Sadrzaj sajta:
[close]
24.07.2017. u 11:29:01 dalmacija | Pregleda: 287 | Komentara: 0

Osnivac ima nameru da sa svog privatnog deviznog racuna uplati prodavcima  kupoprodajnu cenu za nepokretnost koju kupuje njegovo privredno drustvo, i da taj iznos u dinarskoj protivvrednosti predstavlja njegovu pozajmicu privrednom drustvu.
Cini mi se daje to po nasim propisima tesko izvodljivo, ali kakvo je vase misljenje?
14.07.2017. u 11:24:42 Neda | Pregleda: 490 | Komentara: 2

Poštovane kolege, podnela sam PDV prijavu danas za poreskog obveznika koji  na tromesečnom nivou radi obračun PDV. Posle nekoliko sati donosi još jedan izlazni račun šo mi menja kolonu 003 i kolonu 103 u PDV prijavi.
Pomoć !! Da li da radim odmah istog dana izmenjenu prijavu ili da prenosim u sledeći poreski period? Hvala na pomoći oko dileme. Pozdrav.
11.07.2017. u 08:15:47 urrgb | Pregleda: 225 | Komentara: 0

10.07.2017. - Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvor: NBS

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 4,0 odsto.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor imao je u vidu faktore i projekciju inflacije, kao i efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike.

Inflacija se od početka godine kreće u granicama cilja. Kao i u drugim zemljama, njeno kretanje u posmatranom periodu bilo je pod uticaje...
30.06.2017. u 11:00:32 urrgb | Pregleda: 308 | Komentara: 0

 Od 1. jula 2017. godine obračunava se i plaća dinarski iznos akcize na cigarete u iznosu od 65,50 dinara po paklici (pakovanje od 20 komada), a u slučaju kada su pakovanja drugačija - plaćaće akcizu srazmerno pakovanju, kako je to i propisano odredbom člana 40a Zakona o akcizama ("Službeni glasnik RS", br. br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 80/2002 (dr. zakon), 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 (dr. zakon), 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 93/2012, 119/2012, 47/2013, 68/2014 (dr. zakon), 142/2014...
29.06.2017. u 13:23:36 branislava | Pregleda: 352 | Komentara: 0

ino prevoznik je izvršio prevoz domaćoj firmi prilikom uvoza robe i iznos njegove usluge prevoza uzet je u osnovicu za obaračun pdv pri uvozu robe.Da li prilikom plaćanje obaveze ovom ino prevozniku treba da radim prijavu poreskoj- obrazac PDPO/S.
Hvala unapred na odgovoruk
28.06.2017. u 11:08:40 urrgb | Pregleda: 252 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Prosečna bruto zarada isplaćena u maju 2017. godine iznosi 64.860 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u maju 2017. godine iznosi 47.136 dinara.
 
U odnosu na prethodni mesec, prosečne bruto i neto zarademanje su za 5,0% nominalno, odnosno za 4,5% realno.
 
U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečne bruto i neto zaradeveće su za 7,2% nominalno, odnosno za 3,6% realno.

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaž...
24.06.2017. u 09:58:25 urrgb | Pregleda: 518 | Komentara: 0

Republika Srbija
Ministarstvo finansija

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 5, maj 2017
ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana
Poreski postupak i poreska...
15.06.2017. u 11:36:37 urrgb | Pregleda: 297 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u maju 2017. godine, u odnosu na april 2017. godine, u proseku su niže za 0,5%. Potrošačke cene u maju 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 3,5%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 2,7%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u maju ...
14.06.2017. u 19:43:16 Neda | Pregleda: 461 | Komentara: 0

Poštove kolege, preduzetnik je paušalac. Ostvaruje veliki promet i rešio je da uđe u sistem PDV, a ujedno da preše na sistem vođenja  poslovnih knjiga (prosto knjigovodstvo -PK1).
Interesuje me šta trba da prijavi u PU sem obrasca EPPDV (ulazak u sistem PDV). Kako obavestiti PU da više nije paušalac. Hvala. Pozdrav
13.06.2017. u 22:55:59 gianni | Pregleda: 437 | Komentara: 1

Postovani,

Moze li preduzetnik-pausalac da kupi polovno putnicko vozilo od fizickog lica i plati ga preko racuna radnje i ako moze, kako bi se vodilo vozilo nakon kupoprodaje?
Pages: 1 ... 8 9 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -