Sadrzaj sajta:
[close]
12.04.2017. u 09:14:00 BILJANABOSKOVIC | Pregleda: 69 | Komentara: 0

DA LI POSTOJI VREMENSKI ROK ZA REFUNDIRANJE GOTOVINSKIH RACUNA ?
12.04.2017. u 06:24:41 urrgb | Pregleda: 19 | Komentara: 0

11.04.2017. - Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvor: NBS

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 4,0 odsto.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu faktore inflacije, efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike, kao i očekivanje da će se inflacija i u narednom periodu kretati u granicama cilja od 3,0 odsto ± 1,5 procentnih poena.

Inflacija je od početka godine u gra...
11.04.2017. u 13:08:17 tasaru | Pregleda: 77 | Komentara: 1

Da li možete da mi kažete da li u KPO knjigu upisujem fakturu koju izdan ili fakturu koju naplatim. Kokretno me zanima ako ja izdam fakturu i upišem u kpo knjigu i „zeznu“ me, neplate mi  :)) šta se dešava sa tim.
Imam fakture od prosle godine koje mi nece biti placene, da li mi one ulaze u pormet ili mogu da ih storniram?


Hvala putno!!!!
11.04.2017. u 10:53:12 zeljka1963 | Pregleda: 65 | Komentara: 1

Postovani,
Da li ste do sada objasnjavali temu:

Kako se vode knjige kod st.dužnika posto je prodat kao pravno lice iz steč. postupka (kupovina bez preuzimanja obaveza) ?

Pozdrav
10.04.2017. u 10:38:44 MARINA84 | Pregleda: 62 | Komentara: 0

Poštovani,

od jednog dobavljača smo dobili robu gratis uz koju smo dobili fakturu na kojoj je iskazana osnovica za PDV I iznos PDV i za uplatu 0 (nula) dinara. Tu robu hoćemo da damo našem kupcu takođe kao gratis (celokupnu količinu koju smo dobili) da li smo u obavezi da i mi platimo PDV i ako nećemo koristiti PDV koji se nalazi na fakturi našeg dobavljača jer se radi o gratisu?

Molim za odgovor,

Hvala,

Pozdrav!
06.04.2017. u 08:43:04 tatjana | Pregleda: 139 | Komentara: 2

Pozdrav kolegama, samo da se proverim, knjizim izlaznu deviznu fakturu u prostom knjigovodstvu i to ide ovako:
na dan fakturisanja knjizim po srednjem kursu, na dan upate knizim kursne razlike, a kolone PK-1:
racun kroz kolonu 21, uplate/isplate,
negativne kursne razlike idu u kolone 19 i 20 ,
pozitivne kursne razlike idu u kolone 7 i 8,
bankarska provizija u kolonu 18,
da li sam u pravu?
06.04.2017. u 07:22:21 urrgb | Pregleda: 90 | Komentara: 0

Poreski tretman prodaje dobara i pružanja usluga putem interneta

Izvor: paragraf.rs, Aktiva sistem

Odredbom člana 3. Zakona o fiskalnim kasama ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 93/2012 - dalje: Zakon), lice koje je upisano u odgovarajući registar i koje obavlja promet dobara na malo, odnosno pruža usluge fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase.

Izuzetno od navedene odredbe, Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne pos...
05.04.2017. u 06:45:33 urrgb | Pregleda: 74 | Komentara: 0

Objašnjenje u vezi određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja prevoznih sredstava i drugih pokretnih stvari, od 1. aprila 2017. godine

Izvor: mfin.gov.rs, porezi.blogspot.rs

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), Министар финансија доноси


ОБЈАШЊЕЊЕ

 у вези са одређивањем места промета услуга изнајмљивања превозних средстава и других покретних ствари, од 1. априла 201
...
01.04.2017. u 11:00:29 sladjanab1967 | Pregleda: 136 | Komentara: 1

Da li vlasnik preduzetnicke radnje treba da ima ugovor o radu sa svojom radnjom?
31.03.2017. u 06:50:33 urrgb | Pregleda: 109 | Komentara: 0

Izvor: RFZO

Dana 28.03.2017. godine, Republički fond za zdravstveno osiguranje aktivirao je elektronski servis za proveru statusa proizvodnje zdravstvenih kartica. Ovaj servis pruža mogućnost osiguranim licima da na osnovu LBO broja provere da li je njihova zdravstvena kartica proizvedena, bez potrebe odlaska na šalter Republičkog fonda.

Servis je dostupan OVDE.
Pages: 1 2 3 4 ... 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -