Sadrzaj sajta:
[close]
16.03.2017. u 20:21:35 Krle | Pregleda: 70 | Komentara: 2

Pozdrav svima,
preduzetnica koja isplaćuje sebi ličnu zaradu treba da otvori trudničko bolovanje. Ima jednu stalno zaposlenu radnicu.Da li neko može da mi pomogne u kratkim crtama?
Unpred hvala
16.03.2017. u 16:11:34 urrgb | Pregleda: 44 | Komentara: 0

Procedura registracije osnivanja u APR-u i dodele PIB-a traje kraće od 24 sata

Izvor: APR

U 2016. godini osnovano je 8.429 privrednih društava, 3 odsto više nego u 2015. godini. U istom periodu, osnovano je i 33.615 preduzetnika, 0,5 odsto više nego prethodne godine.

Objedinjena procedura registracije u Agenciji za privredne registre i Poreskoj upravi (Registar poreskih obveznika) je kod 98,74 odsto privrednih društava završena u okviru 24 sata od momenta podnošenja registracione prijave osnivanja ...
16.03.2017. u 09:22:27 Mirela | Pregleda: 101 | Komentara: 2

Da li poslodavac koji ima sopstvenog duga za doprinose moze da ostvari poresku olaksicu za novozaposlenog radnika? Hvala
15.03.2017. u 12:48:18 Ilić Milan | Pregleda: 79 | Komentara: 1

Ukoliko se radno angazuje penzioner na polovinu radnog vremena sa minimalnom cenom rada od 130,00 po satu kako izgleda obracun njegove zarade za mesec mart 2017god.
Hvala
15.03.2017. u 09:23:29 urrgb | Pregleda: 38 | Komentara: 0

"Službeni glasnik RS", broj 23/2017, od 13.03.2017., izdvajamo:

 - INDEKSI potrošačkih cena za februar 2017. godine


"Službeni glasnik RS", broj 22/2017, od 12.03.2017., izdvajamo:

- U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu.
14.03.2017. u 19:57:20 andrijac | Pregleda: 91 | Komentara: 2

Pozdrav svima, imam par prostih pitanja na koja pokušavam da dobijem odgovor već neko vreme. Sve mi računovođe govore da nema sta da brinem pošto sam paušalac. Ni od koga nisam dobio konkretne odgovore na detalje, za koje mislim da su bitni, vezani za fakture.

Fakturišem ka inostranstvu. Ono što znam je da treba da imam fakture na engleskom i srpskom, ista faktura samo prevedena.

U fakturi na srpskom sam do sada pisao iznos u stranoj valuti. Ispod tabele usluga koje naplaćujem sam pisao srednji kurs NBS i preračunavao u di...
14.03.2017. u 16:29:41 urrgb | Pregleda: 54 | Komentara: 0

Tri nova i izmena jednog postojećeg PDV pravilnika u vezi određivanja mesta prometa usluga od 1. aprila 2017. godine

Izvor: Neobilten, Aktiva sistem

Objavljena su tri nova i izmena jednog postojećeg PDV pravilnika u “Službenom glasniku RS” broj 21/2017 od 10.3.2017. godine, a tiču se određivanja mesta prometa usluga od 1. aprila 2017. godine.

Izmene u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga utiču na usluge koje imaju neki element inostranosti: usluge koje se pružaju stranim licima, usluge...
14.03.2017. u 16:23:59 urrgb | Pregleda: 28 | Komentara: 0

Izvor: NBS

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 4,0 odsto.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu faktore inflacije, efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike, kao i činjenicu da se inflacija od početka godine nalazi u granicama cilja od 3,0% ± 1,5 procentnih poena i da će u tim granicama ostati i u narednom periodu.

Međugodišnja stopa inflacije je u februaru iznosila 3,2%, u najvećoj meri kao posledic...
14.03.2017. u 12:12:04 corner | Pregleda: 79 | Komentara: 4

Pravno lice je prodalo poljoprivredno zemljište (konto 0200) po osnovu zaključenog ugovora o kupoprodaji. Plaćenje se vrši u nekoliko rata. Predata je poreska prijava za utvrđivanje poreza na promet apsolutnih prava. Da li se izdaje račun za ovu kupoprodaju?
14.03.2017. u 07:50:51 urrgb | Pregleda: 24 | Komentara: 0

Izvor: RZS

Indeksi potrošačkih cena definišu se kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Cene ovih proizvoda i usluga u februaru 2017. godine, u odnosu na januar 2017. godine, u proseku su više za 0,7%. Potrošačke cene u februaru 2017. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 3,2%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 2,2%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni...
Pages: 1 2 3 4 ... 10


Saop

Kursna lista

- kursna lista se menja svakog dana, osim vikendom, izmedju 8h i 9h prepodne, u skladu sa izmenama na sajtu NBS-a -