Sadrzaj sajta:
[close]
06.03.2017. u 07:13:00 corner | Pregleda: 78 | Komentara: 2

Pozdrav,
Da li je ispravan primljeni račun u kome je navedena adresa za prijem pošte, registrovana u APR-u, umesto adrese sedišta?

Unapred hvala.
02.03.2017. u 12:13:40 sladjanab1967 | Pregleda: 174 | Komentara: 2

Ako je licna zarada preduzetnika 15000 na koju osnovicu se placaju porezi i doprinosi? Koja je formula za preracun neto na bruto? Hvala.
02.03.2017. u 09:32:02 urrgb | Pregleda: 63 | Komentara: 0

Izvor: Danas

Beograd - Na kraju 2016. u budžetu Republike Srbije ostvaren je suficit u visini od pet milijardi dinara, pre nego što je otplaćen dug Petrohemije od 13 milijardi dinara.

Međutim, ovaj uspeh javnih finansija izgleda da su delom platili izvoznici kojima država već mesec dana kasni sa povraćajem PDV-a od izvoza. Za manje firme koje većinu proizvodnje izvoze to znači da im je 2...
01.03.2017. u 08:29:07 urrgb | Pregleda: 69 | Komentara: 0

Izvor: telegraf.rs

Dokumente, građani Srbije od 1. marta 2017. godine neće moći više da overavaju u opštini ili sudu, već isključivo kod javnog beležnika, izuzev u gradovima u kojima notari ne postoje.

To se odnosi na sve overe dokumenata za upise u škole ili na fakultete, dokumentaciju potrebnu za konkurisanje za posao ili vađenje invalidske penzije. Tu su i overe saglasnosti roditelja za izvođenje deteta iz zemlje, pa potvrde o isplati na osnovu kupoprodaje nepokretnosti, overe punomoćja, ugovora o zakupu, ...
28.02.2017. u 14:09:24 urrgb | Pregleda: 67 | Komentara: 0

Izvor: Večernje novosti

Beograd - Poreska uprava, posle pauze od skoro dve godine, pred kraj prošle počela je da donosi rešenja paušalcima i to za obaveze iz 2015. i 2016. godine.

Izdato ih je oko 75.000, ali koliko duguju budžetu još ne znaju lekari, stomatolozi, apotekari, veterinari, profesori, prevodioci, tumači, inženjeri, arhitekte, fizioterapeuti, zubni tehničari, advokati i druge...
27.02.2017. u 13:53:14 Biljana S | Pregleda: 107 | Komentara: 2

Postovane kolege,
pokusavamo i ja i koleginica vec vise od  sat  vremena da pristupimo informacionom sistemu ya podnosenje finansijskog izvestaja za statisticke poruke,da li je do nas ili postoji neki problem.
Unapred hvala na odgovoru.
26.02.2017. u 08:18:38 urrgb | Pregleda: 60 | Komentara: 0

Izvor: B92

Udruženje kombi prevoznika postiglo je dogovor sa Ministarstvom saobraćaja da nastave sa radom po postojećim zakonskim propisima.

Kako je saopštilo to Udruženje, rad bi trebalo da bude omogućen uz "dodatna preregistrovanja postojećih delatnosti".

"U periodu od poslednjeg protesta, obavili smo više konstruktivnih sastanaka sa predstavnicima Ministarstva gradjev...
25.02.2017. u 06:52:26 urrgb | Pregleda: 97 | Komentara: 0

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa

Broj 1, januar 2017.

ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana
Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

AKCIZE
...
25.02.2017. u 06:44:58 urrgb | Pregleda: 62 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Prosečna bruto zarada isplaćena u januaru 2017. godine iznosi 57.231 dinar. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u januaru 2017. godine iznosi 41.508 dinara.
 
U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno je manja za 22,3% i realno je manja za 23,4%, dok je prosečna neto zarada nominalno manja za 22,4% i realno je manja za 23,5%.
 
U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečna bruto zaradanominalno je veća za 2,6% i realno je veća za 0,2%, d...
Pages: 1 2 3 4 5 6 ... 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -