Sadrzaj sajta:
[close]
11.05.2017. u 12:50:34 Ilić Milan | Pregleda: 131 | Komentara: 1

Imam sledeće pitanje:
Za zakonskog zastupnika, direktora u DOO postavljeno je lice koje nije zasnovalo radni odnos u tom DOO niti u je u nekoj drugoj firmi (nezaposleno lice). Da li i na koju osnovicu moraju da se placaju dopr. i koji, obzirom da je navedeno u zakonu da direktor ima pravo ( ne pise da mora) na nadoknadu a ovo lice nema nikakvu nadoknadu.
Hvala
09.05.2017. u 08:37:31 vesna | Pregleda: 406 | Komentara: 1

Poštovani, preduzetnik, paušalac sam, registrovala sam izdvojeni prodajni prostor, interesuje me da li trebam da vodim 2 knjige KPO, ili da sve izdate račune knjižim u jednu knjigu? Unapred hvala,
Aleksandra Rašić

Izvor: Moja firma
09.05.2017. u 08:34:01 vesna | Pregleda: 170 | Komentara: 1

Na koji način ja kao fizičko lice mogu da uplatim novac na račun sopstvene preduzetničke firme?

Poštovani/a, Preduzetnik sam, paušalac, imam agenciju i radim isključivo sa pravnim licima (delatnost 6312 veb portali). Potrebno je da izvršim virmansko plaćanje usluge firmi sa kojom sarađujem međutim trenutno na računu nemam dovoljno novca. Na koji način ja kao fizičko lice mogu da uplatim novac na račun sopstvene preduzetničke firme? Šta upisujem kao svrhu uplate na nalogu za uplatu? Da li je potrebno da pravim ugovor o pozajmici/pomoć...
08.05.2017. u 11:17:25 urrgb | Pregleda: 68 | Komentara: 0

Rok za prijavu godišnjeg poreza na dohodak građana
ističe 15. maja 2017. godine

Izvor: PURS

Saglasno odredbama Zakona o porezu na dohodak građana, obveznici godišnjeg poreza na dohodak su građani koji su u 2016. godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u 2016. godini i to:

1.) fizička lica – rezidenti, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi, i

2.) nerezidenti, za do...
08.05.2017. u 09:52:44 ss68238 | Pregleda: 118 | Komentara: 0

Da li je neko imao situaciju da mu poreski inspektor utvrdi da je recimo  u 2014 godini utvrdio manji prihod zbog toga što nije knjizena ispravno jedna izlazna faktura.Vezano za porez na dobit kako bi se takva situacija odvijala,šta bi preduzimao inspektor.
05.05.2017. u 07:56:05 dmg | Pregleda: 217 | Komentara: 2

Kako knjižite troškove javnog izvršitelja koje će vam kasnije nadoknaditi vaš dužnik, po okončanju postupka naplate?
Da li knjižite na troškove a kasnije kada vam vaš dužnik plati njegove uplate knjižite na prihod? Ili se sve knjiži na neki prelazni račun u klasi 2?
Šta je ispravnije?
04.05.2017. u 07:38:39 urrgb | Pregleda: 93 | Komentara: 0

"Službeni glasnik RS", broj 41/2017 (28.04.2017.), izdvajamo:

Pravilnik o dopuni Pravilnika o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje:
...
04.05.2017. u 07:32:21 urrgb | Pregleda: 63 | Komentara: 0

Dopuna Pravilnika o uslugama predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta

Izvor: srrs.rs, Aktiva sistem

U članu 2. Pravilnika o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o PDV („Sl. glasnik RS", br. 21/17), kojim je utvrđeno šta se smatra uslugama predaje jela i pića z...
28.04.2017. u 07:29:42 ss68238 | Pregleda: 164 | Komentara: 1

Poštovana,
DOO mikro pravno lice.Po nalogu suda izvršitelj će nam prodati nepokretnost i izmiriti izvršnog poverioca.Da li i prilikom ovakve  prinudne naplate treba da se obračunava porez na kapitalnu dobit.
Hvala
25.04.2017. u 16:16:20 urrgb | Pregleda: 100 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Prosečna bruto zarada isplaćena u martu 2017. godine iznosi 65.695 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u martu 2017. godine iznosi 47.814 dinara.
 
U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada je veća za 1,3% nominalno i za 1,1% realno, dok je prosečna neto zarada veća za 1,8% nominalno, a za 1,6% realno.
 
U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečne bruto i neto zarade veće su za 4,2% nominalno, odnosno za 0,6% realno.

Napome...
Pages: 1 2 3 4 5 6 ... 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -