Sadrzaj sajta:
[close]
09.01.2018. u 07:37:03 urrgb | Pregleda: 211 | Komentara: 0

“Službeni glasnik RS” broj 119/2017, izdvajamo:

 - PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (prečišćen ...
08.01.2018. u 08:38:37 Neda | Pregleda: 83 | Komentara: 0

POŠTOVANE KOLEGE, kupili smo osnovno sredstvo (teretno vozilo), na lizing. Putem pošte primili smo dve fakture. Jedna je od AUTO KUĆE u kojoj je iskazana osnovica +PDV= ukupno za plaćanje.
Druga faktura je od LIZING KUĆE i u njoj je osnovica jednaka osnovici AUTO KUĆE + kamate pa X20 % jednakao je PDV, gde mi je PDV znatno veći nego kod AUTO K...
06.01.2018. u 08:03:08 urrgb | Pregleda: 251 | Komentara: 0

Najniža i najviša osnovica doprinosa za 2018. godinu

U skladu sa izmenjenim odredbama propisa u vezi sa osnovicama za doprinose (“Službeni glasnik RS” broj 2 od 05.01.2018. godine), nove osnovice doprinosa će važiti od 6. januara do 31. decembra 2018. godine.

Najniža osnovica doprinosa za 2018. iznosi: 23.053 ...
05.01.2018. u 07:25:52 urrgb | Pregleda: 302 | Komentara: 0

Produzenje Ugovora o radu zakljucenog na odredjeno vreme

Izvor: CROSO, 29-12-2017

Poštovani korisnici,

Kako nam se poslednjih dana obratio veliki broj korisnika sa pitanjem na koji način produžiti Ugovor o radu zaključen na određeno vreme, obaveštavamo vas da je prilikom produžetka Ugovora o radu na...
04.01.2018. u 09:07:20 urrgb | Pregleda: 710 | Komentara: 0

Neoporezivi iznos od 15.000 dinara primenjuje se počev od isplate zarade za januar 2018. godine

Izvor: Racunovodstvena praksa

Poslednjim izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS", br. 113/17), povećan je neoporezivi iznos zarade sa 11.790 na 15.000 dinara.

Novi neo...
02.01.2018. u 13:56:52 urrgb | Pregleda: 471 | Komentara: 0

Izvor: Ministarstvo finansija RS

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, broj 108/16), propisano je da se od 1. januara 2018. godine na drugačiji način uređuje oporezivanje akcizom kafe, i to u smislu da se vrši proširenje obuhvata obveznika akcize na kafu, tako da se oporezivanje akcizom kaf...
29.12.2017. u 12:52:59 urrgb | Pregleda: 325 | Komentara: 0

Izvor: APR

Kako da se novi preduzetnik elektronski registruje?

Da biste se elektronski registrovali kao preduzetnika, potrebno je da kreirate korisnički nalog u Sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika Agencije za privredne registre. Nakon kreiranja naloga, pristupate portalu na kojem se nalazi elektron...
28.12.2017. u 13:03:28 majal | Pregleda: 245 | Komentara: 5

Postovane kolege, potrebna mi je hitno informacija da li javno preduzece, kao sto je recimo JP Aerodrom - Nis moze putem asignacije da izmiri neto zaradu i doprinose firmi koja je u blokadi i na taj nacin izmiri svoj dug. Inace, posao je dobijen putem javnih nabavki...samo da napomenem...ako je to uopste bitno Hvala
28.12.2017. u 12:23:43 urrgb | Pregleda: 209 | Komentara: 0

Obaveza upisivanja podataka o serijskom broju kontrolnih akciznih markica u JCI i Obrazac PU od 1. januara 2018. godine

Izvor: carina.rs

VEZA: Akt UC-a, br. 148-II-439-03-20/2017 od 05.12.2017. godine

Aktom Uprave carina pod gornjim brojem i datumom sve carinarnice obaveštene su o najvažnijim izmenama ...
26.12.2017. u 13:35:50 urrgb | Pregleda: 297 | Komentara: 0

Izvor: PURS

Od 1. januara 2018. godine, elektronski će moći da se podnese još šest poreskih prijava čime će se zapravo zaokružiti ciklus prevođenja "papirnih formi" poreskih prijava u elektronski oblik.
Poreski obveznici će, dakle, za sve prihode koje administrira Poreska uprava moći posredstvom portala ePorezi...
Pages: 1 2 3 4 ... 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -