Sadrzaj sajta:
[close]
09.10.2017. u 13:38:16 MATEJA | Pregleda: 379 | Komentara: 1

Postavani,
Kako se radi racun za ino-kupca, znam da je u stranoj valuti,ali ne znam da li se radi kroz program ili ne, posto se knjizi u domacoj valuti?
09.10.2017. u 10:02:48 urrgb | Pregleda: 109 | Komentara: 0

Izvor: Tanjug, B92

Beograd - Danas će biti predstavljen novi digitalni sistem za automatsku overu kartica zdravstvenog osiguranja.

Taj sistem će predstaviti predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić, zajedno sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom i ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoranom Đorđevićem.

Primenom novog sistema poslodavci više neće morati da overavaju zdravstvene kartice od...
08.10.2017. u 12:12:37 Neda | Pregleda: 194 | Komentara: 0

Kupili smo kamion u inostranstvu. Dobila fakturu za kamion od ino dobavljača u eurima i to knjižim u KUR kao ulaznu fakturu bez PDV.
Nakon dvadesetak dana dobijam od Špedicije fakturu, koja se poziva na JCI koji je urađen prilikom carinjenja KAMIONA, i na toj fakturi od špedicije je iskazan samo PDV ( bez osnovice)
Kako knjižim u knjizi KUR tu fakturu od Špedicije.? Samo kao PDV koji se može odbiti, ili Ubacujem i osnovicu iz JCI na koju je obračunat PDV.? Znači faktura od špedicije je bez iskazane osnovice (samo iskazan PDV) koji smo platili i sada treba da ga ubacim u poresku prij...
06.10.2017. u 13:41:02 sladjanab1967 | Pregleda: 371 | Komentara: 3

Da li se za ugovor o dopunskom radu podnosi svakog meseca obrazac M-UN? Hvala.
05.10.2017. u 08:37:25 urrgb | Pregleda: 245 | Komentara: 0

Republika Srbija
Ministarstvo finansija

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa
Broj 7-8, jul-avgust 2017.
ISSN 0354-3242

Link ka kompletnom tekstu

Sadržaj:

JAVNI PRIHODI

POREZI

Porez na dodatu vrednost
Porez na dobit pravnih lica
Porezi na imovinu
Porez na dohodak građana
Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara
Poreski postupak i ...
04.10.2017. u 12:18:22 Dragana Č | Pregleda: 725 | Komentara: 1

Poštovanje,

Molim Vas za savet. Da li privredno društvo u likvidaciji sme izdavati račune za poslove (vršenje usluge) koji su započeti pre početka likvidacije?
Na osnovu kog dokumenta se prodaje imovina? Samo ugovor, ili se izdaje faktura? Privredno društvo je u PDV-u.

Hvala!
04.10.2017. u 08:29:59 urrgb | Pregleda: 119 | Komentara: 0

“Službeni glasnik RS”, broj 87/2017, izdvajamo:

 - Podaci o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u avgustu 2017. godine

“Službeni glasnik RS”, broj 88/2017, izdvajamo:

 - Odluka o visini minimalne cene rada za 2018. godinu

 - Uredba o izmenama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, du...
03.10.2017. u 07:54:31 MATEJA | Pregleda: 135 | Komentara: 0

Postovani,
interesuje me kada se roba izvozi u Crnu Goru kako se radi racun, kako se krnjizi kroz program, preko grupe 9, kako se placa porez, kako se preko deviznog racuna knjizi pa posle kroz program u eurima?
29.09.2017. u 16:00:17 urrgb | Pregleda: 469 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Prosečna bruto zarada isplaćena u avgustu 2017. godine iznosi 65.094 dinara. Prosečna neto zarada (bez poreza i doprinosa) isplaćena u avgustu 2017. godine iznosi 47.220 dinara.
 
U odnosu na prethodni mesec, prosečna bruto zarada nominalno je manja za 1,7%, a realno je manja za 1,9%, dok je prosečna neto zarada manja za 1,8% nominalno i za 2,0% realno.
 
U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 4,2%, a realno je veća za 1,7%, dok je prosečna neto zarada veća za 4,3% nomin...
25.09.2017. u 13:02:16 urrgb | Pregleda: 332 | Komentara: 0

Kolektivno osiguranje zaposlenih od posledica nezgode, povrede na radu, za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija

Izvor: Moja Firma

U cilju sprovođenja kvalitetne dodatne socijalne zaštite, poslodavac može svojim zaposlenima uplaćivati kolektivno osiguranje od posledica nezgoda i kolektivno osiguranje za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija.

Ova mogućnost uređena je članom 119. Zakona o radu.

Postavlja se pitanje kakav je poreski tretman premija kolektivnog osiguranja u navedenim slučajevima, s obzirom da s...
Pages: 1 2 3 4 ... 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -