Sadrzaj sajta:
[close]
12.09.2017. u 12:21:36 urrgb | Pregleda: 591 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u avgustu 2017. godine, u odnosu na jul 2017. godine, u proseku su više za 0,2%. Potrošačke cene u avgustu 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 2,5%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 2,7%.

Posmatrano po glavnim grupama p...
10.09.2017. u 14:02:42 urrgb | Pregleda: 885 | Komentara: 0

"Službeni glasnik RS", broj 82/2017, izdvajamo:

 - ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 - ODLUKA o izmenama Odluke o obliku, sadržini i n...
09.09.2017. u 09:06:41 urrgb | Pregleda: 695 | Komentara: 0

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa

Republika Srbija
Ministarstvo finansija
Broj 6, jun 2017
ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Porez na doh...
09.09.2017. u 08:57:27 urrgb | Pregleda: 739 | Komentara: 0

Izvor: PU

5.9.2017.

 - Rok za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu

Isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa dužni su da dostave prijavu i obaveštenje do petog u mesecu za ugovore zaključene u avgustu. Prijave se podnose na obrascu OZU, uz koji se podnose i kopije svih zaključenih ugovora u avgustu.

 - Rok za dosta...
08.09.2017. u 18:21:10 urrgb | Pregleda: 377 | Komentara: 0

Izvor: Tanjug, B92

Beograd - Privredni subjekti u Srbiji od oktobra u platnom prometu neće morati da koriste pečat prilikom overe platnih naloga u zemlji i inostranstvu.

Pečat im neće biti potreban ni za otvaranje novih računa, deponovanje potpisa, menica i drugih dokumenata.

Kako je saopšteno, Narodna banka Srbije us...
08.09.2017. u 13:55:35 Alena | Pregleda: 502 | Komentara: 0

Imam problem povodom povraćaja dela plaćenih poreza i doprinosa.... Vlasnik je stranac, direktor-rezident Srbije. Svaki dinar na ime poreza i doprinosa - ispravno uplaćen. Tri meseca vraćali novac i od tada izmišljaju svaki put neka nova dokumenta koja treba da priloži vlasnik:da radi u mat.zemlji, o školi i t.d.... :-\ :-\ naš računovođa nije predprimio na vreme određene korake.. Molim da mi posavetujete kako dalje i bilo koju preporuku za dobr.računovodstvo
07.09.2017. u 13:14:45 urrgb | Pregleda: 429 | Komentara: 0

Izvor: NBS

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu smanji na nivo od 3,75 odsto.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu da je tekuća inflacija niža, kao i da je srednjoročna avgustovska projekcija inflacije niža u odnosu na majsku projekciju, kako za ovu, tako i za narednu godinu.

Niska i stabilna bazna inflacija na nivou od oko 2 odsto međugodišnje, koja se u julu spustila na 1,7 o...
07.09.2017. u 11:13:13 sladjanab1967 | Pregleda: 822 | Komentara: 0

Ako se preduzetnik koji je u  radnom odnosu odluči za isplatu neto zarade u iznosu od 10000 rsd koja je osnovica za obračun doprinosa za pio? Pozdrav.
05.09.2017. u 17:10:09 urrgb | Pregleda: 322 | Komentara: 0

Objašnjenje najčešćih pitanja i nedoumica u vezi sa Uredbom o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

Vlada Republike Srbije objavila je na svom sajtu dokument koji sadrži odgovore na najčešća pitanja u vezi sa izmenama i dopunama Uredbe kojom se definiše način obračunaporeza za paušalno oporezovane preduzetnike.

Tekst prenosimo u celosti:

.    .    .    .

Kada ...
05.09.2017. u 11:43:36 Zoki85 | Pregleda: 487 | Komentara: 2

Koja bi sifra trebala da se koristi za isplatu gotovine sa racuna preduzetnika pausalce osim one po uputstvu poreske sluzbe za isplatu dobiti.

Znam da kada podizem novac u banci da moze da se stavi sifra 166 mislim da je za materijalne troskove, ali me takodje zanima da li moze da se koristi 266 za prebacivanje ma (moj) racun fizickog lica.

Takodje da li sme da se koristi i 290 i u kojim slucajevima. Za 290 pise da su druge transakcije ne znam da li tu spadaju materijalni t...
Pages: 1 ... 7 8 9 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -