Sadrzaj sajta:
[close]
25.01.2017. u 08:03:33 vesna | Pregleda: 137 | Komentara: 1

Pozdrav! Interesuje me kako je zakonom regulisano pravo zaposlenog na godišnji odmor, ukoliko traje otkazni rok (zaposleni želi da da otkaz)? Da li otkazni rok teče dok traje godišnji ili se pauzira? Hvala!
(Maja Mihajlovic)

preuzeto sa portala Moja firma
25.01.2017. u 07:59:57 vesna | Pregleda: 96 | Komentara: 1

Mogu li da pošaljem zaposlenog radnika na plaćeno odsustvo od godinu dana i da mu idu sve obaveze kao da radi.Radi se o smanjenom obimu posla,u pitanju je privatno preduzeće. Gde mogu naći tipsko rešenje o plaćenom odsustvu. Molim odgovor, S poštovanjem,
(Vlado Petrovic)

preuzeto sa portala Moja firma
25.01.2017. u 07:54:22 vesna | Pregleda: 232 | Komentara: 3

Da li smem da odbijem pdv sa računa koji sam dobila 18.07.2016. A datum na računu je 29.12.2015.? Više puta smo tražili od te firme da nam pošalju račun , ali je stigao tek sada. U pitanju je rashladna vitrina u iznosu 443.018,40 a pdv je 78.836,40. Iznos pdv-a je veliki pa zato i postavljam ovo pitanje.
(Jelena Lojanica)

preuzeto sa portala Moja firma
25.01.2017. u 07:44:00 vesna | Pregleda: 108 | Komentara: 1

Drage kolege, treba da isplatim dividendu nerezidentu pravnom licu.Imam potvrdu o rezidentnosti s datumom iz 2016.da li na osnovu nje mogu da pimenim UIDO, ili moram da trazim potvrdu za 2017 godinu?
Uzgred da li se one potvrde za Google, facebook koje imamo na netu menjaju iz godine u gofinu, mislim da li insistiirate da je datum izdavanja uvek tekuca godina, ili bi prihvatili i onu iz npr 2016?
(Milenko Pančić)

preuzeto sa FB
25.01.2017. u 07:34:26 vesna | Pregleda: 202 | Komentara: 1

Kolege, nisam sigurna da li dobro knjižim izvode i računa za biznis kartice.
Firma preko tekućeg računa vrši prenos sredstava na tekući račun za biznis kartice. Taj prenos knjižim 2419/2410, a na izvodima biznis kartice to evidentiram 2480/2419.
Plaćanja na „biznis“ izvodu knjižim 4350/2480. Ne znam da li sa u obavezi da ove dobavljače vodim analitički i da li su ova knjiženja ok?
(Verica Milojevic)

preuzeto sa FB
25.01.2017. u 07:28:48 vesna | Pregleda: 69 | Komentara: 1

Da li je moguce ponovo prijaviti radnika,koji je odjavljen po resenju da su se stekli uslovi za penziju, medjutim ispao je problem da mu neki staz nisu priznali i sad mu treba jos tri godine staza i pita da li moze opet da radi i da ga prijavimo? Hvala unapred.
(Ivana Matijasevic Mladenovic)

preuzeto sa FB

24.01.2017. u 11:18:55 vesna | Pregleda: 103 | Komentara: 0

Poreski tretman iskazanog rashoda (kalo, rastur, kvar i lom)

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00482/2016-04 od
2.12.2016. god.)

U skladu sa navedenim zakonskim i podzakonskim odredbama, na rashod (kalo, rastur, kvar i lom) nastao u konkretnom poreskom periodu, PDV se ne obračunava i ne plaća do količine utvrđene u skladu sa Normativom rashoda, odnosno normativom obveznika, dok se na iznos rashoda iznad količine utvrđene u skladu sa Normativom rashoda, odnosno normativom obveznika, PDV obračun
...
24.01.2017. u 09:55:22 urrgb | Pregleda: 74 | Komentara: 0

"Službeni glasnik RS", broj 004/2017, izdvajamo:

Pravilnik o izmeni Pravilnika o sadržini, načinu izdavanja i vođenju putnih naloga i načinu vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima >>>

(i preciscen tekst celog pravilnika)
23.01.2017. u 08:58:46 urrgb | Pregleda: 104 | Komentara: 0

Priznavanje rashoda u poreskom bilansu obveznika po
osnovu ispravke vrednosti pojedinačnog potraživanja


(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-170/2016-04 od
12.12.2016. god.)


Prema odredbi člana 6. stav 1. Zakona o porezu na dobit
pravnih lica („Sl. glasnik RS“. br. 25/01 ... 112/15, u daljem tekstu: Zakon), osnovica poreza na dobit pravnih lica je oporeziva dobit.

Za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju se rashodi u
iznosima utvrđenim bilansom uspeha, u skladu sa MRS, ...
23.01.2017. u 08:28:09 urrgb | Pregleda: 68 | Komentara: 0

U Centralnoj evidenciji privremenih ograničenja dostupni podaci iz Prinudne naplate NBS - 19. januar 2017.

Izvor: APR

19. januar 2017 - U Centralnu evidenciju privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre, koja se od 1. juna prošle godine vodi u ovoj agenciji, uneti su podaci za 58.993 domaća i strana, pravna i fizička lica, koji su preuzeti iz Prinudne naplate Narodne banke Srbije.

Upisana je 51 aktivna mera krivične evidencije, kao i mere ograničenja, nj...
Pages: 1 ... 8 9 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -