Sadrzaj sajta:
[close]
danas u 07:27:57 urrgb | Pregleda: 5 | Komentara: 0

Izvor: Beta, B92

Poznato je da se za pošiljke čija je sadržina kupljena putem interneta, a čija je vrednost veća od 50 evra plaćaju i carina i PDV.

Iz Uprave carina Srbije apelovali su na građane koji poručuju robu preko poznatih internet-sajtova za kupovinu poput Amazona, Ibeja ili Aliekspresa, da se dobro informišu o uslovima carinjenja i plaćanja PDV-a pre nego što naruče robu.

"Sv...
21.11.2017. u 11:02:16 urrgb | Pregleda: 148 | Komentara: 0

Izvor: CROSO

Poštovani korisnici,
Uverenje za subvencije (uverenje koje se kao dokaz podnosi Poreskoj upravi u postupku za povraćaj dela poreza i doprinosa po odbitku), kao i izveštaje o broju zaposlenih na dan, odnosno broju osiguranih lica, koje ste do sada dobijali preko aplikacije Croso Obveznik, od sada možete dobiti na portalu za obveznike.

Više o tome pročitajte na sledećem linku: Uputstvo z...
21.11.2017. u 10:41:16 urrgb | Pregleda: 137 | Komentara: 0

Primena novog Pravilnika o PDV evidenciji odlaze se za 1. jul 2018. godine

Izvor: Ministarstvo finansija

'Uzimajući u obzir inicijative da se početak primene Novog pravilnika o PDV evidenciji odloži za 1. jul 2018. godine, Ministarstvo finansija preduzelo je sve potrebne aktivnosti kako bi se iste uvažile a predmetna izmena biće sastavni deo izmena Zakona o PDV čije se usvajanje planira do kraja tekuće godine. 'Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o o...
17.11.2017. u 10:57:36 nesarns | Pregleda: 262 | Komentara: 1

Postovani,
Mi smo domace pravno lice u sistemu PDV .Po nalogu za transport strane logisticke kuce iz Hrvatske, vrsimo prevoz dobara od Zagreba do Novog Sada (uvoz).Uslugu fakturisemo firmi iz Hrvatske, naravno valutno.
Na koji član zakona o PDV se pozivamo (24 ili 12) u fakturi.
15.11.2017. u 13:53:43 urrgb | Pregleda: 195 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u oktobru 2017. godine, u odnosu na septembar 2017. godine, u proseku su više za 0,2%. Potrošačke cene u oktobru 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,8%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 3,0%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema n...
15.11.2017. u 11:22:53 urrgb | Pregleda: 1424 | Komentara: 0

“Službeni glasnik RS”, broj 101/2017, izdvajamo:

– PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (sa novim PPI obrascima, prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

PRAVILNIK o obliku i sadržini obrasca ponude finansijske pogodbe
12.11.2017. u 07:35:19 urrgb | Pregleda: 175 | Komentara: 0

IZMENJEN JE PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA
ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU


Izvor: ipc.rs

Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 (ispr.), 23/2003 (ispr.), 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 (dr. zakon), 62/2006 (dr. zakon), 63/2006 (ispr. dr. zakona), 61/2007, 20/2009, 72/2009 (dr. zakon), 53/2010, 101/2011, 2/2012 (ispr.), 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 (autentično tumačenje), 112/2015,...
11.11.2017. u 14:48:25 BILJANABOSKOVIC | Pregleda: 352 | Komentara: 2

Kako se tretira u pdv-u prodaja odpadnog kartona firmi koja radi otkup tog odpada? Prodaju radi pravno lice koje je u sistemu pdv-a....unapred Hvala
11.11.2017. u 12:01:47 urrgb | Pregleda: 781 | Komentara: 0

Izvor: paragraf.rs

 - "Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja za privatni sektor"
 - "Poreske aktuelnosti"
 - "Osvrt na nov Pravilnik o PDV evidencijama"

Mesto i vreme održavanja savetovanja:

Požarevac - 14. novembar (utorak) 2017. hotel Dunav
Zaječar - 15. novembar (sreda) 2017. Regionalna Privredna komora
Niš – 16. novembar (četvrtak) 2017. Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
Vran...
11.11.2017. u 08:01:36 urrgb | Pregleda: 291 | Komentara: 0

Radno angažovanje direktora u društvu ograničene odgovornosti – Direktor koji obavlja poslove po osnovu ugovora van radnog odnosa

Izvor: Moja Firma

Svako društvo ograničene odgovornosti (doo) mora imati zakonskog zastupnika – direktora.

O delokrugu direktora, njegovim obavezama i odgovornostima pisali smo ovde.

U nastavku možete pročitati koje poreske obaveze nastaju usled različitih modaliteta radnog angažovanja direktora.
...
Pages: 1 2 3 ... 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -