Sadrzaj sajta:
[close]
21.10.2017. u 07:41:16 urrgb | Pregleda: 645 | Komentara: 0

Izvor: Tanjug

Istraživanje na primerima frizerskog salona i IT firme pokazalo je da je za osnivanje preduzetničke radnje potrebno izdvojiti od 4.610 do čak 31.610 dinara.

Svi koji planiraju ...
21.10.2017. u 07:20:23 urrgb | Pregleda: 513 | Komentara: 0

Početak sprovođenja prinudne likvidacije u APR - 20. oktobar 2017.

Izvor: APR

Od dana 20. oktobra 2017. godine, Agencija za privredne registre (APR) počinje sprovođenje postupka prinudne likvidacije nad privrednim društvima kod kojih su se stekli uslovi propisani članom  546. i 547. [url=https://urrgb.wordpress.c...
20.10.2017. u 13:47:14 urrgb | Pregleda: 243 | Komentara: 0

“Službeni glasnik RS”, broj: 92/2017, izdvajamo:

 - Indeksi potrošačkih cena za septembar 2017. godine

 - Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnos...
18.10.2017. u 10:23:45 urrgb | Pregleda: 974 | Komentara: 0

„Da li u nazivu moje radnje mora da stoji SZR ili SR?“
„Da li kao preduzetnik moram da zaključim ugovor o radu sa mojom radnjom?“
„Da li treba da imam ugovor sa svojom radnjom o zakupu svog automobila da bih ga koristio u poslovne svrhe?“


Izvor: Moja Firma

1. zabluda – „Imam preduzetničku radnju“[...
18.10.2017. u 09:35:59 urrgb | Pregleda: 1150 | Komentara: 0

Način evidentiranja procene vrednosti nepokretnosti u slučaju kada je procenjena fer vrednost viša u odnosu na knjigovodstvenu vrednost nepokretnosti
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-356/2017-16 od 13.7.2017. god.)

Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/13, u
daljem tekstu: Zakon) uređuju ...
18.10.2017. u 09:22:00 urrgb | Pregleda: 630 | Komentara: 0

Republika Srbija
Ministarstvo finansija

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 9, septembar 2017.
ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu

Sad...
14.10.2017. u 13:24:28 urrgb | Pregleda: 461 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u septembru 2017. godine, u odnosu na avgust 2017. godine, u proseku su više za 0,1%. Potrošačke cene u septembru 2017. godine, u poređenju sa...
13.10.2017. u 08:47:46 urrgb | Pregleda: 1436 | Komentara: 0

Dilema – Da li godišnji promet paušalaca čine prihodi od prodaje ili prilivi novca od prodaje?

Izvor: Moja Firma

Jedan od zahteva koje preduzetnik treba da ispuni da bi mogao da ostvari pravo na paušalno oporezivanje u narednoj godini je da u tekućoj godini njegov promet ne bude veći od 6 miliona dinara.
...
13.10.2017. u 08:42:31 urrgb | Pregleda: 647 | Komentara: 0

Izvor: Aktiva sistem

Licima koja se pretežno bave izvoznim poslovima, sticaocima statusa tzv. “pretežnih izvoznika” omogućen je kraći vremenski rok u kojem se vrši povrat PDV-a.

Za pretežne izvoznike ovaj rok iznosi 15 d...
12.10.2017. u 10:52:46 gmmaksimovic | Pregleda: 579 | Komentara: 0

Postovane kolege,
Molim Vas za misljenje i pomoc.

Investitor je fizicko lice koje nije u sistemu pdv-a i uplatio je avans sa poreyom 20%.
Ugradjuje se oprema za ventilaciju, klimatizaciju i grejanje (prema šifarniku pripada grupi koja je oslobođena pdv-a).

Izvodjac radova je angažovao podizvođača za grejanje.
<...
Pages: 1 ... 8 9 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -