Sadrzaj sajta:
[close]
19.01.2017. u 08:13:10 vesna | Pregleda: 119 | Komentara: 1

Usluge izvedene u novembru, sada su se setili da to treba da se fakturise. Datum fakture 18.01.2017., koji ce biti onda datum prometa. Agencija tvrdi da mora isti kao datum fakture, mi mislimo da to treba da bude oktobar kad je doslo do prometa. Kazu da krsimo zakon o pdv-u...Molim za pomoc
(Milana Milinkovic)

preuzeto sa FB
19.01.2017. u 08:02:23 vesna | Pregleda: 65 | Komentara: 1

Kolege u dilemi sam, preduzetik na bolovanju preko 30 dan, radnja privrem.zatvorena, da li moram da obracunavam i placam doprinose pa da mi onda refundiraju ili ne obracunavam?
(Jasna Tomic)

preuzeto sa FB
18.01.2017. u 22:19:41 Danijela12 | Pregleda: 206 | Komentara: 8

Poštovani, da li se mora voditi blagaja za pazar maloprodajnog objekta, koji se uplaćuje u zakonskom roku od 7 dana?
18.01.2017. u 12:30:32 radoslava | Pregleda: 61 | Komentara: 0

Javnom komunalnom preduzeću koje je osnovano od strane lokalne vlasti je povereno obavljanje između ostalog i poslova održavanja puteva na teritoriji opštine. Izvođač radova je izdao račun za popravku puteva ( krpljenje udarnih rupa i sl.) i naveo napomenu u kojoj se pozvao na član 10 Zakona o pdv.
JKP je napravio interni obračun kao poreski dužnik.
JKP je izdao račun opštini ( svom osnivaču) i takođe se pozvao na član 10 Zakona o pdv. Opština je poreski dužnik za ovaj promet.
Da li je ovo ispravno urađeno?
Da li na isti nač...
18.01.2017. u 12:17:05 radoslava | Pregleda: 57 | Komentara: 1

Javno komunalno preduzeće osnovano je od strane lokalne samouprave ( opština grada ). Bavi se prikupljanjem komunalnog otpada od fizičkih i pravnih lica. Na koji način se pravilno tretiraju primljene subvencije od osnivača ako su u vidu:
1) refundacije troškova dizel goriva po računima koji glase na jkp( dizel gorivo se koristi za teretna vozila kojima se odvozi kom.otpad) a pravi se zahtev za refundaciju ( da li je ispravno bez pdv tražiti refundaciju ili ukupno sa pdv  i da li u ovom slučaju bi imali pravo na prethodni pdv ako bi se brut...
18.01.2017. u 11:00:31 urrgb | Pregleda: 42 | Komentara: 0

Obaveze u vezi sa zapošljavanjem osoba sa invaliditetom

Obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom uređena je Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 32/2013).

Članom 24. ovog Zakona propisana je obaveza svakog poslodavca koji ima najmanje 20 zaposlenih da ima u radnom odnosu određeni broj osoba sa invaliditetom.

Poslodavac koji ima od 20 do 49 zaposlenih dužan je da ima u radnom odnosu jednu osobu sa invaliditetom....
18.01.2017. u 10:45:16 urrgb | Pregleda: 36 | Komentara: 0

Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Izvor: PU

Od 01. januara 2017. godine za obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom koje dospevaju počev od 1. januara 2017. godine,  kao i za dospele, a neizvršene obaveze zaključno sa 31. decembrom 2016. godine za koje nadležnom poreskom organu nije predat Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, koji je propisan Pravilnikom ...
18.01.2017. u 10:34:28 Mirela S. | Pregleda: 61 | Komentara: 2

Pozdrav postovanim kolegama,
moze li neko da mi kaze, sta se od dokumenata podnosi za trudnicko bolovanje posle prvih mesec dana koje je platio poslodavac? Da li se to podnosi u nadleznu filijalu zdravstvenog osiguranja na teritoriji opstine poslodavca?
18.01.2017. u 09:38:19 Neda | Pregleda: 57 | Komentara: 0

Poštovane kolege, bavimo se transportom. U toku januara vršimo preseljanje magacina sa jedne adrese na drugu (Šimanovci -BGD) i naravno ispostavljamao fakturu.
   Faktura glasi na INOSTRANU firmu (naš INO kupac i iskazana u EURIMA), dakle INO kupac a promet u našoj zemlji.
   Interesujeme PDV. Naravno iskazati,...ali u eurima ili dinarima, imam li još neku obavezu prema našim nadležnim organima (PU). Pozdrav... iconhelp
17.01.2017. u 09:00:08 vesna | Pregleda: 94 | Komentara: 1

Imam preduzetnika koji je otvorio radnju 13.09 . Onda je 30.09 odlucio da prestane sa radom ( kreten ) . Predata mu je PPDG prijava I prijavljeni su mu prihodi od 350.000, a rashodi od 100.000 ( zato sto poreska inspektorka nije htela da prizna osnovicu za porez manju od 25.000 )
I tako je predata
Inspektorka je porez zaduzila na 25.000 dinara / sa brojem meseci do kraja godine, sto je ok
Ali doprinose je zaduzila kako bih procenila na neto platu od 32.000 . Na osnovu cega ???
Preduzetnik da bi izbegao placanje usluga agenci...
Pages: 1 ... 6 7 8 9 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -