Sadrzaj sajta:
[close]
27.05.2017. u 06:59:23 urrgb | Pregleda: 133 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Prosečna bruto zarada isplaćena u aprilu 2017. godine iznosi 68.246 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u aprilu 2017. godine iznosi 49.635 dinara.
 
U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada je veća za 3,9% nominalno i za 3,1% realno, dok je prosečna neto zarada veća za 3,8% nominalno i za 3,0% realno.
 
U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečna bruto zaradanominalno je veća za 1,2%, a realno je manja za 2,7%, dok je prosečna neto zar...
27.05.2017. u 06:56:37 urrgb | Pregleda: 114 | Komentara: 0

Nova aplikacija Poreske uprave za brži i efikasniji rad portala ePorezi

Izvor: PURS

Poreska uprava je razvila specijalno dizajniranu korisničku aplikaciju – aplikaciju ePorezi – koja služi isključivo za pristup portalu ePorezi. U aplikaciju su ugrađeni svi elementi koji su neophodni korisnicima portala za nesmetan rad, pri čemu su u potpunosti očuvane sve funkcionalnosti postojećih elektronskih servisa na portalu ePorezi. Aplikacija ePorezi je besplatna i može se preuzeti sa sajta Poreske uprave.

T...
24.05.2017. u 16:43:33 urrgb | Pregleda: 140 | Komentara: 0

Izvor: Moja firma

Zakonom o radu predviđena je mogućnost obavljanja rada zaposlenih van prostorija poslodavca. Ovaj oblik rada obuhvata rad na daljinu i rad od kuće.

Poslodavci koji žele da iskoriste prednosti ovakvog modela organizacije treba da se upoznaju sa dodatnim obavezama koje ovaj oblik angažovanja radnika podrazumeva.

Dodatne obaveze nisu obimne, ali im svakako treba posvetiti pažnju.

Sa izabranim zaposlenim poslodavac će zaključiti ugovor o radu, kao što to čini ...
24.05.2017. u 08:44:39 JoleBB | Pregleda: 120 | Komentara: 0

Gradjevinsko preduzece,ne vodi se materijalno knjigovodstvo. Da li mogu racune gradj.materijala(cement,armatura..) direktno da knjižim na neki konto troskova ?
22.05.2017. u 11:38:55 urrgb | Pregleda: 114 | Komentara: 0

Izlazak iz sistema PDV-a (Brisanje iz evidencije PDV obveznika)

Izvor: Moja firma

Postupak brisanja poreskih obveznika iz sistema PDV-a uređen je članom 38a Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Ukoliko više ne želite da budete u sistemu PDV, potrebno je da podnesete zahtev Poreskoj upravi, koja će sprovesti potrebni postupak brisanja iz PDV evidencije i izdati o tome potvrdu. Ovo je moguće ukoliko u prethodnih 12 meseci niste ostvarili promet veći od 8 miliona dinara.

...
22.05.2017. u 11:31:06 urrgb | Pregleda: 124 | Komentara: 0

Novi Zakon o opštem upravnom postupku počinje da se primenjuje od 1. juna 2017. godine

Izvor: Cekos

Novi Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/16) stupio je na snagu 9. marta 2016. godine, a počeće da se primenjuje 1. juna 2017. godine, osim odredbi:
- člana 9. (Načelo delotvornosti i ekonomičnosti postupka),
- člana 103. (Dužnost organa da pribavi podatke po službenoj dužnosti) i
- člana 207. (Prekršajna odgovornost) - koje su u primeni od 8. juna 2016. godine.[/...
22.05.2017. u 10:18:53 JoleBB | Pregleda: 231 | Komentara: 6

Poštovani,rpvi put se susrećem sa otkupom maline,i nešto me buni. Ako se odbitak prethodnog pdv-a priznaje u periodu kada je isplacen poljoprivredniku preko racuna,kako ja knjižim u KPR? Onda ne knjižim otkupni racun nego sa izvoda?
20.05.2017. u 06:51:24 urrgb | Pregleda: 100 | Komentara: 0

Izvor: Večernje novosti, B92

Prema gruboj računici, u Srbiji ima 260.000 nekretnina koje se rentiraju, a tek jedan odsto stanodavaca plaća porez na njihovo iznajmljivanje.

Država je odlučila da se ne odrekne ovog prihoda, pa je setom zakona suzila manevarski prostor za izbegavanje nameta. Ovog meseca počela je obuka profesionalnih upravitelja u Privrednoj komori Srbije, a već od j...
18.05.2017. u 15:24:50 petar vetar | Pregleda: 168 | Komentara: 2

Poštovanje,
preduzetnica paušalac je na trudnčkom bolovanju, u obračunu koji dobija iz socijalnog pored doprinosa na namenski račun dobija i naknadu zarade. Po kom osnovu može da podigne taj novac s' obzirom da kao vlasnica nije primala platu i ne podnosi poresku prijavu po kojoj bi dobila BOP?
Pages: 1 2 3 4 ... 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -