Sadrzaj sajta:
[close]
danas u 06:52:26 urrgb | Pregleda: 6 | Komentara: 0

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa

Broj 1, januar 2017.

ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana
Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

AKCIZE
...
danas u 06:44:58 urrgb | Pregleda: 6 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Prosečna bruto zarada isplaćena u januaru 2017. godine iznosi 57.231 dinar. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u januaru 2017. godine iznosi 41.508 dinara.
 
U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno je manja za 22,3% i realno je manja za 23,4%, dok je prosečna neto zarada nominalno manja za 22,4% i realno je manja za 23,5%.
 
U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečna bruto zaradanominalno je veća za 2,6% i realno je veća za 0,2%, d...
24.02.2017. u 07:34:52 urrgb | Pregleda: 11 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u januaru 2017. godine, u odnosu na decembar 2016. godine, u proseku su više za 1,4%. Potrošačke cene u januaru 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,4%. U 2016. godini, potrošačke cene su u proseku povećane 1,2% u odnosu na 2015. godinu.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga...
21.02.2017. u 10:21:27 majal | Pregleda: 60 | Komentara: 1

Drage kolege potrebna mi je pomoc...Nikada nisam menjala podatke u APR pa mi je neophodna pomoc oko popunjavanja Dodatka 12 clanovi/udeli...
Evo podataka pa Vas molim za pomoc...
Brisem jednog osnivaca sa udelom od 39,5 % i njegov udeo prenosim na drugog koji je vec registrovani clan drustva sa 9,5%. Kod popunjavanja dodatka 12 clanovi/udeli u delu novcani ulog upisan i uplacen pise se samo ovo sto se prenosi ili ukupno koliko on ce imati?  Njegov udeo je 9,5% sa ovih 39,5% bice 49...
Nadam se da sam koliko toliko bila jasna......
17.02.2017. u 11:11:15 Neda | Pregleda: 117 | Komentara: 2

Poštovane kolege, kako doći do broja koji treba da upišem u uplatnicu (nalog), prilikom uplate naknade za obradu FI za 2016. god. Hvala. Pozdrav
14.02.2017. u 17:20:34 urrgb | Pregleda: 37 | Komentara: 0

Izvor: NBS

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4,0 odsto.

Donoseći odluku, Izvršni odbor je imao u vidu novu srednjoročnu projekciju inflacije, efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike, kao i činjenicu da je cilj za inflaciju od početka 2017. godine niži i da iznosi 3,0% ± 1,5 procentnih poena. Izvršni odbor očekuje da će inflacija ostati niska i stabilna i da će se od početka ove godine kretati u granicama novog...
14.02.2017. u 08:58:32 tatjana | Pregleda: 58 | Komentara: 0

Ako neko nije obavesten:

U "Službenom glasniku RS" broj 68/2015 od 04.08.2015. godine objavljena su dva značajna zakona u oblasti drumskog saobraćaja koja na sasvim nov način regulišu prevoz tereta i putnika u drumskom saobraćaju, a to su

•   Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju i
•   Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju

STUPANJ NA SNAGU I PRIMENA ZAKONA

Ovi propisi stupili su na snagu 12.08.2015. godine, odnosno osmog dana od dana objavljivanja, ali je početak njihove primene odlož...
13.02.2017. u 12:33:39 Renata | Pregleda: 68 | Komentara: 1

Poštovani, treba mi konsultacija, da li se prilikom obračuna poreza na naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima porez računa na bruto osnovicu koja se umanjuje za neoporezivi iznos 11709, ili se računa na celu bruto osnovicu?
Radi se o radnicima koji su nezaposlena lica na NZS i nisu studenti niti mlađi od 26god.
 
13.02.2017. u 09:21:38 dmg | Pregleda: 48 | Komentara: 0

Da li postoji neki rok do kada roba može da bude izdata na ime reversa?  ???
13.02.2017. u 08:04:46 urrgb | Pregleda: 33 | Komentara: 0

"Službeni glasnik RS", broj 009/2017, izdvajamo:


 - Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017. godini

 - Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića
Pages: 1 2 3 ... 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -