Sadrzaj sajta:
[close]
04.10.2017. u 12:18:22 Dragana Č | Pregleda: 842 | Komentara: 1

Poštovanje,

Molim Vas za savet. Da li privredno društvo u likvidaciji sme izdavati račune za poslove (vršenje usluge) koji su započeti pre početka likvidacije?
Na osnovu kog dokumenta se prodaje imovina? Samo ugovor, ili se izdaje faktura? Privredno društvo je u PDV-u.

Hvala!
04.10.2017. u 08:29:59 urrgb | Pregleda: 223 | Komentara: 0

“Službeni glasnik RS”, broj 87/2017, izdvajamo:

 - Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u avgustu 2017. godine

“Službeni glasnik RS”, broj 88/2017, izdvajamo:

 - Odluka o visini minimalne cene rada za 2018. godinu

 - Uredba o izmena...
03.10.2017. u 07:54:31 MATEJA | Pregleda: 240 | Komentara: 0

Postovani,
interesuje me kada se roba izvozi u Crnu Goru kako se radi racun, kako se krnjizi kroz program, preko grupe 9, kako se placa porez, kako se preko deviznog racuna knjizi pa posle kroz program u eurima?
29.09.2017. u 16:00:17 urrgb | Pregleda: 556 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Prosečna bruto zarada isplaćena u avgustu 2017. godine iznosi 65.094 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u avgustu 2017. godine iznosi 47.220 dinara.
 
U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno je manja za 1,7%, a realno je manja za 1,9%, dok je prosečna neto zarada manja za 1,8% nominalno i za 2,0% realno.
 
U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečna bruto zarada...
25.09.2017. u 13:02:16 urrgb | Pregleda: 404 | Komentara: 0

Kolektivno osiguranje zaposlenih od posledica nezgode, povrede na radu, za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija

Izvor: Moja Firma

U cilju sprovođenja kvalitetne dodatne socijalne zaštite, poslodavac može svojim zaposlenima uplaćivati kolektivno osiguranje od posledica nezgoda i kolektivno osiguranje za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija.

Ova mogućnost uređena je članom 119. Zakona o radu.

Postavlja se pitanje...
25.09.2017. u 09:51:13 urrgb | Pregleda: 913 | Komentara: 0

“Službeni glasnik RS”, broj 86/2017, izdvajamo:

 - PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 - PRAVILNI...
25.09.2017. u 08:42:57 Neda | Pregleda: 607 | Komentara: 5

Poštovane kolege, interesuje me iskustva i mišljenja drugih kolega. Bavimo se ulugom transporta robe u inostranstvo. Interesuje me po novom pravilniku i izmenama od 01.04.2017. godine: Kako popunjavamo PDV prijavu:
 Da li odvajam prilikom fakturisanja cenu prevoza do granice i od granice (domaći deo i inostrani deo).
Da li ubacujem u PDV prijavu promet koji fakturišem prema INO kupci???? Da li ubacujem u PDV prijavu (001) onaj promet koji fakturišem domaćem kupcu a radimo transport za ...
20.09.2017. u 12:02:55 urrgb | Pregleda: 268 | Komentara: 0

"Službeni glasnik RS", broj 83/2017, izdvajamo:

 - Indeksi potrošačkih cena za avgust 2017. godine

 - Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
17.09.2017. u 09:32:47 vesna | Pregleda: 992 | Komentara: 1

Da li je neophodno da kupac potpise i overi pecatom racun dobavljaca? U nekoliko navrata sam se sureo sa ovakivm slucajevima, ali prilicno retko.
Goran Jockovic

Odgovor:

Poštovani Gorane,

Prema Pravilniku o evidenciji prometa, isprave koje prate robu (faktura, carinska isprava, dostavnica, otpremnica, faktura – otpremnica, interna prenosnica, prijemnica, dnevni izveštaj fiskalne kase, odnosno fiskalni dokument, zapisnik, popisna lista, revers, isprava o otku...
17.09.2017. u 09:29:44 vesna | Pregleda: 1539 | Komentara: 1

Da li se u bruto platu racuna neto plata+doprs.na teret radnika ili neto plata+diprs.na teret radnika+doprs.na teret poslodavca+porez?
Sanja Mileski

Odgovor:

Poštovana Sanja,

Bruto zarada obuhvata neto zaradu, porez na dohodak fizičkih lica (porez na zaradu) i doprinose za obavezno socijalno osiguranje iz zarade koju plaća osiguranik (zaposleni). Bruto zarada ne obuhvata doprinose za obavezno socijalno osiguranje na zaradu (na teret poslodavca).

S...
Pages: 1 ... 6 7 8 9 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -