Sadrzaj sajta:
[close]
24.04.2017. u 15:21:31 Miljan S. | Pregleda: 189 | Komentara: 2

Poštovani,

molim Vas za Vaše tumačenje, kratku proceduru i pojašnjenje sledećeg slučaja:

Vlasnik preduzetničke radnje je osnovao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću i u APR-u je prijavljen kao zakonski zastupnik - direktor. Preduzetnička radnja bi bila osnovna delatnost ali u privrednom društvu želi da zasnuje radni odnos i isplaćuje sebi zaradu.
1) Ako je odlučeno da je osnovna delatnost preduzetnička radnja gde se obračunavaju "puni" doprinosi, kako se prijaviti na obavezno socijalno osiguranje u DOO? ...
21.04.2017. u 11:09:33 urrgb | Pregleda: 161 | Komentara: 0

Republika Srbija
Ministarstvo finansija

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa

Broj 3, mart 2017
ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana
Poreski postupak i poreska...
21.04.2017. u 11:05:22 urrgb | Pregleda: 110 | Komentara: 0

Početak pružanja usluga boniteta sa podacima iz finansijskih izveštaja za 2016.godinu

Izvor: APR

Agencija za privredne registre obaveštava sve zainteresovane korisnike da će usluge boniteta u kojima su uključeni podaci iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2016. godinu biti dostupne počev od četvrtka, 27. aprila 2017. godine.

Budući da je u skladu sa Zakonom o računovodstvu rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2016. godinu najkasnije do kraja juna meseca 2017. ...
20.04.2017. u 07:04:21 urrgb | Pregleda: 126 | Komentara: 0

Poreski tretman primanja zaposlenih po osnovu činjenja i pružanja pogodnosti

Izvor: paragraf.rs, Aktiva sistem; Autor: Marija Torlak

Pored konkuretnosti koja postoji među zaposlenima na tržištu rada, čak i u uslovima relativno visoke stope nezaposlenosti, u određenom stepenu vlada i konkuretnost među poslodavcima. Kako bi poslodavci prilikom zapošljavanja obezbedili prednost u odnosu na druge ili iz razloga što smatraju da je bitno ulagati u zaposlene, u njihovu motivaciju, efikasnost i sl., često pored zar...
19.04.2017. u 21:58:55 Bubamara | Pregleda: 194 | Komentara: 1

Moze li neko da mi odgovori kako da knjizim proizvode u pekari koji nisu prodati?
14.04.2017. u 20:21:10 Devicemng | Pregleda: 128 | Komentara: 0

Poštovani, u Pravilniku o posebnim uzansama u turizmu sam pročitao da zakon dozvoljava veće cene u objektu za vreme muzičkih ili zabavnoh programa. Kako se po pravilu knjiže veće cene, s obzirom da u knjizi DPU imamo vrednost robe na početku radnog dana i vrednost robe na kraju radnog dana, a u medjuvremenu se cena menjala za iste artikle?

Nadam se da sam objasnio dovoljno približno.

Pozdrav Aleksandar Matejić
13.04.2017. u 07:24:58 urrgb | Pregleda: 128 | Komentara: 0

Izvor: Večernje novosti

Beograd - Nedoumice više nema – burek, pecivo i jogurt koji kupite u pekari koštaće isto, bilo da ga jedete odmah ili ga nosite kući.

Serviranje peciva u tanjiru, u pekari, ne smatra se posebnom uslugom na koju se, po novim propisima, obračunava PDV od 20 odsto, već će pekarski i mlečni proizvodi i dalje biti oporezovani po nižoj stopi od 10 odsto, pišu Večernje novosti....
13.04.2017. u 07:21:04 urrgb | Pregleda: 114 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u martu 2017. godine, u odnosu na februar 2017. godine, u proseku su više za 0,2%. Potrošačke cene u martu 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 3,6%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 2,4%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni ...
12.04.2017. u 09:40:50 Vlada U. | Pregleda: 214 | Komentara: 3

Postovanje kolege,zanima me sledece:
kada se rade uskladjivanja za bolovanja (oz-8 i oz-9), da li se racuna i zarada zaposlenih koji su na porodiljskom bolovanju u slucaju kada im je isplacena zarada za mesece za koje se radi uskladjivanje?
Hvala.
12.04.2017. u 09:14:00 BILJANABOSKOVIC | Pregleda: 229 | Komentara: 1

DA LI POSTOJI VREMENSKI ROK ZA REFUNDIRANJE GOTOVINSKIH RACUNA ?
Pages: 1 ... 3 4 5 6 7 ... 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -