Sadrzaj sajta:
[close]
26.08.2017. u 08:42:26 urrgb | Pregleda: 127 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Prosečna bruto zarada isplaćena u julu 2017. godine iznosi 66.251 dinar. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u julu 2017. godine iznosi 48.101 dinar.
 
U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno je manja za 2,4%, a realno je manja za 2,0%, dok je prosečna neto zarada manja za 2,3% nominalno i za 1,9% realno.
 
U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečna bruto zarada nominal...
26.08.2017. u 08:39:02 urrgb | Pregleda: 117 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u julu 2017. godine, u odnosu na jun 2017. godine, u proseku su snižene za -0,4%. Potrošačke cene u julu 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 3,2%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 2,5%.

Posmatrano po glavnim grupama pro...
23.08.2017. u 11:55:50 Neda | Pregleda: 210 | Komentara: 3

Poštovane kolege, bavimo se transportnim usluga uglavnom za Makedoniju. Tamo kupujemo u KEŠu naftu (jer je znatno jeftinija).
Prvi put ove godine poslali smo dokumentaciji u Makedoniju i dobili PDV na devizni račun, naravno u EURIMA.
Sve te račune sam knjižila u 2016 godini kao trošak, zajedno sa PDV.
Kako sada knjižiti povraćaj i umanjnje troška nafte za iznos PDV koji nam je vraćen, zato što sam u 2016 knjižila kao trošak. HVALA.
15.08.2017. u 18:45:49 Danica991 | Pregleda: 312 | Komentara: 3


Kako se radi ulazna kalkulacija u trgovinskim preduzecima na osnovu fakture na kojoj je, pored svih vrednosno i kolicinski iskazanih stavki, iskazan i dobijen gratis - kolicina recimo 10 i vrednost 0.00 din? Da li je pravilno staviti na stanje maloprodajnom objektu i taj gratis? Smatrajuci pravilnim da treba, dobila sam odgovor da se to ne radi, da takva roba sluzi za pokrivanje manjka.  wierd1
13.08.2017. u 08:53:47 urrgb | Pregleda: 152 | Komentara: 0

10.08.2017. - Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvor: NBS

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 4,0 odsto.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu faktore i novu srednjoročnu projekciju inflacije.

Kretanja na međunarodnom robnom i finansijskom tržištu i dalje karakteriše neizvesnost. Neizvesno je kretanje svetskih cena pr...
05.08.2017. u 06:51:29 vesna | Pregleda: 202 | Komentara: 0

Izvor: Moja firma

Osnovni dokument koji izdajemo o nastalom prometu je račun. Račun svedoči šta smo, kada i po kojoj ceni prodali kupcu.

Račun, koji nazivamo još i faktura, izdajemo kada je promet nastao odnosno kada je roba otpremljena kupcu odnosno kada smo okončali pružanje usluge.

U poslovanju se srećemo sa potrebom da pre izvršenog prometa izdamo kupcu dokument sa podacima o prometu. Na primer, želimo da nam kupac plati dobra i usluge unapred.<...
01.08.2017. u 08:27:50 urrgb | Pregleda: 224 | Komentara: 0

Izvor: Dnevnik, B92

Beograd - Kada krenu u inostanstvo na godišnji odmor ili samo u šoping, građani Srbije mogu izneti iz zemlje u gotovini 10.000 evra.

Drama može nastati na granici kada, nakon kontrole, krene carinjenje robe.

Roba kupljena u inostranstvu iz prtljaga građana podleže carini samo ako je njena vrednost veća od ...
01.08.2017. u 08:22:57 urrgb | Pregleda: 167 | Komentara: 0

Izvor: B92, Blic

Beograd - Narodna banka Srbije poslala je dopis bankama da obaveste klijente da plaćanje bilo kojih računa preko interneta koji su na tuđe ime nije više dozvoljeno.

“Dobili smo ovaj dopis pre nekoliko dana i svi smo bili u čudu. Već smo počeli da obaveštavamo klijente. NBS je navela da je plaćanje na tuđe ime protivzakoni...
25.07.2017. u 16:44:45 urrgb | Pregleda: 153 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Prosečna bruto zarada isplaćena u junu 2017. godine iznosi 67.857 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u junu 2017. godine iznosi 49.238 dinara.
 
U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 4,6%, a realno je veća za 4,4%, dok je prosečna neto zarada veća za 4,5% nominalno i za 4,3% realno.
 
U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečne bruto i neto zarade veće su za 6,0%...
25.07.2017. u 16:42:39 urrgb | Pregleda: 148 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u junu 2017. godine, u odnosu na maj 2017. godine, u proseku su povećane za 0,2%. Potrošačke cene u junu 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 3,6%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 2,9%.

Posmatrano po glavnim grupama pro...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -