavam da dobijem odgovor već neko vreme. Sve mi računovođe govore da nema sta da brinem pošto sam paušalac. Ni od koga nisam dobio konkretne odgovore na detalje, za koje mislim da su bitni, vezani za fakture.

Fakturišem ka inostranstvu. Ono što znam je da treba da imam fakture na engleskom i srpskom, ista faktura samo prevedena.

U fakturi na srpskom sam do sada pisao iznos u stranoj valuti. Ispod tabele usluga koje naplaćujem sam pisao srednji kurs NBS i preračunavao u di...
14.03.2017. u 16:29:41 urrgb | Pregleda: 191 | Komentara: 0

Tri nova i izmena jednog postojećeg PDV pravilnika u vezi određivanja mesta prometa usluga od 1. aprila 2017. godine

Izvor: Neobilten, Aktiva sistem

Objavljena su tri nova i izmena jednog postojećeg PDV pravilnika u “Službenom glasniku RS” broj 21/2017 od 10.3.2017. godine, a tiču se određivanja mesta prometa usluga od 1. aprila 2017. godine.

Izmene u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga utiču na usluge koje imaju neki element inostranosti: usluge koje se pružaju stranim licima, usluge...
14.03.2017. u 16:23:59 urrgb | Pregleda: 110 | Komentara: 0

Izvor: NBS

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 4,0 odsto.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu faktore inflacije, efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike, kao i činjenicu da se inflacija od početka godine nalazi u granicama cilja od 3,0% ± 1,5 procentnih poena i da će u tim granicama ostati i u narednom periodu.

Međugodišnja stopa inflacije je u februaru iznosila 3,2%, u najvećoj meri kao posledic...
14.03.2017. u 12:12:04 corner | Pregleda: 226 | Komentara: 4

Pravno lice je prodalo poljoprivredno zemljište (konto 0200) po osnovu zaključenog ugovora o kupoprodaji. Plaćenje se vrši u nekoliko rata. Predata je poreska prijava za utvrđivanje poreza na promet apsolutnih prava. Da li se izdaje račun za ovu kupoprodaju?
14.03.2017. u 07:50:51 urrgb | Pregleda: 101 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u februaru 2017. godine, u odnosu na januar 2017. godine, u proseku su više za 0,7%. Potrošačke cene u februaru 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 3,2%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 2,2%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni...
13.03.2017. u 16:52:49 Neda | Pregleda: 164 | Komentara: 0

Dali prilikom popunjavanja PPPDGS1 u elektronskoj formi sam u obavezi da popunjavam 7.7. doplata poreza; odnosno 7.8. ptetplata, ili će to samo na karticama da se odrazi, kao i 8.6.;8.7.; 8.8. (pretplata/doplata doprinosa). Ja to nisam radila, jer mi je sve podatke PPPDGS preuzeo automatski iz PORESKOG BILANSA, što se tiče konačnog obračuna kao i obaveza za akontacije, ali razliku za doplatu i pretolatu nemam,,O", Da li da radim izmenjenu prijavu. Hvala. pozdrav.
13.03.2017. u 15:21:09 ss68238 | Pregleda: 147 | Komentara: 0

Zbog duga račun nam je bio u blokadi a NBS je naplatila troskove prinudne naplate.Izvrsitelj koji je takođe bio angazovan radi prodaje delova imovine takođe je dostavio fakturu i naplatio uslugu.Ne radi se o porezima ili drugim obavezama za javne prihode  već  o naplati klasičnog duga prema dobavljaču.
Da li ove troskove mozemo priznati u PB1 obzirom na član 7a Zakona o porezu na dobit gde se navodi da se troskovi prinudne naplate poreza i drugih dugovanja ne priznaju tj.da li ovi naši troskovi spadaju pod druga dugovanja koja se ovde navo...
13.03.2017. u 07:52:48 majal | Pregleda: 210 | Komentara: 2

Kako resiti status penzionisanog lica koje je zakonski zastupnik u dva privredna drustva? Na koje osnovice placati doprinose i koje poreske prijave podnositi. Hvala drage kolege
13.03.2017. u 07:18:54 urrgb | Pregleda: 166 | Komentara: 0

"Službeni glasnik RS", broj 21/2017, od 10.03.2017., izdvajamo:


 - PRAVILNIK o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
 - PRAVILNIK o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
 - PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 - PRAVI...
Pages: 1 ... 8 9 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -