Sadrzaj sajta:
[close]
12.04.2017. u 09:40:50 Vlada U. | Pregleda: 126 | Komentara: 3

Postovanje kolege,zanima me sledece:
kada se rade uskladjivanja za bolovanja (oz-8 i oz-9), da li se racuna i zarada zaposlenih koji su na porodiljskom bolovanju u slucaju kada im je isplacena zarada za mesece za koje se radi uskladjivanje?
Hvala.
12.04.2017. u 09:14:00 BILJANABOSKOVIC | Pregleda: 72 | Komentara: 0

DA LI POSTOJI VREMENSKI ROK ZA REFUNDIRANJE GOTOVINSKIH RACUNA ?
12.04.2017. u 06:24:41 urrgb | Pregleda: 19 | Komentara: 0

11.04.2017. - Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvor: NBS

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 4,0 odsto.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu faktore inflacije, efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike, kao i očekivanje da će se inflacija i u narednom periodu kretati u granicama cilja od 3,0 odsto ± 1,5 procentnih poena.

Inflacija je od početka godine u gra...
11.04.2017. u 13:08:17 tasaru | Pregleda: 81 | Komentara: 1

Da li možete da mi kažete da li u KPO knjigu upisujem fakturu koju izdan ili fakturu koju naplatim. Kokretno me zanima ako ja izdam fakturu i upišem u kpo knjigu i „zeznu“ me, neplate mi  :)) šta se dešava sa tim.
Imam fakture od prosle godine koje mi nece biti placene, da li mi one ulaze u pormet ili mogu da ih storniram?


Hvala putno!!!!
11.04.2017. u 10:53:12 zeljka1963 | Pregleda: 68 | Komentara: 1

Postovani,
Da li ste do sada objasnjavali temu:

Kako se vode knjige kod st.dužnika posto je prodat kao pravno lice iz steč. postupka (kupovina bez preuzimanja obaveza) ?

Pozdrav
10.04.2017. u 10:38:44 MARINA84 | Pregleda: 66 | Komentara: 0

Poštovani,

od jednog dobavljača smo dobili robu gratis uz koju smo dobili fakturu na kojoj je iskazana osnovica za PDV I iznos PDV i za uplatu 0 (nula) dinara. Tu robu hoćemo da damo našem kupcu takođe kao gratis (celokupnu količinu koju smo dobili) da li smo u obavezi da i mi platimo PDV i ako nećemo koristiti PDV koji se nalazi na fakturi našeg dobavljača jer se radi o gratisu?

Molim za odgovor,

Hvala,

Pozdrav!
06.04.2017. u 08:43:04 tatjana | Pregleda: 143 | Komentara: 2

Pozdrav kolegama, samo da se proverim, knjizim izlaznu deviznu fakturu u prostom knjigovodstvu i to ide ovako:
na dan fakturisanja knjizim po srednjem kursu, na dan upate knizim kursne razlike, a kolone PK-1:
racun kroz kolonu 21, uplate/isplate,
negativne kursne razlike idu u kolone 19 i 20 ,
pozitivne kursne razlike idu u kolone 7 i 8,
bankarska provizija u kolonu 18,
da li sam u pravu?
06.04.2017. u 07:22:21 urrgb | Pregleda: 93 | Komentara: 0

Poreski tretman prodaje dobara i pružanja usluga putem interneta

Izvor: paragraf.rs, Aktiva sistem

Odredbom člana 3. Zakona o fiskalnim kasama ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 93/2012 - dalje: Zakon), lice koje je upisano u odgovarajući registar i koje obavlja promet dobara na malo, odnosno pruža usluge fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase.

Izuzetno od navedene odredbe, Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne pos...
05.04.2017. u 06:45:33 urrgb | Pregleda: 74 | Komentara: 0

Objašnjenje u vezi određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja prevoznih sredstava i drugih pokretnih stvari, od 1. aprila 2017. godine

Izvor: mfin.gov.rs, porezi.blogspot.rs

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), Министар финансија доноси


ОБЈАШЊЕЊЕ

 у вези са одређивањем места промета услуга изнајмљивања превозних средстава и других покретних ствари, од 1. априла 201
...
01.04.2017. u 11:00:29 sladjanab1967 | Pregleda: 136 | Komentara: 1

Da li vlasnik preduzetnicke radnje treba da ima ugovor o radu sa svojom radnjom?
Pages: 1 2 3 4 ... 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -