Sadrzaj sajta:
[close]
01.04.2017. u 11:00:29 sladjanab1967 | Pregleda: 237 | Komentara: 1

Da li vlasnik preduzetnicke radnje treba da ima ugovor o radu sa svojom radnjom?
31.03.2017. u 06:50:33 urrgb | Pregleda: 273 | Komentara: 0

Izvor: RFZO

Dana 28.03.2017. godine, Republički fond za zdravstveno osiguranje aktivirao je elektronski servis za proveru statusa proizvodnje zdravstvenih kartica. Ovaj servis pruža mogućnost osiguranim licima da na osnovu LBO broja provere da li je njihova zdravstvena kartica proizvedena, bez potrebe odlaska na šalter Republičkog fonda.

Servis je dostupan OVDE.
30.03.2017. u 10:45:18 Dragan Misic | Pregleda: 268 | Komentara: 2

Postovanje i pozdravi forumasima, zanima me sta je potrebno da bi se dobile subvencije za zaposljavanje novih radnika? Cuo sam da mogu da ostvarim povraćaj od 65% na placene poreze i doprinose po radniku? Da li je to tacno? Koje uslove treba da ispunim za to?Hvala.
28.03.2017. u 09:45:20 Milena Panic | Pregleda: 277 | Komentara: 3

Postovane kolege,
imam pitanje u vezi sledece situacije: partneru se daje određeni broj dana odloženog plaćanja (npr. 15 dana), a datum fakturisanja se razlikuje od datuma prometa (npr. promet usluga se odigrao početkom meseca, a faktura se izdaje krajem meseca), da li se na fakturi kao rok plaćanja navodi 15 dana od dana prometa usluga, ili 15 dana od dana fakturisanja? Postoje li konkretne zakonske odredbe na ovu temu?
Zahvaljujem.
27.03.2017. u 16:12:25 urrgb | Pregleda: 172 | Komentara: 0

Obaveštenje za obveznike koji poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju na paušalno utvrđeni prihod

Izvor: PURS

Obaveze koje su utvrđene rešenjima za 2015. i 2016. godinu, kao i konačne obaveze za 2017. godinu, obveznici uplaćuju sa pozivom na broj odobrenja u čijoj je strukturi PIB, dok obveznici koji su samostalnu delatnost registrovali u toku 2017. godine sve obaveze uplaćuju prema BOP-u. Prilikom uplate poreskih obaveza, svi poreski obveznici treba da postupe u skladu sa navedenim...
27.03.2017. u 10:26:45 Stasa | Pregleda: 242 | Komentara: 3

Pozdrav svima. Zanima me da li se placa carina prilikom uvoza robe iz Poljske?
26.03.2017. u 10:03:52 Danijela12 | Pregleda: 194 | Komentara: 0

Postovani, kako se obracunava porez na imovinu za 2017 godinu kada je ista prodata krajem januara 2017? Da li pravim prijavu sa saldom na 31.12.2016., pa kasnije ispavku?
24.03.2017. u 16:02:25 urrgb | Pregleda: 172 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Prosečna bruto zarada isplaćena u februaru 2017. godine iznosi 64.847 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u februaru 2017. godine iznosi 46.990 dinara.
 
U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 13,3% i realno je veća za 12,5%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 13,2% i realno je veća za 12,4%.
 
U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 5,8% i realno je veća za 2,5%, d...
20.03.2017. u 13:29:06 ss68238 | Pregleda: 248 | Komentara: 1

Za jednog zaposleno koristimo olakšicu 65% po zakonu  iz 2014 još od juna 2015.Da li se moze koristiti za ovog radnika ova olakšica i dalje do 31.12.2017 ili je to pravo prestalo za ovog radnika 30.06.2016godine.
20.03.2017. u 10:09:04 urrgb | Pregleda: 191 | Komentara: 0

"Službeni glasnik RS", broj 25/2017, od 18.03.2017., izdvajamo:

- U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu

"Službeni glasnik RS", broj 24/2017, od 17.03.2017., izdvajamo:

 - Odluka o izmenama i dopunama Odluke o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu
 - Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu pakovanja, deklarisanja i obeležavanja mirnog vina, nekih specijalnih vina i drugih proizvoda u proizvodnji i prometu
Pages: 1 ... 6 7 8 9 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -