Sadrzaj sajta:
[close]
22.02.2018. u 08:51:54 urrgb | Pregleda: 48 | Komentara: 0

Republika Srbija
Ministarstvo finansija

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa

Broj 1, januar 2018.
ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Pore...
20.02.2018. u 10:40:42 urrgb | Pregleda: 81 | Komentara: 0

Uprava za sprečavanje pranja novca objavila je Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma.

Izmenama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“ br. 20/09, 71/09 i 91/10) od 11. decembra 2010. godine Uprava je dobila nadležnost za inspekcijski nadzor nad privrednim društvima za reviziju, preduzetnicima i pravnim licima koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga, a Zakono...
14.02.2018. u 11:35:46 urrgb | Pregleda: 391 | Komentara: 0

Sekretarijat za privredu Beograda objavio je četiri javna poziva za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti pčelarstva, stočarstva, voćarstva i povrtarstva.

Izvor: Tanjug

Poziv važi i za nabavku poloprivredne mehanizacije - priključnih mašina na teritoriji grada Beograda za 2018.

Pod...
08.02.2018. u 07:51:00 urrgb | Pregleda: 235 | Komentara: 0

Prvi put od ove godine uplate doprinosa će se primenjivati od 1. januara 2018. i važiće cele godine, kaže se u saopštenju.

Izvor: Tanjug, B92

Beograd - Republički Fond PIO podsetio je građane koji sami plaćaju doprinos za penzije da, od uplate za januar 2018, važe nove osnovice osiguranja...
08.02.2018. u 07:42:37 urrgb | Pregleda: 1709 | Komentara: 0

Korisnicko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obracuna PDV – obrazac POPDV

Izvor: PURS

Poštovani poreski obveznici,             

Obaveštavamo vas da je na portalu Poreske uprave u delu Pravna lica i Preduzetnici, u sekciji Korisnička uputstva, postavljeno [url=http://www.purs.gov.rs/pravna-lica/pregled-propisa/korisnicka-uputstva/4673/korisnicko-uputstvo-za-iskazivanje-podataka-u-pregledu-o...
06.02.2018. u 08:09:02 urrgb | Pregleda: 242 | Komentara: 0

Obaveštenje o početku rada Centralnog registra faktura - korisnicka uputstva

Odredbe Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (Sl. Glasnik RS broj: 119/2012, 68/2015 i 113/2017) koje se odnose na registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu izdate od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojim...
04.02.2018. u 08:08:47 urrgb | Pregleda: 282 | Komentara: 0

Izvor: PURS

Poreska uprava Republike Srbije objavljuje spiskove najvećih poreskih dužnika, odnosno obaveštenje o iznosu poreskog duga poreskih obveznika, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Spiskovi dužnika zaključno sa 31.12.2017. godine:

Pravna lica:

 - [url=http://www.poreskauprava.gov.rs/sw4i/download/files/box/_id_14763/DUZNICI%20Pravna%20lica.pdf...
01.02.2018. u 07:30:20 urrgb | Pregleda: 386 | Komentara: 0

Godišnji porez na dohodak građana za 2017. godinu – neoporezivi iznos 2.375.136 dinara

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana za 2017. godinu su sva fizička lica koja su ostvarila dohodak veći od 2.375.136 dinara, rezidenti za dohodak ostvaren u Republici Srbiji i inostranstvu, a nerezidenti samo na dohodak ostvaren u Republici Srbiji.

Dohodak za oporezivanje predstavlja razliku između ostvarenog dohotka...
01.02.2018. u 07:08:53 urrgb | Pregleda: 982 | Komentara: 0

Centralni registar faktura u Upravi za trezor počinje sa radom od 1. marta 2018. godine.

Korisnička dokumentacija za sistem CRF biće dostupna na internet sajtu Uprave za trezor od 5. februara 2018. godine.

Proces registracije korisnika sistema kao i registracije faktura i ostalih zahteva za uplatu vršiće se prema Korisničkom uputstvu a u skladu sa [url=http://www.trezor.gov.rs/uploads/news/3_988_Praviln...
31.01.2018. u 07:48:55 urrgb | Pregleda: 332 | Komentara: 0

Izvor: Aktiva sistem

U “Službenom glasniku RS”, broj 7/2018 od 26. januara 2018. godine objavljeni su usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana.

Usklađeni neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana primenjuju se počev od 1. februara 2018. godine zaključno sa 31. januarom 2019. godine.

Napominjemo da se neoporezivi iznos zarade u iznosu od 15.000,00 dinara primenjuje počev od i...
Pages: 1 2 3 ... 10

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -