Sadrzaj sajta:
[close]
15.01.2018. u 10:05:04 urrgb | Pregleda: 198 | Komentara: 0

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

Izvor: mtt.gov.rs

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2018. godini.

Konkursom je predviđena dodela kreditnih ...
15.01.2018. u 09:44:49 corner | Pregleda: 363 | Komentara: 2

Poštovane kolege, da li se zajam dat drugom pravnom licu upisuje u kolonu 002 u obrascu PPPPDV?

Hvala unapred.
14.01.2018. u 14:01:45 urrgb | Pregleda: 162 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u decembru 2017. godine, u odnosu na novembar 2017. godine, u proseku su ostale na istom nivou. Potrošačke cene u decembru 2017. godine, u por...
13.01.2018. u 11:34:37 urrgb | Pregleda: 295 | Komentara: 0

Izvor: Beta

Republički zavod za statistiku (RZS) prosečne plate u Srbiji računao je na osnovu uzorka od 8.000 firmi, odnosno njihovih lokalnih jedinica, a od ove godine računaće na osnovu prijava Poresko...
13.01.2018. u 08:20:44 urrgb | Pregleda: 332 | Komentara: 0

Da li je oslobođeno plaćanja poreza na imovinu zemljište
koje je u svojini privrednog društva, površine 887m2, na kome se ne nalazi nijedan objekat (kako se navodi, zemljište je kupljeno 2016. godine, a objekti koji su na zemljištu postojali i upisani u katastru srušeni su 2014. godine, o čemu postoje dokazi)?


Odredbom člana...
13.01.2018. u 02:47:08 ss68238 | Pregleda: 219 | Komentara: 0

Preduzetnik uzima iz imovine radnje kompresor-osnovno sredstvo staro 3 godine.PDV se računa na nabavnu vrednost.Na koju vrednost se misli tj.na  sadašnju vrednost osnovnog sredstva u knjigovodstvu ili nabavnu vrednost iz računa kada je kupljeno bez obzira što je amortizovano ili pak na nabavnu vrednost takvog polovnog kompresora na tržištu.
Po...
12.01.2018. u 08:25:23 urrgb | Pregleda: 127 | Komentara: 0

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvor: NBS - 11.01.2018.

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,5 odsto.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu očekivano kretanje inflacije i njenih...
12.01.2018. u 08:20:41 urrgb | Pregleda: 235 | Komentara: 0

Izvor: PKS

Privredna komora Srbije je na svom sajtu postavila aplikaciju koja vrši obračun iznosa članarine PKS za 2018. godinu na osnovu unetog PIB-a ili matičnog broja.

Unosom PIB-a ili matičnog broja i klikom na polje “Mesečni iznos članarine” ...
11.01.2018. u 15:53:51 urrgb | Pregleda: 179 | Komentara: 0

Obaveštenje za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti i posebne kategorije obveznika

Izvor: Poreska uprava RS

Poreski obveznici - vlasnici samostalne delatnosti koji porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje na prihode od samostalne delatnosti plaćaju na stvarni i paušalno utvrđeni prih...
09.01.2018. u 07:55:32 urrgb | Pregleda: 1307 | Komentara: 0

“Službeni glasnik RS” broj 2/2018, izdvajamo:

 - IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od od 6. januara do 31. decembra 2018. godine iznosi: 23.053,00 din.)

 - IZNOS najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od od 6. januara do 31. decembra 20...
Pages: 1 2 3 ... 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -