Sadrzaj sajta:
[close]
14.03.2017. u 07:50:51 urrgb | Pregleda: 93 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u februaru 2017. godine, u odnosu na januar 2017. godine, u proseku su više za 0,7%. Potrošačke cene u februaru 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 3,2%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 2,2%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni...
13.03.2017. u 16:52:49 Neda | Pregleda: 156 | Komentara: 0

Dali prilikom popunjavanja PPPDGS1 u elektronskoj formi sam u obavezi da popunjavam 7.7. doplata poreza; odnosno 7.8. ptetplata, ili će to samo na karticama da se odrazi, kao i 8.6.;8.7.; 8.8. (pretplata/doplata doprinosa). Ja to nisam radila, jer mi je sve podatke PPPDGS preuzeo automatski iz PORESKOG BILANSA, što se tiče konačnog obračuna kao i obaveza za akontacije, ali razliku za doplatu i pretolatu nemam,,O", Da li da radim izmenjenu prijavu. Hvala. pozdrav.
13.03.2017. u 15:21:09 ss68238 | Pregleda: 135 | Komentara: 0

Zbog duga račun nam je bio u blokadi a NBS je naplatila troskove prinudne naplate.Izvrsitelj koji je takođe bio angazovan radi prodaje delova imovine takođe je dostavio fakturu i naplatio uslugu.Ne radi se o porezima ili drugim obavezama za javne prihode  već  o naplati klasičnog duga prema dobavljaču.
Da li ove troskove mozemo priznati u PB1 obzirom na član 7a Zakona o porezu na dobit gde se navodi da se troskovi prinudne naplate poreza i drugih dugovanja ne priznaju tj.da li ovi naši troskovi spadaju pod druga dugovanja koja se ovde navo...
13.03.2017. u 07:52:48 majal | Pregleda: 195 | Komentara: 2

Kako resiti status penzionisanog lica koje je zakonski zastupnik u dva privredna drustva? Na koje osnovice placati doprinose i koje poreske prijave podnositi. Hvala drage kolege
13.03.2017. u 07:18:54 urrgb | Pregleda: 157 | Komentara: 0

"Službeni glasnik RS", broj 21/2017, od 10.03.2017., izdvajamo:


 - PRAVILNIK o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
 - PRAVILNIK o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
 - PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 - PRAVI...
11.03.2017. u 19:52:30 litamo | Pregleda: 214 | Komentara: 3

u bruto bilansu roba mi je u potraznoj strani wierd1 zvao sam prethodnog knjigovodju od koga sam preuzeo bilans, i dobio odgovor da treba da storniram konto 1349. Stvarno ne znam kako to da uradim  :redface Znacila bi mi pomoc  iconhelp Unapred hvala  :)
10.03.2017. u 09:24:27 Neda | Pregleda: 176 | Komentara: 1

Poštovane kolege, molim za pomoć oko rešavanja problema.
Imam radnika koji je na bolovanju od juna 2016 godine. U decembru poslat na komisiju za ocenu radne sposobnosti. Dana 04.01.2017. invalidska komisija utvrdi radnu nesposobnost. Porodica podnese u PIO zahtev za invalidsku penziju, a o tome ne obavestava ni lekara ni poslodavca. Lekar i lekarska komisija daju bolovanje i doznake do 07.03.2017., zaključuju bolovanje i dostavljaju poslodavcu. Dana 08.03.2017. radnik i porodica traže odjavu  M-obrazac i Rešenje o prestanku radnog odnosa.<...
09.03.2017. u 22:21:37 dalmacija | Pregleda: 251 | Komentara: 2

Kod elektronskog podnosenja prijave PPDG 1S za preduzetnika koji ima preplatu poreza na obavljanje samostalne delatnosti, da li se ta preplata unosi sa predznako minus ili ne, jer ne javlja gresku ako stavis plus ili minus, a jedno isto polje je i za dug po konacnom obracunu i za preplatu.
09.03.2017. u 07:22:01 urrgb | Pregleda: 405 | Komentara: 0

"Službeni glasnik RS", broj 19/2017, od 08.03.2017., izdvajamo:

 – PRAVILNIK o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane
 – PRAVILNIK o putnom listu za međunarodni vanlinijski prevoz putnika"Službeni glasnik RS", broj 18/2017, od 07.03.2017., izdvajamo:

 - U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu."Službeni glasnik RS", broj 17/2017, od 06.03.2017., izdvajamo:

– UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carin...
08.03.2017. u 12:47:04 ss68238 | Pregleda: 169 | Komentara: 1

Preduzetnik kada podize neto prihod šta stavljamo sada u poziv na broj odobrenja.
Pages: 1 ... 8 9 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -