Sadrzaj sajta:
[close]
06.12.2016. u 07:57:24 urrgb | Pregleda: 69 | Komentara: 0

Prodaja cigareta, alkohola i pirotehnike preko interneta

Izvor: pragraf.rs

Pitanje:

Da li je dozvoljena prodaja preko interneta - online prodaja sledeće grupe proizvoda: pirotehnika, cigarete, žestoka pića i koji propisi uređuju tu vrstu trgovine?

Odgovor:

Opšti zakoni koji regulišu promet robe na malo jesu Zakon o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010 i 10/2013 - dalje: Zakon) i Zakon o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon). Pr...
06.12.2016. u 07:50:03 urrgb | Pregleda: 145 | Komentara: 0

Isplate zarada od 1. januara 2017. minimalno 130 dinara neto po času

Izvor: Aktiva sistem

Poslodavac koji u januaru 2017. godine isplaćuje zaposlenima zaradu u visini minimalne zarade istu utvrđuje na osnovu minimalne cene rada od 130,00 dinara ("neto") po radnom času.

Član 111. stav 5. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005 ... i 75/2014), propisuje:
"Poslodavac je dužan da minimalnu zaradu isplati zaposlenom u visini koja se određuje na osnovu odluke o minimalnoj ceni rada koja važi z...
05.12.2016. u 18:23:14 corner | Pregleda: 129 | Komentara: 0

Fizičko lice, vlasnik kuće i poljoprivrednog zemljišta, je dobilo rešenje kojim se utvrđuje porez na imovinu, gde je kao broj računa za uplatu 840-713121843-57 sa pozivom na broj po PIB-u a ne po JMBG.
Inače ovo lice je vlasnik radnje koja porez plaća na paušalno utvrđen prihod.
Da li je u redu ovo rešenje gde je poziv na broj po PIB-u preduzetnika a ne po JMBG-u fizičkog lica a za porez na imovinu fizičkog lica?
Da li je neko imao sličnu situaciju?
Hvala unapred.
02.12.2016. u 08:25:30 urrgb | Pregleda: 188 | Komentara: 0

Prelazak sa paušalnog oporezivanja na vođenje knjiga

Izvor: mojafirma.rs

Ukoliko ste u 2016. godini bili paušalno oporezovani, ali više ne ostvarujete pravo na paušalno oporezivanje ili ne želite više da plaćate porez kao “paušalac”, pred vama je postupak prelaska na vođenje poslovnih knjiga.

Gubitak prava na paušalno oporezivanje

Gubitak prava na paušalno oporezivanje utvrđuje Poreska uprava u rešenju u kojem preduzetniku nalaže da počne da vodi poslovne knjige od određenog datum...
02.12.2016. u 08:16:58 urrgb | Pregleda: 97 | Komentara: 0

Neusklađenost Zakona o porezu na dobit i Pravilnika o transfernim cenama

Izvor: company1rs.simplesite.com

Nabavili ste osnovno sredstvo vrednosti ispod 8.000.000 dinara od povezanog lica. Pretpostavimo da je ovo jedina transakcija koju ste imali sa povezanim licem u toku fiskalne godine. Da li je potrebno sastaviti Izveštaj o transfernim cenama u punom obliku? Kako odrediti osnovicu za obračun poreske amotizacije sredstva koje je nabavljeno od povezanog lica?

Izveštaj o transfernim cenama...
02.12.2016. u 08:13:53 urrgb | Pregleda: 85 | Komentara: 0

Poslovanje sa familijom i srodnicima - često biva osnov za dodatno oporezivanje

Izvor: biljanatrifunovicifa.com

Kada pomenemo transferne cene – obično sledi pitanje, a šta je to?

Da počnemo redom. Pre svega ideja je potekla iz inostranstva, kod nas je ova obaveza zvanično nastala 2013. godine da se kontroliše poslovanje između povezanih lica i da se dostavlja dokaz poreskim organima da su cene roba i usluga iste ili slične bez obzira da li ste poslovali sa porodicom, familijom ili redovnim klijent...
01.12.2016. u 10:11:50 urrgb | Pregleda: 103 | Komentara: 0

"Službeni glasnik RS", broj 83/2016, 84/2016, 87/2016, 88/2016, 89/2016, 90/2016, 92/2016, 93/2016, 94/2016

Celokupnu unetu zakonsku regulativu (sa uredbama, pravilnicima i odlukama) mozete pronaci na stranici:
Zakoni i podzakonska akta - kompletan spisak sa linkovima


"Službeni glasnik RS", broj 94/2016, izdvajamo:

Zakon o sprečavanju nasilja u p...
01.12.2016. u 07:24:25 urrgb | Pregleda: 88 | Komentara: 0

APR uvodi aplikaciju za elektronsko pokretanje biznisa - Očekuje se i napredak Srbije na Doing business listi Svetske banke

Izvor: eKapija

Sporazum o uvođenju aplikacije za elektronsku registraciju za pokretanje biznisa u Agenciji za privredne registre (APR), kojim će biti olakšano pokretanje poslovanja i omogućene uštede novca preduzetnicima potpisan je u sredu (30. novembra 2016. godine) u Beogradu.

Zahval...
28.11.2016. u 22:48:51 Mirela | Pregleda: 165 | Komentara: 0

Postovani, imam problen, naime pocetnik sam u ovom poslu a prvi put se susrecem sa vodjenjem knjiga za brzu hranu, znam ceo postupak za vodjenje knjiga kog ove delatnosti, ali imam jedan problem, naime dosao je klijent koji bi menjao knjigovodju, doneo dokumentaciju u svim DPU obrascima koji se stampaju iz programa jev duzi period je u minusu za skoro sve artikle, a to nikako nije stvarno stanje sa onim sto se nalazi u lokalu, sta je najbolje uraditi u ovom slucaju, kako da prenesem pocetno stanje? da li unositi tako u minusu i kako posle do do...
26.11.2016. u 10:42:32 urrgb | Pregleda: 102 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Prosečna zarada isplaćena u oktobru 2016. godine iznosi 62.414 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u septembru 2016. godine, nominalno je manja za 2,7% i realno je manja za 3,4%.
 
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u oktobru 2016. godine iznosi 45.281 dinara. U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u septembru 2016. godine, nominalno je manja za 2,7% i realno je manja za 3,4%.
           
·         Prosečna zarada isplaćena u okto...
Pages: 1 ... 7 8 9 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -