Sadrzaj sajta:
[close]
11.10.2017. u 08:48:32 urrgb | Pregleda: 439 | Komentara: 0

“Službeni glasnik RS”, broj 90/2017, izdvajamo:

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (važi od 14.10.2018.)

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju (važi od 01.01.2018.)

– Pravilnik o izmena...
11.10.2017. u 08:25:17 Zeljko Janjic | Pregleda: 154 | Komentara: 2

Da li se upisuje osnovica u pdv prijavu kod otpisa robe?
Hvala unapred.
10.10.2017. u 12:53:03 majal | Pregleda: 345 | Komentara: 1

Drage kolege prosledjujem vam pitanje koje je meni stiglo...da li se fakturise sa PDV ili bez. Sistem se postavlja na klinickom centru koji se gradi.

PostovanI,

Vezano za Vasu porudzbenicu br. 188 od 28.10.2016. godine za isporuku i ugradnju firetrace sistema - sistema za gasenje pozara u razvodnim ormanima, molim Vas za potvrdu da ce se po ovoj porudzbenici fakturisati sa PDV posto nije povezano na instalaciju/ sistem? Preciznije, radi se o isporuci i povezivanju/ montazi protivpozarnih aparata koji se postavljaju uz razvodne ormane, a crevo iz protivpozarnog aparata se ubacuje u razvodni orman, pri cemu nije povezano na neku instalaciju ili sistem. U slucaju nastanka ...
09.10.2017. u 13:38:16 MATEJA | Pregleda: 392 | Komentara: 1

Postavani,
Kako se radi racun za ino-kupca, znam da je u stranoj valuti,ali ne znam da li se radi kroz program ili ne, posto se knjizi u domacoj valuti?
09.10.2017. u 10:02:48 urrgb | Pregleda: 119 | Komentara: 0

Izvor: Tanjug, B92

Beograd - Danas će biti predstavljen novi digitalni sistem za automatsku overu kartica zdravstvenog osiguranja.

Taj sistem će predstaviti predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić, zajedno sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom i ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoranom Đorđevićem.

Primenom novog sistema poslodavci više neće morati da overavaju zdravstvene kartice odlaskom na šalter, već će država to da čini umesto njih, na osnovu podataka Poreske uprave o upla...
08.10.2017. u 12:12:37 Neda | Pregleda: 205 | Komentara: 0

Kupili smo kamion u inostranstvu. Dobila fakturu za kamion od ino dobavljača u eurima i to knjižim u KUR kao ulaznu fakturu bez PDV.
Nakon dvadesetak dana dobijam od Špedicije fakturu, koja se poziva na JCI koji je urađen prilikom carinjenja KAMIONA, i na toj fakturi od špedicije je iskazan samo PDV ( bez osnovice)
Kako knjižim u knjizi KUR tu fakturu od Špedicije.? Samo kao PDV koji se može odbiti, ili Ubacujem i osnovicu iz JCI na koju je obračunat PDV.? Znači faktura od špedicije je bez iskazane osnovice (samo iskazan PDV) koji smo platili i sada treba da ga ubacim u poresku prijavu PDV kao odbitnu stavku, a šta sa osnovicom ?Da li osnovicu iz JCI ubacujem u 008 ili samo PDV u ...
06.10.2017. u 13:41:02 sladjanab1967 | Pregleda: 391 | Komentara: 3

Da li se za ugovor o dopunskom radu podnosi svakog meseca obrazac M-UN? Hvala.
05.10.2017. u 08:37:25 urrgb | Pregleda: 256 | Komentara: 0

Republika Srbija
Ministarstvo finansija

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 7-8, jul-avgust 2017.
ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana
Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara
Poreski postupak i poreska administracija

REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE

IZBEGAVANjE DVOSTRUKOG...
04.10.2017. u 12:18:22 Dragana Č | Pregleda: 735 | Komentara: 1

Poštovanje,

Molim Vas za savet. Da li privredno društvo u likvidaciji sme izdavati račune za poslove (vršenje usluge) koji su započeti pre početka likvidacije?
Na osnovu kog dokumenta se prodaje imovina? Samo ugovor, ili se izdaje faktura? Privredno društvo je u PDV-u.

Hvala!
04.10.2017. u 08:29:59 urrgb | Pregleda: 138 | Komentara: 0

“Službeni glasnik RS”, broj 87/2017, izdvajamo:

 - Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u avgustu 2017. godine

“Službeni glasnik RS”, broj 88/2017, izdvajamo:

 - Odluka o visini minimalne cene rada za 2018. godinu

 - Uredba o izmenama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina ([url=https://urrgb.wordpress.com/uredba-o-nacinu-i-...
Pages: 1 2 3 4 ... 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -