Sadrzaj sajta:
[close]
09.05.2017. u 08:34:01 vesna | Pregleda: 374 | Komentara: 1

Na koji način ja kao fizičko lice mogu da uplatim novac na račun sopstvene preduzetničke firme?

Poštovani/a, Preduzetnik sam, paušalac, imam agenciju i radim isključivo sa pravnim licima (delatnost 6312 veb portali). Potrebno je da izvršim virmansko plaćanje usluge firmi sa kojom sarađujem međutim trenutno na računu nemam dovoljno novca. Na koji način ja kao fizičko lice mogu da uplatim novac na račun sopstvene preduzetničke firme? Šta upisujem kao svrhu uplate na nalogu za uplatu? Da li je potrebno da pravim ugovor o pozajmici/pomoći izmedju sebe kao fizičkog lica i sopstvene firme...
08.05.2017. u 11:17:25 urrgb | Pregleda: 168 | Komentara: 0

Rok za prijavu godišnjeg poreza na dohodak građana
ističe 15. maja 2017. godine

Izvor: PURS

Saglasno odredbama Zakona o porezu na dohodak građana, obveznici godišnjeg poreza na dohodak su građani koji su u 2016. godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u 2016. godini i to:

1.) fizička lica – rezidenti, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi, i

2.) nerezidenti, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije.
...
08.05.2017. u 09:52:44 ss68238 | Pregleda: 238 | Komentara: 0

Da li je neko imao situaciju da mu poreski inspektor utvrdi da je recimo  u 2014 godini utvrdio manji prihod zbog toga što nije knjizena ispravno jedna izlazna faktura.Vezano za porez na dobit kako bi se takva situacija odvijala,šta bi preduzimao inspektor.
05.05.2017. u 07:56:05 dmg | Pregleda: 437 | Komentara: 2

Kako knjižite troškove javnog izvršitelja koje će vam kasnije nadoknaditi vaš dužnik, po okončanju postupka naplate?
Da li knjižite na troškove a kasnije kada vam vaš dužnik plati njegove uplate knjižite na prihod? Ili se sve knjiži na neki prelazni račun u klasi 2?
Šta je ispravnije?
04.05.2017. u 07:38:39 urrgb | Pregleda: 208 | Komentara: 0

"Službeni glasnik RS", broj 41/2017 (28.04.2017.), izdvajamo:

Pravilnik o dopuni Pravilnika o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje:
- od 01.05.2017. do 31.07.2017.: 21.906 din. (62...
04.05.2017. u 07:32:21 urrgb | Pregleda: 158 | Komentara: 0

Dopuna Pravilnika o uslugama predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta

Izvor: srrs.rs, Aktiva sistem

U članu 2. Pravilnika o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o PDV („Sl. glasnik RS", br. 21/17), kojim je utvrđeno šta se smatra uslugama predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta, dodat je novi stav 3,...
28.04.2017. u 07:29:42 ss68238 | Pregleda: 290 | Komentara: 1

Poštovana,
DOO mikro pravno lice.Po nalogu suda izvršitelj će nam prodati nepokretnost i izmiriti izvršnog poverioca.Da li i prilikom ovakve  prinudne naplate treba da se obračunava porez na kapitalnu dobit.
Hvala
25.04.2017. u 16:16:20 urrgb | Pregleda: 187 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Prosečna bruto zarada isplaćena u martu 2017. godine iznosi 65.695 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u martu 2017. godine iznosi 47.814 dinara.
 
U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada je veća za 1,3% nominalno i za 1,1% realno, dok je prosečna neto zarada veća za 1,8% nominalno, a za 1,6% realno.
 
U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečne bruto i neto zarade veće su za 4,2% nominalno, odnosno za 0,6% realno.

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. go...
24.04.2017. u 15:21:31 Miljan S. | Pregleda: 301 | Komentara: 2

Poštovani,

molim Vas za Vaše tumačenje, kratku proceduru i pojašnjenje sledećeg slučaja:

Vlasnik preduzetničke radnje je osnovao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću i u APR-u je prijavljen kao zakonski zastupnik - direktor. Preduzetnička radnja bi bila osnovna delatnost ali u privrednom društvu želi da zasnuje radni odnos i isplaćuje sebi zaradu.
1) Ako je odlučeno da je osnovna delatnost preduzetnička radnja gde se obračunavaju "puni" doprinosi, kako se prijaviti na obavezno socijalno osiguranje u DOO?
Koji osnov se navodi u MA prijavi i da li bi s...
21.04.2017. u 11:09:33 urrgb | Pregleda: 363 | Komentara: 0

Republika Srbija
Ministarstvo finansija

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa

Broj 3, mart 2017
ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana
Poreski postupak i poreska administracija

DOPRINOSI ZA OBAVEZNO S...
Pages: 1 ... 8 9 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -