Sadrzaj sajta:
[close]
06.04.2017. u 08:43:04 tatjana | Pregleda: 335 | Komentara: 2

Pozdrav kolegama, samo da se proverim, knjizim izlaznu deviznu fakturu u prostom knjigovodstvu i to ide ovako:
na dan fakturisanja knjizim po srednjem kursu, na dan upate knizim kursne razlike, a kolone PK-1:
racun kroz kolonu 21, uplate/isplate,
negativne kursne razlike idu u kolone 19 i 20 ,
pozitivne kursne razlike idu u kolone 7 i 8,
bankarska provizija u kolonu 18,
da li sam u pravu?
06.04.2017. u 07:22:21 urrgb | Pregleda: 403 | Komentara: 0

Poreski tretman prodaje dobara i pružanja usluga putem interneta

Izvor: paragraf.rs, Aktiva sistem

Odredbom člana 3. Zakona o fiskalnim kasama ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 93/2012 - dalje: Zakon), lice koje je upisano u odgovarajući registar i koje obavlja promet dobara na malo, odnosno pruža usluge fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase.

Izuzetno od navedene odredbe, Uredbom o ...
05.04.2017. u 06:45:33 urrgb | Pregleda: 168 | Komentara: 0

Objašnjenje u vezi određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja prevoznih sredstava i drugih pokretnih stvari, od 1. aprila 2017. godine

Izvor: mfin.gov.rs, porezi.blogspot.rs

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), Министар финансија доноси


ОБЈАШЊЕЊЕ

 у вези са одређивањем места промета услуга изнајмљивања превозних сре
...
01.04.2017. u 11:00:29 sladjanab1967 | Pregleda: 270 | Komentara: 1

Da li vlasnik preduzetnicke radnje treba da ima ugovor o radu sa svojom radnjom?
31.03.2017. u 06:50:33 urrgb | Pregleda: 315 | Komentara: 0

Izvor: RFZO

Dana 28.03.2017. godine, Republički fond za zdravstveno osiguranje aktivirao je elektronski servis za proveru statusa proizvodnje zdravstvenih kartica. Ovaj servis pruža mogućnost osiguranim licima da na osnovu LBO broja provere da li je njihova zdravstvena kartica proizvedena, bez potrebe odlaska na šalter Republičkog fonda.

Servis je dostupan OVDE.
30.03.2017. u 10:45:18 Dragan Misic | Pregleda: 308 | Komentara: 2

Postovanje i pozdravi forumasima, zanima me sta je potrebno da bi se dobile subvencije za zaposljavanje novih radnika? Cuo sam da mogu da ostvarim povraćaj od 65% na placene poreze i doprinose po radniku? Da li je to tacno? Koje uslove treba da ispunim za to?Hvala.
28.03.2017. u 09:45:20 Milena Panic | Pregleda: 323 | Komentara: 3

Postovane kolege,
imam pitanje u vezi sledece situacije: partneru se daje određeni broj dana odloženog plaćanja (npr. 15 dana), a datum fakturisanja se razlikuje od datuma prometa (npr. promet usluga se odigrao početkom meseca, a faktura se izdaje krajem meseca), da li se na fakturi kao rok plaćanja navodi 15 dana od dana prometa usluga, ili 15 dana od dana fakturisanja? Postoje li konkretne zakonske odredbe na ovu temu?
Zahvaljujem.
27.03.2017. u 16:12:25 urrgb | Pregleda: 198 | Komentara: 0

Obaveštenje za obveznike koji poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju na paušalno utvrđeni prihod

Izvor: PURS

Obaveze koje su utvrđene rešenjima za 2015. i 2016. godinu, kao i konačne obaveze za 2017. godinu, obveznici uplaćuju sa pozivom na broj odobrenja u čijoj je strukturi PIB, dok obveznici koji su samostalnu delatnost registrovali u toku 2017. godine sve obaveze uplaćuju prema BOP-u. Prilikom uplate poreskih obaveza, svi poresk...
27.03.2017. u 10:26:45 Stasa | Pregleda: 285 | Komentara: 3

Pozdrav svima. Zanima me da li se placa carina prilikom uvoza robe iz Poljske?
26.03.2017. u 10:03:52 Danijela12 | Pregleda: 220 | Komentara: 0

Postovani, kako se obracunava porez na imovinu za 2017 godinu kada je ista prodata krajem januara 2017? Da li pravim prijavu sa saldom na 31.12.2016., pa kasnije ispavku?
Pages: 1 ... 8 9 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -