Sadrzaj sajta:
[close]
15.12.2017. u 07:54:24 NNP | Pregleda: 427 | Komentara: 1

Poštovani,ukoliko primimo avansnu uplatu u toku jednog meseca i za nju obračunamo i platimo pdv,a konačni račun izdamo u sledećem mesecu i to za gradjevinske usluge koje su oslobodjene PDV-a,da li imamo pravo na povrat tog plaćenog PDV-a kad izdamo konačni račun ili se on za taj avans ni ne obračunava jer je dat za gradjevinske usluge koje su oslob...
15.12.2017. u 00:25:30 corner | Pregleda: 520 | Komentara: 4

Poštovane kolege, da li se zarada za decembar 2017. može isplatiti 29.12.2017. ili mora početkom januara 2018. godine?

Hvala unapred.
14.12.2017. u 07:28:36 urrgb | Pregleda: 339 | Komentara: 0

Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa

Izvor: Vlada RS (http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=309907)

Beograd, 13.decembar 2017. godine - Potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić i m...
14.12.2017. u 07:23:13 urrgb | Pregleda: 491 | Komentara: 0

Izvor: Beta, N1, 13.12.2017.

Računovodstvene isprave, uključujući i fakture, ubuduće više neće morati da se štampaju, niti da sadrže pečat i potpis, odlučila je danas Vlada Srbije.

Kako se navodi u saopštenju, ministar fi...
13.12.2017. u 09:59:37 urrgb | Pregleda: 362 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u novembru 2017. godine, u odnosu na oktobar 2017. godine, u proseku su ostale na istom nivou. Potrošačke cene u novembru 2017. godine, u pore...
13.12.2017. u 09:30:02 urrgb | Pregleda: 923 | Komentara: 0

Sluzbeni glasnik RS, broj 111/2017, izdvajamo:

 - Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla

 - Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i način...
13.12.2017. u 07:26:43 urrgb | Pregleda: 238 | Komentara: 0

Obavezno usaglašavanje potraživanja i obaveza, Obrazac IOS

Izvor: Aktiva sistem

Pravna lica i preduzetnici dužni su da pre sastavljanja finansijskih izveštaja, usaglase međusobna potraživanja i obaveze što se dokazuje odgovarajućom ispravom.
Poverilac je dužan da, pre sastavljanja finansijskih ...
12.12.2017. u 09:43:30 corner | Pregleda: 321 | Komentara: 0

Firma A ima sa opštinom potpisan protokol o saradnji ze realizaciju projekta. Firma A je već započela sa aktivnostima (pribavila uslove, izradila projekte, studije).
Pošto je velika vrednost projekta, firma A bi sa firmom B zaključila ugovor o ulaganju sredstava po kome bi Firma B bi uložila određena sredstva koja će joj se vratiti posle odre...
11.12.2017. u 09:24:13 urrgb | Pregleda: 964 | Komentara: 0

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu 2017. godine

- sta novo donosi predlog izmena Zakona o radu? -

Izvor: Pravni portal, Izvod iz obrazloženja Predloga preuzet sa sajta Narodne Skupštine Republike Srbije (www.parlament.gov.rs)

Na sajtu Narodne Skupštine Republike Srbije objavljen ...
11.12.2017. u 09:12:38 urrgb | Pregleda: 305 | Komentara: 0

Šta donose izmene i dopune Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama?

 - predlozeno registrovanje faktura -

Izvori: Pravni portal; obrazloženje Zakona, sajt Narodne skupštine Republike Srbije

Problemi koje zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se zakonom pos...
Pages: 1 2 3 4 5 6 ... 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -