Sadrzaj sajta:
[close]
14.03.2017. u 16:29:41 urrgb | Pregleda: 64 | Komentara: 0

Tri nova i izmena jednog postojećeg PDV pravilnika u vezi određivanja mesta prometa usluga od 1. aprila 2017. godine

Izvor: Neobilten, Aktiva sistem

Objavljena su tri nova i izmena jednog postojećeg PDV pravilnika u “Službenom glasniku RS” broj 21/2017 od 10.3.2017. godine, a tiču se određivanja mesta prometa usluga od 1. aprila 2017. godine.

Izmene u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga utiču na usluge koje imaju neki element inostranosti: usluge koje se pružaju stranim licima, usluge...
14.03.2017. u 16:23:59 urrgb | Pregleda: 29 | Komentara: 0

Izvor: NBS

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 4,0 odsto.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu faktore inflacije, efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike, kao i činjenicu da se inflacija od početka godine nalazi u granicama cilja od 3,0% ± 1,5 procentnih poena i da će u tim granicama ostati i u narednom periodu.

Međugodišnja stopa inflacije je u februaru iznosila 3,2%, u najvećoj meri kao posledic...
14.03.2017. u 12:12:04 corner | Pregleda: 87 | Komentara: 4

Pravno lice je prodalo poljoprivredno zemljište (konto 0200) po osnovu zaključenog ugovora o kupoprodaji. Plaćenje se vrši u nekoliko rata. Predata je poreska prijava za utvrđivanje poreza na promet apsolutnih prava. Da li se izdaje račun za ovu kupoprodaju?
14.03.2017. u 07:50:51 urrgb | Pregleda: 26 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u februaru 2017. godine, u odnosu na januar 2017. godine, u proseku su više za 0,7%. Potrošačke cene u februaru 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 3,2%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 2,2%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni...
13.03.2017. u 16:52:49 Neda | Pregleda: 85 | Komentara: 0

Dali prilikom popunjavanja PPPDGS1 u elektronskoj formi sam u obavezi da popunjavam 7.7. doplata poreza; odnosno 7.8. ptetplata, ili će to samo na karticama da se odrazi, kao i 8.6.;8.7.; 8.8. (pretplata/doplata doprinosa). Ja to nisam radila, jer mi je sve podatke PPPDGS preuzeo automatski iz PORESKOG BILANSA, što se tiče konačnog obračuna kao i obaveza za akontacije, ali razliku za doplatu i pretolatu nemam,,O", Da li da radim izmenjenu prijavu. Hvala. pozdrav.
13.03.2017. u 15:21:09 ss68238 | Pregleda: 46 | Komentara: 0

Zbog duga račun nam je bio u blokadi a NBS je naplatila troskove prinudne naplate.Izvrsitelj koji je takođe bio angazovan radi prodaje delova imovine takođe je dostavio fakturu i naplatio uslugu.Ne radi se o porezima ili drugim obavezama za javne prihode  već  o naplati klasičnog duga prema dobavljaču.
Da li ove troskove mozemo priznati u PB1 obzirom na član 7a Zakona o porezu na dobit gde se navodi da se troskovi prinudne naplate poreza i drugih dugovanja ne priznaju tj.da li ovi naši troskovi spadaju pod druga dugovanja koja se ovde navo...
13.03.2017. u 07:52:48 majal | Pregleda: 70 | Komentara: 2

Kako resiti status penzionisanog lica koje je zakonski zastupnik u dva privredna drustva? Na koje osnovice placati doprinose i koje poreske prijave podnositi. Hvala drage kolege
13.03.2017. u 07:18:54 urrgb | Pregleda: 56 | Komentara: 0

"Službeni glasnik RS", broj 21/2017, od 10.03.2017., izdvajamo:


 - PRAVILNIK o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
 - PRAVILNIK o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
 - PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 - PRAVI...
11.03.2017. u 19:52:30 litamo | Pregleda: 91 | Komentara: 3

u bruto bilansu roba mi je u potraznoj strani wierd1 zvao sam prethodnog knjigovodju od koga sam preuzeo bilans, i dobio odgovor da treba da storniram konto 1349. Stvarno ne znam kako to da uradim  :redface Znacila bi mi pomoc  iconhelp Unapred hvala  :)
10.03.2017. u 09:24:27 Neda | Pregleda: 66 | Komentara: 1

Poštovane kolege, molim za pomoć oko rešavanja problema.
Imam radnika koji je na bolovanju od juna 2016 godine. U decembru poslat na komisiju za ocenu radne sposobnosti. Dana 04.01.2017. invalidska komisija utvrdi radnu nesposobnost. Porodica podnese u PIO zahtev za invalidsku penziju, a o tome ne obavestava ni lekara ni poslodavca. Lekar i lekarska komisija daju bolovanje i doznake do 07.03.2017., zaključuju bolovanje i dostavljaju poslodavcu. Dana 08.03.2017. radnik i porodica traže odjavu  M-obrazac i Rešenje o prestanku radnog odnosa.<...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -